get to

listen to the pronunciation of get to
Englisch - Türkisch
varmak

Yokohama'ya varmak iki saatimi aldı. - It took me two hours to get to Yokohama.

Vienna'ya yürüyerek varmak ne kadar sürer? - How long does it take to get to Vienna on foot?

gerekmek
(fiil)rmak, başlamak, yapıyor bulunmak, dolabı sezmek, dalavereyi anlamak
(Fiili Deyim ) 1- -e varmak 2- başlamak
başlamak

Çalışmaya başlamak zorundayım. - I have to get to work.

İşe başlamak istiyorum. - I want to get to work.

-e varmak
-e gelmek
-e varmak/gelmek
şart olmak
yapabilmek
bağlantı kurmak
ulaşmak

Adaya ulaşmak onlar için zordu. - It was hard for them to get to the island.

Kent merkezine ulaşmak için hangi otobüs veya trene binebileceğimi bana söyleyebilir misin? - Can you tell me which bus or train I can take to get to the town centre?

yapıyor bulunmak
dolabı sezmek
dalavereyi anlamak
(deyim) get to grip with sth. ciddiyetle ele almak get to someone [kd] 1.rusvet vermek,etkilemek. 2.dokunmak,uzmek. get to/reach/make first base (with sth.) (başlıca ABD,kd) bir plan veya projenin ilk safhasını tamamlamak get to grips with sth. bir mesele ile uğraşmak,gereğine bakmak get to the bottom of sth. bir meselenin aslını/iç yüzünü öğrenmek
lazım olmak
k.dili. başlamak (Mastarla birlikte kullanılır.): They got to talking. Konuşmaya başladılar
get
elde etmek

Leyla istediği şeyi elde etmek için cinselliğini kullandı. - Layla used her sexuality to get what she wanted.

Hayatta bir şey elde etmek istiyorsanız, akıntıya karşı yüzmelisiniz. - If you want to get something in life, you should go against the flow.

get
{f} elde etmek; edinmek; kazanmak; almak; satın almak; yakalamak; ele geçirmek: He got it with difficulty. Zorla
get to know
tanımak

Seni daha iyi tanımak istiyorum. - I would like to get to know you better.

Tom Mary'yi daha iyi tanımak istedi. - Tom wanted to get to know Mary better.

get
{f} satın almak
get
getirmek

Onu geri getirmek istemez misin? - Don't you want to get him back?

Ben sadece kızımı güvenle geri getirmek istiyorum, bu kadar. - I just want to get my daughter back safely, that's all.

get
yetişmek

Buraya zamanında gelmek için bu sabah ilk trene yetişmek zorundaydım. - I had to catch the first train this morning to get here in time.

Eğer trene yetişmek istiyorsan derhal hareket etmelisin. - You'll have to get a move on if you want to catch the train.

get
dolaşmak

O caddede dolaşmak neredeyse olanaksızdı. - It was almost impossible to get around on that street.

Ayak altında dolaşmak istemiyorum. - I don't want to get in anybody's way.

get
tutulmak
get to know
öğrenmek
get
tedarik etmek
get
hayret uyandırmak
get
sızmak
get
savuşmak
get
çanına ot tıkamak
get
kızmak

Mary, sakin ol. Kızmak zararlıdır. - Mary, come down. It is harmful to get angry.

Kızmak için neden yok. - That's no reason to get angry.

get
hızlanmak
get
anlaşmak

Tom'la anlaşmak çok kolay. - Tom is very easy to get along with.

get
çıkmak

Arabaki herkes arabadan çıkmak ve bacaklarını germek istediğini söyledi. - Everybody in the car said they wanted to get out and stretch their legs.

Tom bir süre kasabanın dışına çıkmak istediğini söyledi. - Tom said he wanted to get out of town for a while.

get
tırmanmak
get
kaçmak

O güzel, bu doğru ama o ağzını bir defa açtı mı sen yalnızca kaçmak isteyeceksin. - She's beautiful, that's true—but once she opens her mouth, you'll only want to get away!

