ordered

listen to the pronunciation of ordered
İngilizce - Türkçe
{s} düzgün
{s} düzenli
{s} ısmarlama
ord düzenle/ısmarla/emret
tertipli
derli toplu
sıralı
ısmarlama, ısmarlanmış
(Bilgisayar) sipariş adedi
order
sipariş

Onun siparişi pastırma ve yumurtadır. - Bacon and eggs is his order.

Bir sandviç sipariş etmek istiyorum. - I would like to order a sandwich.

order
{f} buyurmak
order
(Hukuk) emir

Askerler emirleri izlemeliler. - Soldiers must follow orders.

Burada emirler verme. - You don't give orders here.

order
sipariş vermek

Sipariş vermek istediğinizde bana söyleyin. - Tell me when you'd like to order.

Sipariş vermek ister misiniz? - Would you like to order?

order
ısmarlamak

Ismarlamak için kim hazır? - Who's ready to order?

Hey, siz arkadaşlar pizza ısmarlamak istiyor musunuz? - Hey, do you guys want to order a pizza?

order
buyruk
order
düzen

Sıraya gir ve kapıya doğru düzenli olarak yürü. - Line up and walk to the door in order.

Her şey düzenli görünüyor. - Everything seems to be in order.

order
emretmek

Tom'a bir şey yapmasını emretmek zorunda değildim. - I never had to order Tom to do anything.

order
sipariş etmek

Bir pizza sipariş etmek istiyorum. - I'd like to order a pizza.

Bir sandviç sipariş etmek istiyorum. - I would like to order a sandwich.

order
sıra

Biletler başvuru sırasına göre ayrılacak. - Tickets will be allotted in order of application.

Temel etiketleri sırayla öğrenelim. - Let's learn the basic tags in order.

ordered pair
(Matematik) sıralı çift
ordered pair
(Matematik) sıralı ikili
ordered relation
(Matematik) sıralama bağıntısı
ordered set
sıralı küme
ordered array
sıralı dizi
ordered by
göre sıralanmıştır
ordered probit
(İstatistik) Sıralı probit
ordered probit
(İstatistik) Sıralı probit modeli, sıralı istatistik ihtimali
ordered probit model
(İstatistik) Sıralı probit modeli
ordered project
emretti proje
ordered seek
sıralı arama, dizili arama
ordered serial file
sıralanmış sirasal dosya, dizili sıralı kütük
ordered to
emretti
ordered and adjudged
(Kanun) gereği düşünüldü
ordered by
sipariş veren
ordered from
(Bilgisayar) sipariş edilen yer
ordered group
(Matematik) sıralı öbek
ordered group
(Matematik) sıralı grup
ordered linear space
(Matematik) sıralı doğrusal uzay
ordered list
sıralı liste
ordered mechanism
(Denizbilim) düzenli işlerge
ordered mechanism
(Biyokimya) düzenli mekanizma
ordered rings
(Matematik) sıralı dolamlar
ordered rings
(Matematik) sıralı halkalar
ordered seek
(Bilgisayar,Teknik) sıralı arama
ordered seek
(Bilgisayar,Teknik) dizili arama
ordered serial file
(Bilgisayar,Teknik) dizili sıralı kütük
ordered serial file
(Bilgisayar,Teknik) sıralanmış sırasal dosya
ordered solid solution
(İnşaat) düzenli katı çözelti
ordered vector space
(Matematik) sıralı yöney uzayı
ordered vector space
(Matematik) sıralı vektör uzayı
order
{f} düzenle

Tom talimat vermek için toplantı düzenledi. - Tom called the meeting to order.

O, odasını düzenledi. - He put his room in order.

order
{i} tarikat

Tom bir tarikata üyeydi. - Tom belonged to a religious order.

order
{f} emir vermek

Sana asla hiç emir vermek istemiyorum. - I never give you any orders.

Başkan emir vermek için toplantıyı aradı. - The chairman called the meeting to order.

order
komut

İngiliz komutan adamlarına gece dinlenmelerini emretti. - The British commander ordered his men to rest for the night.

Komutayı almam emredildi. - I've been ordered to take charge.

order
{i} şeref rütbesi
order
{i} ödeme emri
order
{i} dizi
order
{f} tavsiye etmek (doktor)
order
{i} mezhep
order
{i} nişan
order
(Biyoloji,Gıda) takım

Bütünüyle sipariş edilmiş bir takıma çoğunlukla bir zincir denilir. - A totally ordered set is often called a chain.

