başlıklı

listen to the pronunciation of başlıklı
Türkisch - Englisch
hooded
headed, (a piece of writing) which has a heading, title, or caption; (a piece of writing) with a heading, title, or caption which reads ..., titled ..., headed ..., entitled ..., captioned ...: "Rezalet!" başlıklı bir makale an article entitled "Scandal!
helmeted
(someone) who is wearing (a certain kind or color of) headgear
cucullate
headed
başlık
{i} title

In 1986, Sally Ride published a children's book titled To Space and Back. - 1986'da Sally Ride To Space and Back başlıklı bir kitap yayınladı.

Yes, this title is to be quoted. - Evet, bu başlık alıntı yapılacak.

başlık
{i} heading
başlık
cap

I bought a cap for Tom and I'll buy a pair of gloves for Mary. - Tom için bir başlık satın aldım ve Mary için bir çift eldiven satın alacağım.

Fewer graphics and more captions would make the description clearer. - Daha az grafikler ve daha fazla başlık açıklamayı daha net yapabilir.

başlıklı kâğıt
billhead
başlıklı maymun
capuchin monkey
başlıklı maymun
weeper
başlıklı pelerin
capuchin
başlık
helmet
başlık
{i} caption

Fewer graphics and more captions would make the description clearer. - Daha az grafikler ve daha fazla başlık açıklamayı daha net yapabilir.

başlık
headline

Tom only glanced at the headlines. - Tom sadece başlıklara baktı.

Headlines are supposed to grab the reader's interest. - Başlıkların okuyucunun ilgisini çekmesi gerekiyor.

başlık
bonnet
başlık
hood

The wolf ate Little Red Riding Hood. The hunter shot the wolf. - Kurt kırmızı başlıklı kızı yedi. Avcı kurtu vurdu.

Everyone in the village called her Little Green Riding Hood. - Köydeki herkes ona Yeşil Başlıklı Kız diyordu.

başlık
(Bilgisayar) courtesy title
başlık
boss
başlık
(Askeri) title block
başlık
topic

We talked about various topics. - Biz değişik başlıklarda konuştuk.

And why isn't this an interesting topic? - Ya niye bu enteresan bir başlık değil?

başlık
flange
başlık
nut
başlık
rail
başlık
(Matematik) chord
başlık
follower
başlık
nozzle
başlık
bolster
başlık
top
başlık
head

Headlines are supposed to grab the reader's interest. - Başlıkların okuyucunun ilgisini çekmesi gerekiyor.

Everyone was delighted by this morning's headlines. - Herkes bu sabahki haber başlıklarından memnundu.

başlık
(Bilgisayar) topics

We talked about various topics. - Biz değişik başlıklarda konuştuk.

başlık
bride's price
başlık
(Mimarlık) capital
başlık
headdress
başlık
chapiter
başlık
casque
başlık
headpiece
başlık
miner's helmet
başlık
header
başlık
mobcap
başlık
dower
başlık
headgear
kırmızı başlıklı kız
(Edebiyat) Little Red Riding Hood, Redriding Hood
kırmızı başlıklı kız
(Edebiyat) Little red riding hood
başlık
prov. hub (of a wheel)
başlık
headrest
başlık
head dress
başlık
headpiece; title
başlık
arch. capital (of a column)
başlık
mutch
başlık
prelims
başlık
heading, head; letterhead, letter heading; headline; caption; title (of a piece of writing)
başlık
caption; lemma; chapiter
başlık
cap nut
başlık
caption , heading , title
başlık
balaclava
başlık
coif
başlık
headgear, cap, helmet, bonnet, hood; capital; title, headline, heading, caption; bride's price, money paid by the bridegroom to the bride's family
başlık
headgear, (a) covering for the head; headdress
başlık
(Hukuk) title, heading
başlık
bride-price
başlık
{i} lemma
başlık
head harness, headgear
başlık
coiffure
beyaz başlıklı kuş
whitecap
nükleer başlıklı füze
nuclear
zırh delici başlıklı
(Askeri) armour piercing capped
Türkisch - Türkisch
Antetli, anteti olan
Başlığı olan: "Kırmızı önlüklü, siyah başlıklı kadınlar..."- Ö. Seyfettin
Başlığı olan
antetli
Başlık
serpuş
Başlık
kapşon
Başlık
serlevha
Başlık
gugula
Başlık
kapüşon
Başlık
sername
Başlık
antet
Başlık
dolambaç
başlık
Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü
başlık
Kâğıt veya zarf üstüne basılmış ad ve adres, antet
başlık
Bazı bölgelerde, evlenirken, damadın kaynatasına ödemesi görenek olan para
başlık
Tekerlek parmaklarının çakılı olduğu kısım, top
başlık
Tablaların veya iş parçalarının düzgün kalmasını sağlamak amacı ile baş taraflarına takılan parça
başlık
Bir sütunun, bir direğin tepeliği
başlık
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
başlık
Bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve konuyu kısaca tanıtan ibare, serlevha
başlık
Hayvanın başına takılan ip
başlık
Bir sütunun, bir direğin tepeliği: "Önünden yüzlerce defa geçmiş olduğumuz bin yıllık çeşme, bir sütun başlığı birden gözümüzde şahsiyet ve değer kazanırdı."- S. Ayverdi
başlık
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külah, serpuş: "İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş tanımışlardı."- N. Cumalı
başlık
Tablaların veya iş parçalarının düzgün kalmasını sağlamak amacıile baş taraflarına takılan parça
başlıklı
Favoriten