Boston'dan kaçmak zorunda kaldım. - I had to get away from Boston.

get
açıklamak
get
uyuşmak
get
{f} etmek

Buraya park etmek için izin aldın mı? - Did you get permission to park here?

Bir taraftan seni yemeğe davet etmek için, diğer taraftan sana oğlumun evleneceğini söylemek için seni aradım. - I called you, on the one hand to invite you out to eat, and on the other to tell you my son is going to get married.

get
{f} kavramak

Bu dikiş makinasını kavramak ne kadar sürer? - How long does it take to get the hang of this sewing machine?

get
{f} yapmak

İnsanların çoğu bunu yapmak zorunda olsalar bile yataktan erken kalkma konusunda çok isteksizdirler. - Most people have great disinclinations to get out of bed early, even if they have to.

ABD'de, onlardan bilgi almak için insanlara işkence yapmak yasaktır. - In the U.S., it is illegal to torture people in order to get information from them.

get
{f} ettirmek

Arabayı tamir ettirmek 300 dolara maloldu. - It cost $300 to get the car fixed.

Kamyonunu tamir ettirmek için ne kadar ödemek zorunda kaldın? - How much did you have to pay to get your truck fixed?

get
{f} idrak etmek
get
gidip alma
get
{f} gelmek

Şirketin tepesine gelmek için, onun sıkı çalıştığını herkes biliyor. - Everyone knows that he worked hard to get to the top of the company.

Bill ve John sohbet etmek için ayda bir kez bir araya gelmekten hoşlanıyorlar. - Bill and John like to get together once a month to chat.

get
hale gelmek
get
ele geçirmek elde etmek
get
{f} ele geçirmek

Tom seni ele geçirmek için dışarıda. - Tom is out to get you.

get
{f} götürmek

Tom'u hastaneye götürmek zorundayız. - We have to get Tom to the hospital.

Tom'u eve geri götürmek zorundayız. - We've got to get Tom back home.

get
gebe
get
ayrılmak

Hava kararmadan önce eve dönmek istiyorsak şimdi ayrılmak zorundayız. - We have to leave now if we want to get home before dark.

Ben bu adadan ayrılmak istiyorum. - I want to get off this island.

get
duymak

Bunu söylediğini duymaktan bıkıyorum. - I'm getting tired of hearing you say that.

Tom'un vize alamadığını duymak bizi hayal kırıklığına uğrattı. - We were disappointed to hear that Tom couldn't get a visa.

get
eline geçmek
get
yemek

Helen yeterince yemek yemiyor ve zayıflıyor. - Helen does not eat enough and she is getting thin.

Fort Sumter'a yemek götürmek zor olacak. - Getting food to Fort Sumter would be a very difficult job.

get
sokmak

Tom başını belaya sokmak istemiyor. - Tom doesn't want to get into trouble.

Başını derde sokmak istemiyorum. - I don't want to get you into trouble.

get
hayret ettirmek
get
gezinmek

Tom gezinmek için koltuk değneği kullandı. - Tom used crutches to get around.

Sonunda, hastalıktan dolayı yürüyemez hale geldi ve gezinmek için motorlu tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. - In the end, because of the disease, he became unable to walk and had to use a motorized wheelchair to get around.

get
(hastalığa) yakalanmak
get
ayarlamak
get
geçirmek

Tom seni ele geçirmek için dışarıda. - Tom is out to get you.

Seninle daha fazla vakit geçirmek isterim, ama işime geri dönmeliyim. - I'd love to be able to spend more time with you, but I have to get back to work.

get
uymak
get
düzenlemek
get
mesaj almak
get
kafasına girmek
get
gidip getirmek
get
yakalanmak (hastalığa)
get
binmek

Bir sonraki uçağa binmek mümkün mü? - Is it possible to get on the next flight?

