anketçi

listen to the pronunciation of anketçi
Türkisch - Englisch
one who conducts surveys
pollster; inquirer
one who conducts a poll
pollster
questioner; pollster
head-counter
{i} surveyor
headcounter
anket
questionnaire

I don't feel like filling out this questionnaire. There are too many items. - Canım bu anketi doldurmak istemiyor. Çok öge var.

Each month, a gift certificate worth 10,000 yen will be given to thirty people chosen at random who have completed this questionnaire. - Her ay, 10.000 yen değerinde bir hediye sertifikası bu anketi tamamlayan rastgele seçilmiş otuz kişiye verilecektir.

anket
survey

Tom is part of the survey team. - Tom anket ekibinin bir parçası.

According to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs. - Bir ankete göre, insanların beşte üçü uluslararası konulara ilgisiz.

anket
{i} inquiry
anket
Gallup poll
anket
list
anket
statistical study
anket
(Pisikoloji, Ruhbilim) interview
anket
public survey, inquiry, questionnaire
anket
{i} questionary
Türkisch - Türkisch
Soruşturmacı
anket
Herhangi bir konuyla ilgili durum ve tutumu belirlemek için düzenlenmiş ayrıntılı ve kapsamlı soru dizisi, sormaca, soruşturma
Anket
soruşturma
Anket
sormaca
anket
Herhangi bir konuda ilgili kişilerce soru yönelterek bilgi toplama işi
anketçi
Favoriten