jam

listen to the pronunciation of jam
Englisch - Türkisch
reçel

İyi reçel yapma sırrını anlatır mısın bana lütfen. - Please tell me the secret to making good jam.

O, elmalardan reçel yaptı. - She made jam from the apples.

sıkışıklık

Tom sıkışıklıktan çıkmama yardım etti. - Tom helped me out of a jam.

Elektrik prizinde sıkışıklık vardı. - There was jam in the electric outlet.

sıkışmak
tutukluk yapmak
(ünalgı mesajını) bozmak
{f} tıkıştır
tıkamak
sıkıştırmak
tıkanıklık
bastırmak
tıkmak
1. Sakinleşmek, gevşemek, rahatlamak.2. Hoşça vakit geçirmek
(Muzik) doğaçlama, doğaçlama çalmak
{f} sıkış

Biraz daha erken çıksalar, trafik sıkışıklığını atlatırlar. - Had they left a little earlier, they would have avoided the traffic jam.

Ben, bir trafik sıkışıklığı nedeniyle toplantıya geç kaldım. - I was late for the meeting because of a traffic jam.

sıkıştırılma
(Askeri) Tutukluk yapma (silah), karıştırma(k)
(Askeri) TUTUKLUK: Otomatik bir silahta, ateşleme mekanizması gibi bir tertibatın çalışmasına engel olan sıkışıklık veya tutukluk
bir araya sıkışm
{f} yayını bozmak
bozmak
{i} kolay şey
{f} doğaçlama çalmak (caz)
reçel/açmaz/kalabalık
{f} basmak
jam boz/sıkış/sıkıştır
{f} kıstırmak
{i} çocuk oyuncağı
çalışmaz veya işlemez hale gelmek sıkışma
{f} sıkmak
{f} hıncahınç doldurmak; tıkmak: They are going to jam all of us into that small room. Hepimizi o
(Tekstil) sıkışma
{f} durdurmak
{i} basit şey
marmelat

Reçel ve marmelat arasındaki fark nedir? - What's the difference between jam and marmalade?

{f} parazit yapmak
(Avcılık) tutukluk
kenetlenme
kilitlemek
(Bilgisayar) elektronik boğmak
kilitlenmek
kenetlenmek
ezmek
kenetlemek
(Bilgisayar,Teknik) kart sıkışması
itmek
kilitlenme
ezme
sıkışması
izdiham
takılmak
luck
şans

Sana iyi şanslar diliyorum. - I wish you good luck.

Lindbergh'in şansı ve uçuş bilgisi olmasaydı, Atlantiği geçmeyi asla başaramazdı. - If it hadn't been for Lindbergh's luck and his knowledge of flying, he could never have succeeded in crossing the Atlantic.

jammed
{s} sıkışık
luck
talih

Tom en kötü talihe sahipti. - Tom has had the toughest luck.

Tom'un talihi yüzüne güldü. - Tom got a lucky break.

luck
{i} tâlih

Tom'un talihi yüzüne güldü. - Tom got a lucky break.

Talih işte, kader benden yanaydı. - As luck would have it, Providence was on my side.

jam sponge pudding
Marmelatlı puding
jam session
doğaçlama caz dinletisi
jam detection
parazit belirleme
jam detection level
parazit belirleme düzeyi
jam nut
sıkıştırma somunu
jam nut
kontra somun
jam session
caz konseri
jam strobe
parazit strobu
jam-packed
hıncahınç
jam-packed
kalabalık
jam-packed
tıka basa dolu

Oda basın konferansının başlamasını bekleyen muhabirlerle tıka basa doluydu. - The room was jam-packed with reporters waiting for the press conference to begin.

