kalk

listen to the pronunciation of kalk
Türkisch - Englisch
up
got up

As a rule I get up at six o'clock, but yesterday morning I got up at eight. - Genellikle saat altıda kalkarım, fakat dün sabah sekizde kalktım.

Got up at six, and left home at seven. - Altı kalktım, ve yedide evden ayrıldım.

rise up
gotten up
get up

I always get up at six. - Her zaman altıda kalkarım.

I usually get up at eight o'clock. - Genellikle saat sekizde kalkarım.

{f} take off

I saw a jumbo jet take off. - Bir jumbo jetin kalktığını gördüm.

The plane is about to take off. - Uçak kalkmak üzeredir.

kalk borusu
rouse
kalk borusu
clarion call
kalk borusu
reveille

Tom played Reveille on his bugle every morning. - Tom borazanı ile her gün kalk borusu çaldı.

kalk zili
rouse
kalk-sinter
(Jeoloji) calc-sinter
Türkisch - Türkisch
Bir dilden başka bir dile olduğu gibi çevrilen deyim
kalk borusu
Bir kıtayı veya bir gemideki tayfaları uyandırmak için belirli saatte boru ile verilen işaret
kalk
Favoriten