mess

listen to the pronunciation of mess
Englisch - Türkisch
dağınıklık

O dağınıklık hakkında ne yapacağımı bilmiyorum. - I don't know what to do about that mess.

Mutfaktaki bu dağınıklıktan kim sorumlu? - Who's responsible for this mess in the kitchen?

{i} karışıklık

Karışıklık için üzgünüm. - Sorry about the mess.

Tom o karışıklıktan bir gül gibi kokarak çıktı. - Tom certainly came out of that mess smelling like a rose.

{i} karmakarışıklık
{f} bozmak
{f} karıştırmak
{i} pislik
{i} sofra arkadaşları
{i} manga
altüst etmek
karışmak
{i} karışık yemek
pasaklı
{i} karışık durum, güç/utandırıcı durum
intizamsız
marifet
{i} çorba
dert
{f} altüst et
kirlilik
bela

Başımızı belaya sokan kişi Tom'du. - Tom was the one who got us into this mess.

zor durum
ask.orduevinin lokanta kısmı
ask.karavana
kötü durum
düzensizlik
{i} karışık şey
{i} asker sofrası
daima aynı sofrada yemek yiyen kimseler
{f} kirletmek
çorba veya lapaya benzer yemek
{i} ask. yemekhane
böyle arkadaşlarla yenen yemek
{f} pisletmek
karışık durum
karmakarışık

Bu, oldukça karmakarışık olabilirdi. - This could get quite messy.

Bu karmakarışık olacak. - This is going to get messy.

bozukluk
müşkül veya utandırıcı durum
(Askeri) YEMEKHANE, TABLDOT: Askeri bir teşkilat veya müessesede, yemek hazırlamak ve dağıtmakla görevli kısım
karışıklık,v.altüst et: n.karışıklık
{f} asker sofrasında yemek yemek
darmadağınıklık
kirli

Bu kirliliği temizlememe yardımcı ol. - Help me clean up this mess.

O, hızla kirliliği temizledi. - She quickly cleaned up the mess.

güç durum
ortalığı
mess around
Oyalanmak

Ben oyalanmak istemiyorum. - I don't want to mess around.

mess with
bulaşmak

Ben ona bulaşmak istemiyorum. - I don't want to mess with that.

mess around
{k} vakit geçirmek; avarelik etmek
mess up
yüzüne gözüne bulaştırmak
mess something up
İşleri arapsaçına döndürmek
mess up
işleri berbat etmek
mess up
darmadağın etmek
mess up
sıçmak
mess around
(bir şeyle) uğraşmak
mess around
dalgasına bakmak
mess around with women
fındık kırmak
mess dinner
(Askeri) veda yemeği
mess dress
(Askeri) tören kıyafeti
mess hall
yemek salonu
mess jacket
(Askeri) ziyafet ceketi
mess kit
(Askeri) yemek takımı
mess one's clothes
altına kaçırmak
mess something about
karıştırmak
mess something up
bir yeri dağıtmak
mess something up
bir şeyi bozmak
mess together
karavanadan yemek
mess up
alan talan etmek
mess up
karmakarışık etmek
mess up
kirletmek
mess up
(deyim) içine etmek
mess up
ortalığı dağıtmak
mess up
(deyim) eline yüzüne bulaştırmak
mess up
ahıra çevirmek
mess up
ırgat pazarına döndürmek
mess up
işi berbat etmek

Artık işi berbat etmek istemiyorum. - I don't want to mess up now.

