kaplama

listen to the pronunciation of kaplama
Türkisch - Englisch
covering
plating

The police vehicle's armor plating saved the lives of its occupants. - Polis aracının zırh kaplaması apartman sakinlerinin hayatlarını kurtardı.

{i} coating
coat
overlap
(İnşaat) cladding
planks
(Askeri) strake
revetement
lagging
lathwork
membrane
(Gıda) glazing
covered

After the Arab Spring came the winter, but the snow hasn't covered the ruins. - Arap Baharından sonra kış geldi ama kar harabeleri kaplamadı.

(Diş Hekimliği) crown
overrun
(Diş Hekimliği) cap
sheeting
(Gıda) clothing
(Diş Hekimliği) crowning
crowned
upholstery
mantle
plug
(Gıda) encapsulation
dressing
liner
(Bilgisayar) over coat
cover

After the Arab Spring came the winter, but the snow hasn't covered the ruins. - Arap Baharından sonra kış geldi ama kar harabeleri kaplamadı.

I need old newspapers to cover the walls. - Duvarları kaplamak için eski gazetelere ihtiyacım var.

leaching
lathing
encasement
coated
(Otomotiv) retreading
infestation
casing
plated
coat; plate
lining
(Denizcilik) planking, planks
revetment
(bitki) overgrowth
sheathing
(act of) covering or coating
cowl
encrustation
covering one side of a quilt with a sheet
overlay
dent. crown
covering, coating; plating; coat, plate; (diş) crowning; veneer; planking, planks; covered; coated; plated; crowned
covered; coated; plated
sheath
pavement
facing
plating; coating
(uçak) fairing
incrustation
skin
veneering
fairing
layover
surfacing
suffusion
pervasion
plate
{i} veneer
{i} enveloping
overcast
casement
panelling
kaplamak
{f} coat
kaplamak
cover

This carpet is big enough to cover the whole floor. - Bu halı bütün yeri kaplamak için yeterince büyük.

I need old newspapers to cover the walls. - Duvarları kaplamak için eski gazetelere ihtiyacım var.

kaplama (uçak
fairing
kaplama taşı
(İnşaat) face stone
kaplama taşı
(İnşaat,Teknik) facing stone
kaplama uçak
fairing
kaplama birimi
plating unit
kaplama diş
crowned tooth
kaplama gücü
(Havacılık) covering power
kaplama kerestesi
veneering
kaplama kâğıdı
sheathing paper
kaplama levhaları
plating
kaplama raklesi
coating doctor
kaplama tahtası
veneer
kaplama tahtası
clapboard, veneer
kaplama taşı
face stone, facing stone
kaplama tohum
coated seed
kaplama türü
(Bilgisayar) type covered
kaplama yapmak
face
kaplama yapmak
to veneer
kaplama ünitesi
plating unit
kazan kaplama tahtası
lag
kalay kaplama
tin plating
kauçuk kaplama
rubber coating
kaplamak
{f} shield
dış cephe kaplama
Siding, building coating
dış kaplama
shell
kaplamak
clothe
kaplamak
suffuse
kaplamak
crown
kaplamak
{f} canopy
beton kaplama
(İnşaat) concrete pavement
bindirme kaplama
(Askeri) clinker planking
elektriksel kaplama
electrical deposition
elektro kaplama
electroplating
elektro kaplama
(Otomotiv) electroplate
elektro-kaplama
electroplating
elektroliz yoluyla kaplama
(Mekanik) electroplating
esnek kaplama
(İnşaat,Teknik) flexible pavement
kaplamak
overran
kaplamak
be beset by
kaplamak
(Dilbilim) cast over
kaplamak
pack
kaplamak
(Havacılık) cover to
kaplamak
fold
kaplamak
pave
kaplamak
bespread
kaplamak
encompass
kaplamak
cap
kaplamak
clad
kaplamak
bush
kaplamak
pervade
kaplamak
interpenetrate
kaplamak
shroud
kaplamak
drape
kaplamak
surround
kaplamak
fill
kaplamak
upholster
kaplamak
becloud
kaplamak
spread
kaplamak
film
kaplamak
incase
kaplamak
daub
kaplamak
envelope
kaplamak
comprise
kaplamak
surface
kaplamak
take up
kaplamak
cake
kaplamak
encase
kaplamak
include
krom kaplama
(Havacılık) chromizing
krom kaplama
chrome plate
krom kaplama
plasma coating
krom kaplama
(Mekanik) chrome plating
krom kaplama
(Havacılık) chrome pickle
krom kaplama
crome plating
metal kaplama
(Kimya,Teknik) metal coating
nikel kaplama
nickel-plating
nikel kaplama
nickeling
seramik kaplama
ceramic coating
tahta kaplama
clapboard
tahta kaplama
(Marangozluk,Teknik) planking
tavan iç kaplama
(İnşaat) ceiling
yenilebilir kaplama
(Gıda) edible coating
kaplamak
envelop
kaplamak
carpet

