noktalama

listen to the pronunciation of noktalama
Türkisch - Englisch
{i} punctuation

The semicolon is the most feared punctuation on earth. - Noktalı virgül yeryüzünde en çok korkulan noktalama işaretidir.

Tom's teacher told him to pay more attention to his punctuation. - Tom'un öğretmeni ona, noktalamasına daha fazla dikkat etmesini söyledi.

pointing
(Havacılık) fix
(Askeri) plotting
stippling
noktalamak
{f} punctuate
noktalama işareti
Punctuations mark
noktalama işaretleri
Punctuations marks
noktalama işaretleri
(Dilbilim) Punctuation marks
noktalama işareti
stop
noktalama işaretleri
punctuation

Has anyone noticed that in Esperanto grammars they never talk about punctuation? - Biri, Esperanto gramerinde noktalama işaretlerinden hiç söz etmediklerini fark etmiş midir?

Please change the punctuation. - Lütfen noktalama işaretlerini değiştir.

noktalama işaretlerini koymak
punctuate
noktalamak
finish
noktalamak
stipple
noktalamak
break something up
noktalamak
conclude
noktalamak
prick
noktala
punctuate

During hayfever season, Mary's sentences were usually punctuated by sneezes. - Saman nezlesi mevsiminde, Mary'nin cümleleri genellikle hapşırmalarla noktalandı.

noktalamak
point
noktalamak
{f} dot
noktalamak
vocalize
noktalamak
stop
noktalamak
(harf) vocalize
noktalamak
vowelize
noktalamak
to dot; to punctuate; to finish, to conclude, to break sth up sona erdirmek
noktalamak
to dot
seyrek noktalama
open punctuation
sık noktalama
close punctuation
Englisch - Englisch

Definition von noktalama im Englisch Englisch wörterbuch

noktalama işaretleri
Punctuation marks
Türkisch - Türkisch
Bir filmin çekim, sahne, ayrım, bölüm gibi çeşitli parçalarını birbirinden ayırmakta kullanılan işlemlerin bütünü
Noktalamak işi
tenkit
noktalama işaretleri
Noktalama işaretleri, duygu ve düşüncelerin daha açık ifade edilmesi, tümcenin yapısı ve duraklama noktalarını belirlemek, okuma ve anlamayı kolaylaştırmak , sözün vurgu ve ten gibi özelliklerini belirtmek üzere kullanılan işaretlerdir
noktalama işareti
Noktalama işaretleri
noktalama işaretleri
Cümle veya yan cümledeki türlü ögeleri birbirinden ayırmaya yarayan, nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, parantez vb. işaretler
noktalamak
Yazıda noktalama işaretlerini yerli yerine koymak
noktalamak
Nokta koymak
noktalamak
Sona erdirmek
noktalama
Favoriten