Ben arabaya binmekten usanıyorum. - I'm getting sick of the ride.

get
sinirlendirmek
get
geçmek

Bunun üzerinden geçmek yok. - There's no getting over that.

Sizinle temasa geçmek için en iyi yol hangisidir? - What's the best way to get in touch with you?

get
katılmak

Katılmaktan hoşlanmıyoruz. - We don't like to get involved.

Tom ve ben sadece yemek yemek için hazırlanıyoruz. Bize katılmak ister misin? - Tom and I are just getting ready to eat. Would you like to join us?

get
yetmek
get
uydurmak
get
bir yere koyma
get
mat etmek
get
ulaşmak

Araba ile oraya ulaşmak benim bir buçuk saatimi aldı. - It took me an hour and a half to get there by car.

Tom çatıya ulaşmak için merdivene tırmandı. - Tom climbed up a ladder to get to the roof.

get
çıkarmak

Tom'u buradan çıkarmak zorundayız. - We have to get Tom out of here.

Tom'u oradan çıkarmak zorundayız. - We have to get Tom out of there.

get
kurtulmak

Kötü bir alışkanlıktan kurtulmak kolay değildir. - It's not easy to get rid of a bad habit.

Çöpten kurtulmak yetkililer için büyük bir baş belası haline gelmiştir. - Getting rid of garbage has become a major headache for the authorities.

get
işitmek

Çocukların yalan söylemesinin ana nedeni azar işitmekten kaçınmaktır. - The main reason kids tell lies is to avoid getting into trouble.

get
geçinmek

Yeni okul öğrencileri ile geçinmek zor gibi görünüyor - It seems to be difficult for her to get along with students in the new school.

Tom ile geçinmek kolaydır. - Tom is easy to get along with.

get
başarmak
get
doğrultmak
get
sağlamak

Bize bir indirim yapmalarını sağlamak zor olacak. - It'll be difficult to get them to give us a discount.

Yeni metro 20 dakika içinde okula gitmemi sağlamaktadır. - The new subway enables me to get to school in 20 minutes.

get
kurtarmak
get
temin etmek
get
bulup getirmek
get
-ebilmek
get to work
işe başlamak
get to work
çalışmaya başlamak
get
-tirmek
get
{f} yaptır+e
get
gidip almak
get
hazırlamak

Bayan West kahvaltı hazırlamakla meşgul. - Mrs. West is busy getting breakfast ready.

Annem akşam yemeğini hazırlamakla meşguldü. - Mother was busy getting ready for dinner.

get
varmak

Oraya varmak ne kadar sürer? - How long will it take to get there?

Ofisime varmak yaklaşık on beş dakika alır. - It takes about 15 minutes to get to my office.

get
bakmak

Tom yerdekinin ne olduğuna daha yakından bakmak için eğildi. - Tom leaned down to get a closer look at what was on the ground.

Tom daha iyi bakmak için öne doğru eğildi. - Tom leaned forward to get a better look.

get
yaptırmak

Tom ödevini zamanında yaptırmak için bile uğraşmadı. - Tom didn't even try to get his homework done on time.

Tom bir kolera aşısı yaptırmak zorunda kaldı. - Tom had to get a cholera shot.

get
uğraşmak
get
almak

Bunun gibi bir kamera almak istiyorum. - I would like to get a camera like this.

Bankada paçayı yırtmak ve A52 yi almak zorundasın. - You'll have to get off at the bank and take the A52.

get
-tırmak
get
ilgilenmek

Ben iş stratejisi ile ilgilenmek istiyorum. - I want to get involved with business strategy.

get
anlamak
get
vurmak
get
olmak

Tom çevrim içi olmakta zorlanıyordu. - Tom had trouble getting online.

Onun hayattaki tek amacı zengin olmaktı. - Her only purpose in life was to get rich.

get to work
işe başla
get
kazanmak

Yüksek bir maaş almasam bile, bu şekilde para kazanmaktan vazgeçmeye istekli değilim. - Even if I don't get a high salary, I'm not willing to quit this way of making a living.