This carpet is big enough to cover the whole floor. - Bu halı bütün yeri kaplamak için yeterince büyük.

kaplamak
wreathe
kaplamak
smother
kaplamak
blazon
kaplamak
face
kaplamak
{f} case
kök kaplama
root coating
trapez sac kaplama
Corrugated steel sheet-cladding
yer kaplama
Flooring
çinko kaplama
galvanized
ahşap kaplama
lagging
alazlı kaplama
flame plating
alevli kaplama
flame plating
altın kaplama
gold plate
altın kaplama
a) gold plating, gilding b) gold-plated, gilt
altın kaplama
1. gold-plating. 2. gold-plated
altın kaplama
gilding
altını kaplama
underseal
alçı kaplama
parget
anodik kaplama
anodic coating
astar kaplama
the layer next to the outer layer in plywood
aynalı kaplama işi
panelwork
ağaç kaplama
wooden panelling, wainscot, veneer
ağaç kaplama
wooden wainscoting
bakır kaplama
a) copper coating b) copper-plated
bakır kaplama
copper sheathed
bakır kaplama
copper-plated
benekli kaplama
(Tekstil) dot coating
bindirme kaplama
drop siding, weatherboarding
bitümlü kaplama
bituminous coating
blok kaplama
(İnşaat) block paving
blok kaplama
block pavement
buhar kaplama
vapor-plating
buz kaplama
icing
cephe kaplama işi
(İnşaat) facing work
cephe kaplama tuğlası
(İnşaat) face tile
cephe kaplama tuğlası
(İnşaat) facing tile
daldırmalı kaplama
immersion plating
deri kaplama
skin plate
desenli kaplama
figured veneer
duvardan duvara halı kaplama
wall to wall carpeting
dış kaplama
stucco
elektrikle kaplama
electrodeposition
elektrikli kaplama
electroplating
elektro kaplama banyosu
(Elektrik, Elektronik,Teknik) electroplating bath
epoksi kaplama
(Kimya) epoxy topping
epoksi reçine kaplama
epoxy resin coating
fiber kaplama
fiber wrapping
fıçıda kaplama
barrel plating
gazlı kaplama
gas plating
gömlek kaplama
(İnşaat) wainscoting (in wood)
gömlek kaplama
(İnşaat) panelling
gümüş kaplama
silver plate
gümüş kaplama
1. silver-plating, silver-coating. 2. silver-plated, silver-coated
gümüş kaplama
a) silver plating b) silver-plated
gümüş kaplama sofra takımı
plate
güçlendirilmiş çelik kaplama; güç destek platformu
(Askeri) perforated steel planking; power support platform
hacim kaplama
volume rendering
ince kaplama
washing
ince kaplama tahtası
clapboard
izole kaplama
(İnşaat) insulation panel
izole kaplama koruma folisi
(İnşaat) insulation coating
kaplama
inner lining
kaplama
(gemi) ceiling
jöle ile kaplama
glaze
Türkisch - Türkisch
Mobilyacılıkta kullanılan çok ince ağaç levha
ince ağaç levha
Bir şeyin dışına süsleme veya koruma amacıyla geçirilen başka maddeden kat: "Her pencereyi, her kaplamayı tanıyordum artık."- S. F. Abasıyanık. Üstü herhangi bir başka maddeyle kaplanmış olan