Tayfun nedeniyle, tren tarifesi bozuldu ve tüm trenler tıka basa doluydu. - Due to the typhoon, the train schedule was disturbed and all the trains were jam-packed.

jam pack
reçel paketi
jam signal
reçel sinyali
jam detection level
parazit belirleme-düzeyi
jam in
sıkıştırmak
jam in
kıstırmak
jam in
sıkışıp kalmak
jam in
takılmak
jam in
sıkışmak
jam jar
reçel kavanozu
jam on
frenlere asılmak
jam on
frene basmak
jam on the brakes
frenlere asılmak
jam on the brakes
frene kuvvetle basıvermek
jam on the brakes
frene basmak
jam packed
balık istifi
jam packed
çok kalabalık
jam packed
hıncahınç
jam packed
tıka basa dolu
jam session
cazcıların bir araya gelip doğaçtan çaldığı caz müziği
jam tomorrow
vâdedilen şey
jam tomorrow
beklenti
jam tomorrow
söz verilen şey
jam up
(Fiili Deyim ) tıka basa doldurmak , yığmak
jammed
sıkışmış

Burada birkaç sıkışmış tuş var. - There are a few keys here that are jammed.

apricot jam
(Gıda) kayısı reçeli
aubergine jam
(Gıda) patlıcan reçeli
bundle jam detector
demet sıkışma detektörü
jammed
(Bilgisayar) sıkıştı

Yazıcının içinde bir kağıt parçası sıkıştı ve artık çalışmıyor. - A piece of paper got jammed in the printer and now it doesn't work.

Kilitleme mekanizması sıkıştı. - The locking mechanism has jammed.

jammed
karışmış
jammed
ezilmiş
jammed
tıklım tıklım
luck
akyıldız
luck
uğur

Bu benim uğurlu eşyam. - This is my good luck charm.

Bu kitap benim uğurlu eşyam. Onu her beş ayda okurum. - This book is my good luck charm. I read it every five months.

luck
yom
luck
akyazı
luck
ikbal
orange jam
(Gıda) portakal reçeli
paper jam
(Bilgisayar) kağıt sıkıştı
peach jam
(Gıda) şeftali reçeli
raspberry jam
(Gıda) ahududu reçeli
reverse jam
(Spor) ters smaç
sour cherry jam
(Gıda) vişne reçeli
traffic jam
trafik keşmekeşi
card jam
kart sıkışması
get into in a jam
başı derde girmek
get into in a jam
başı dertte olmak
ice jam
buz yığılması
jammed
{f} tıkıştır
jammer
frekans bozucu
jamming
yayını bozma
jamming
{f} frekans boz
jamming
parazit yapma
jamming
{i} frekans bozma
strawberry jam
çilek reçeli
traffic jam
trafik sıkışıklığı

Biraz daha erken çıksalar, trafik sıkışıklığını atlatırlar. - Had they left a little earlier, they would have avoided the traffic jam.

Trafik sıkışıklığı toplantıya geç kalmama neden oldu. - The traffic jam caused me to be late for the meeting.

blackberry jam
böğürtlen reçeli
covered in jam
reçel ele
jammed
sıkıştırılmış
jamming
sıkıştırarak
jams
sıkışmaları
luck
nasip
paper jam
kağıt sıkışması
quince jam
ayva reçeli
spot jam
spot reçel
barring traffic jam
trafik sıkışmazsa
be in a jam
zor durumda olmak
be in a jam
sıkıntıda olmak
document jam
(Bilgisayar) belge sıkışması
figs jam
(Gıda) incir reçel
get caught in traffic jam
trafiğe yakalanmak
get smb. out of a jam
kurtarmak
get smb. out of a jam
sıkıntıdan kurtarmak
ice jam
buz boğazı
infeed jam
karton yok
it's money for jam
çok kolay
jammed
{s} tıkanmış

Sokaklar arabalarla tıkanmış. - The roads are jammed with cars.

