change

listen to the pronunciation of change
Englisch - Türkisch
değişmek

O, yaşayan türlerin en güçlüsü değil, en zekisi değil fakat değişmek için en duyarlı olanıdır. - It is not the strongest of the species that survive, not the most intelligent, but the one most responsive to change.

Her şey değişmek üzere. - Everything's about to change.

değiştirmek

Tren geç vardığı için onlar programını değiştirmek zorunda kaldılar. - They had to change their schedule because the train arrived late.

Tom değiştirmek için isteksiz gibi görünüyor. - Tom seems to be unwilling to change.

{i} değişiklik

Herhangi bir değişiklik var mı? - Have there been any changes?

İnsan cildi sıcaklık değişikliklerine karşı çok duyarlıdır. - Man's skin is very sensitive to temperature changes.

{i} değişim

O zamandan beri, Japonya'da büyük bir değişim oldu. - Since then, a great deal of change has occurred in Japan.

Tek başına değişim, sürekli, sonsuz ve ölümsüzdür. - Change alone is eternal, perpetual, immortal.

{i} para üstü

O, para üstünü bana geri verdi. - He gave me back the change.

Ondan para üstünü istediğimde, onu bana verdi. - When I asked him for change, he gave it to me.

{i} paranın üstü. 6
{i} demir para

Tom cebinden demir para çıkardı ve onu adama verdi. - Tom took some change out of his pocket and gave it to the man.

{i} yenilik
para bütünlemek
değişime uğratmak
dönüştürmek
aktarma yapmak (taşıtta)
ufaklık
üzeri

Mary üzerine güzel bir elbise giydi. - Mary changed into a very nice dress.

Tom rapor üzerinde birkaç kelime değiştirdi ve onu yeniden gönderdi. - Tom changed a few words on the report and resubmitted it.

dönüşüm

İspanyolcada, değişiklikleri ve dönüşümleri göstermek için birçok farklı ifadeler vardır. - In Spanish, there are many different expressions to indicate changes and transformations.

evirmek
değişmek (üstünü)
değişim geçirmek
değişim göstermek
değiştirme (taşıt)
değişiklik yapmak

Değişiklik yapmak zorundasın. - You have to make changes.

Şimdi herhangi bir değişiklik yapmak için çok geç olabilir. - It may be too late to make any changes now.

(Dilbilim) ses değişimi
istihale
(Bilgisayar) değişimi

İklim değişimi, iç savaş,finansal zorluk ve altyapısal kaosun hepsi bu ülkede karışıklığa neden olmuştu. - Climate change, civil war, financial hardship, and infrastructural chaos have all caused turmoil in this country.

Bebeğin bez değişimine ihtiyacı var. - The baby needs a diaper change.

bozdurmak (para)
(Bilgisayar) değiştirilebilir

Kullanım koşulları haber verilmeksizin değiştirilebilir. - Terms of use may be changed without notice.

Fiyatlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. - Prices are subject to change without notice.

tahavvül
değiştirmek (çamaşır)
(Ticaret) döviz bozdurmak
değişikliğe gitmek
para tümlemek
tahavvül etmek
başkalaşmak
bozdurmak (döviz/altın)
farklılaşmak
üstünü değiştirmek
{f} değiş

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That won't change anything.

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That'll change nothing.

değiştirme

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That won't change anything.

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That will change nothing.

bozuk para

Yanında bozuk para var mı? - Do you have small change with you?

Bozuk paramı genellikle masamın çekmecesine atarım. - I usually toss my loose change into my desk drawer.

(döviz) bozdurmak
değişme

Tom çok fazla değişmedi. - Tom hasn't changed very much.

Çoğumuz ebeveynlerimiz ve büyük ebeveynlerimizden önemli ölçüde daha varlıklı olmamıza karşın, onu yansıtan mutluluk seviyeleri değişmemiştir. - While most of us are significantly better off financially than our parents and grandparents, happiness levels haven't changed to reflect that.

değiş(mek)
değişikliğe uğramak
{i} bozuk para, bozuk, bozukluk, ufaklık
{f} takas etmek
(Tekstil) 1. değişmek 2. değiştirmek 3. değişiklik, değişme, değişim
(Askeri) DEĞİŞİKLİKLER

AIDS araştırma dünyasında yer alan tüm değişiklikleri takip edemem. - I can't keep track of all the changes taking place in the world of AIDS research.