Çok para kazanmak istedim. - I wanted to get a lot of money.

get
edinmek

Bir Avrupa haritası edinmek için nereye gidebilirim? - Where can I go to get a map of Europe?

Müşteri ile olan uyumunuz hakkında bir fikir edinmek istiyorum. - I would like to get a feel for your rapport with the customer.

get
bulmak

Neredeyse öğrenmek isteyebileceğin her dilde yerli konuşurlar tarafından hazırlanmış ses dosyalarını bulmak kolaylaşıyor. - It's getting easier to find audio files by native speakers for almost any language you might want to study.

İstikrarlı bir iş bulmak zorundasın. - You've got to get a steady job.

get
erişmek
Get
allanma
get to know
-i tanımak
get to sleep
uyu

Tom dün gece uyuyamadı. - Tom couldn't get to sleep last night.

Tom dün gece üçten sonrasına kadar uyuyamadı. - Tom couldn't get to sleep till after three last night.

get to sleep
Uyumak
get
{f} (got, got.ten/got, --ting)
get
{f} başına gelmek
get
{f} öldürmek

Tom'un bu dört insanı öldürmekten kurtulmasına izin veremeyiz. - We can't let Tom get away with murdering those four people.

Bizi öldürmek mi istiyorsun? - You want to get us killed?

get
{f} yalanını çıkarmak
get
açığını bulmak
get
başlamak

İlerlemenin sırrı başlamaktır. - The secret of getting ahead is getting started.

Şimdi sakıncası yoksa başlamak istiyorum. - Now if you don't mind, I'd like to get started.

get
{f} canına okumak
get to work
çalışmaya başla,işe başla
get to work
işe başlamak: Get to work! Haydi, iş başına!
Türkisch - Türkisch

Definition von get to im Türkisch Türkisch wörterbuch

GETTO
(Hukuk) Yahudi mahallesi
getto
Eskiden Avrupa ülkelerinde Yahudilerin gönüllü olarak veya zorlanarak yerleştirildikleri ve her türlü ihtiyaçlarını başka yere gitmeden karşılayabildikleri mahalle, Yahudi mahallesi
getto
Bir kentin, herhangi bir azınlık kümesinde kendiliğinden yerleşilen kesimi
getto
Bir şehrin herhangi bir azınlıkça yerleşilen bölümü
getto
Kimi Avrupa toplumlarında Yahudilerin gönüllü olarak ya da zorlanarak yerleştikleri kent dışındaki yer
getto
Bir şehirde mahrumiyet içerisinde yaşayan azınlık mahallesi
getto
Bir yerleşim bölgesinin, aynı şehirden gelen insanların yerleştiği bölümü
getto
Yahudilerin gönüllü olarak ya da zorla yerleştirildikleri kent dışındaki yer
getto
Yahudilerin gönüllü olarak veya zorlanarak yerleştikleri ve her türlü ihtiyaçlarını başka yere gitmeden karşılayabildikleri mahalle, Yahudi mahallesi
Englisch - Englisch
To track down and intimidate

He's refusing to testify. I think the Mob got to him.

To affect adversely; to upset or annoy

This job's really getting to me. I don't know how much longer I'll last.

cause annoyance in; disturb, especially by minor irritations; "Mosquitoes buzzing in my ear really bothers me"; "It irritates me that she never closes the door after she leaves"
reach a goal, e g , "make the first team"; "We made it!"; "She may not make the grade"
be allowed to; arrive at, reach
arrive at the point of; "She gets to fretting if I stay away form home too long"
arrive at the point of; "She gets to fretting if I stay away form home too long
get
To understand

I don't get what you mean by fun. This place sucks!.

