gotten

listen to the pronunciation of gotten
Englisch - Türkisch
alınan
{f} al
ill gains haram para
hak edilmemiş kazanç
f., bak. get. ill-gotten gains haksız kazanç
get
elde etmek

Tam sevinç değerini elde etmek için, onu paylaşacak birisine sahip olmalısınız. - To get the full value of joy, you must have someone to divide it with.

Şu anda, tüm istediğim yiyecek bir şey elde etmek. - Right now, all I want to do is get something to eat.

gotten used
alışmak
gotten used to
alışmak
gotten sick
hastalan
gotten sore
sinirlen
gotten start
başla
gotten strong
kuvvetlen
gotten stuck
saplan
gotten the better
daha iyisini al
gotten through
ulaş
gotten tired
yorul
gotten together
toplan
gotten up
kalk
gotten used
alıştır
gotten used to
alış
gotten warm
ısın
gotten weak
güçsüzleş
gotten weaker
daha güçsüzleş
gotten well
iyi ol
gotten wind of
sez
gotten worse
daha kötü ol
gotten into
içine götten
gotten over
üzerinde götten
gotten rid of
kurtulmak götten
gotten strong
güçlü götten
gotten up
kadar kazanılmış
gotten warm
işin
gotten weak
güçsüzles
gotten weaker
daha güçsüzles
get
{f} elde etmek; edinmek; kazanmak; almak; satın almak; yakalamak; ele geçirmek: He got it with difficulty. Zorla
get
{f} satın almak
get
getirmek

Onu geri getirmek istemez misin? - Don't you want to get her back?

Ben sadece kızımı güvenle geri getirmek istiyorum, bu kadar. - I just want to get my daughter back safely, that's all.

get
yetişmek

Buraya zamanında gelmek için bu sabah ilk trene yetişmek zorundaydım. - I had to catch the first train this morning to get here in time.

Eğer trene yetişmek istiyorsan derhal hareket etmelisin. - You'll have to get a move on if you want to catch the train.

get
dolaşmak

Ayak altında dolaşmak istemiyorum. - I don't want to get in anybody's way.

O caddede dolaşmak neredeyse olanaksızdı. - It was almost impossible to get around on that street.

get
tutulmak
get
tedarik etmek
get
kaçmak

Tom kaçmak için hiç zaman kaybetmedi. - Tom lost no time in getting away.

O güzel, bu doğru ama o ağzını bir defa açtı mı sen yalnızca kaçmak isteyeceksin. - She's beautiful, that's true—but once she opens her mouth, you'll only want to get away!

get
çıkmak

Tom bir süre kasabanın dışına çıkmak istediğini söyledi. - Tom said he wanted to get out of town for a while.

Arabaki herkes arabadan çıkmak ve bacaklarını germek istediğini söyledi. - Everybody in the car said they wanted to get out and stretch their legs.

get
açıklamak
get
tırmanmak
get
anlaşmak

Tom'la anlaşmak çok kolay. - Tom is very easy to get along with.

get
kızmak

Kızmak için hiçbir neden yok. - There's no reason to get angry.

Mary, sakin ol. Kızmak zararlıdır. - Mary, come down. It is harmful to get angry.

get
hızlanmak
get
hayret uyandırmak
get
sızmak
get
savuşmak
get
çanına ot tıkamak
get
{f} kavramak

Bu dikiş makinasını kavramak ne kadar sürer? - How long does it take to get the hang of this sewing machine?

get
{f} yapmak

ABD'de, onlardan bilgi almak için insanlara işkence yapmak yasaktır. - In the U.S., it is illegal to torture people in order to get information from them.

Yürüyüş yapmak için bir süre dışarı çıkalım. - Let's get out for a while to take a walk.

get
{f} etmek

Bir taraftan seni yemeğe davet etmek için, diğer taraftan sana oğlumun evleneceğini söylemek için seni aradım. - I called you, on the one hand to invite you out to eat, and on the other to tell you my son is going to get married.

Ben asla dans etmekten usanmam. - I never get sick of dancing.

get
{f} idrak etmek
get
{f} ettirmek

Arabayı tamir ettirmek 300 dolara maloldu. - It cost $300 to get the car fixed.