Tom bütün takımlarını sipariş üzerine yaptırdı. - Tom had all of his suits made to order.

order
sıralamak
order
{f} sıraya koymak
order
{i} basamak
order
talimat
order
{i} paso
order
sınıf

Onlar onu mesele çıkarmak için sınıfta olmakla suçladılar. - They accused him of being in the classroom in order to cause trouble.

Çocuklara sınıfta yüksek sesle konuşmamalarını emretti. - He ordered the boys not to shout in the classroom.

order
{i} çalışır durum

Sami'nin SUV'u mükemmel çalışır durumda. - Sami's SUV is in perfect working order.

order
{i} asayiş
order
{f} sipariş et

İki hamburger sipariş ettim. - I ordered two hamburgers.

Bir sandviç sipariş etmek istiyorum. - I would like to order a sandwich.

order
{i} yöntem

Veri açığının üstesinden gelmek için, basit bir yöntem geliştirdim. - In order to overcome the data gap, I developed a simple methodology.

order
{f} söylemek
order
(Denizbilim) ordo
order
getirtmek
order
tür

Türkçe'nin farklı bir sözcük sırası var. - Turkish has a different word order.

Dün bir Türkçe gramer sipariş ettim. - I ordered a Turkish grammar yesterday.

order
(Havacılık) dozen
order
tertiplemek
order
komut vermek
order
(Ticaret) borsa emirleri
order
düzen sağlamak
order
tertip etmek
order
durum

Odasını her zaman iyi durumda tutar. - She always keeps her room in good order.

Sami'nin SUV'u mükemmel çalışır durumda. - Sami's SUV is in perfect working order.

order
(Kimya) mertebe
order
buyrultu
order
tarz
order
rapor
order
düzenini sağlamak
order
çesit
order
(Biyokimya) düzel

Kitaplarınızı düzeltin. - Put your books in order.

Onları düzeltmek için cümleleri benimsiyor musun? - Have you been adopting sentences in order to correct them?

order
düzgünlük
order
emrine
order
(Bilgisayar) sırası

Türkçe'nin farklı bir sözcük sırası var. - Turkish has a different word order.

Biletler başvuru sırasına göre ayrılacak. - Tickets will be allotted in order of application.

order
hal

Hâlâ siparişimi bekliyorum. - I'm still waiting for my order.

Dünyayı daha iyi bir yer hâline getirmek için birlikte çalışmamız gerek. - We need to work together in order to make the world a better place.

order
(Bilgisayar) sırala

İsimler alfabetik olarak sıralanmıştır. - The names are in alphabetical order.

Tüm isimler alfabetik olarak sıralanmıştır. - All the names are listed in alphabetical order.

order
(Matematik) bölük
order
düzensiz

Uçağın kontrolleri düzensizdi. - The controls of the plane were out of order.

Onun odası her zaman düzensizdir. - His room is always out of order.

order
(Ticaret) ordino
order
(Kanun) hükmetmek
order
hamiline
order
istemek
order
gündem
order
mimari üslup
order
(Bilgisayar) kerte
partially ordered set
(Matematik) kısmi sıralı küme
please review the products you ordered
Sipariş verdiğiniz ürünleri lütfen gözden geçirin
completely ordered relation
tam sıralama bağıntısı
completely ordered set
tam sıralama kümesi
linearly ordered relation
doğrusal sıralama bağıntısı
linearly ordered set
doğrusal sıralı küme
order
havale

Onu Boston'dan posta havalesi ile aldım. - I got it mail order from Boston.

order
intizam
order
yol

Bu sabah kuzenimi yolcu etmek için havaalanına gittim. - This morning I went to the airport in order to see my cousin off.

Sana hediye yollayabilmem için adresine ihtiyacım var. - I need your address in order to send you a present.

order
türküm
order
tabaka
order
düzenlik
order
rütbe
order
kural
order
çeşit

Bilişimsel dil bilimi eğitimi yapmak için çeşitli dilleri bilmek gerekli, ancak, insan bilgisayarların kullanımı da bilmelidir. - In order to study computational linguistics it's necessary to know various languages, however, one also has to be familiar with the use of computers.

Gelişmeleri takip etmek için üç çeşit gazete okurum. - I read three kind of newspapers in order to keep abreast with the times.

order
tertip
order
ısmarlama

Ne ısmarlamak istiyorsunuz,beyler? - What do you wish to order, gentlemen?