Ben taslakda bazı değişiklikler yapmak istiyorum. - I'd like to make some changes in the draft.

yüzü solmak
{i} borsa [brit.]
{f} (taşıtta) aktarma yapmak: You'll have to change trains in Ankara. Ankara'da
para değiştirmek

Para değiştirmek istiyorum. - I would like to change money.

Nerede para değiştirmek için bir yer bulabilirim? - Where can I find a place to change money?

{i} dönüşüm, dönüşme, tahavvül
üstünü değişmek
değiştirme değişiklik
{i} üstü

Bana paranın üstünü yanlış verdin. - You gave me the wrong change.

Tom sürücüye para üstünün kalmasını söyledi. - Tom told the taxi driver to keep the change.

{f} dönüşmek

Keşke eve gitmek ve daha uygun bir şeye dönüşmek için zamanım olsa. - I wish I had time to go home and change into something more appropriate.

Keşke eve gitmek ve başka bir şeye dönüşmek için zamanım olsa. - I wish I had time to go home and change into something else.

yatak takımlarını değiştirmek
{f} bozdurmak

Biraz para bozdurmak istiyorum. - I'd like to change some money.

elbiselerini değışmek
{f} üzerini değişmek

Tom üzerini değişmek zorunda değil. - Tom doesn't have to change.

aktarma yapmak para bozdurmak
{f} haline gelmek
{f} bozmak
tahvil etmek
{f} değiş tokuş etmek
{f} değiştir

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That won't change anything.

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That'll change nothing.

{f} aktarmak
change color yüzü kızarmak
üst

Tom sürücüye para üstünün kalmasını söyledi. - Tom told the taxi driver to keep the change.

Kartını ya da para üstünü makinede unutmamak için lütfen dikkatli ol. - Please be careful not to forget your card or your change in the machine.

tadilat
changed
(İnşaat) değişmiş

Dolaylı çevirileri yorumlarken dikkatli ol. Cinsiyetler değişmiş olabilir. - Be careful interpreting indirect translations. Genders may have changed.

Kleopatra'nın burnu daha kısa olsaydı dünyanın bütün yüzü değişmiş olurdu. - If Cleopatra's nose had been shorter, the whole face of the world would have been changed.

changing
{s} değişen

ABD Tarım Bakanlığı çiftçilerin ve çiftlik sahiplerinin işletmelerini değişen iklime uyarlamalarına yardımcı olmak için yedi yeni bölgesel iklim merkezi kurdu. - The US Department of Agriculture established seven new “regional climate hubs” to help farmers and ranchers adapt their operations to a changing climate.

Değişen koşullara hızla uyum sağla. - Quick to adapt to changing circumstances.

changed
değiştirilmiş

Belgeler değiştirilmiş gibi görünüyor. - The documents appear to have been changed.

Benim e-posta adresim aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. - My e-mail address has been changed as follows.

change money
para bozdurmak
change all
(Bilgisayar) tümünü değiştir
change byte
(Bilgisayar) bayt değiştir
change color
yüzü solmak
change color
renk değiştirmek
change date
(Bilgisayar) değiştirme tarihi
change file
(Bilgisayar) dosya değiştir
change file
(Bilgisayar) dosyayı değiştir
change font
(Bilgisayar) yazı tipini değiştir
change font
(Bilgisayar) yazı tipi değiştir
change form
şeklini değiştirmek
change hands
başkasının eline geçmek
change icon
(Bilgisayar) değiştirilecek simge
change icon
(Bilgisayar) simgeyi değiştir
change into
dönmek
change into
-e dönüştürmek
change link
(Bilgisayar) bağlantıyı değiştir
change mode
(Bilgisayar) modu değiştir
change name
(Bilgisayar) ad değiştir
change over
(deyim) bütünüyle değiştirmek
change over
(deyim) çevirmek
change over
(deyim) yer değiştirmek
change path
(Bilgisayar) yol değiştir
change path
(Bilgisayar) yolu değiştir
change picture
(Bilgisayar) resim değiştir
change place
yer değiştirmek
change room
soyunma odası
change shape
şekil değiştirmek
change state
durum değiştirmek
change to
(Bilgisayar) olarak değiştirmek
change to
(Bilgisayar) değiştir
change to
(Bilgisayar) değer
change/remove
(Bilgisayar) değiştir/kaldır
change a text
metni değiştir
change beyond all recognition
tanınmaz hale getirmek
change by heating
ısıtarak değiştir
change clothes
kıyafet değiştir
change color
renk değiştir

Yapraklar renk değiştirmeye başladı. - The leaves have begun to change colors.