jammer
{i} parazit yapan radyo istasyonu
jammer
{i} yayını bozan radyo istasyonu
jamming
{i} tutukluk
jamming
{i} sıkışma
jamming
(Askeri) Karıştırma (muhabere)
jamming
(Askeri) KARIŞTIRMA: Karıştırıcı telsiz sesleri ile telsiz haberlerine yapılan müdahale. Bak. "acoustic jamming", "barrage jamming", "electronic counter measures", "electronic jamming", "electronic warfare", "selective jamming", "spot jamming"
jamming
(Askeri) karıştırma (yayın-telsiz)
luck
{i} uğur, yom. f
luck
{i} baht
money for jam
havadan gelen şey
money for jam
(deyim) kolay kazanilmis para
money for jam
kolay para
money for jam
kolay şey
paper jam
kağıt sıkıştırma
rolling plate jam
sarma tablasında sıkışma
rose jam
gül reçeli
rose jam
gülbeşeker
that's jam for him
onun için çocuk oyuncağı
the weapon will jam and
(Askeri) Silah tutukluk yapacak ve kullanılmayacak
to be in a jam
başı dertte olmak
traffic jam
trafik tıkanıklığı
tray paper jam
(Bilgisayar) tepsi kağıt sıkışması
want jam on it
(deyim) hak etmedigi fazladan bir sey istemek
Englisch - Englisch
Causing congestion or blockage. Often used with "up"

A single accident can jam the roads for hours.

To brusquely force something into a space; cram

They temporarily stopped the gas tank leak by jamming a piece of taffy into the hole.

To get something stuck in a confined space

My foot GOT jammed in a gap between the rocks.

To attempt to score points

Toughie jammed four times in the second period.

luck

He's got more jam than Waitrose.

To squeeze into a small space

The rush-hour train was jammed with commuters.

A forceful dunk
A difficult situation for a pitcher or defending team

He's in a jam now, having walked the bases loaded with the cleanup hitter coming to bat.

Blockage, congestion

A traffic jam caused us to miss the game's first period.

To block or confuse a broadcast signal
To injure a finger or toe by sudden compression of the digit's tip

When he tripped on the step he jammed his toe.

To throw a pitch at or near the batter's hands

Jones was jammed by the pitch.

A play during which points can be scored

Toughie scored four points in that jam.

A sweet mixture of fruit boiled with sugar and allowed to congeal. Often spread on bread or toast or used in jam tarts
Any of several rock-climbing maneuvers requiring wedging of an extremity into a tight space

I used a whole series of fist and foot jams in that crack.

An informal, impromptu performance or rehearsal
A difficult situation

But I used a little too much force.