Affedersiniz fakat ben bunu ısmarlamadım. - Excuse me, but I didn't order this.

order
düzenlemek

Gitmeden önce kitaplarımı düzenlemek için vaktim yok. - I have no time to put my books in order before I go.

Biz sorunları çözmek ve bilgiyi düzenlemek için bilgisayarlar kullanırız. - We use computers to solve problems and to put information in order.

order
usul

Tebrikler kesinlikle usulüne uygun. - Congratulations are definitely in order.

Order
sipar
Order
ısmarla
Order
ismarlak
Order
siparişi
That was just what the doctor ordered
Canıma değdi
That´s just what the doctor ordered
Çok makbule geçti
i dont like being ordered about.
gibi i dont hakkında sipariş bulunuyor
order
emri

Tom yasaklama emrini ihlal etti. - Tom violated the restraining order.

Eski karısı, adamın kendisine 200 metreden fazla yaklaşmasını yasaklayan bir mahkeme emri çıkarttı. - His ex-wife obtained a court order that forbid him from coming closer than 200 yards.

order
düzene

Tom işlerini düzene koydu. - Tom put his affairs in order.

İngilizlerin kanuna ve düzene çok saygıları var. - The British have a lot of respect for law and order.

partially ordered
kısmı sıralı, tikel sıralı
partially ordered set
kısmı sıralı küme, tikel sıralı küme
random ordered sample
rasgele sıralı numune, rasgele sıralı örneklem
well ordered
de düzenli
completely ordered relation
(Matematik) tümel sıralı bağıntı
completely ordered set
(Matematik) tümel sıralı küme
completely ordered set
(Matematik) tamsıralı küme
i'm still waiting for the breakfast i ordered
hala sipariş ettiğim kahvaltıyı bekliyorum
order
(n) sipariş
order
{i} cins, çeşit
order
(Mukavele) talep, sipariş; düzenleme; emir
order
(Tıp) Biyolojide sınıfın altında ve ailenin üstünde bulunan kısım; alt sınıf
order
{i} hane
order
ord düzenle/ısmarla/emret
order
ısmar

O, buraya her gelişinde, aynı yemeği ısmarlar. - Every time he comes here, he orders the same dish.

Ne ısmarlamak istiyorsunuz,beyler? - What do you wish to order, gentlemen?

order
(Tıp) Sistematik tasnif
order
sipariş/kural/düzen
order
order around emir yağdırmak
partially ordered
(Matematik) kısmi sıralı
partially ordered
(Matematik) tikel sıralı
partially ordered linear space
(Matematik) kısmi sıralı doğrusal uzay
partially ordered relation
(Matematik) kısmi sıralama bağıntısı
random ordered sample
(İstatistik) rasgele sıralı numune
random ordered sample
(İstatistik) rasgele sıralı örneklem
totally ordered set
(Matematik) tamsıralı küme
units ordered
(Bilgisayar) sipariş edilen miktar
İngilizce - İngilizce
having a systematic arrangement; especially having elements succeeding in order according to rule; "an ordered sequence"
past of order
{s} well-arranged, neat; commanded, required
An ordered society or system is well-organized and has a clear structure. An objective set of rules which we all agree to accept is necessary for any ordered society. chaotic. well arranged or controlled
marked by system or regularity or discipline; "a quiet ordered house"; "an orderly universe"; "a well regulated life
ordered field
A field which has an order relation satisfying these properties: trichotomy, transitivity, preservation of an inequality when the same element is added to both sides, and preservation of an inequality when the same strictly positive element is multiplied to both sides
ordered out
Simple past tense and past participle of order out
ordered pair
A set containing exactly two elements in a fixed order, so that, when the elements are different, exchanging them gives a different set. Notation: (a, b) or \langle a, b\rangle
ordered pairs
plural form of ordered pair
ordered probit
(İstatistik) In statistics, ordered probit is a flavor of the popular probit analysis, used for ordinal dependent variables. Similarly, the popular logit method also has a counterpart ordered logit
ordered around
gave out commands, acted dictatorially
ordered pair
A two-element set of numbers in the format (x,y) where (a,b) is not the same as (b,a)
ordered pair
two numbers used to locate a point in a plane -- " a given pair of numbers is sometimes called an ordered pair " (263)
ordered pair
An ordered pair, (x,y), is a point in the rectangular coordinate system
ordered pair
written (x,y), the x represents a value on the horizontal axis and the y represents a value on the vertical axis, while (x,y) represents a point on the graph
ordered pair
A list of two elements, such as (father, son) or (5, 2)
ordered pair
This is a way of using parentheses to show values for xand y The first number is the value of x, and the second number is the value of y If x = 2, and y = 3, then we can write the two values as an ordered pair: (2,3)
order
To set in (a good) order (2)
order
A partially ordered set
order
Arrangement, disposition, sequence
order
The overall power of the rate law of a chemical reaction, expressed as a polynomial function of concentrations of reactants and products
order
A decoration, awarded by a government, a dynastic house, or a religious body to an individual, usually for distinguished service to a nation or to humanity
order
The cardinality, or number of elements in a set or related structure
order
The highest exponent appearing in a polynomial
order
The state of being well arranged
order
a power of polynomial function in an electronic circuit’s block, such as a filter, an amplifier, etc
order
The sequence in which a side’s batsmen bat; the batting order
order
A command
order
The relation on a partially ordered set that determines that it in fact a partically ordered set
order
A society of knights; as, the Order of the Garter, the Order of the Bath
order
To issue a command
order
A rank in the classification of organisms, below class and above family; a taxon at that rank