Ağaçlardaki yapraklar sonbaharda renk değiştirirler. - The leaves on the trees change color in the autumn.

change colour
rengi uçmak
change colour
kızarıp bozarmak
change colour
rengi değişmek
change cubicle
soyunma kabini
change direction
yön değiştir
change down
araba sürerken vitesi düşürmek
change dump
değişme dökümü
change file
değişme dosyası
change flavor
lezzet değiştir
change form
şeklini değiştir
change front
cepheyi değiştirmek
change hands
el değiştirmek
change hands
sahip değiştirmek
change in dimension
deformasyon
change in shape
biçim değişmesi
change in volume
hacim değişmesi
change intensity
yoğunluğunu değiştir
change into
-e dönüşmek
change key
anahtarı değiştir
change location
yerini değiştir
change machine
para bozdurma makinesi
change magnitude
büyüklüğünü değiştir
change money
para bozmak
change of address
adres değiştirme
change of air
tenek değişikliği
change of color
renk  değişimi
change of course
rota değişimi
change of life
âdet kesilmesi
change of life
menopoz
change of life
hayatın değişimi
change of location
yer değiştirme
change of magnitude
büyüklüğün değişmesi
change of mind
düşünüşü değiştirme
change of money
sarraflık
change of occupation
meslek değişikliği
change of position
pozisyonu değiştirme
change of price
fiyat değişikliği
change of quotation
kur değişmesi
change of residence
ikamet değişikliği
change of shape
şekil değiştirme
change of state
durum değişimi
change of state
maddenin hal değişimi
change of temperature
ısı değişikliği
change of wind
rüzgar değişimi
change one's mind
fikrini değiştirmek
change one's tune
ağız değiştirmek
change over
değişiklik
change place
yer değiştir

Keşke Tom'la yer değiştirebilsem ama değiştiremiyorum. - I wish I could change places with Tom, but I can't.

change position
pozisyon değiştir
change record
değişme kaydı
change religious beliefs
dini inançları değiştir
change residence
mekanı değiştir
change shape
şekil değiştir
change size
büyüklüğü değiştir
change speed gear
vites dişlisi
change speed lever
vites kolu
change state
durum değiştir
change surface
yüzeyini değiştir
change tape
değişme bandı
change taste
lezzetini değiştir
change the guard
nöbet değiştirmek
change up
vitesi yükseltmek
change beyond/out of all recognition
tanınmaz hale getirmek
change blindnes
(Psikoloji, Ruhbilim) Değişim körlüğü. Değişim körlüğü nesnlerdeki ya da manzaradaki değişliklerin görmediğimizi iddia eder. (Simons & Levin 1997)
change channel option
kanal seçeneğini değiştirin
change color
1. yüzü kızarmak. 2. yüzü solmak
change down
vites küçültmek
change for the better
iyiye doğru gitmek
change for the worse
kötü için değişiklik
change from
değişimden
change her mind
kızın fikrini değiştirmesini
change horses in midstream
dereyi geçerken at değiştirmek
change in booking
Rezervasyon değişikliği
change in tempo
tempo değişim
change in the exchange rate
döviz kuru değişim
change into a whirl
değişimin girdaba dönüşmesi
change key
değiştirme tuşu
change mat
değiştirmek mat
change mind
Fikir değiştirmek
change of color
renk değişimi
change of location
yer değişikliği
change of mind
düsünüsü değiştirme
change of pace
hız değişimi
change of proprietor
sahip değişmesi
change of temperature
işi değişikliği
change one's address
değişmek bir adresi
change one's mind
(deyim) Birinin fikrini değiştirmek
change one's mind
(deyim) Caymak, fikrini/kararını değiştirmek
change request
değişikliği isteği
change residence
mekânı değiştir
change ringing
Zil değiştirmek
change speed motor
devri değişir motor
change the record
plağı değiştirmek
change view
değişim görüntüsü
changed
(Bilgisayar) değiştirildi

Toplantı için zamanın değiştirildiğini düşünüyordum. - I thought the time for the meeting had been changed.