mess up
(deyim) çorba etmek
mess up
altüst etmek
mess with
karışmak
mess about
oyalan
mess about
saçmalamak
mess about
zırvalamak
mess about
tembellik etmek
mess sth up
berbat etmek
mess sth up
yüzüne gözüne bulaştırmak
mess sth up
bozmak
mess up
karmakarışık et
mess room
karışıklık oda
mess someone about
hislerini incitmek
mess tin
karavana
mess up, disorganize
pisliği, düzenini bozmak
mess up; make dirty
pisliği; kirli hale
mess (something) up
ağzına sıçmak
mess about
İng., k.dili., bak. mess around
mess about
(deyim) bos seylerle vakit kaybetmek,oyalanmak. mess someone about/around dusncesiz hareket etmek,hislerini incitmek
mess about
sinek avlamak
mess about
oynayıp durmak
mess about
(Fiili Deyim ) 1- boş şeylerle vakit geçirmek 2- (bir işi) gönülsüz yapmak
mess account
(Askeri) TABLDOT HESABI: Bir komutanlık mensuplarına yemek temini için sarf edilen para ve kullanılan gıda maddelerinin hesabı. Bu hesap, tabldot subayı tarafından tutulur
mess around
{k} with ile meşgul olmak
mess around
(deyim) bos seylerle vakit kaybetmek,oyalanmak. mess someone about/around dusncesiz hareket etmek,hislerini incitmek
mess around
{k} with -e müdahale etmek
mess around
{k} with ile arkadaşlık etmek
mess around with
uğraşmak
mess attendant
(Askeri) mutfak görevlisi
mess attendant
(Askeri) MUTFAK VAZİFECİSİ, GÖREVLİSİ: Bak. "kitchen police"
mess call
ask. yemek borusu
mess call
(Askeri) YEMEK BORUSU: Kahvaltı, öğle yemeği veya akşam yemeğini bildirmek üzere verilen boru işareti veya bu maksat için verilen başka bir işaret
mess council
(Askeri) tabldot heyeti
mess council
(Askeri) TABLDOT HEYETİ: Bir komutan tarafından, tabldotun idaresi ve kontrolü için tayin edilen ve tabldot subayını da ihtiva eden subaylar grubu
mess deck
manga
mess gear
(Askeri) SEFER TASI, YEMEK TAKIMI: Bak. "mess kit"
mess hall
ask. yemekhane
mess hall
yemekhane

Askerler yemekhanede yemek yerler. - The soldiers eat in the mess hall.

mess jacket
(Askeri) ZİYAFET CEKETİ: Resmi akşam ziyafetlerinde, subaylar tarafından giyilen kısa ceket. Ziyafet ceketi, merasim kıyafetinin (dress uniform) bir parçasıdır
mess kit
(Askeri) SEFER TASI, YEMEK TAKIMI: Askerin arazide kullandığı yemek takımı. Bu takım; çatal, bıçak, kaşık, bardak ve aş kabını ihtiva eder. Buna "mess gear" da denir
mess kit
{i} sefertası
mess kit
(isim) sefertası
mess officer
(Askeri) iaşe subayı
mess officer
(Askeri) TABLDOT SUBAYI: Bir tabldotun idare ve kontrolüne memur edilen subay
mess orderly
(Askeri) mutfak görevlisi
mess orderly
(Askeri) MUTFAK VAZİFELİSİ, GÖREVLİSİ: Bak. "kitchen police"
mess s.t. up
bir şeyi bozmak
mess s.t. up
bir yeri dağıtmak
mess sergeant
(Askeri) İAŞE ASTSUBAYI: Bak. "mess steward"
mess smth. about
oynamak
mess smth. about
karıştırmak
mess steward
(Askeri) TABLDOT ASTSUBAYI: Bir askeri yemekhanenin idaresinde tabldot subayına yardım eden astsubay. Bu astsubay; yemekhane personelini idare eder, ikmal maddelerinden sorumlu bulunur, yemekleri vesaireyi tespit eder
mess things up
berbat etmek
mess things up
yüzüne gözüne bulaştırmak
mess tin
aş kabı
mess up
(deyim) mess sth. up bozmak,kirletmek. a mees-up karisiklik
mess up
karıştırmak
mess up
berbat etmek

Artık işi berbat etmek istemiyorum. - I don't want to mess up now.

mess up
(Fiili Deyim ) 1- altını üstüne getirmek 2- berbat etmek
mess with
uğraşmak
crew mess
(Askeri) erat salonu
field mess
(Askeri) sahra yemekhanesi
mess up
becermek
mess with
alay etmek
mess with
oynamak
messing
karışma
messing
karıştırma

İnsanların malzememi karıştırmasını istemiyorum. - I don't want people messing with my stuff.

messing
kirletme
officers' mess
gazino
turn into a mess
allak bullak olmak
excrement
atık
get into a mess
başı derde girmek
make a mess of
yüzüne gözüne bulaştırmak
You´re a mess!
k. dili 1. Üstünü başını berbat etmişsin! 2. Seni gidi seni!
a glorious mess
muhteşem bir karışıklık
a mess of
bir yemeklik (yeşillik)
absolute mess
mutlak karışıklık
don't mess with me
bana karışma
dont mess with me
Benimle dont karışıklık
in a mess
darmadağınık
leave in mess
karmaşa içinde bırakın
look a mess
Bir karışıklık bakmak
make a mess
Make a mess of something: Yüzüne gözüne bulaştırmak, berbat etmek
make a mess of something
bir şey ortalığı birbirine katmak
make a mess of something
-i altüst etmek
make a mess of something
-i berbat etmek
make mess
karışıklık yapmak
messing
karıştırmasını

