injured

listen to the pronunciation of injured
Englisch - Türkisch
yaralı

Yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye götürüldü. - The ambulances carried the injured to the nearest hospital.

O, yerde yaralı yatıyordu. - He lay injured on the ground.

halel gelmek
yaralanmış

Trende, kazada yaralanmış olan birkaç yolcu vardı. - There were a few passengers in the train who were injured in the accident.

Tom ciddi biçimde yaralanmış olabilir. - Tom might be seriously injured.

{f} yarala

Başka hiç kimse yaralanmadı. - No one else was injured.

Máire bir kazada yaralandı. - Máire was injured in an accident.

{f} incit

Tom bugün çalışırken kendini incitti. - Tom injured himself at work today.

Tom tenis oynarken sırtını incitti. - Tom injured his back playing tennis.

{f} incit: adj.yaralı
{s} dargın
{f} yarala: adj.yaralı
yaralılar

Kurtarma ekibi yaralıları kurtardı. - The rescue team rescued the injured.

Yaralıları tıbbi tedavi için kilisede toplayın. - Gather your injured at the church for medical treatment.

yarali
{s} kırgın
{s} inciniş
{s} zarar görmüş
(Kanun) zarar gören
yaralanmak

Yaralanmak istemedim. - I didn't want to get injured.

incinmek
injure
{f} sakatlamak
wounded
{s} yaralı

Onun yaralı bacağı tekrar kanamaya başladı. - His wounded leg began to bleed again.

Yaralılar ambulansla geldiler. - The wounded arrived by ambulance.

injure
incitmek
get injured
Yaralanmak

Yaralanmak istemedim. - I didn't want to get injured.

injure
yaralamak
injured party
mağdur taraf
injured party
(Kanun) mutazarrır
injured cell
(Gıda) hasar görmüş hücre
injured cell
(Gıda) yaralanmış hücre
injured cell
(Gıda) zarar görmüş hücre
injured in action
(Askeri) MUHAREBEDE SAKATLANAN: Bak. "battle causalties"
injured in action
(Askeri) muharebede yaralanan
injured member state
(Politika, Siyaset) zarar gören üye devlet
injured or ill
(Askeri) yaralı veya hasta
injured other than hostilities or illness
(Askeri) çarpışma veya hastalık nedenli olmayan yaralanmalar
injured player
(Spor) sakatlanan oyuncu
wounded
{i} yaralılar

Doktorlar yaralıları tedavi ediyorlardı. - The doctors were treating the wounded.

Ölüler ve yaralılar yakında her yerde yatıyordu. - The dead and wounded soon lay everywhere.

be injured
yaralanmak
be injured
zedelenmek
injure
zarara sokmak
injure
yaralamak (bir uzvu)
injure
zedelemek (bir uzvu)
injure
bir uzva zarar vermek
injure
{f} (bir uzva) zarar vermek, (bir uzvu) yaralamak/incitmek/zedelemek
injure
ziyan vermek
injure
halel getirmek
injure
fena yapmak
injure
zarar vermek (bir uzva)
injure
hasar verme
injure
incitmek (bir uzvu)
injure
yarala

Kazada çok sayıda turist yaralandı. - A number of tourists were injured in the accident.

Kaza bilançosu; 5 kişi öldü ve 100 kişi yaralandı idi. - The toll from the accident was 5 persons dead and 100 persons injured.

wounded
{f} yaralan

Asker bacağından yaralandı. - The soldier was wounded in the leg.

Birçok Birliki askeri öldürüldü veya yaralandı. - Many Union soldiers were killed or wounded.

injure
{f} kötülük etmek
injure
incit

Dans ederken kendini incitti. - She injured herself while dancing.