Bunu yapabilmemin tek yolunun Tom'u bana yardım ettirmek olduğunu anladım. - I've figured out that the only way I can do this is to get Tom to help me.

get
uyuşmak
get
hale gelmek
get
{f} götürmek

Fort Sumter'a yemek götürmek zor olacak. - Getting food to Fort Sumter would be a very difficult job.

Tom'u hastaneye götürmek zorundayız. - We have to get Tom to the hospital.

get
ele geçirmek elde etmek
get
{f} gelmek

Bill ve John çene çalmak için ayda bir kez bir araya gelmekten hoşlanıyorlar. - Bill and John like to get together once a month to shoot the breeze.

Bill ve John sohbet etmek için ayda bir kez bir araya gelmekten hoşlanıyorlar. - Bill and John like to get together once a month to chat.

get
gidip alma
get
{f} ele geçirmek

Tom seni ele geçirmek için dışarıda. - Tom is out to get you.

get
gebe
get
mesaj almak
get
geçinmek

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is hard to get along with.

Tom ile geçinmek kolaydır. - Tom is easy to get along with.

get
yemek

Çok azla yemek yersen şişmanlarsın. - If you eat too much, you will get fat.

Yakında Japon yemeklerini yemeye alışırsın. - You will soon get used to eating Japanese food.

get
sokmak

Tom başını belaya sokmak istemiyor. - Tom doesn't want to get into trouble.

Tom'un başını belaya sokmakla ilgili uzun bir geçmişi var. - Tom has a long history of getting into trouble.

get
binmek

Bu şehirde bir taksiye binmek çok zor. - It's very hard getting a taxi in this city.

Otobüse binmek için acele etti. - He hurried in order to get the bus.

get
sinirlendirmek
get
geçmek

Sizinle temasa geçmek için en iyi yol hangisidir? - What's the best way to get in touch with you?

Sanırım geçmek için yeterince iyi Fransızca konuşabilirim. - I think I can speak French well enough to get by.

get
uymak
get
eline geçmek
get
çıkarmak

Tom'u buradan çıkarmak zorundayız. - We have to get Tom out of here.

Tom yedek lastiği çıkarmak için bagajı açtı. - Tom opened the trunk to get the spare tire.

get
gidip getirmek
get
ulaşmak

Tom çatıya ulaşmak için merdivene tırmandı. - Tom climbed up a ladder to get to the roof.

Adaya ulaşmak onlar için zordu. - It was hard for them to get to the island.

get
düzenlemek
get
katılmak

Katılmaktan hoşlanmıyoruz. - We don't like to get involved.

Tom ve ben sadece yemek yemek için hazırlanıyoruz. Bize katılmak ister misin? - Tom and I are just getting ready to eat. Would you like to join us?

get
işitmek

Çocukların yalan söylemesinin ana nedeni azar işitmekten kaçınmaktır. - The main reason kids tell lies is to avoid getting into trouble.

get
başarmak
get
-ebilmek
get
uydurmak
get
kurtulmak

Ben bu yıpranmış halıdan kurtulmak zorunda kalacağım - I will have to get rid of this worn-out carpet.

Kötü bir alışkanlıktan kurtulmak kolay değildir. - It's not easy to get rid of a bad habit.

get
sağlamak

Bize bir indirim yapmalarını sağlamak zor olacak. - It'll be difficult to get them to give us a discount.

Yeni metro 20 dakika içinde okula gitmemi sağlamaktadır. - The new subway enables me to get to school in 20 minutes.

get
bulup getirmek
get
doğrultmak
get
mat etmek
get
yetmek
get
bir yere koyma
get
hayret ettirmek
get
(hastalığa) yakalanmak
get
temin etmek
get
kafasına girmek
get
ayrılmak

Ben bu adadan ayrılmak istiyorum. - I want to get off this island.

Hava kararmadan önce eve dönmek istiyorsak şimdi ayrılmak zorundayız. - We have to leave now if we want to get home before dark.

get
kurtarmak
get
geçirmek

Tom seni ele geçirmek için dışarıda. - Tom is out to get you.

Seninle daha fazla vakit geçirmek isterim, ama işime geri dönmeliyim. - I'd love to be able to spend more time with you, but I have to get back to work.

get
duymak

Tom'un Mary hakkında konuşmasını duymaktan bıktım. - I get tired of hearing Tom talking about Mary.