İnsanların malzememi karıştırmasını istemiyorum. - I don't want people messing with my stuff.

real mess
darmadağın
this is a pretty mess
Bu ayıkla pirincin taşını
You're a mess
{k} Seni gidi seni! You're a sight for sore k.dili. Ah, seni görmek ne kadar güzel!
You're a mess
{k} Üstünü başını berbat etmişsin!
a dickens of a mess
karmakarışıklık
chief’s mess
(Askeri) kıdemli astsubay salonu
excrement
{i} dışkı

Kuş dışkısı mükemmel bir gübredir. - Bird excrement is an excellent fertilizer.

excrement
{i} kaka
excrement
{i} pislik
excrement
(Tıp) Feçeş dıskı
excrement
{i} bok
field mess
(Askeri) SAHRA MUTFAĞI: Bak. "field kitchen"
field ration mess
(Askeri) SAHRA RASYON MUTFAĞI: Sahra rasyonu ile iaşe edilme hakkına sahip personelin iaşeleri için faydalanılan müşekkel bir besin birliği
get into mess
pisliğe bulaşmak
get into mess
üstünü kirletmek
get into mess
başını belâya sokmak
here is a pretty mess
ayıkla pirincin taşını
how do i get out of this mess
gel de işin içinden çık
how do we get out of this mess
gel de işin içinden çık
make a mess
{f} ortalığı birbirine katmak
make a mess
(deyim) make a mess of sth. (kd) yüzüne gözüne bulaştırmak,berbat etmek
make a mess
(fiil) ortalığı birbirine katmak
make a mess of
-i berbat etmek
make a mess of
(bir yeri) dağıtmak
make a mess of
pisletmek
make a mess of
berbet etmek
officer's mess
(Askeri) subay tabldotu
officer's mess
(Askeri) Subay tabildotu
officer's mess
(Askeri) SUBAY TABLDOTU: Bir teşkil veya birliğe mensup subay ve astsubaylar ile ailelerinin bir arada yemek yemelerini temin ve eğlence ve dinlenme faaliyetinin bir bölümünü teşkil eden ortaklık veya kulüp
oh dear, what a mess
aman tanrım bu ne daginiklik!
transient field ration mess
(Askeri) MİSAFİR PERSONEL SAHRA TABLDOTU: Sahra rasyonu ile iaşe hakkına sahip olan ve büyük bir birlik veya tesisin günlük yoklamasına dahil olmayan fakat yemek saatleri içinde bu birlik veya tesiste hazır bulunan şahısların iaşesi için birlik veya tesis komutanları tarafından tahsis edilen tabldot
turn into an unresolved mess
yılan hikayesine dönmek
turn into an unresolved mess
yılan hikayesine döndürmek
unit mess
(Askeri) BİRLİK TABLDOTU, BİRLİK YEMEKHANESİ: Özel geçici sahra rasyonu tabldotlarının tesisi mümkün olmayan muharebe ve manevra durumları dışında, yalnız birliğin günlük yoklamasında gösterilen kimselerle, iaşe kontrol personelini ve resmi denetleyicileri iaşe eden bir tabldot
unit mess
(Askeri) birlik tabldotu
unit mess
(Askeri) birlik yemekhanesi
we are in the deuce of a mess
ayıkla pirincin taşını
what a mess
ne karmaşa
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Meydana gelmek
(Osmanlı Dönemi) Yapışmak, değmek, dokunmak
Englisch - Englisch
The milk given by a cow at one milking
A number of persons who eat together, and for whom food is prepared in common; especially, persons in the military or naval service who eat at the same table

The wardroom mess.

A set of four; — from the old practice of dividing companies into sets of four at dinner
To eat (with others)

I mess with the wardroom officers.

A disagreeable mixture or confusion of things; hence, a situation resulting from blundering or from misunderstanding; a disorder

He made a mess of it.

To supply with a mess
Mass; church service
excrement

Parked under a tree, my car was soon covered in birds' mess.

A large quantity or number

My boss dumped a whole mess of projects on my desk today.