Emirleriniz değiştirildi. - Your orders have been changed.

changeless
sabit
change into
kaymak
change over
(deyim) tarz değiştirmek
change over
(deyim) yerini değiştirmek
change to
(Bilgisayar) yeni veri
change to
(Bilgisayar) yeni değer
change to
(Bilgisayar) neye değiştirilecek
changed
(Bilgisayar) değiştirme

Tom fikrini değiştirmedi ve muhtemelen asla değiştirmeyecek. - Tom hasn't changed his mind and probably never will.

Tom fikrini değiştirmedi. - Tom hasn't changed his mind.

changed
(Bilgisayar) değişti

O ölmeden bir hafta önce vasiyetini değiştirdi,bütün servetini köpeği Pookie'e bıraktı. - A week before she died she changed her will and left her entire fortune to her dog Pookie.

Uzun süre görüşmedik. Ben, işini tekrar değiştirmiş olduğunu duydum. - Long time, no see. I hear that you've changed your job again.

changelessly
sabit
changelessly
biteviye
changing
değişerek
changed
değişime uğramış

Tom değişime uğramış bir insan. - Tom is a changed man.

changed
{f} değiştir

Uzun süre görüşmedik. Ben, işini tekrar değiştirmiş olduğunu duydum. - Long time, no see. I hear that you've changed your job again.

Karısı olmasaydı , o işini değiştirmezdi. - If it had not been for his wife, he would not have changed his job.

Englisch - Englisch
To replace

After a brisk walk, I washed up and changed my shirt.

To transfer to another vehicle (train, bus, etc.)
a change-up pitch
To replace one's clothing

The clowns changed into their costumes before the circus started.

a replacement, e.g. a change of clothes
To make something into something different

I had to change the wording of the ad so it would fit.

money given back when a customer hands over more than the exact price of an item

A customer who pays with a 10-pound note for a £9 item receives one pound in change.

small denominations of money given in exchange for a larger denomination

Can I get change for this $100 bill please?.

a transfer between vehicles

The train journey from Bristol to Nottingham includes a change at Birmingham.

the process of becoming different

The product is undergoing a change in order to improve it.

To exchange

I would give any thing to change a word or two with this person.

To become something different

Stock prices are constantly changing.

