orta

listen to the pronunciation of orta
Türkisch - Englisch
medium

I like my steak medium. - Bifteğimi orta büyüklükte severim.

Television is obsolete as a medium in any case. - Televizyon ortam olarak her halükarda modası geçmiş.

mean

Tom doesn't have a mean bone in his body. - Tom bedeninde ortalama bir kemiğe sahip değil.

This does not mean that they have nothing in common with other peoples. - Bu, onların diğer insanlarla ortak bir şeyi olmadığı anlamına gelmez.

middle

That place is in the middle of nowhere. - O yer hiçbir yerin ortasında değildir.

This magnificent cathedral dates back to the Middle Ages. - Bu muhteşem katedral orta çağlara kadar dayanır.

central

Austria is a parliamentary republic in central Europe and consists of nine federal states. - Avusturya, Orta Avrupa'da parlamenter bir cumhuriyettir ve dokuz federal eyaletten oluşur.

Tom wanted to visit Central America. - Tom Orta Amerika'yı ziyaret etmek istedi.

mid

Don't speak in the middle of a lesson. - Dersin ortasında konuşma.

The tiger laid in the middle of the cage. - Kaplan kafesin ortasına uzanmıştı.

moderate

Moderate exercise will do you good. - Orta derecede egzersiz sana iyi gelecektir.

Moderate exercise will refresh both mind and body. - Orta dereceli egzersiz hem aklımızı hem bedenimizi tazeler.

mediocre
center

This stone has a hole in the center. - Bu taşın ortasında bir deliği var.

You hit the center of the target. - Hedefin ortasından vurdun.

center point
counter
(Dilbilim) half open
mid-

Hazelnuts are harvested in mid-autumn. - Fındık sonbaharın ortasında hasat edilir.

He's going through a mid-life crisis. - Bir orta-yaş krizine giriyor.

cross-ball
(Meteoroloji) mediocris
normal

I thought that my girlfriend was normal, but she turned out to be a succubus! - Kız arkadaşımın normal olduğunu düşündüm ama onun bir şeytan olduğu ortaya çıktı.

His normal position is third baseman. - Onun normal pozisyonu üçüncü orta saha oyuncusu.

indifferent
med

Is early medieval glass production a continuation of Roman glass technology? - Erken Ortaçağ cam üretimi Roma cam teknolojisinin bir devamı mıdır?

I like my steak medium. - Bifteğimi orta büyüklükte severim.

centre point
in-between
mesial
secondary

I am a teacher in the secondary school. - Ben ortaokulda bir öğretmenim.

He attended only secondary school. - O sadece ortaokula devam etti.

passable
medial
moderate; average, middling
midst

He fainted in the midst of his speech. - Konuşmasının ortasında bayıldı.

Tom is the kind of person that, in the midst of disaster, always finds something to laugh about. - Tom felaketin ortasında her zaman hakkında gülecek bir şey bulan kişi türüdür.

phys. place, locus, field
intermediary
in between
middle, middle part, central part
middle, central (thing)
mezzo
bosom
middle, centre; central; average, medium, middle, middling; intermediate; moderate, tolerable; mediocre, indifferent
intermediate

Intermediate and advanced language courses are given in the language being learned. - Orta ve ileri dil kursları öğretilen dilde verilir.

She can't put together three words in Spanish, and she claims she's intermediate. - İspanyolca üç kelimeyi bir araya getiremiyor, ve orta düzey olduğunu iddia ediyor.

meso

What makes you think the Middle East is more important than Mesoamerica, for instance? - Örneğin Orta Doğu'nun Orta Amerika'dan daha önemli olduğunu sana düşündürten şey ne?

The earliest civilizations arose in Mesopotamia. - En eski uygarlıklar Mezopotamya'da ortaya çıktı.

fair
middling
median
centre [Brit.]
mediate
intermediate , medium
mesne
(Tıp) medius
fair to middling
tolerable
average

He will get an average mark at best. - En iyi halde ortalama bir not alacak.

What is the value of an average home in your area? - Bölgenizdeki ortalama bir evin değeri nedir?

centro-
media
centre
midpoint
the middle
of medium
ın the middle
{i} C
midway
center,centre
inbetween
ides
centripetal
orta dereceli şey
intermediate
orta yaş krizi
Mid-life crisis
orta doğu
Middle East

Yemen is a country in the Middle East. - Yemen, Orta Doğu'da bir ülkedir.

It goes without saying that camels are very useful in the Middle East. - Develerin Orta Doğuda çok yararlı olduğunu söylemeye gerek yok.

orta bölüm
(Bilgisayar) middle section
orta yaş bunalımı
Mid-life crisis
orta yüksek
(Bilgisayar) medium high
orta da
in the middle
orta direk
Pillar of society
orta kesmek
(Spor) to whip in a cross-ball
orta masası
middle panel
orta oyuncusu
mid player
orta pişmiş
medium

et orta pişmiş istiyorum.

orta çağ
middle ages
orta çıkarmak
(Spor) to whip in a cross-ball
orta öğrenim
secondary education
Orta Afrika Ekonomi ve Gümrük Birliği
(Hukuk) Central African Customs and Economic Union (UDEAC)
Orta Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri (NATO)
(Askeri) Allied Air Forces Central Europe (NATO)
Orta Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri (NATO)
(Askeri) Allied Land Forces Central Europe (NATO)
Orta Doğu Savunma Yakıt Bölgesi
(Askeri) Defense Fuel Region, Middle East
Orta asya
central asia

Kazakhstan is the largest country in Central Asia. - Kazakistan, Orta Asya'daki en geniş ülkedir.