To play music (especially improvisation as a group.)
{v} to confine in or between, to wedge in
If vehicles jam a road, there are so many of them that they cannot move. Hundreds of departing motorists jammed the roads. Jam is also a noun. Trucks sat in a jam for ten hours waiting to cross the bridge. + jammed jammed Nearby roads and the dirt track to the beach were jammed with cars
{n} a conserve of fruit, child's frock, bed
1. Chill out2. Hang out
To press into a close or tight position; to crowd; to squeeze; to wedge in
If you jam something somewhere, you push or put it there roughly. He picked his cap up off the ground and jammed it on his head Pete jammed his hands into his pockets
Product made by cooking, to a suitable consistency, properly prepared fruit with sugar (or sugar and dextrose), with or without water No less than 45 lbs fruit are used to each 55 lbs of sugar (or sugar and dextrose) Sometimes pectin and/or an acid are also added Jelly Fruit jelly is the semisolid, gelatinous product made by concentrating, to a suitable consistency, the strained juice (or the strained water extract) from fruit, with sugar (or sugar and dextrose), added Sometimes pectin and/or an acid is also added No less than 45 lbs of fruit are used to each 55 lbs sugar (or sugar and dextrose)
BSA National Jamboree The two digit number that follows indicates the year of the Jamboree
To play a domino tile that causes the game to become blocked such that none of the players may make a legal play You should be quite certain that your team has fewer pips than the opponents before making this play
a sweet spread made from fruit and sugar
neverSpecification language for programming PLDs, Stag Corp, 1997?
block passage through; "obstruct the path"
a dense crowd of people
{f} crowd, cram together; pack in; become crowded together; become stuck; cause to be stuck; disrupt, block, interfere (as in radio signals); play music in a free and improvisational manner
n [something in the way] kemacatan (macat) 2 n [sweet food made from fruit] sele
get stuck and immobilized; "the mechanism jammed"
Blockage, congestion; as a traffic jam, paper jam
push down forcibly; "The driver jammed the brake pedal to the floor
Force the ball high into the pocket
press tightly together or cram; "The crowd packed the auditorium"
A kind of frock for children
To block or confuse a broadcasted signal
21A thick mixture of fruit, sugar (and sometimes Pectin) that is cooked until the pieces of fruit are very soft and almost formless It is used as a bread spread, a filling for pastries and cookies and an ingredient for various desserts See also Jelly; Preserves
A gathering of musicians for the purpose of playing
To jam a radio or electronic signal means to interfere with it and prevent it from being received or heard clearly. They will try to jam the transmissions electronically. + jamming jam·ming The plane is used for electronic jamming and radar detection
crush or bruise; "jam a toe"
preserve of crushed fruit interfere with or prevent the reception of signals; "Jam the Voice of America"; "block the signals emitted by this station" crush or bruise; "jam a toe" crowd or pack to capacity; "the theater was jampacked" get stuck and immobilized; "the mechanism jammed" push down forcibly; "The driver jammed the brake pedal to the floor
Jam is a thick sweet food that is made by cooking fruit with a large amount of sugar, and that is usually spread on bread. home-made jam
If callers are jamming telephone lines, there are so many callers that the people answering the telephones find it difficult to deal with them all. Hundreds of callers jammed the BBC switchboard for more than an hour
made from crushed or ground fruit, it tends to hold its shape but generally is less firm than jelly
Français : Embouteillage Deutsch : Zähfliessender Verkehr See also : Congestion
A sweet mixture of fruit boiled with sugar and allowed to set, often spread on bread or toast or used in jam tarts
informal terms for a difficult situation; "he got into a terrible fix"; "he made a muddle of his marriage"
Thick syrupy mixture of fruit and sugar
A preserve of fruit boiled with sugar and water; as, raspberry jam; currant jam; grape jam
To get a body part stuck
In jazz and rock, to improvise in an informal setting
deliberate radiation or reflection of electromagnetic energy for the purpose of disrupting enemy use of electronic devices or systems
To throw a pitch at or near the batters hands
Refers to some malfunction that prevents the film from running smoothly through the camera The fault may be in the film cartridge or the camera's film transport mechanism
To hit the ball at or near the opponent's body, forcing an awkward or weak return
Just A Minute
If a lot of people jam a place, or jam into a place, they are pressed tightly together so that they can hardly move. Hundreds of people jammed the boardwalk to watch They jammed into buses provided by the Red Cross and headed for safety. = cram + jammed jammed The stadium was jammed and they had to turn away hundreds of disappointed fans. = packed
A mass of people or objects crowded together; also, the pressure from a crowd; a crush; as, a jam in a street; a jam of logs in a river
{i} sweetened fruit preserve, jelly; state of being crowded together; large number of objects that are crowded together and unable to move freely (as in cars or people); awkward situation
To bet or raise the maximum, especially in no-limit, is to jam
(B) preempt
preserve of crushed fruit
A malfunction that prevents the action from operating Jams may be caused by faulty or altered parts, ammunition, poor maintenance of the firearm, or improper use of the firearm
To bring (a vessel) so close to the wind that half her upper sails are laid aback
To improvise See 'Jam session' Search Google com for Jam
Judges Award of Merit This is not a placement in an event but it is a way for judges to commend a particular performance
jam rag
A sanitary towel
jam rags
plural form of jam rag
jam sandwich
A police car
jam sandwiches
plural form of jam sandwich
jam session
An informal gathering of musicians to play music, especially improvised jazz or a similar genre
jam sessions
plural form of jam session
jam tart
Heart
jam tart
An open tartlet filled with jam
jam tarts
plural form of jam tart
jam tomorrow
Promised benefits that never arrive