Magnolias belong to the order Magnoliales.

order
A request for some product or service
order
To request some product or service
order
A group of religious adherents, especially monks or nuns, set apart within their religion by adherence to a particular rule or set of principles; as, the Jesuit Order
order
The number of vertices in a graph
partially ordered
Of a set, having a specified partial order; often construed with by
partially ordered set
Said set together with said partial order; the ordered pair of said set and said partial order
partially ordered set
A set having a specified partial order
partially ordered sets
plural form of partially ordered set
totally ordered set
A set having a specified total order
totally ordered sets
plural form of totally ordered set
well-ordered
Having a precise arrangement
well-ordered
Simple past tense and past participle of well-order
well-ordered
Having a well-order
what the doctor ordered
Same as just what the doctor ordered
order
); "I gave the waiter my order" (biology) taxonomic group containing one or more families a group of person living under a religious rule; "the order of Saint Benedict" established customary state (especially of society); "order ruled in the streets"; "law and order" place in a certain order; "order these files" bring order to or into; "Order these files" make a request for something; "Order me some flowers"; "order a work stoppage" give instructions to or direct somebody to do something with authority; "I said to him to go home"; "She ordered him to do the shopping"; "The mother told the child to get dressed" issue commands or orders for
order
{v} to bid, tell, direct, regulate, set apart
order
{n} a command, method, rule, rank, class
order
{f} command; request something (i.e. "I wish to order coffee and cake"); arrange; manage
order
(architecture) one of original three styles of Greek architecture distinguished by the type of column and entablature used or a style developed from the original three by the Romans a degree in a continuum of size or quantity; "it was on the order of a mile"; "an explosion of a low order of magnitude"
order
That which prescribes a method of procedure; a rule or regulation made by competent authority; as, the rules and orders of the senate
order
one of the five classical architectural formulas consisting of base, column, and entablature: seen most easily in the capital of a column, the orders range from the plainest (Tuscan and Doric) to the scrolled Ionic, the leafy Corinthian, and the most elaborate Composite, a combination of the Ionic and Corinthian
order
Short for the current order of literature from the {Society} <<The order came in, so I should pick up my {bound volumes} >>
order
a group of person living under a religious rule; "the order of Saint Benedict"
order
An order is an expression of interest to either buy or sell an instrument
order
An order is an instruction, from a client to a broker to trade An order can be placed at a specific price or at the market price Also, it can be good until filled or until close of business
order
a body of rules followed by an assembly
order
make a request for something; "Order me some flowers"; "order a work stoppage"
order
Instruction for a broker or dealer to buy or sell a security or commodity
order
a request for food or refreshment as served in a restaurant or bar etc
order
The sequence in which a side's batsmen bat; the batting order
order
A religious group
order
assign a rank or rating to; "how would you rank these students?"; "The restaurant is rated highly in the food guide"
order
(biology) taxonomic group containing one or more families
order
(Ticaret) A single entry and/or document that specifies items, services, prices, dates and quantities and has a specific identifier for referencing or tracing
order
Conformity with law or decorum; freedom from disturbance; general tranquillity; public quiet; as, to preserve order in a community or an assembly
order
A number of a chemical reaction
order
appoint to a clerical posts; "he was ordained in the Church"
order
In Classical architecture, any of several styles defined by the particular type of column, base, capital, and entablature they use. There are five major orders: Doric, Ionic, and Corinthian (all developed in Greece), and Tuscan and Composite (developed in Rome). The form of the capital is an order's most distinguishing characteristic. Both the Doric and Ionic orders originated in wooden temples. The Doric is squat and simple. The Ionic, distinguished by the scrolls, or volutes, on its capital, resembles a capital I. The Corinthian capital is more ornate, with carved acanthus leaves and scrolls. The Romans modified the Greek orders to produce the Tuscan (a simplified form of the Doric) and Composite (a combination of the Ionic and Corinthian) orders. See also colossal order. Calatrava Order of colossal order giant order Garter The Most Noble Order of the Order of the Legion of Honour money order order in council rules of order pecking order Teutonic Order
order
The customary mode of procedure; established system, as in the conduct of debates or the transaction of business; usage; custom; fashion
order