Gittiğim her yerde Noel müziklerini duymaktan bıkıyorum. - I'm getting tired of hearing Christmas music everywhere I go.

get
ayarlamak
get
gezinmek

Tom gezinmek için koltuk değneği kullandı. - Tom used crutches to get around.

Sonunda, hastalıktan dolayı yürüyemez hale geldi ve gezinmek için motorlu tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. - In the end, because of the disease, he became unable to walk and had to use a motorized wheelchair to get around.

get
yakalanmak (hastalığa)
get
hazırlamak

Bayan West kahvaltı hazırlamakla meşgul. - Mrs. West is busy getting breakfast ready.

Annem akşam yemeğini hazırlamakla meşguldü. - Mother was busy getting ready for dinner.

get
varmak

Ofisime varmak yaklaşık on beş dakika alır. - It takes about 15 minutes to get to my office.

Oraya varmak ne kadar sürer? - How long will it take to get there?

get
gidip almak
get
almak

Bankada paçayı yırtmak ve A52 yi almak zorundasın. - You'll have to get off at the bank and take the A52.

Ben biraz hava almak için yürüyüşe gittim. - I went for a walk to get some air.

get
{f} yaptır+e
get
vurmak
get
bakmak

Tom daha iyi bakmak için öne doğru eğildi. - Tom leaned forward to get a better look.

Tom ne olduğuna daha iyi bakmak için pencereye gitti. - Tom went to the window to get a better look at what was happening.

get
ilgilenmek

Ben iş stratejisi ile ilgilenmek istiyorum. - I want to get involved with business strategy.

get
anlamak
get
olmak

Christine tüm gün gölgede kaldı, çünkü güneş yanığı olmak istemiyordu. - Christine stayed in the shade all day, because she didn't want to get a sunburn.

Onun hayattaki tek amacı zengin olmaktı. - Her only purpose in life was to get rich.

get
-tırmak
get
-tirmek
get
uğraşmak
get
yaptırmak

İşi yaptırmak için hepimiz dışarı çıktık. - We went all out to get the job done.

Tom bir kolera aşısı yaptırmak zorunda kaldı. - Tom had to get a cholera shot.

ill-gotten
yolsuz biçimde kazanılmış
ill-gotten gains
hak edilmemiş kazanç
get
bulmak

Aptal oğlumun ne yaptığını biliyor musun? Şimdi bile o üniversiteden mezun olup iş bulmak yerine tüm zamanını pachinko oynayarak geçiriyor. - You know what my idiot son's doing? Even now he's graduated from university he spends all his time playing pachinko instead of getting a job.

Neredeyse öğrenmek isteyebileceğin her dilde yerli konuşurlar tarafından hazırlanmış ses dosyalarını bulmak kolaylaşıyor. - It's getting easier to find audio files by native speakers for almost any language you might want to study.

get
kazanmak

Kısa zamanda çok para kazanmak kolay değildi. - It was not easy to get a lot of money in a short time.

Para kazanmak için çalışıyoruz. - We work to get money.

get
edinmek

Gerçek bir iş edinmek istiyorum. - I want to get a real job.

Müşteri ile olan uyumunuz hakkında bir fikir edinmek istiyorum. - I would like to get a feel for your rapport with the customer.

get
erişmek
Get
allanma
get
{f} (got, got.ten/got, --ting)
get
{f} canına okumak
get
{f} yalanını çıkarmak
get
{f} açığını bulmak
get
{f} öldürmek

O acıkmaya başladı, bu yüzden bir balık öldürmek için nehire küçük bir taş attı. - She started to get hungry, so she threw a small stone in the river to kill a fish.

Bizi öldürmek mi istiyorsun? - You want to get us killed?

get
{f} başına gelmek
get
{f} başlamak

Erken başlamak istiyorum. - I'd like to get an early start.