To take meals with a mess
To belong to a mess
A quantity of food set on a table at one time; provision of food for a person or party for one meal; also, the food given to a beast at one time

A mess of pottage.

A disagreeable mixture or confusion of things; hence, a situation resulting from blundering or from misunderstanding; as, he made a mess of it
A number of persons who eat together, and for whom food is prepared in common; especially, persons in the military or naval service who eat at the same table; as, the wardroom mess
A mess is something liquid or sticky that has been accidentally dropped on something. I'll clear up the mess later
{f} interfere with, meddle; make dirty or untidy; bungle; make an error; eat in company; beat someone up (Slang); waste time (Slang); be involved in an immoral or unethical situation (Slang)
If you say that something is a mess or in a mess, you think that it is in an untidy state. The house is a mess Linda can't stand mess
{n} a feeding together, portion, dish, a number who eat together
{v} to join in mess, to eat or feed together
{i} disorder, disarray, dirtiness; predicament, quandary; place where meals are served to a large group (military, etc.); dish or quantity of soft or liquid food
A quantity of food set on a table at one time; provision of food for a person or party for one meal; as, a mess of pottage; also, the food given to a beast at one time
If you say that a situation is a mess, you mean that it is full of trouble or problems. You can also say that something is in a mess. I've made such a mess of my life. the many reasons why the economy is in such a mess
A set of four; from the old practice of dividing companies into sets of four at dinner
a (large) military dining room where service personnel eat or relax
soft semiliquid food; "a mess of porridge"
a (large) military dining room where service personnel eat or relax a meal eaten by service personnel soft semiliquid food; "a mess of porridge"
The mess at a military base or military barracks is the building in which members of the armed forces can eat or relax. a party at the officers' mess
This is another term for preparation of food
a state of confusion and disorderliness; "the house was a mess"; "she smoothed the mussiness of the bed"
a meal eaten by service personnel
a (large) military dining room where service personnel eat or relax a meal eaten by service personnel soft semiliquid food; "a mess of porridge" a state of confusion and disorderliness; "the house was a mess"; "she smoothed the mussiness of the bed" make a mess of or create disorder in; "He messed up his room" eat in a mess hall
Dining room facilities and kitchen for crew separate from the passenger dining room and kitchen (see also Officer's Mess)
To make a mess of; to disorder or muddle; to muss; to jumble; to disturb
make a mess of or create disorder in; "He messed up his room"
= 4 Nares says because “at great dinners the company was usually arranged into fours ” That four made a mess is without doubt Lyly expressly says, “Foure makes a messe, and we have a messe of masters” (Mother Bombie, ii 1) Shakespeare calls the four sons of Henry his “mess of sons” (2 Henry VI , act i 4); and “Latine,” English, French, and Spanish are called a “messe of tongues” (Vocabulary, 1617) Again, Shakespeare says (Love's Labour's Lost, iv 3), “You three fools lacked me to make up the mess ” Though four made a mess, yet it does not follow that the “officer's mess” is so called, as Nares says, because “the company was arranged into fours,” for the Anglo-Saxon mesc, like the Latin mensa = table, mes Gothic = dish, whence Benjamin's mess, a mess of pottage, etc Mess, meaning confusion or litter, is the German mischen, to mix; our word mash
To take meals with a mess; to belong to a mess; to eat (with others); as, I mess with the wardroom officers
A set of four; - from the old practice of dividing companies into sets of four at dinner
eat in a mess hall
(often followed by `of') a large number or amount or extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money"; "he made a mint on the stock market"; "it must have cost plenty"
informal terms for a difficult situation; "he got into a terrible fix"; "he made a muddle of his marriage"
Multi-Emulator-Super-System
bollix
mess around
To joke, kid, or play

Don't mess around with electricity if you don't understand it.

mess around
To fiddle idly

These guys don't mess around! They finished the whole job in ten minutes.

mess around
To have a non-committal sexual relationship

Rumor has it that he's messing around with his secretary.

mess dress
mess kit (military uniform)
mess hall
: A military dining room or building on an army or marine base
mess kit
A formal uniform, worn for occasions such as mess dinners
mess kit
A compact set of eating utensils (including plate, cup, utensils) and sometimes cooking pots etc, used in the field by soldiers and by campers
mess kits
plural form of mess kit
mess of pottage
Something of trivial value, especially of immediate value
mess tent
a tent used to shelter people eating in a group, especially in a military or working setting
mess up
To botch, bungle; to perform poorly on