It always seems to be a problem to be dealt with when resources (later) permit. Jam tomorrow, as usual.

jam-jars
plural form of jam-jar
jam-pack
To pack or fill something tightly
jam-packed
Simple past tense and past participle of jam-pack
jam-packed
packed or filled tightly
jam jar
glass container in which jam is stored
jam nut
A thin lock nut
jam pack
{f} fill or pack to maximum capacity
jam pot
jelly jar, container in which jam is stored
jam session
an impromptu jazz concert
jam session
improvised musical session (rock, jazz, etc.)
jam session
an occasion when jazz or rock musicians play music together in an informal way
jam-packed
If somewhere is jam-packed, it is so full of people or things that there is no room for any more. His room was jam-packed with fruit, flowers, gifts etc. = packed. full of people or things jam-packed with
Murrumbidgee jam
A spread made from cold tea and brown sugar

1977: Even the basic damper mixture could be treated in all sorts of different ways – mixed with dried fruit, spread with cold tea and brown sugar (a concoction known as Murrumbidge jam), or cooked on top of a stew to form a pie crust. — Richard Daunton-Fear and Penelope Vigar, Australian Colonial Cookery, Rigby, 1977, ISBN 0-7270-0187-6 (discussing 19th century cookery).

fist jam
a climbing technique where the fist is forced into a crack and clenching it
jammed
Simple past tense and past participle of jam
jammed
Of or pertaining to something which is stuck

Her poor little baby toe got jammed in the door.

jammer
A player in roller derby who attempts to score points by making their way past other players
jammer
A device (e.g. a jumar) which will slide along a rope in one direction but not the other, used in rock-climbing, caving etc
jamming
The act or process of jamming
lob jam
Rarer synonym for alley oop
money for jam
Money made very easily

For an ex-chainman, the locating business was money for jam at $25.00 for a light morning's work.

