geçinmek

listen to the pronunciation of geçinmek
Türkisch - Englisch
get on well
manage
go along
make a living

It's getting harder and harder to make a living. - Geçinmek gittikçe zorlaşıyor.

get along with

He is hard to get along with. - Onunla iyi geçinmek zordur.

He is rather hard to get along with. - Kendisiyle geçinmek çok zordur.

to get on well (with), get along (with)
to live on, make a living out of
handle

Tom is easy to handle. - Tom'la geçinmek kolaydır.

getting on with
subsist
to live off/on, sponge off/on
prov. to die. geçinip gitmek to get along, get by, manage. geçinmeye gönlü olmamak to have no desire to get along (with)
support oneself
earn a living

A job is not merely a means to earn a living. - Bir iş sadece geçinmek için bir araç değildir.

make out
to pass for, pretend to be
get along

He is rather hard to get along with. - Kendisiyle geçinmek çok zordur.

Tom is easy to get along with. - Tom ile geçinmek kolaydır.

rub along
to live on, to subsist, to make one's living; to get on with sb, to get on (together); to pretend to be, to pass for
get by

It's hard to get by on minimum wage. - Asgari ücretle geçinmek zordur.

We make just enough to get by. - Biz geçinmek için yeterince kazanırız.

get

It seems to be difficult for her to get along with students in the new school. - Yeni okul öğrencileri ile geçinmek zor gibi görünüyor

He is hard to get along with. - Onunla iyi geçinmek zordur.

live on

Tom just barely earns enough to live on. - Tom geçinmek için güçlükle yeterince kazanıyor.

He doesn't earn enough money to live on. - Geçinmek için yeterli para kazanmıyor.

living

Tom doesn't know what Mary does for a living. - Tom Mary'nin geçinmek için ne yaptığını bilmiyor.

Would you tell us what you do for a living? - Geçinmek için bize ne yaptığını söyler misin?

pretend to be
subsist on
shift
cotton up to
fare
get on
live by
earn living
make_out
make both ends meet
live

They looked forward to a time when they would no longer have to live from hand to mouth. - Artık kıt kanaat geçinmek zorunda olmayacakları zamanı dört gözle bekliyorlardı.

Tom just barely earns enough to live on. - Tom geçinmek için güçlükle yeterince kazanıyor.

geçinmek (birbiriyle)
get along
geçin
get by

I'm just trying to get by. - Ben sadece geçinmeye çalışıyorum.

Can't you get by on your salary? - Maaşınla geçinemiyor musun?

biriyle iyi geçinmek
get on with
kıt kanaat geçinmek
live from hand to mouth
zar zor geçinmek
live from hand to mouth
birbiriyle geçinmek
get on
biriyle iyi geçinmek
get along with
kıt kanaat geçinmek
live off
şöyle böyle geçinmek
manage
geçin
live by
geçin
subsist on
geçin
got by
geçinme
livelihood
geçinme
living

Do you know what Tom does for a living? - Tom'un geçinmek için ne yaptığını biliyor musun?

Tom doesn't know what Mary does for a living. - Tom Mary'nin geçinmek için ne yaptığını bilmiyor.

iyi geçinmek
get along

It's hard to get along with Tom. - Tom'la iyi geçinmek zor.

I should've tried harder to get along with everyone in the class. - Sınıftaki herkesle iyi geçinmek için daha çok çalışmalıydım.

kıt kanaat geçinmek
To keep the wolf from the door, to eke out a living, to scrape a living, to live from hand to mouth, to make both ends meet, to subsist (on sth)
kıt kanaat geçinmek
(deyim) keep body and soul together
akıllı geçinmek
to pass for a wise man
başkalarının sırtından geçinmek
batten on others
başkasının sırtından geçinmek
batten on smb
başkasının sırtından geçinmek
drone
diye geçinmek
to pass oneself off as
diye geçinmek
pass off
diye geçinmek
pass oneself off as
geçinme
subsistence, getting by
gül gibi geçinmek
to hit it off (with sb), to get along quite well
gül gibi geçinmek/yaşamak
1. to get along well together. 2. to be comfortably off
her türlü yola basvurarak geçinmek
live by one's wits
hoş geçinmek
to get on well (with)
iyi geçinmek
get along with

It's hard to get along with Tom. - Tom'la iyi geçinmek zor.

I should've tried harder to get along with everyone in the class. - Sınıftaki herkesle iyi geçinmek için daha çok çalışmalıydım.

iyi geçinmek
stand in with
iyi geçinmek
keep in with
iyi geçinmek
to rub along with sb/together, to hit it off (with sb)
kalemiyle geçinmek
to live by one's pen
kıt kanaat geçinmek
earn a bare living
kıt kanaat geçinmek
lead a hand to mouth existence
kıt kanaat geçinmek
scrape along
kıt kanaat geçinmek
eke out a living
kıt kanaat geçinmek just barely
to make ends meet, be very poor
sırtından geçinmek
sponge on smb
sırtından geçinmek
to live off, sponge off (someone)
sırtından geçinmek
batten
sırtından geçinmek
to live at sb's expense
sırtından geçinmek
sponge on
zar zor geçinmek
to scrape a living
Türkisch - Türkisch
Kendi ihtiyaçlarını başkalarından sağlamak: "... sen altmış para verip bir paket tütün almaz, herkesin tabakasından geçinirsin."- M. Ş. Esendal. Ölmek
Yaşamak için gerekeni sağlamak
Ölmek
Uzlaşmak, anlaşmak
Taslamak: "Şiir güç ya, şair olmak, şair geçinmek o kadar değil."- N. Ataç
Taslamak
Kendi ihtiyaçlarını başkalarından sağlamak
Yaşamak için gerekeni sağlamak: "Muharrem artık yalnız balıkçılıkla geçiniyordu."- S. F. Abasıyanık
yaşamak
kıt kanaat geçinmek
(deyim) Yoksulluk içinde ve güçlükle geçinmek: "Orada toprakla uğraşıyor, kıt kanaat geçiniyordu."- R. N. Güntekin
Geçinme
(Osmanlı Dönemi) İNTİAŞ
geçinme
Geçinmek işi
geçinmek
Favoriten