Well, I messed up my solo, but otherwise it was a good concert.

mess up
To damage; injure

He messed up his elbow at the track meet.

mess up
To discombobulate, utterly confuse, or confound psychologically; to throw into a state of mental disarray

That girl totally messed me up, man. I'm not sure who I am anymore.

mess up
To make a mistake; to do something incorrectly; to perform poorly

She messed up on her final exam.

mess up
To cause a problem with; to introduce an error or mistake in; to make muddled or confused; spoil; ruin

The change messed something up, and it's not working anymore.

mess up
To make a mess of; to untidy, disorder, soil, or muss

The afternoon breeze messed up my hair.

mess up
To manhandle; beat up; rough up

Her brother's friends messed him up a little after he cheated on her.

mess up
To cause (another person) to make unwanted mistakes in a given task, usually through distraction or obnoxious behavior

Stop bumping me! You keep messing me up!.

mess with
to diss; to put down

Hey! Quit messing with my brother.

mess with
to interfere

Don't mess with the controls. I just got everything adjusted correctly.

mess with
to joke around with someone (either friendly or unfriendly)

Don't worry, I'm just messing with you.

mess up
make a mess of or create disorder in; "He messed up his room"
mess up
make a mess of, destroy or ruin; "I botched the dinner and we had to eat out"; "the pianist screwed up the difficult passage in the second movement"
mess up
disturb the smoothness of; "ruffle the surface of the water"
mess about
be about; "The high school students like to loiter in the Central Square"; "Who is this man that is hanging around the department?"
mess about
loiter, remain idle in one place
mess around
If you mess someone around or mess them about, you treat them badly, for example by not being honest with them, or by continually changing plans which affect them. I think they've been messed around far too much
mess around
If you mess around or mess about, you spend time doing things without any particular purpose or without achieving anything. We were just messing around playing with paint Boys and girls will enjoy messing about with any kind of machine
mess around
If someone is messing around or messing about, they are behaving in a joking or silly way. I thought she was messing about. = fool around
mess around
do random, unplanned work or activities or spend time idly; "The old lady is usually mucking about in her little house"
mess around
loiter, remain idle in one place
mess around
If you say that someone is messing around with or messing about with something, you mean that they are interfering with it in a harmful way. I'd like to know who's been messing about with the pram
mess beef
Barreled salt beef, packed with about 80 pounds chuck and rump, two flanks, and the rest plates
mess hall
A mess hall is a large room where a particular group of people, especially members of the armed forces, eat meals together. A building or room used for serving and eating meals, as on an army post. a large room where soldiers eat
mess hall
large place where meals are served to a large group (military, etc.)
mess hall
a (large) military dining room where service personnel eat or relax
mess jacket
{i} monkey jacket, shell-jacket, tight-fitting evening jacket worn as part of a uniform (by officers in the mess for formal dinners)
mess jacket
waist-length jacket tapering to a point at the back; worn by officers in the mess for formal dinners
mess jacket
A waist-length fitted jacket, worn chiefly as part of a uniform on formal occasions. Also called monkey jacket, shell jacket
mess kit
kit containing a metal dish and eating utensils; used by soldiers and campers
mess kit
{i} compact set of metal cooking and eating utensils placed in a compact kit and used by campers or soldiers in the field
mess kit
A set of cooking and eating utensils compactly arranged in a kit, used by soldiers and campers
mess of pottage
anything of trivial value; "Esau sold his birthright to Jacob for a mess of pottage
mess of pottage
anything of trivial value; "Esau sold his birthright to Jacob for a mess of pottage"
mess tin
soldier's eating utensils
mess up
make a mess of or create disorder in; "He messed up his room"
mess up
If you mess something up or if you mess up, you cause something to fail or be spoiled. When politicians mess things up, it is the people who pay the price He had messed up one career If I messed up, I would probably be fired
mess up
make a mess of, destroy or ruin; "I botched the dinner and we had to eat out"; "the pianist screwed up the difficult passage in the second movement"
mess up
disturb the smoothness of; "ruffle the surface of the water"
mess up
spoil; make a mess; beat up badly
mess up
If you mess up a place or a thing, you make it untidy or dirty. I hope they haven't messed up your video tapes
mess up
If something messes someone up, it causes them to be very confused or worried, or to have psychological problems. That really messed them up, especially the boys
mess with
become involved with, start with; cause problems
mess with
If you tell someone not to mess with a person or thing, you are warning them not to get involved with that person or thing. You are messing with people's religion and they don't like that Do you know who you're messing with -- do you know who I am?
mess-up
something badly botched or muddled
Eton mess
An English dessert of strawberries with cream and pieces of meringue, traditionally served at the prize-giving picnic of Eton College
Mills Mess
A pattern that involves crossing and uncrossing the arms while juggling
hot mess
A warm meal, usually cooked in a large pot, often similar to a stew or porridge; or, service of such a heated meal to soldiers