{f} alter; replace; make change; become different
{i} alteration; replacement, exchange; coins; money received back after paying for goods
{n} an alteration, novelty, small money
{v} to alter, mend, exchange, barter
a thing that is different; "he inspected several changes before selecting one"
To be altered; to undergo variation; as, men sometimes change for the better
The difference between the last settlement price and the last reported ask, bid or trade
approval If you say that something is a change or makes a change, you mean that it is enjoyable because it is different from what you are used to. It is a complex system, but it certainly makes a change Do you feel like you could do with a change?
A place where merchants and others meet to transact business; a building appropriated for mercantile transactions
Any deliberate action that alters the form, fit or function of CIs - typically, an addition, modification, movement or deletion that impacts on the IT infrastructure
undergo a change; become different in essence; losing one's or its original nature; "She changed completely as she grew older"; "The weather changed last night"
The addition, modification or deletion of data on an existing employee record
When you change money, you exchange it for the same amount of money in a different currency, or in smaller notes, bills, or coins. You can expect to pay the bank a fee of around 1% to 2% every time you change money If you travel frequently, find an agency that will change one foreign currency directly into another
A fluctuation in the price of an investment from the previous trading day Negative values denote a decrease in price; positive values mean an increase in price
the price difference between the settlement price on a given day and the previous trading day
a difference that is usually pleasant; "he goes to France for variety"; "it is a refreshing change to meet a woman mechanic"
a relational difference between states; especially between states before and after some event; "he attributed the change to their marriage"
– An alteration; a modification or addition; substitution of one thing for another Exchange of money against money of a different denomination
The change in the net asset value since the close of the previous trading day Negative values means the mutual fund has dropped in price; positive values means the mutual fund has appreciated in price
When you change buses, trains, or planes or change, you get off one bus, train, or plane and get on to another in order to continue your journey. At Glasgow I changed trains for Greenock We were turned off the train at Hanover, where we had to change
To alter by substituting something else for, or by giving up for something else; as, to change the clothes; to change one's occupation; to change one's intention
exchange or replace with another, usually of the same kind or category; "Could you convert my dollars into pounds?"; "He changed his name"; "convert centimeters into inches"; "convert holdings into shares"
the result of alteration or modification; "there were marked changes in the lining of the lungs"; "there had been no change in the mountains"
change from one vehicle or transportation line to another; "She changed in Chicago on her way to the East coast"
If you say that you are doing something or something is happening for a change, you mean that you do not usually do it or it does not usually happen, and you are happy to be doing it or that it is happening. Now let me ask you a question, for a change Liz settled back in her seat, comfortably relaxed, enjoying being driven for a change
Small money; the money by means of which the larger coins and bank bills are made available in small dealings; hence, the balance returned when payment is tendered by a coin or note exceeding the sum due
A passing from one phase to another; as, a change of the moon
cause to change; make different; cause a transformation; "The advent of the automobile may have altered the growth pattern of the city"; "The discussion has changed my thinking about the issue"
lay aside, abandon, or leave for another; "switch to a different brand of beer"; "She switched psychiatrists"; "The car changed lanes"
small denominations of money given in exchange for a larger denomination. (Uncountable)
money given back when a customer hands over more than the exact price of an item. For example, a customer who uses a 10-pound note to pay for a £9 item receives one pound in change
Any action resulting in a new status of one or more of the Configuration Items
Alteration in the order of a series; permutation
1) to make something look different -- "Change the following fractions to decimals: " (34) 2) amount paid minus amount owed -- "How much change should Hakeem give the customer?" (216)
To give and take reciprocally; to exchange; followed by with; as, to change place, or hats, or money, with another
(1) For an option or futures contract, the difference between the current price and the previous day's settlement price (2) For an index or average, the difference between the current value and the previous day's market close (3) For a stock or bond quote, the difference between the current price and the last trade of the previous day
When you change a baby or change its nappy or diaper, you take off the dirty one and put on a clean one. She criticizes me for the way I feed or change him He needs his nappy changed
make or become different in some particular way, without permanently losing one's or its former characteristics or essence; "her mood changes in accordance with the weather"; "The supermarket's selection of vegetables varies according to the season"
to leave the course in the University Catalog and the program requirements, but to change some portion of the catalog description, such as change in course title, course number, semester offered, catalog description, pre-requisite, co-requisite, number of credit hours or number of contact hours
Your change is the money that you receive when you pay for something with more money than it costs because you do not have exactly the right amount of money. `There's your change.' --- `Thanks very much.' They told the shopkeeper to keep the change
A succesion or substitution of one thing in the place of another; a difference; novelty; variety; as, a change of seasons
To pass from one phase to another; as, the moon changes to-morrow night
To replace ones clothing
Any order in which a number of bells are struck, other than that of the diatonic scale
to convert to something else CHEMICAL CHANGE a charge that is permanent in nature, that changes the internal chemistry of a substance COMPOUND made of two or more elements like or unlike elements
A change of clothes is an extra set of clothes that you take with you when you go to stay somewhere or to take part in an activity. He stuffed a bag with a few changes of clothing
Ringing all the bells once; one row in writing out a method as in this example
If you change from one thing to another, you stop using or doing the first one and start using or doing the second. His doctor increased the dosage but did not change to a different medication He changed from voting against to abstaining
Change is coins, rather than paper money. Thieves ransacked the office, taking a sack of loose change The man in the store won't give him change for the phone unless he buys something. see also small change
That which makes a variety, or may be substituted for another
the action of changing something; "the change of government had no impact on the economy"; "his change on abortion cost him the election"
This shows the change in price of a security from the previous day's closing price For instance, -1 1/8 means the security has fallen $1 12
An alteration or modification of an individual's behavior Begins with a difference in thought, resulting in a difference in action
the process of becoming different. (Countable)
Any variation or alteration; a passing from one state or form to another; as, a change of countenance; a change of habits or principles
coins of small denomination regarded collectively; "he had a pocketful of change"
an event that occurs when something passes from one state or phase to another; "the change was intended to increase sales"; "this storm is certainly a change for the worse"; "the neighborhood had undergone few modifications since his last visit years ago"
the action of changing something; "the change of government had no impact on the economy"; "his change on abortion cost him the election" a different or fresh set of clothes; "she brought a change in her overnight bag" a thing that is different; "he inspected several changes before selecting one" an event that occurs when something passes from one state or phase to another; "the change was intended to increase sales"; "this storm is certainly a change for the worse"; "the neighborhood had undergone few modifications since his last visit years ago" the result of alteration or modification; "there were marked changes in the lining of the lungs"; "there had been no change in the mountains" money received in return for its equivalent in a larger denomination or a different currency; "he got change for a twenty and used it to pay the taxi driver" the balance of money received when the amount you tender is greater than the amount due; "I paid with a twenty and pocketed the change" coins of small denomination regarded collectively; "he had a pocketful of change" a relational difference between states; especially between states before and after some event; "he attributed the change to their marriage" undergo a change; become different in essence; losing one's or its original nature; "She changed completely as she grew older"; "The weather changed last night" make or become different in some particular way, without permanently losing one's or its former characteristics or essence; "her mood changes in accordance with the weather"; "The supermarket's selection of vegetables varies according to the season" cause to change; make different; cause a transformation; "The advent of the automobile may have altered the growth pattern of the city"; "The discussion has changed my thinking about the issue" exchange or replace with another, usually of the same kind or category; "Could you convert my dollars into pounds?"; "He changed his name"; "convert centimeters into inches"; "convert holdings into shares" remove or replace the coverings of; "Father had to learn how to change the baby"; "After each guest we changed the bed linens" change clothes; put on different clothes; "Change before you go to the opera
change hand
To turn a horse around; especially, when exercising in a circle, to cross the center and resume circling in the other direction
change hands
To become the property of someone else; to be bought or sold