Şimdi sakıncası yoksa başlamak istiyorum. - Now if you don't mind, I'd like to get started.

ill gotten
haram
ill gotten
yasadışı kazanılmış
ill gotten gains
haksız kazanç
ill gotten gains
haram mal
ill gotten gains
(deyim) dogru olmayan yollarla kazanilmis para ve baska yararlar
ill gotten gains never prosper
haram maldan hayır gelmez
Englisch - Englisch
{a} paff. of to get
of Get
Gotten is the past participle of get in American English. see also ill-gotten gains. the past participle of get ill-gotten gains US/UK DIFFERENCE In American English, gotten is the usual past participle of get : | | gotten is not used as the past participle for got to meaning 'must'. Speakers of American English say had to rather than had got to : In British English, gotten is not used. The past participle of get in British English is got
North America, UK archaic or dialectal, past participle of get
gotten dressed
Past participle of get dressed
gotten drunk
Past participle of get drunk

That woman is something else... She's gotten drunk with her boyfriend and kicked his ass in Madden every day for a week.

gotten high
Past participle of get high
gotten it
Past participle of get it
gotten on
Past participle of get on
gotten out
Past participle of get out
gotten over
Past participle of get over
gotten to
Past participle of get to
gotten up
Past participle of get up
get
To betake oneself

Get thee behind me.

get
To go or come (to a specified place, or in a specified manner)

She got from one side of the bridge to the other in no time.

get
To getter

I put the getter into the container to get the gases.

get
A difficult return or block of a shot
get
To become ill with or catch (a disease)

I went on holiday and got malaria.

get
To don or doff clothing, etc

I can't get these boots off (or on).

get
To obtain, purchase or acquire

You need to get permission to leave early.

get
(with various prepositions, such as into, over or behind; for specific idiomatic senses see individual entries get into, get over, etc.) To adopt or assume (a certain position or state)

We got behind the wall.

get
To beget (of a father)

Walter had said, dear God, Thomas, it was St fucking Felicity if I'm not mistaken, and her face was to the wall for sure the night I got you.

get
Offspring
get
To understand

I don't get what you mean by fun. This place sucks!.

It's usually easy for Norwegians to understand what Swedes are saying. - It's usually easy for Norwegians to get what Swedes are saying.

get
To physically assault

I'm gonna get him for that.

get
To catch out, trick successfully

He keeps calling pretending to be my boss — it gets me every time.

get
Lineage
get
To take or catch (a scheduled transportation service)

I'll get the 9 a.m. to Boston.

get
To arrive (at) or progress (towards a place or outcome)

We're slowly getting there.

get
To hear completely; catch

Sorry, I didn't get that. Could you repeat it?.

ill-gotten
Obtained improperly or illegally
ill-gotten gains
plural form of ill-gotten gain
get
v. Jewish divorce document written in Aramaic and obtained from a rabbinic court. In Orthodox and Conservative Judaism it is the only valid way to end a marriage, though outside Israel a civil divorce is required first. In Reform Judaism a civil divorce suffices. To obtain a get, mutual consent of husband and wife is usually required, except in special cases such as apostasy, impotence, insanity, or refusal to cohabit
get
{f} receive; obtain; purchase; take; understand; be infected (with a disease); arrive; come; become; cause; bring; persuade
get
{v} to procure, gain, win, learn, arrive, induce
get
communicate with a place or person; establish communication with, as if by telephone; "Bill called this number and he got Mary"; "The operator couldn't get Kobe because of the earthquake"
get
apprehend and reproduce accurately; "She really caught the spirit of the place in her drawings"; "She got the mood just right in her photographs"
get
grasp with the mind or develop an undersatnding of; "did you catch that allusion?"; "We caught something of his theory in the lecture"; "don't catch your meaning"; "did you get it?"; "She didn't get the joke"; "I just don't get him"
get
Ground Elapsed Time A time reference used in transcripts and flight plans to give the time at which events during a mission occur, measured in hours, minutes, and seconds since liftoff
get
Acquire
get
Gets the object associated with the specified key in the dictionary
get
perceive by hearing; "I didn't catch your name"; "She didn't get his name when they met the first time"
get
reach a destination; arrive by movement or progress; "She arrived home at 7 o'clock"; "She didn't get to Chicago until after midnight"
get
To catch (a disease)
get
In SNMP, a command given by the Console to retrieve a single data object from the agent's MIB
get
Returns the value to which the key is mapped in this dictionary
get
evoke an emotional response; "Brahms's `Requiem' gets me every time"
get
A difficult but successful return
get
To hear

I'm glad to hear Tom didn't get hurt. - I'm glad to hear that Tom didn't get hurt.