It's usually easy for Norwegians to understand what Swedes are saying. - It's usually easy for Norwegians to get what Swedes are saying.

get
To beget (of a father)

Walter had said, dear God, Thomas, it was St fucking Felicity if I'm not mistaken, and her face was to the wall for sure the night I got you.

get
To go or come (to a specified place, or in a specified manner)

She got from one side of the bridge to the other in no time.

get
Offspring
get
To physically assault

I'm gonna get him for that.

get
(with various prepositions, such as into, over or behind; for specific idiomatic senses see individual entries get into, get over, etc.) To adopt or assume (a certain position or state)

We got behind the wall.

get
To getter

I put the getter into the container to get the gases.

get
To don or doff clothing, etc

I can't get these boots off (or on).

get
To hear completely; catch

Sorry, I didn't get that. Could you repeat it?.

get
To catch out, trick successfully

He keeps calling pretending to be my boss — it gets me every time.

get
To obtain, purchase or acquire

You need to get permission to leave early.

get
Lineage
get
A difficult return or block of a shot
get
To arrive (at) or progress (towards a place or outcome)

We're slowly getting there.

get
To take or catch (a scheduled transportation service)

I'll get the 9 a.m. to Boston.

get
To become ill with or catch (a disease)

I went on holiday and got malaria.

get
To betake oneself

Get thee behind me.

get to know
To become acquainted with (someone)

I'm not into that one-night thing. I think a person should get to know someone and even be in love with them before you use them and degrade them - Steve Martin -.

get
v. Jewish divorce document written in Aramaic and obtained from a rabbinic court. In Orthodox and Conservative Judaism it is the only valid way to end a marriage, though outside Israel a civil divorce is required first. In Reform Judaism a civil divorce suffices. To obtain a get, mutual consent of husband and wife is usually required, except in special cases such as apostasy, impotence, insanity, or refusal to cohabit
get
{f} receive; obtain; purchase; take; understand; be infected (with a disease); arrive; come; become; cause; bring; persuade
get
{v} to procure, gain, win, learn, arrive, induce
get to know
Become personally acquainted with (a person, place, etc.)
get
communicate with a place or person; establish communication with, as if by telephone; "Bill called this number and he got Mary"; "The operator couldn't get Kobe because of the earthquake"
get
perceive by hearing; "I didn't catch your name"; "She didn't get his name when they met the first time"
get
reach a destination; arrive by movement or progress; "She arrived home at 7 o'clock"; "She didn't get to Chicago until after midnight"
get
take the first step or steps in carrying out an action; "We began working at dawn"; "Who will start?"; "Get working as soon as the sun rises!"; "The first tourists began to arrive in Cambodia"; "He began early in the day"; "Let's get down to work now"
get
Gets the object associated with the specified key in the dictionary
get
be stricken by an illness, fall victim to an illness; "He got AIDS"; "She came down with pneumonia"; "She took a chill"
get
A GPIB interface message that causes all devices with GET capability and are currently addressed to listen to initiate a programmed action, for example to store the current reading, take a sweep on an oscilloscope, etc The GET command provides a means of triggering multiple devices simultaneously
get
undergo (as of injuries and illnesses); "She suffered a fracture in the accident"; "He had an insulin shock after eating three candy bars"; "She got a bruise on her leg"; "He got his arm broken in the scuffle"
get
In these tutorials, get means "retrieve"
get
Returns the value to which the key is mapped in this dictionary
get
evoke an emotional response; "Brahms's `Requiem' gets me every time"
get
To procure; to obtain; to gain possession of; to acquire; to earn; to obtain as a price or reward; to come by; to win, by almost any means; as, to get favor by kindness; to get wealth by industry and economy; to get land by purchase, etc
get
In SNMP, a command given by the Console to retrieve a single data object from the agent's MIB
get
come into the possession of something concrete or abstract; "She got a lot of paintings from her uncle"; "They acquired a new pet"; "Get your results the next day"; "Get permission to take a few days off from work"
get
Ground Elapsed Time A time reference used in transcripts and flight plans to give the time at which events during a mission occur, measured in hours, minutes, and seconds since liftoff
get
suffer from the receipt of; "She will catch hell for this behavior!"
get
Hence, with have and had, to come into or be in possession of; to have
get
reach and board; "She got the bus just as it was leaving"
get
To beget; to procreate; to generate
get
move into a desired direction of discourse; "What are you driving at?"
get
To hear

I'm glad to hear Tom didn't get hurt. - I'm glad to hear that Tom didn't get hurt.