Denizcilikte, postaların üzerine boyuna kaplanan, teknenin su geçirmezliğini sağlayan saç veya tahtalar
Kalınlığı 5 mm den az, ince ağaç levha
Kaplamak işi
Postaların üzerine boyuna kaplanan saç veya tahtalar
Bir şeyin dışına süsleme veya koruma amacıyla geçirilen başka maddeden kat
Üstü herhangi bir başka maddeyle kaplanmış olan
Kaplamak
örtmek
Kaplamak
(Osmanlı Dönemi) BAST
Kaplamak
(Osmanlı Dönemi) HAYK
Kaplamak
tutmak
Kaplamak
kuşatmak
altın kaplama
Altın suyuna batırılarak ince bir altın tabaka ile kaplanmış (metal)
astar kaplama
Kontratablalarda kör ağacın biçim değiştirmesini önlemek amacıyla iki yüzüne yapıştırılan kaplama katı
ağaç kaplama
Konut duvarlarını yalıtma ve güzelleştirme amacıyla ağaç veya ağaç ürünlerinden yararlanılarak yapılan kaplama
bakır kaplama
Demir vb. madenlerin yüzeyinde bakır katman oluşturma işlemi
desenli kaplama
Ağacın yıl halkalarının kaplama yüzeyinde güzel görünüşlü çizgiler oluşturmasıyla elde edilen bir kaplama türü
frize kaplama
Ağacın yıl halkalarının kaplama yüzeyinde paralel çizgiler hâlinde görülmesiyle elde edilen bir kaplama çeşidi
gümüş kaplama
Herhangi bir metalin gümüş ile örtülmüş biçimi
kaplamak
Bastırmak
kaplamak
Kaplama adı verilen ince ağaç levhaları, değişik yöntemlerle hazırlanan tablalara yapıştırmak
kaplamak
Yayılıp doldurmak, etkisinde bırakmak
kaplamak
Çepeçevre sarmak
kaplamak
Bir madeni bir başka madenle kimyasal bir yöntemle örtmek
kaplamak
Bir kimsenin veya bir şeyin nitelikleri herkesçe bilinir olmak
kaplamak
Duygular için doldurmak
kaplamak
Bir kabın, bir kılıfın, bir örtünün içine almak
kaplamak
Bir yüzeyi döşemek, başka bir nesne ile örtmek
kaplamak
Her yanını örtmek, istila etmek. Çepeçevre sarmak: "Evlerin bir tarafını yol, üç tarafını da yine çam ormanları kaplar."- S. F. Abasıyanık
kaplamak
Bir yüzeyi döşemek, başka bir nesne ile örtmek: "Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam kesilmiş sert ve koyu siyah bıyıkları..."- A. Ş. Hisar
kaplamak
Doldurmak
kaplamak
Her yanını örtmek, istilâ etmek
kök kaplama
Ağacın köklerinden elde edilen, güzel desenli bir kaplama çeşidi
nikel kaplama
Üzerine nikel kaplanmış metal
ur kaplama
Ağacın urlarından elde edilen ve çok kıymetli olan bir kaplama çeşidi
yüz kaplama
Genellikle sert ve orta sert ağaçlardan biçilerek veya kesilerek elde edilen, kontratabla veya yonga levhalarının yüzlerine yapıştırılarak kullanılan, güzel desenli kaplama çeşidi
kaplama
Favoriten