an goal or object that may legitimately be sought

listen to the pronunciation of an goal or object that may legitimately be sought
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
fair game

After the middle sister's call from a friend's house, her slice of cake was fair game.

an goal or object that may legitimately be sought

  Silbentrennung

  an goal or ob·ject that May le·gi·ti·mate·ly be sought

  Türkische aussprache

  ın gōl ır ıbcekt dhıt mey lıcîtımıtli bi sôt

  Aussprache

  /ən ˈgōl ər əbˈʤekt ᴛʜət ˈmā ləˈʤətəmətlē bē ˈsôt/ /ən ˈɡoʊl ɜr əbˈʤɛkt ðət ˈmeɪ ləˈʤɪtəmətliː biː ˈsɔːt/
Favoriten