I'm glad to hear that Tom didn't get hurt. - I'm glad to hear Tom didn't get hurt.

get
(the value of a slot) To retrieve the value of the slot
get
reach by calculation; "What do you get when you add up these numbers?"
get
give certain properties to something; "get someone mad"; "She made us look silly"; "He made a fool of himself at the meeting"; "Don't make this into a big deal"; "This invention will make you a millionaire"; "Make yourself clear"
get
irritate; "Her childish behavior really get to me"; "His lying really gets me"
get
To prevail on; to induce; to persuade
get
grasp with the mind or develop an undersatnding of; "did you catch that allusion?"; "We caught something of his theory in the lecture"; "don't catch your meaning"; "did you get it?"; "She didn't get the joke"; "I just don't get him"
get
reach with a blow or hit in a particular spot; "the rock caught her in the back of the head"; "The blow got him in the back"; "The punch caught him in the stomach"
get
To catch (a means of public transport)
get
leave immediately; used usually in the imperative form; "Scram!"
get
receive as a retribution or punishment; "He got 5 years in prison"
get
receive a specified treatment (abstract); "These aspects of civilization do not find expression or receive an interpretation"; "His movie received a good review"; "I got nothing but trouble for my good intentions"
get
of mental or physical states or experiences; "get an idea"; "experience vertigo"; "get nauseous"; "undergo a strange sensation"; "The chemical undergoes a sudden change"; "The fluid undergoes shear"; "receive injuries"; "have a feeling"
get
make children; "Abraham begot Isaac"; "Men often father children but don't recognize them"
get
To catch (a disease)
get
A difficult but successful return
get
apprehend and reproduce accurately; "She really caught the spirit of the place in her drawings"; "She got the mood just right in her photographs"
get
A Visual Basic keyword, the part of a Property procedure that gets the value of a property
get
To make acquisition; to gain; to profit; to receive accessions; to be increased
get
be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--I don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This question really stuck me"
get
A CGI method that is used to retrieve a document from an HTTP server or to send an input form from the user back to the HTTP server With GET, data in the input form is appended to the URL
get
Retrieve the value associated with the key provided
get
To adopt or assume (a certain position or state)
get
Jet, the mineral
get
attract and fix; "His look caught her"; "She caught his eye"; "Catch the attention of the waiter"
get
overcome or destroy; "The ice storm got my hibiscus"; "the cat got the goldfish"
get
go or come after and bring or take back; "Get me those books over there, please"; "Could you bring the wine?"; "The dog fetched the hat"
get
To cause to become; to bring about
get
This command is used to retrieve a file, such as a list archive It should be sent to the command address This command may be made made private so only list members can use it
get
Fashion; manner; custom
get
To arrive at, or bring one's self into, a state, condition, or position; to come to be; to become; with a following adjective or past participle belonging to the subject of the verb; as, to get sober; to get awake; to get beaten; to get elected
get
To find as an answer
get
A Jewish writ of divorce
get
Artifice; contrivance
get
Contract of divorce Rabbinic term for a legal divorce in Israel
get
To bring to reckoning; to catch (as a criminal)
get
succeed in catching or seizing, especially after a chase; "We finally got the suspect"; "Did you catch the thief?"
get
To be able, permitted (to do something); to have the opportunity (to do something)
get
cause to move; cause to be in a certain position or condition; "He got his squad on the ball"; "This let me in for a big surprise"; "He got a girl into trouble"
get
enter or assume a certain state or condition; "He became annoyed when he heard the bad news"; "It must be getting more serious"; "her face went red with anger"; "She went into ecstasy"; "Get going!"
get
get a value associated with a key in the dictionary Example: mydict /Max get