Kendilerini incitebileceklerinden korktum. - I feared they might injure themselves.

the injured
yaralı
ınjured
yaralı
be injured
incinmek
complaint of injured party
(Kanun) mutazarrır tarafın şikayeti
get injured by
birinden zarar gelmek
get injured by
birinden kötülük gelmek
injure
rencide etmek
injure
zedelemek
injure
zarar vermek
injure
{f} zarar/ziyan vermek: It could injure your reputation. Adına halel
nonbattle sick and injured
(Askeri) MUHAREBE DIŞI HASTA VE (YARALI) /ARIZALI: Hastalık ve sakatlıkları muharebeden ileri gelmeyen veya bir hastaneye kabul edilen veya tümen, gemi veya benzeri bölge dışındaki bir tıbbi tedavi tesisine kabul edilme üzere birliklerinden tahliye edilen personel. Bak. "nonbattle casualty"
not seriously injured
(Askeri) ciddi hasarlı değil
seriously ill or injured; statement of intelligence interest
(Askeri) ciddi olarak hasta veya yaralı; istihbarat ilgi beyanı
she is seriously injured
o ağır yaralı
there are people injured
yaralılar var
to be injured
halel gelmek
very seriously ill or injured
(Askeri) çok ağır hasta veya yaralı
were reported injured
yaralandıkları bildirildi
wounded
{s} kırılmış
wounded
{s} yaralanmış

Her iki tarafta da binlercesi yaralanmıştı. - Many thousands on both sides had been wounded.

Sanki bir kurşunla yaralanmış gibi düştü. - He fell as if wounded by a bullet.

wounded
(isim) yaralılar
wounded
{s} incinmiş
wounded
yarala

Asker bacağından yaralanmıştı ve hareket edemiyordu. - The soldier was wounded in the leg and couldn't move.

Altı yüz bin asker öldürüldü veya yaralandı. - Six hundred thousand men were killed or wounded.

wounded
(Askeri) YARALI: Bak. "seriously wounded", "sliglitly wounded", "critically wounded", ve ayrıca bak "battle casualty"
Englisch - Englisch
{s} hurt; wounded; insulted, offended; damaged
If you have injured feelings, you feel upset because you believe someone has been unfair or unkind to you. a look of injured pride. = hurt
An injured person or animal has physical damage to part of their body, usually as a result of an accident or fighting. The other injured man had a superficial stomach wound Many of them will have died because they were so badly injured. The injured are people who are injured. Army helicopters tried to evacuate the injured
usually used of physical or mental injury to persons; "injured soldiers"; "injured feelings
past of injure
usually used of physical or mental injury to persons; "injured soldiers"; "injured feelings"
{i} wounded
injured party
someone injured or killed in an accident
injured party
The injured party in a court case or dispute about unfair treatment is the person who says they were unfairly treated. The injured party got some compensation. = victim
injure
To damage or impair
injure
To wound or cause physical harm to a living creature
be injured
be hurt, be wounded, be damaged
Be injured
be in the wars
being injured
being hurt, being wounded, being insulted, being offended
critically injured
severely injured, in very poor health, badly hurt
injure
scathe
injure
(b) To damage or lessen the value of, as goods or estate
injure
hurt the feelings of; "She hurt me when she did not include me among her guests"; "This remark really bruised me ego"
injure
(e) To give pain to, as the sensibilities or the feelings; to grieve; to annoy
injure
To do injustice to
injure
If you injure a person or animal, you damage some part of their body. A number of bombs have exploded, seriously injuring at least five people stiff penalties for motorists who kill, maim, and injure
injure
cause injuries or bodily harm to
injure
{f} hurt; wound; insult, offend; damage
injure
(f) To impair, as the intellect or mind
injure
cause damage or affect negatively; "Our business was hurt by the new competition"
injure
To do harm to; to impair the excellence and value of; to hurt; to damage; used in a variety of senses; as: (a) To hurt or wound, as the person; to impair soundness, as of health
injure
(d) To impair or diminish, as happiness or virtue
injure
To cause harm, especially physical harm to a living creature
injure
(c) To slander, tarnish, or impair, as reputation or character
moderately injured
mildly hurt
mortally injured
fatally injured, dying from an injury
injured

  Silbentrennung

  in·jured

  Türkische aussprache

  încırd

  Aussprache

  /ˈənʤərd/ /ˈɪnʤɜrd/

  Etymologie

  [ 'in-j&r ] (transitive verb.) 15th century. Middle English enjuren, from Middle French enjurier, from Late Latin injuriare, from Latin injuria injury.

  Videos

  ... injured or when she'd get a cold or something, he'd start ...

  Wort des Tages

  adjunct
Favoriten