I'm glad to hear that Tom didn't get hurt. - I'm glad to hear Tom didn't get hurt.

get
make children; "Abraham begot Isaac"; "Men often father children but don't recognize them"
get
To prevail on; to induce; to persuade
get
move into a desired direction of discourse; "What are you driving at?"
get
reach by calculation; "What do you get when you add up these numbers?"
get
give certain properties to something; "get someone mad"; "She made us look silly"; "He made a fool of himself at the meeting"; "Don't make this into a big deal"; "This invention will make you a millionaire"; "Make yourself clear"
get
To beget; to procreate; to generate
get
irritate; "Her childish behavior really get to me"; "His lying really gets me"
get
To procure; to obtain; to gain possession of; to acquire; to earn; to obtain as a price or reward; to come by; to win, by almost any means; as, to get favor by kindness; to get wealth by industry and economy; to get land by purchase, etc
get
suffer from the receipt of; "She will catch hell for this behavior!"
get
reach with a blow or hit in a particular spot; "the rock caught her in the back of the head"; "The blow got him in the back"; "The punch caught him in the stomach"
get
(the value of a slot) To retrieve the value of the slot
get
To catch (a means of public transport)
get
reach and board; "She got the bus just as it was leaving"
get
leave immediately; used usually in the imperative form; "Scram!"
get
receive as a retribution or punishment; "He got 5 years in prison"
get
receive a specified treatment (abstract); "These aspects of civilization do not find expression or receive an interpretation"; "His movie received a good review"; "I got nothing but trouble for my good intentions"
get
Hence, with have and had, to come into or be in possession of; to have
get
A Visual Basic keyword, the part of a Property procedure that gets the value of a property
get
of mental or physical states or experiences; "get an idea"; "experience vertigo"; "get nauseous"; "undergo a strange sensation"; "The chemical undergoes a sudden change"; "The fluid undergoes shear"; "receive injuries"; "have a feeling"
get
come into the possession of something concrete or abstract; "She got a lot of paintings from her uncle"; "They acquired a new pet"; "Get your results the next day"; "Get permission to take a few days off from work"
get
undergo (as of injuries and illnesses); "She suffered a fracture in the accident"; "He had an insulin shock after eating three candy bars"; "She got a bruise on her leg"; "He got his arm broken in the scuffle"
get
To arrive at, or bring one's self into, a state, condition, or position; to come to be; to become; with a following adjective or past participle belonging to the subject of the verb; as, to get sober; to get awake; to get beaten; to get elected
get
An SNMP command that allows the management component to retrieve data stored in a device's MIB
get
A Jewish writ of divorce
get
achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian team got 4 goals"; "She made 29 points that day"
get
Retrieve the value associated with the key provided
get
To adopt or assume (a certain position or state)
get
Jet, the mineral
get
attract and fix; "His look caught her"; "She caught his eye"; "Catch the attention of the waiter"
get
overcome or destroy; "The ice storm got my hibiscus"; "the cat got the goldfish"
get
go or come after and bring or take back; "Get me those books over there, please"; "Could you bring the wine?"; "The dog fetched the hat"
get
To cause to become; to bring about
get
This command is used to retrieve a file, such as a list archive It should be sent to the command address This command may be made made private so only list members can use it
get
Fashion; manner; custom
get
A CGI method that is used to retrieve a document from an HTTP server or to send an input form from the user back to the HTTP server With GET, data in the input form is appended to the URL
get
take the first step or steps in carrying out an action; "We began working at dawn"; "Who will start?"; "Get working as soon as the sun rises!"; "The first tourists began to arrive in Cambodia"; "He began early in the day"; "Let's get down to work now"
get
To find as an answer
get
Artifice; contrivance
get
Contract of divorce Rabbinic term for a legal divorce in Israel
get
To bring to reckoning; to catch (as a criminal)
get
succeed in catching or seizing, especially after a chase; "We finally got the suspect"; "Did you catch the thief?"
get
To be able, permitted (to do something); to have the opportunity (to do something)
get
cause to move; cause to be in a certain position or condition; "He got his squad on the ball"; "This let me in for a big surprise"; "He got a girl into trouble"
get
enter or assume a certain state or condition; "He became annoyed when he heard the bad news"; "It must be getting more serious"; "her face went red with anger"; "She went into ecstasy"; "Get going!"
get
get a value associated with a key in the dictionary Example: mydict /Max get
get
Get has many slang and colloquial uses In formal writing, avoid using g e t to mean the following: "to evoke an emotional response" (That song gets to me or Her pouting gets to me); "to take revenge on" (I plan to get her back); "to finish" (We got done); "must" (I've got tostudy); and "have" (I've got three tests this Friday) Get has many slang and colloquial uses In formal writing, avoid using g e t to mean the following: "to evoke an emotional response" (That song gets to me or Her pouting gets to me); "to take revenge on" (I plan to get her back); "to finish" (We got done); "must" (I've got tostudy); and "have" (I've got three tests this Friday)
get
To fetch
get
v [{to mean "to do"} (I have to ~ my work finished )] 2 vt [to catch/take] menangkap (tangkap) 3 vt [to obtain] memperoleh (oleh) 4 vt [to pay someone to do something (I have to ~ my hair washed )] di- [(Rambut saya harus dicuci )] 5 vt [to receive (He got a car from his parents )] menerima (terima)
get
A git
get
To respond to (a telephone call, a doorbell, etc)
get
in baseball: earn or achieve a base by being walked by the pitcher; "He drew a base on balls"
get
To cause to do
get
be stricken by an illness, fall victim to an illness; "He got AIDS"; "She came down with pneumonia"; "She took a chill"
get
In these tutorials, get means "retrieve"
get
A GPIB interface message that causes all devices with GET capability and are currently addressed to listen to initiate a programmed action, for example to store the current reading, take a sweep on an oscilloscope, etc The GET command provides a means of triggering multiple devices simultaneously
get
be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--I don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This question really stuck me"
get
To make acquisition; to gain; to profit; to receive accessions; to be increased
get
come to have or undergo a change of (physical features and attributes); "He grew a beard"; "The patient developed abdominal pains"; "I got funny spots all over my body"; "Well-developed breasts"
get
op (key: protected Key) Valuethrows KeyInvalid; Returns the value of the responder whose key matches the key argument Leaves the responder unchanged
get
purchase; "What did you get at the toy store?"
get
an entity corresponding to the requested resource is sent in the response
get
To betake; to remove; in a reflexive use
get
cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy a computer"; "My wife made me buy a new sofa"
get
take vengeance on or get even; "We'll get them!"; "That'll fix him good!"; "This time I got him"
get
Offspring; progeny; as, the get of a stallion
get
A security permission granted in the access control list that allows users or groups to retrieve information from the server
get
To receive