(biology) taxonomic group containing one or more families a group of person living under a religious rule; "the order of Saint Benedict"
order
bring into conformity with rules or principles or usage; impose regulations; "We cannot regulate the way people dress"; "This town likes to regulate"
order
Used to describe the relationship between the rate of a step in a chemical reaction and the concentration of one of the reactants consumed in that step See first-order reaction, pseudo-first-order reaction, second-order reaction, and zero-order reaction
order
a commercial document used to request someone to supply something in return for payment and providing specifications and quantities; "IBM received an order for a hundred computers"
order
A directive of the court, on a matter relating to the main proceedings, that decides a preliminary point or directs some steps in the proceedings Generally used in the following contexts: (Invalidating Prior Conviction) An order issued by the court following a hearing in which a prior conviction is found invalid because certain legal standards were not met during the time of trial and conviction (Setting Fee) An order that directs a defendant to reimburse the county for costs incurred for a court-appointed attorney (to Show Cause) An order to appear in court to give reasons why an action cannot, should not have been, or has not been carried out (Suspension) An order that suspends a person's driving privilege, either at the request of the DMV or by order of a court
order
a degree in a continuum of size or quantity; "it was on the order of a mile"; "an explosion of a low order of magnitude"
order
To put in order; to reduce to a methodical arrangement; to arrange in a series, or with reference to an end
order
Instruction to a broker/dealer to buy, sell, deliver, or receive securities or commodities that commits the issuer of the "order" to the terms specified See: indication, inquiry, bid wanted, offer wanted
order
correct or proper actions or conduct in meetings of a house or committee a decision of the Senate or the House of Representatives by which the houses direct their committees, members, officers and their own actions
order
A negotiable document Surrender of the original property endorsed is required by transportation lines upon delivery of the freight, in accordance with its terms
order
An instruction to purchase or sell an option, first transmitted to a broker office, and then submitted to the exchange floor for execution
order
arrange thoughts, ideas, temporal events, etc ; "arrange my schedule"; "set up one's life"; "I put these memories with those of bygone times"
order
A number of things or persons arranged in a fixed or suitable place, or relative position; a rank; a row; a grade; especially, a rank or class in society; a group or division of men in the same social or other position; also, a distinct character, kind, or sort; as, the higher or lower orders of society; talent of a high order
order
To give an order to; to command; as, to order troops to advance
order
A command; a mandate; a precept; a direction
order
A request to deliver specified quantities of goods or to render specific services Order line Each line on a customer's purchase order An order line always contains one Stock Keeping Unit (SKU) only, but the number may vary
order
A body of persons having some common honorary distinction or rule of obligation; esp
order
Temporary in nature and used for many purposes: setting up investigative committees ( as distinguished from commissions), changes in rules and other parliamentary uses Formal motion in writing
order
putting in order; "there were mistakes in the ordering of items on the list"
order
give instructions to or direct somebody to do something with authority; "I said to him to go home"; "She ordered him to do the shopping"; "The mother told the child to get dressed"
order
logical or comprehensible arrangement of separate elements; "we shall consider these questions in the inverse order of their presentation"
order
Hence: A commission to purchase, sell, or supply goods; a direction, in writing, to pay money, to furnish supplies, to admit to a building, a place of entertainment, or the like; as, orders for blankets are large
order
a military or law enforcement officer) that must be obeyed; "the British ships dropped anchor and waited for orders from London" a request for food or refreshment (as served in a restaurant or bar etc
order
a legally binding command or decision entered on the court record (as if issued by a court or judge); "a friend in New Mexico said that the order caused no trouble out there"
order
{i} arrangement; instruction; command; request for something; religious group; brotherhood, fraternity; particular social club; (Biology) main taxonomic category which ranking is under class and above family
order
putting in order; "there were mistakes in the ordering of items on the list" (architecture) one of original three styles of Greek architecture distinguished by the type of column and entablature used or a style developed from the original three by the Romans a degree in a continuum of size or quantity; "it was on the order of a mile"; "an explosion of a low order of magnitude" a commercial document used to request someone to supply something in return for payment and providing specifications and quantities; "IBM received an order for a hundred computers" a body of rules followed by an assembly (often plural) a command given by a superior (e