The men there would have settled for a Coleman stove and a hot-mess line, but the greatest contribution to their spirits, plus or minus, was mail call.

hot mess
A person, thing, or situation in such a state of disarray or disapproval by peers, often in reference to physical appearance, perceived to be disastrously embarrassing, pitiful, or beyond repair

She looked a hot mess, with bloodshot red eyes and mascara running down her face.

lose the number of one's mess
to die, to perish

Shore folk think sailors are heartless, and that when a poor chap is lost overboard, they only say that So-and-so has lost the number of his mess! and, after having an auction over his kit in the fo'c's'le, then dismiss him from their memory! — J.C. Hutcheson, Fritz and Eric, 1880.

sell one's birthright for a mess of pottage
To make an unfavorable exchange, especially of something of great, but deferred value for something of very low, but immediate value

a. 1832, Jeremy Bentham, Constitutional Code:An elector, who by his vote should contribute to the establishment of a constitution having for its effect, instead of the greatest happiness of the greatest number, the greatest or supposed greatest happiness of the ruling few at the expense of the happiness of the many, would, supposing himself to become in consequence of the misrule, a sufferer to a greater amount than that of the benefit received by his vote, be an Esau selling his birthright for a mess of pottage.

-mess
a (large) military dining room where service personnel eat or relax
-mess
Multi-Emulator-Super-System
-mess
This is another term for preparation of food
-mess
make a mess of or create disorder in; "He messed up his room"
-mess
a state of confusion and disorderliness; "the house was a mess"; "she smoothed the mussiness of the bed"
-mess
fix: informal terms for a difficult situation; "he got into a terrible fix"; "he made a muddle of his marriage"
-mess
soft semiliquid food; "a mess of porridge"
-mess
a meal eaten by service personnel
-mess
= 4 Nares says because “at great dinners the company was usually arranged into fours ” That four made a mess is without doubt Lyly expressly says, “Foure makes a messe, and we have a messe of masters” (Mother Bombie, ii 1) Shakespeare calls the four sons of Henry his “mess of sons” (2 Henry VI , act i 4); and “Latine,” English, French, and Spanish are called a “messe of tongues” (Vocabulary, 1617) Again, Shakespeare says (Love's Labour's Lost, iv 3), “You three fools lacked me to make up the mess ” Though four made a mess, yet it does not follow that the “officer's mess” is so called, as Nares says, because “the company was arranged into fours,” for the Anglo-Saxon mesc, like the Latin mensa = table, mes Gothic = dish, whence Benjamin's mess, a mess of pottage, etc Mess, meaning confusion or litter, is the German mischen, to mix; our word mash
-mess
eat in a mess hall
-mess
batch: (often followed by `of') a large number or amount or extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money"; "he made a mint on the stock market"; "it must have cost plenty"
-mess
Dining room facilities and kitchen for crew separate from the passenger dining room and kitchen (see also Officer's Mess)
big mess
big trouble, great disorder, great deal of confusion
don't mess with me
don't start with me, don't bother me
got himself into a mess
became entangled in a problem
got himself out of the mess
got disentangled, got himself out of the problem
in a mess
disorderly, in disarray, messy; in trouble, in a predicament, in a fix
look a mess
look bad, look untidy and disheveled
made a mess
dirtied, untidied
made a total mess
created confusion and disorder
make a glorious mess
cause disorder, cause confusion
make a mess
{f} create disorder, mess up; spoil, disrupt
make a mess of
mishandle, bungle, screw up, spoil, ruin, wreck; mess up, botch
messed
past of mess
messes
third-person singular of mess
messes
plural of mess
messing
{i} interference, meddling; act of making dirty or untidy; eating in company; wasting time (Slang); involvement in an immoral or unethical situation (Slang)
messing
present participle of mess
officer's mess
a mess for the exclusive use of officers
officers mess
dining room which is intended for officers
total mess
great amount of disorder
mess
Favoriten