The food got a lot worse after the restaurant changed hands.

change horses in midstream
To change plans or approaches at an inopportune time, such as when an effort is already underway, generally considered an inadvisable thing to do
change management
the controlled implementation of required changes to some system; includes version control and planned fallback
change management
a structured approach to transitioning individuals, teams and organizations from a current state to desired future state, aimed at employee empowerment for accepting change in the work environment
change of heart
A change of one's opinion, belief or decision

He quit Friday, but on Monday he had a change of heart and decided to come back, anyway.

change of innings
The 10 minute interval between one side's innings ending and the other side's beginning
change of life
Menopause

But of course she's coming near her change of life, for she's years older than he is.

change of state
Any change of a substance from one physical state (solid, liquid or gas) to another
change of venue
The removal of a trial to a locale other than that in which the case was first brought before a court

The defense moved for a change of venue, as the media coverage had made selecting an impartial jury from the small town impossible.

change one's mind
To convince someone to make a decision differing from what a previous one

How can I change your mind about quitting?.

change one's mind
To decide differently than one had decided before

So don’t necessarily assume that something has changed if I appear to have changed my mind, sometimes my mind is all that’s changed.

change one's tune
To reconsider; rethink; to reach a different conclusion

I think they'll change their tune as soon as they try it the other way.

change one's tune
To change one's story

The suspect changed his tune when he learned the police had the evidence.

change order
A description of changes to be made to a work order that describes the new work to be done (and any modifications) and the price to be paid for this new work

We'd lose money on most of our jobs if it wasn't for change orders.

change orders
plural form of change order
change places
To exchange positions
change up
To confuse someone by doing something unexpected or in an unexpected way

I thought that we were going to study the project some more, but then he came back from the weekend and changed up, making it a top priority.

change up
To throw a pitch at a much slower than expected speed

He changed up on Wilson after three fastballs and struck him out.

change-of-life
Attributive form of change of life, noun

Her change-of-life mood swings are off-putting.

change-of-venue
Attributive form of change of venue

change-of-venue motion.

change-up
An unexpected event

This RFQ is a real change-up.

change-up
A pitch thrown with the arm motion of a fastball, but which travels at a much slower velocity because it is released without the fingers adding power to the delivery

The pitcher had a devastating change-up.

change gear
Change the position of the gears to make a vehicle go faster or more slowly
change of heart
a change in the way one feels about something

I had a change of heart about not going to Europe for my holiday and finally decided to go.