He's back from his travels in Central Asia. - Orta Asya'daki seyahatlerinden döndü.

orta amerikalı
Central American
orta boylu
(person) of medium height
orta boylu
middle-sized
orta dereceli okul
secondary school
orta direk
1. (Denizcilik) mainmast. 2. (Konuşma Dili) middle class, middle-class people
orta elçilik
ministerial
orta frekans
centre frequency
orta giriş köprü
(Askeri) medium girder bridge
orta halli
of moderate means
orta işi
housework
orta karar
moderate
orta kemer
central arch, centre arch
orta kuşak
the Temperate Zone
orta malı
a) common to all b) prostitute
orta nokta
midpoint
orta noktada uzlaşma örtme faktörü
(Askeri) midpoint compromise coverage factor
orta orantılı
mean proportional
orta parmak
middle finger

The hand has five fingers: the thumb, the index finger, the middle finger, the ring finger, and the pinky. - Elin beş parmağı var: başparmak, işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve serçe parmak.

The middle finger is the longest. - En uzun parmak orta parmaktır.

orta sahın
nave
orta seviyede
moderate
orta seyir kotrası
(Askeri) medium endurance cutter
orta siklet
middleweight
orta sınıf
middle-class
orta sınıf öğrencisi
middler
orta tabaka
middle-class
orta tribünde
center stand
orta vade
(Hukuk) medium-term
orta vadeli planlama
(Hukuk) medium-term planning
orta vadeli rekabet
(Hukuk) medium-term competitiveness
orta yaş
middle age
orta yer
midpoint
orta yönetim
(Ticaret) middle management
orta çizgi
en-dash
orta ölçü
(Tekstil) intermediate size
orta öğretim okulu
grammar school
orta ünlü
(Dilbilim) central vowel
orta derecede
(Biyoloji) mediocre
orta derecede
reasonable
orta boy
medium size
orta boy
medium sized
orta boy
midsize
orta derecede
reasonably
orta vade
(Politika, Siyaset) midterm
orta boy
middle-sized
orta boy
medium-sized
orta boy
middle size
orta derece
middle level
orta yol
mid-course
orta çağ
middle age
orta çağ
dark ages
Orta Saha
midfielders
Orta boy
medium height
Orta boylu
medium height
Orta saha
midfield

Mesut Ozil is one of the best midfielders in the world. - Mesut Özil dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biridir.

orta derece
mid-grade
orta okul
intermediate school
orta yol
midway
ortalar
centers
etkinin tasarlanmış orta noktası; etkinin arzu edilen orta noktası
(Askeri) designated mean point of impact; desired mean point of impact
orta boy
a) middle size b) medium-sized
orta boy
1. middle-sized. 2. middle-sized thing
orta boy
middlesized
orta boylu
middle sized
orta boylu
medium-sized
orta halli
undistinguished
orta halli
tolerable
orta halli
middling
orta halli
everyday
orta halli
middle-class
orta halli
middle class
orta saha
(tenis) center court
orta yol
via media
orta yol
midcourse
Türkisch - Türkisch
Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu
Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer
İyi ile kötü arasındaki durum, hâl
Eğitimde zayıf ile iyi arasındaki derece
Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre
Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen
Her iki yanda kendi türünden eşit sayıda nesneler bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat
İçinde, arasında
Görünür, algılanır durum
Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm
Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner
Görünür, algılanır durum: "Moralinin, inadının, zaman zaman da aşırı ataklığının nedeni ortadadır."- H. Taner
Her iki yanda kendi türünden eşit sayıda nesneler bulunan
Topluluk içinde, arasında
İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat
Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer
Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş
Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin. İyi ile kötü arasındaki durum, hâl
Yeniçeri ocağında tabur
Orantı
midi
(Osmanlı Dönemi) VASÎT
(Osmanlı Dönemi) CEVŞ
vasat
Orta Şark
Orta Doğu
orta ağırlık
Boksta 71 kg dan 75 kg a kadar olan boksörlerin ayrıldığı kategori, orta sıklet
orta dalga
Dalga boyu 200 ile 600 m arasında değişen dalga
orta dikme
Bir doğru parçasına orta noktasında dik olan doğru
orta halli
Ne zengin, ne yoksul olan
orta hizmetçisi
Bir evin temizlik işlerine bakan hizmetçi
orta işi
Orta hizmeti
orta karın
Göbeğin üstünde kalan karın bölgesi
orta kulak boşluğu
Dış kulak ile iç kulak arasındaki boşluk
orta masası
Değişik sayıdaki kısa ayaklar üzerine yatay olarak yerleştirilmiş tablası olan, genellikle oturma grubu ile kullanılan mobilya
orta mektep
Ortaokul
orta saha
Futbol, hentbol vb. oyunlarda topun oynandığı sahanın orta bölümü
orta sıklet
Orta ağırlık
orta yaşlı
Ne genç ne de yaşlı olan
orta yol
Çözüme açık, herkes tarafından kabul edilebilir olan davranış ve tutum
orta yolculuk
Orta yolcu olma durumu
orta öğretim
İlköğretimden geçtikten sonra öğrenimini sürdürmek isteyen öğrencileri daha üst öğrenime veya teknik ve meslek alanlarında hazırlamak için planlanan öğretim dönemi, orta tedrisat
orta şekerli
Ne az ne de çok şekeri olan
Orta parmak
(Osmanlı Dönemi) VUSTA
Orta Çağ
Batı Roma İmparatorluğunun çöküşünden (476) başlayarak 1453 'e veya 1492'ye kadar süren çağ
orta boy
Orta büyüklükte olan
orta boylu
Orta yükseklikte, boyda olan
orta parmak
El parmaklarının sağdan ve soldan üçüncü olanı
Englisch - Türkisch

Definition von orta im Englisch Türkisch wörterbuch

orta kilolu
Medium weight