tamir

listen to the pronunciation of tamir
Türkisch - Englisch
repair

This car needs repairing. - Bu arabanın tamire ihtiyacı var.

I had my watch repaired. - Saatimi tamir ettirdim.

restoration
fix

Can you fix it temporarily? - Geçici olarak tamir edebilir misin?

I'm fixing the radio I found on my way home. - Eve giderken bulduğum radyoyu tamir ediyorum.

maintenance
out work
(Ticaret) troubleshooting
reparation
mend

I got Tom to mend my shoes. - Tom'a ayakkabılarımı tamir ettirdim.

Why don't you mend that fuse? - Niçin o sigortayı tamir etmiyorsun?

making amends for
repair " onarım; overhaul, maintenance; restoration
refit
fixing

Ted is good at fixing watches. - Ted saatleri tamir etmede iyidir.

I'm fixing the radio I found on my way home. - Eve giderken bulduğum radyoyu tamir ediyorum.

repair, repairing, fixing, mending
(Hukuk) maintanence
overhaul
mending

Mary is mending the carpet. - Mary halıyı tamir ediyor.

Your shoes want mending. - Ayakkabılarının tamir edilmesi gerekiyor.

refitment
wrecking
redress
renovation
tamir etmek
fix

I had to fix the toaster. - Ben tost makinesini tamir etmek zorunda kaldım.

The plumber used many tools to fix our sink. - Tesisatçı bizim lavaboyu tamir etmek için birçok alet kullandı.

tamir etmek
mend

It took me several hours to mend it. - Onu tamir etmek birkaç saatimi aldı.

tamir etmek
repair

It will cost about 2000 yen to repair it. - Onu tamir etmek yaklaşık 2000 yene mal olacak.

It cost me 5,000 yen to repair my bicycle. - Bisikletimi tamir etmek 5,000 yen'e mal oldu.

tamir etmek
1. to repair, fix, mend. 2. to make amends for
tamir etmek
a) to repair, to mend, to fix b) to overhaul
tamir bakım
repair and maintenance
tamir edilebilir
reparable
tamir edilmek
be under repair
tamir etmek
rebuild
tamir etmek
fix up
tamir etmek
patch together
tamir etmek
fix over
tamir etmek
tinker
tamir etmek
bodge
tamir etmeye çalışmak
tinker with
tamir istasyonu
repair station
tamir olunamaz
irreparable
tamir yapmak
repair
tamir etmek
overhaul
tamir etme
repairs
tamir etmek
dust down
tamir etmek
Mend, repair
tamir seti
Repair set
tamir arabası
repair track
tamir atölyesi
repairshop
tamir devresi
(Askeri) repair cycle
tamir edebilir misiniz
Can you fix this
tamir edilebilir
repairable
tamir edilebilir malzeme
(Askeri) repairable item
tamir edilemeyecek şekilde
beyond repair
tamir edilemez
irreparable

This broken vase is irreparable. - Bu kırık vazo tamir edilemez.

tamir edilemez biçimde
irreparably
tamir edilmemiş
unrepair
tamir edilmiş
renovated
tamir edilmiş
overhauled
tamir el kitabı
repair manual
tamir etmek
tinker up
tamir etmek
do up
tamir etmek
refit
tamir etmek
rehabilitate
tamir etmek
service
tamir etmek
(ayakkabı) cobble
tamir etmek
recondition
tamir etmek
renovate
tamir etmek
redintegrate
tamir etmek
debug
tamir etmeniz ne kadar sürer
How long will it take to repair
tamir etmeye değer mi
Is it worth repairing
tamir ettirmek
have something repaired
tamir gideri
(Ticaret) repair expense
tamir giderleri
(Hukuk) repair charges
tamir görmek
repaired
tamir görmek
undergo repair(s)
tamir görmek
to be repaired, be fixed, be mended
tamir görmek
to be repaired
tamir görmek
be repaired
tamir isteyen durum
disrepair
tamir iğnesi
(Tekstil) darning needle
tamir kamyonu
breakdown truck
tamir kamyonu
breakdown lorry
tamir kaynağı
overhaul weld
tamir kitabı
the workshop manual
tamir maliyeti
repair cost
tamir masrafları
repair expenses
tamir periyodu
(Askeri) repair cycle
tamir sınırı
wear limit
tamir takımı
(Askeri) maintenance kit
tamir takımı
(Havacılık) en route kit
tamir takımı
repair kit
tamir tezgahı
overhaul stand
tamir ve bakım birlikleri
(Askeri) repair and maintenance corps
tamir yapıyor musunuz
Do you do repairs
tamir çukuru
repair-pit
tamir-takviye çalışması
(Çevre) repair and strengthening works
bütün tamir
(Askeri) overhaul
Bağdatı tamir etmek
to eat one's meal
Evet tamir edebiliriz
Yes we can fix it
arabayı tamir edebilir misiniz
Can you repair the car
arabayı tamir etmeniz ne kadar sürer
How long will it take to repair the car
ayakkabı tamir etmek
to cobble
ben beklerken tamir edebilir misiniz
Can you repair this while I wait
bu ayakkabıyı tamir edebilir misiniz
Can you repair these shoes
bu botları tamir edebilir misiniz
Can you repair these boots
bu fotoğraf makinesini tamir edebilir misiniz
Can you repair this camera
bu kol saatini tamir edebilir misiniz
Can you repair this watch
bu saati tamir edebilir misiniz
Can you repair this clock
bunu tamir etmek bir gün sürer
It will take us a day to repair it
bunu tamir etmek imkânsız
It's impossible to fix it
epoksi esaslı tamir harcı
(İnşaat) eporepair mortar
fermuar tamir edebilir misiniz
Can you fix the zipper
kripto tamir tesisleri
(Askeri) cryptographic repair facility
kırılınca tamir edilemeyen şey
humpty-dumpty
kıçını tamir etmek
(pantolon) seat
oturağını tamir etmek
seat
siz beklerken tamir edebiliriz
We can fix it while you wait
tamir etmek
renew
tamir etmek
doctor
tamir etmek
(deyim) see to
tamir etmek
put into commission
terminal tamir takımı
(Otomotiv) terminal repair kit
üstünkörü tamir etmek
tinker
üzgünüm bu tamir edilemez
I'm afraid it can't be fixed
Englisch - Englisch
{i} male first name (Hebrew)
Türkisch - Türkisch
Yapılan bir yanlışı, kusuru düzeltmeye çalışma
Yapılan bir yanlışı, kusuru düzeltmeye çalışma: "Mademki bir münasebetsizlik etmişsin, bunu tamire imkân yok muydu?"- R. N. Güntekin
Onarma, onarım
TAMİR
(Osmanlı Dönemi) Hurması olan kişi
TAMİR BİN TAMİR
(Osmanlı Dönemi) Pire
TAMİR BİN TAMİR
(Osmanlı Dönemi) Aslı bilinmeyen kimse
tamir etmek
Yapılan bir yanlışı düzeltmeye çalışmak
tamir etmek
Onarmak
tamir takımı
Motorlu araçlarda karbüratörün yenilenmesinde kullanılan parçalar
tamir takımı
Onarım işlerinde kullanılan araç ve gereçlerin hepsi veya bunları içinde bulunduran çanta
Tamir etmek
ovarmak
tamir
Favoriten