arızalı

listen to the pronunciation of arızalı
Türkisch - Englisch
{s} broken

A broken-down car was standing in the middle of the road. - Arızalı bir araba yolun ortasında duruyordu.

The clock that got broken must be repaired right away. - Arızalı saat hemen onarılmalıdır.

out of order

This elevator is out of order. - Bu asansör arızalıdır.

This service is temporarily out of order. - Bu hizmet geçici olarak arızalı.

faulty

Yes, the computer is faulty. - Evet, bilgisayar arızalıdır.

defective

They replaced the defective TV with a new one. - Arızalı TV yi yenisiyle değiştirdiler.

uneven, rough, rugged, broken (country)
broken-down, out of order, defective; uneven, rough, rugged, broken
defective, out of order
(Muzik) accidental
flaw
bumpy
failed
crippled
cripple
rugged
arıza
(Tekstil) malfunction

This clock seems to be malfunctioning. - Bu saat arızalı görünüyor.

Due to a technical malfunction, this train's service will be henceforth discontinued. - Teknik bir arıza nedeniyle, bu trenin hizmeti bundan sonra devam etmeyecektir.

arıza
fault

The accident was caused by a fault in the refrigeration system of the appliance. - Kazanın nedeni, cihazın soğutma sistemindeki bir arızaydı.

Yes, the computer is faulty. - Evet, bilgisayar arızalıdır.

arıza
failure

The truck had a clutch failure. - Kamyonun bir debriyaj arızası vardı.

arıza
{i} defect

A defect was found in the water-cooling circuit. - Su soğutma devresinde bir arıza bulundu.

The vehicles are inspected for defects at least every three months. - Araçlar arızalar için en az her üç ayda bir kontrol edilir.

arıza
breakdown

Are you having a breakdown? - Bir arıza mı yaşıyorsunuz?

We are late because our car had a breakdown. - Arabamızda bir arıza olduğu için geç kaldık.

arızalı süre
(Elektrik, Elektronik) down time
arıza
glitch
arıza
(Bilgisayar) incident
arıza
casualty
arıza
roughness
arıza
(Tıp) disorder

The authorities fined the shop because of a disorder in the electronic balance. - Elektronik terazideki bir arıza nedeniyle yetkililer işyerine para cezası verdi.

arıza
disturbance
arıza
contingency
arıza
unevenness
arıza
{i} crash
arıza
bug

The programmer fixed the bug. - Programcı arızayı düzeltti.

arıza
breakdown of
arıza
hitch
arıza
obstruction
arıza
unevenness, roughness (of the country)
arıza
defect, failure, breakdown, obstruction
arıza
mus. an accidental
arıza
trouble
arıza
fault, failure, defect, breakdown, hitch; bug; roughness
kritik arızalı
(Havacılık) critical defective
Türkisch - Türkisch
Engebeli: "Ordu arızalı fakat kısa bir yoldan yürüyüşe tekrar başladı."- F. F. Tülbentçi
Aksayan, işlemeyen, bozulmuş araç vb
Yarım yamalak, idare edecek biçimde
rım yamalak, idare edecek biçimde: "Eniştemizin memuriyet hayatı büsbütün duraklayacağı yerde arızalı seyrine devam ediyorsa, bu ancak babasının sayesinde oluyordu."- A. Ş. Hisar
Engebeli
Aksayan, işlemeyen, bozulmuş (araç vb.)
ÂRIZA
(Osmanlı Dönemi) İsabet eden belâ ve keder
arıza
Bozukluk, aksaklık
arıza
Bir notanın sesini yarım ton yükseltmek, alçaltmak veya eski durumuna getirmek için notanın soluna konulan diyez, bemol ve bekâr işaretlerinin ortak adı
arıza
Aksaklık, bozukluk
arıza
Engebe
arıza
Aksama, aksaklık
arıza
Aksama, aksaklık, bozulma
ÂRIZA
(Osmanlı Dönemi) Gelip geçici
ÂRIZA
(Osmanlı Dönemi) Sonradan olan, noksanlık
ÂRIZA
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyin olmasına veya görülmesine mâni olan birşey
ÂRIZA
(Osmanlı Dönemi) Hariçten gelen te'sirle olan
ÂRIZA
(Osmanlı Dönemi) Bozulma
arızalı
Favoriten