order
In the context of sensemaking, order refers to an organization or structure of information For example, an order might be an organization of elements into disjoint or overlapping classes, arrangement into a taxonomy, an organization in terms of objects and attributes, organization in terms of a table, or a precedence relation The term order is more general than the term ordering See also structuring
order
Of intellectual notions or ideas, like the topics of a discource
order
To give an order for; to secure by an order; as, to order a carriage; to order groceries
order
An ecclesiastical grade or rank, as of deacon, priest, or bishop; the office of the Christian ministry; often used in the plural; as, to take orders, or to take holy orders, that is, to enter some grade of the ministry
order
Right arrangement; a normal, correct, or fit condition; as, the house is in order; the machinery is out of order
order
To give orders; to issue commands
order
A direction of the adjudicating body on some matter
order
Regular arrangement; any methodical or established succession or harmonious relation; method; system Of material things, like the books in a library
order
established customary state (especially of society); "order ruled in the streets"; "law and order"
order
a condition of regular or proper arrangement; "he put his desk in order"; "the machine is now in working order"
order
a body of rules followed by an assembly (often plural) a command given by a superior (e
order
Of periods of time or occurrences, and the like
order
An Order is a legal document made by us or the Courts authorising the charity trustees to carry out an act which otherwise they have no power to do We cannot make an Order to do anything which overrides a specific prohibition in the charity's governing document
order
A court document signed by a judge or commissioner that gives an order and requires that someone do or not do something
order
Integer value that determines the smoothness of the B-spline, and the number of points influencing the path of the curve at a given position The higher the order, the smoother the curve, and the more points influence the path of the curve
order
To admit to holy orders; to ordain; to receive into the ranks of the ministry
order
a request for food or refreshment (as served in a restaurant or bar etc ); "I gave the waiter my order"
order
The order is the number of defined positions (with 1's and 0's)
order
Instruction to a broker/dealer to buy, sell, deliver, or receive securities or commodities which commits the issuer of the "order" to the terms specified See: indication, inquiry, bid wanted, offer wanted
order
To set in (any) order (1)
order
issue commands or orders for
order
(often plural) a command given by a superior (e g , a military or law enforcement officer) that must be obeyed; "the British ships dropped anchor and waited for orders from London"
order
A mandate or command given by a governmental authority, as in a court order or an executive order (e g , DOE order) An executive order also may be called a "directive "
order
"I gave the waiter my order"
order
Good arrangement; opposite to chaos
order
a body of religious persons or aggregate of convents living under a common rule; as, the Order of the Bath; the Franciscan order
order
A direction to carry out an action that has already been agreed to by the House Orders can be addressed to committees, or individual Members, or officials of the House When the House commands, it is by an "order," but fact, principles, and the Members' own opinions and purposes are expressed in the form of resolutions
order
a power of polynomial function in an electronic circuit's block, such as a filter, an amplifier, etc
order
bring order to or into; "Order these files"
order
a document that requires the discharger to take specific action with an associated deadline It is authorized by statute, binding on the recipient, and directly enforceable by prosecution
order
a number of vertices in a graph
order
place in a certain order; "order these files"
order
a formal association of people with similar interests; "he joined a golf club"; "they formed a small lunch society"; "men from the fraternal order will staff the soup kitchen today"
order
Hence, to regulate; to dispose; to direct; to rule
order
a military or law enforcement officer that must be obeyed; "the British ships dropped anchor and waited for orders from London"
order
In biology, a category that's part of the scientific system for grouping together related plants, animals and other organisms (kingdom, phylum, class, order, family, genus, species) Order is the category that ranks below a class and above a family
order
(usually plural) the status or rank or office of a Christian clergyman in an ecclesiastical hierarchy; "theologians still disagree over whether `bishop' should or should not be a separate order"
well-ordered
ordered well; "well-ordered work habits"
well-ordered
ordered well; "well-ordered work habits
ordered