ulaş

listen to the pronunciation of ulaş
Türkisch - Englisch
{f} reach

Their losses reached one million yen. - Zararları bir milyon yene ulaştı.

She's too short to reach the top. - O,tepeye ulaşamayacak kadar çok kısadır

{f} arriving

The storm prevented us from arriving on time. - Fırtına zamanında ulaşmamızı engelledi.

The storm prevented her from arriving on time. - Fırtına onun zamanında ulaşmasını engelledi.

got through

What you said really got through to Tom. - Söylediğin gerçekten Tom'a ulaştı.

attain

They attained their goal. - Onlar hedeflerine ulaştılar.

Finally, he attained his goal. - Sonunda, hedefine ulaştı.

get through

I tried to reach you on the phone, but I was unable to get through - Ben sana telefonla ulaşmaya çalıştım ama başaramadım.

I tried to reach you on the phone, but I was unable to get through. - Telefonda sana ulaşmaya çalıştım,ancak bu mümkün olmadı.

{f} reaching

I know what you are planning to do and I'll do everything I can in order to prevent you reaching your goal. - Ne yapmayı planladığını biliyorum ve amacına ulaşmanı engellemek elimden gelen her şeyi yapacağım.

I succeeded in reaching the top of the mountain. - Dağın tepesine ulaşmayı başardım.

{f} total

The total bill for drinks came up to 7000 dollars. - İçecekler için toplam fatura 7000 dolara ulaştı.

Our team achieved five medals in total. - Ekibimiz toplamda beş madalyaya ulaştı.

gotten through
got at
arrive

We waited but he failed to arrive. - Biz bekledik ama o ulaşamadı.

Yesterday I arrived in Tokyo. - Dün Tokyo'ya ulaştım.

{f} totaled
get at

He is too short to get at the book on the shelf. - Raftaki kitaba ulaşamayacak kadar çok kısa.

He wasn't tall enough to get at the ceiling. - O, tavana ulaşmak için yeterince uzun değildi.

run into
arrive in

No ship could arrive in Cuba. - Hiçbir gemi Küba'ya ulaşamadı.

When did you arrive in Boston? - Boston'a ne zaman ulaştın?

ulaş
Favoriten