Who do you expect to receive Christmas presents from? - Who do you expect to get Christmas presents from?

get
To perplex, stump
get
In the kernel, often means "get a reference to" This may be as simple as incrementing a usage count, or it may imply attempting to retrieve an object from a cache of some sort, or allocating kernel memory See put
get
To begin (doing something)
get
To obtain mental possession of; to learn; to commit to memory; to memorize; as to get a lesson; also with out; as, to get out one's Greek lesson
get
To procure to be, or to cause to be in any state or condition; with a following participle
get
To catch out, trick
get
acquire as a result of some effort or action; "You cannot get water out of a stone"; "Where did she get these news?"
get
To be (used to form the passive of verbs)
get
One of two methods to submit form content, the other being POST
get
Find in this IdentityDictionary the key identical to the given item and return its corresponding value
get
To become
get
acquire as a result of some effort or action; "You cannot get water out of a stone"; "Where did she get these news?
ill-gotten
acquired illegally, gotten in a dishonest manner
ill-gotten
obtained illegally or by improper means; "dirty money"; "ill-gotten gains"
ill-gotten gains
Ill-gotten gains are things that someone has obtained in a dishonest or illegal way. But many leaders have invested their ill-gotten gains in several different countries. money that was obtained in an unfair or dishonest way - used humorously
what's gotten into you
what happened to you lately? what's wrong with you?
gotten

  Silbentrennung

  got·ten

  Türkische aussprache

  gôtın

  Aussprache

  /ˈgôtən/ /ˈɡɔːtən/

  Etymologie

  [ get, ÷git ] (verb.) 13th century. Middle English, from Old Norse geta to get, beget; akin to Old English bigietan to beget, Latin prehendere to seize, grasp, Greek chandanein to hold, contain.

  Videos

  ... OK, now I've gotten Fortune Teller ready ...
  ... And I'm really excited to finally have gotten it. ...

  Wort des Tages

  tachyphagia
Favoriten