tutulan

listen to the pronunciation of tutulan
Türkisch - Englisch
at a premium
popular
in
favourite
retained
restrained
much in request
fair haired
catch
current
hariç tutulan
exclusive
tutulan çerçeve
(Bilgisayar) hold frames
tutulan (kiralanan, mevzi alınan) alan; insani yardım
(Askeri) holding area; humanitarian assistance
tutulan balık miktarı
take
tutulan plâklar listesi
hit parade
tutulan sözcük
vogue word
tut
held

The picture was held on by a pin. - Resim bir iğne ile tutturuldu.

He held a pen in his hands. - O, elinde bir kalem tutuyor.

tut
{f} fix

They fixed the sign to the wall. - Onlar tabelayı duvara tutturdular.

elle tutulan
hand-held
tut
cost

How much will it cost you to go by air? - Hava yoluyla gitmen ne kadar tutar?

The cost of the air fare is higher than of the rail fare. - Uçak bileti ücretinin tutarı tren bileti ücretinden daha yüksek.

tut
withhold
tut
held back

The police held back the crowd. - Polisler kalabalığı geride tuttu.

The police held back the protesters. - Polis protestocuları geri tuttu.

tut
held down
tut
hold back

Tom couldn't hold back his anger. - Tom öfkesini tutamadı.

Tom tried to hold back his tears. - Tom gözyaşlarını tutmaya çalıştı.

tut
{f} seizing
tut
{f} holding

To put it bluntly, the reason this team won't win is because you're holding them back. - Açık söylemek gerekirse, bu takımın kazanamayacak olmasının sebebi onları geride tutmanızdır.

The fat woman was holding a monkey. - Şişman kadın bir maymun tutuyordu.

tut
{f} hold

You're holding my hand in the photo. - Fotoğrafta elimi tutuyorsun.

She screamed with horror as someone took hold of her arm. - Birisi onun kolundan tuttuğunda o korkudan çığlık attı.

tut
{f} sustaining
tut
maintain at
tut
{f} restrained

I barely restrained myself from vomiting. - Kusmamak için kendimi zar zor tuttum.

tut
{f} withholding
tut
got hold of
tut
hold down

Tom can't hold down a job. He's always getting fired. - Tom bir mesleği tutamaz. O her zaman kovuluyor.

tut
{f} withheld
tut
restrain

He could no longer restrain himself. - O artık kendini tutamadı.

Sometimes, the best response is to restrain yourself from responding. - Bazen en iyi yanıt, kendinizi yanıt vermekten uzak tutmaktır.

tut
retain

We had to retain a lawyer. - Biz bir avukat tutmak zorunda kaldık.

tut
get hold of

Tom and Mary's new puppy chews up everything he can get hold of, including Tom's new slippers. - Tom ve Mary'nin yeni köpeği, Tom'un yeni terlikleri de dahil olmak üzere, elinde tuttuğu her şeyi çiğnemektedir.

Where can I get hold of a good tax lawyer? - Nerede iyi bir vergi avukatı tutabilirim?

tut
{f} retained
tut
choke back
elde tutulan, mahfuz
held, protected
hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan
common contempt, held down, down the
balık tutulan yer
fishery
dans etmek için tutulan kız
taxi dancer
elle tutulan olta
handline
göz hapsinde tutulan kişi
probationer
gözaltında tutulan kişi
(Hukuk) person held in custody
gözaltında tutulan kişinin nakli
(Hukuk) transit of person held in custody (INT)
hak olarak elde tutulan
titular
karşılığı bankaca tutulan çek
certified check
muaf tutulan işlemler
(Hukuk) exempt transactions
tut
helddown
tut
heldback
tut
support

Reason promises us its support, but it does not always keep its promise. - Sebep bize destek sözü verir ancak her zaman sözünü tutmaz.

tut
chokeback
tımar kayıtlarıyla elde tutulan arazi
copyhold
çok tutulan oyun
smash hit
Englisch - Englisch

Definition von tutulan im Englisch Englisch wörterbuch

tut
A tutorial
tut
To make a tut tut sound of disapproval
tut
{e} expressing dislike
tut
See tut tut
tut
Be still; hush; an exclamation used for checking or rebuking
tut
A word used in Lincolnshire for a phantom, as the Spittal Hill Tut Tom Tut will get you is a threat to frighten children Tut-gotten is panic-struck Our tush is derived from the word tut
tut
If you tut, you make a sound with your tongue touching the top of your mouth when you want to indicate disapproval, annoyance, or sympathy. He tutted and shook his head. tut-'tut tutted tutting to express disapproval by making a tut sound
tut
Tut is used in writing to represent the sound that you make with your tongue touching the top of your mouth when you want to indicate disapproval, annoyance, or sympathy
tut
Society Alt Ntul
tut
A hassock
tut
An imperial ensign consisting of a golden globe with a cross on it
Türkisch - Türkisch

Definition von tutulan im Türkisch Türkisch wörterbuch

TUT
(Osmanlı Dönemi) f. Dut
tut
Eski Mısır'da kullanılan Kıpti takviminin ilk ayı
Englisch - Türkisch

Definition von tutulan im Englisch Türkisch wörterbuch

tut
hay aksi!
tut
tüh!
tut
vah!
tut
cik cik
tut
tut! Vah
tut
{ü} Tut, tut! Bir şeyin onaylanmadığını vurgulamak için söylenir: Tut, tut, you shouldn't be reading other people's mail! A, başkalarının
tut
Sus! Adam sen de! Tut
tutulan
Favoriten