change of venue
(Kanun) A change of venue is the legal term for moving a trial to a new location. In high-profile matters, a change of venue may occur to move a jury trial away from a location where a fair and impartial jury may not be possible due to widespread publicity about a crime and/or defendant(s) to another community in order to obtain jurors who can be more objective in their duties. This change may be a few towns away, or across the state
change order
In project management, a change order is a component of the change management process, whereby changes from the agreed upon scope (limitations) of the project's work require a mutual agreement
change-of-pace
(Spor) A baseball thrown with little velocity when the batter is expecting a fastball, change-up, change-of-pace ball, off-speed pitch
chang
A traditional harp of central and southwest Asia
changer
Someone or something who changes things
a change
modification
changer
{n} one who changes money
Chang
Lan Chang Li Hung chang Chang Jiang Chang Tao ling Chang Ta ch'ien Chang Chü cheng Chang Tsai Chang Chih tung Chang Tso lin
chang
the longest river of Asia; flows eastward from Tibet into the East China Sea near Shanghai
change over
change from one system to another, change to a new policy or plan; make a switch, exchange
change over
change from one system to another or to a new plan or policy; "We converted from 220 to 110 Volt"
change over
make a shift in or exchange of; "First Joe led; then we switched"
change over
If you change over from one thing to another, you stop doing one thing and start doing the other. We are gradually changing over to a completely metric system The two men swapped places, always extinguishing the light when they changed over. see also changeover
changed
made or become different in nature or form; "changed attitudes"; "changed styles of dress"; "a greatly changed country after the war"
changed
made or become different in some respect; "he's an altered (or changed) man since his election to Congress"
changed
changed in constitution or structure or composition by metamorphism; "metamorphic rocks"
changed
past of change
changed
changed in constitution or structure or composition by metamorphism; "metamorphic rocks
changeless
{s} unchanging, enduring, constant, stable
changeless
persistent in occurrence and unvarying in nature; "maintained a constant temperature"; "a constant beat"; "principles of unvarying validity"; "a steady breeze"
changeless
never seeming to change
changeless
That can not be changed; constant; as, a changeless purpose
changeless
remaining the same for indefinitely long times
changeless
not subject or susceptible to change or variation in form or quality or nature; "the view of that time was that all species were immutable, created by God"
changeless
remaining the same for indefinitely long times persistent in occurrence and unvarying in nature; "maintained a constant temperature"; "a constant beat"; "principles of unvarying validity"; "a steady breeze
changeless
unchanging
changeless
unfailing
changelessly
In a changeless manner
changelessly
without changing, in the manner of remaining the same
changer
a person who changes something; "an inveterate changer of the menu"
changer
Derailer (Mainly British usage )
changer
a person who changes something; "an inveterate changer of the menu
changer
an automatic mechanical device on a record player that causes new records to be played without manual intervention
changer
A clearing member of both the Mid-America Commodity Exchange and another futures exchange who, for a fee, will assume the opposite side of a transaction on the MCE by taking a spread position between the MCE and another futures exchange which trades an identical, but larger, contract Through this service, the changer provides liquidity for the MCE and an economical mechanism for arbitrage between the two markets
changer
The robotic element of an online library unit
changer
A clearing member of both the Mid-America Commodity Exchange (MCE) and another futures exchange who, for a fee, will assume the opposite side of a transaction on the MCE by taking a spread position between the MCE and another futures exchange which trades an identical, but larger, contract Through this service, the changer provides liquidity for the MCE and an economical mechanism for arbitrage between the two markets
changer
One who changes or alters the form of anything
changer
One apt to change; an inconstant person
changer
One who deals in or changes money
changer
{i} one that alters, one that modifies; substitute
changers
plural of changer
changes
Outfits worn while performing
changes
revision of due dates or order quantities, or the cancellation of orders
changes
China/Australia NGO Scheme, AusAID
changes
plural of change
changes
Changes are represented by a sequence or subsequence SUB5=<1 2 6 7>: 1=>2=>6=>7 This subsequence has 3 changes
changes
third-person singular of change
changes
This information denotes a formal or informal request to change an output of an activity If the work product to be changed has been formally released by that activity (e g , completed a peer review), it may require a formal change request Work products that are in process do not need a formal change request
changes
A chord progression
changes
in significant ways over time, within limits Your many subselves
changes
once in a while GPO will reissue a page or a few pages of a document with updated information
changing
marked by continuous change or effective action
changing
Present participle of change
changing
{s} altering; replacing
change
Favoriten