get
Get has many slang and colloquial uses In formal writing, avoid using g e t to mean the following: "to evoke an emotional response" (That song gets to me or Her pouting gets to me); "to take revenge on" (I plan to get her back); "to finish" (We got done); "must" (I've got tostudy); and "have" (I've got three tests this Friday) Get has many slang and colloquial uses In formal writing, avoid using g e t to mean the following: "to evoke an emotional response" (That song gets to me or Her pouting gets to me); "to take revenge on" (I plan to get her back); "to finish" (We got done); "must" (I've got tostudy); and "have" (I've got three tests this Friday)
get
To fetch
get
v [{to mean "to do"} (I have to ~ my work finished )] 2 vt [to catch/take] menangkap (tangkap) 3 vt [to obtain] memperoleh (oleh) 4 vt [to pay someone to do something (I have to ~ my hair washed )] di- [(Rambut saya harus dicuci )] 5 vt [to receive (He got a car from his parents )] menerima (terima)
get
come to have or undergo a change of (physical features and attributes); "He grew a beard"; "The patient developed abdominal pains"; "I got funny spots all over my body"; "Well-developed breasts"
get
achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian team got 4 goals"; "She made 29 points that day"
get
An SNMP command that allows the management component to retrieve data stored in a device's MIB
get
Find in this IdentityDictionary the key identical to the given item and return its corresponding value
get
op (key: protected Key) Valuethrows KeyInvalid; Returns the value of the responder whose key matches the key argument Leaves the responder unchanged
get
purchase; "What did you get at the toy store?"
get
an entity corresponding to the requested resource is sent in the response
get
To betake; to remove; in a reflexive use
get
cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy a computer"; "My wife made me buy a new sofa"
get
take vengeance on or get even; "We'll get them!"; "That'll fix him good!"; "This time I got him"
get
Offspring; progeny; as, the get of a stallion
get
A security permission granted in the access control list that allows users or groups to retrieve information from the server
get
To procure to be, or to cause to be in any state or condition; with a following participle
get
A git
get
To become
get
acquire as a result of some effort or action; "You cannot get water out of a stone"; "Where did she get these news?
get
One of two methods to submit form content, the other being POST
get
To be (used to form the passive of verbs)
get
To respond to (a telephone call, a doorbell, etc)
get
in baseball: earn or achieve a base by being walked by the pitcher; "He drew a base on balls"
get
To cause to do
get
To perplex, stump
get
Acquire
get
In the kernel, often means "get a reference to" This may be as simple as incrementing a usage count, or it may imply attempting to retrieve an object from a cache of some sort, or allocating kernel memory See put
get
To begin (doing something)
get
To obtain mental possession of; to learn; to commit to memory; to memorize; as to get a lesson; also with out; as, to get out one's Greek lesson
get
To catch out, trick
get
To receive

Who do you expect to receive Christmas presents from? - Who do you expect to get Christmas presents from?

get
acquire as a result of some effort or action; "You cannot get water out of a stone"; "Where did she get these news?"
Türkisch - Englisch

Definition von get to im Türkisch Englisch wörterbuch

getto
ghetto

That ghetto should be burned down. - O gettonun yakılması gerek.

The university is located a few blocks from the edge of the ghetto. - Üniversite gettonun birkaç blok ötesindedir.

getto
Jewry
get to

  Türkische aussprache

  get tı

  Aussprache

  /ˈget tə/ /ˈɡɛt tə/

  Etymologie

  [ 'get, ÷'git ] (verb.) 13th century. Middle English, from Old Norse geta to get, beget; akin to Old English bigietan to beget, Latin prehendere to seize, grasp, Greek chandanein to hold, contain.

  Gemeinsame Collocations

  get to know, get to sleep, get to work

  Videos

  ... language we can get to. ...
  ... button." Now, if you get to choose the nub from which ...

  Wort des Tages

  bricolage
Favoriten