paper jam
A malfunction in a computer's printer or a photocopier or similar device occurring when sheets of paper become jammed inside
pole jam
A trick where the skateboarder skates over a bent pole
toe jam
A rock-climbing maneuver entailing exerting force with two opposite surfaces of the toe of a shod foot, against two different rock surfaces, for the purpose of preventing motion of that foot in a direction parallel to both of those rock surfaces
toe jam
A stubbed toe
toe jam
Sticky matter accumulated between digits of a foot
traffic jam
A situation in which all road traffic is stationary or very slow
peanut butter and jam sandwich
(Gıda) The peanut butter and jelly sandwich (PB&J or peanut butter and jam sandwich in Australia and the United Kingdom) is a sandwich, popular in North America, that includes a layer of peanut butter and either jam or jelly on bread, commonly between two slices, but sometimes eaten open-faced
Def Jam
record company that specializes in rap and hip-hop music
apricot jam
sweet jelly made from apricot fruit
barrage jam
jam an entire frequency sprectrum; "During the Cold War, the Soviets routinely barrage jammed to interfere with transmissions from the West
be in a jam
be in trouble, be in distress, be in a dilemma, be in a strait
bear jam
traffic jam in a park resulting from drivers stopping to watch bears
blackberry jam
sweet jelly made from blackberries
blanket jam
jam a broad-spectrum of frequencies to effect all communications in the area except for directional antenna communications
cherry jam
sweet jelly made from cherries
door jam
To practice an exit in the aircraft door of a mock up of it prior to the skydive
get into a jam
be in trouble, find oneself in a difficult situation
ice jam
A stationary accumulation which restricts or blocks streamflow
ice jam
An accumulation of broken river ice caught in a narrow channel, frequently producing local flooding Primarily occurs during a thaw in the late winter or early spring
ice jam
an accumulation of broken river ice caught in a narrow channel that frequently produces local floods during a spring break-up
ice jam
The obstruction of stream flow caused by the accumulation of ice in a narrow channel
ice jam
An accumulation of broken river ice caught in a narrow channel that frequently produces local floods during a spring breakup
in a jam
in case of an emergency; in a difficult situation
jammed
filled to capacity; "a suitcase jammed with dirty clothes"; "stands jam-packed with fans"; "a packed theater
jammed
{s} wedged, pressed, packed, full, crowded, squeezed; stuck, caught; disrupted (as of a radio signal)
jammer
Any device used to jam radio reception
jammer
{i} person or thing that jams; type of transmitter used to jam radio waves
jammer
A form of swimwear used by athletes
jammer
Device which will slide up a rope but not down
jammer
An ascender which grips the rope
jammer
(noun) A device that produces noise in microphones and pickup devices to make conversations unintelligible
jammer
A device that produces noise in hidden microphones, so that conversations are unintelligible to the listener
jammer
Lightweight, two-drum yarder usually on a truck with a spar and boom; may be used for both short distance yarding and loading (22)
jammer
a transmitter used to broadcast electronic jamming
jamming
v Placing and wedging a body part into a crack in order to hold yourself on the wall
jamming
deliberate radiation or reflection of electromagnetic energy for the purpose of disrupting enemy use of electronic devices or systems
jamming
present participle of jam
jamming
Intentional transmission or reradiation of radio signals in such a way as to interfere with reception of desired signals by the intended receiver
jamming
the deliberate radiation, reradiation, or reflection of electromagnetic energy to prevent or degrade the receipt of information by a receiver It includes communications jamming and noncommunications jamming
jamming
Deliberate interference intended to prevent reception of radio signals in a specific frequency band
jamming
The intentional transmission of radio signals in order to interfere with the reception of signals from another station
jamming
The typically intentional or malicious interference with another radio signal
jamming
The deliberate radiation, reradiation, or reflection of electromagnetic energy with the object of impairing the use of electronic devices, equipment, or systems by an enemy
jamming
Electronic or mechanical interference which may disrupt the display of aircraft on radar or the transmission or reception of radio communications or navigation
jamming
The act of intentionally directing electromagnetic energy at a communication system to disrupt or prevent signal transmission
jamming
intentional interference caused to radio signals to prevent the audience from hearing the transmission
jamming
deliberate interference intended to prevent reception of signals in a specific frequency band
jamming
{i} intentional electronic interference of electronic devices or systems
jams
third-person singular of jam
jams
plural of jam
jelly and jam
Thick preserves made from fruit and sugar. Jelly is semitransparent, consisting of the strained juice of various fruits (occasionally vegetables), singly or in combination, that is sweetened, slowly simmered, and congealed, often with the aid of pectin or gelatin. Jam differs from jelly in its inclusion of fruit pulp or whole fruit; whole-fruit jam is sometimes called preserve. Fruit jellies and jams are eaten on breakfast breads and in sandwiches and accompany the scones and other baked goods of the British tea meal. Vegetable and herb jellies traditionally complement lamb and other meat dishes
peach jam
jam made out of peaches
plum jam
jam that is made out of plums
point jam
jam a narrow band of frequencies; "We can counter point-jamming effectively
spot jam
jam a single frequency; "This operator is spot-jammed
strawberry jam
sweet spread made from strawberry preserves
strawberry jam
made with strawberries
traffic jam
A traffic jam is a long line of vehicles that cannot move forward because there is too much traffic, or because the road is blocked by something. a long line of vehicles on a road that cannot move or can only move very slowly
traffic jam
caravan of traffic vehicles that cannot advance
traffic jam
a number of vehicles blocking one another until they can scarcely move
Türkisch - Englisch

Definition von jam im Türkisch Englisch wörterbuch

tıklım tıklım dolu jam-packed, full
to overflowing
jam
Favoriten