combination

listen to the pronunciation of combination
İngilizce - Türkçe
{i} birleştirme
{i} kombinasyon

İyi bir kafa ve iyi bir kalp her zaman müthiş bir kombinasyondur. Fakat buna bir okuryazar dil ya da kalem eklediğinizde, o zaman çok özel bir şeyiniz vardır. - A good head and a good heart are always a formidable combination. But when you add to that a literate tongue or pen, then you have something very special.

Biftek ve kırmızı şarap iyi bir kombinasyon yapar. - Steak and red wine make a good combination.

{i} karıştırma
bileşim
kadın iç çamaşırı
(Bahis) multiplebet
kalışım
(Bahis) birleşik bahis
katışım
birleştirilmiş
birleşik
(Ticaret) füzyon

Caz füzyon rock ve cazın bir kombinasyonudur. - Jazz fusion is a combination of rock and jazz.

birleşme
sepetli motosiklet
şifreli bir kilidi açan harf ya da sayılar
terkip
birlik
{i} birleşim

Bir takım hataların birleşimi kazaya neden oldu. - A combination of several mistakes led to the accident.

(Askeri) TERTİP, DÜZEN
motor/bileşim/
{i} kim. bileşim
{i} kombinezon
şifreli kilit
{i} kartel
{i} bağlanma
{i} tek parça çamaşır
dans orkestrası combination lock şifreli kilit
{i} bileşim [kim.]
külot ve kombinezonu tekparça olan kadın iç çamaşırı
kilidin şifre rakam veya harfleri
(Askeri) Tertip
{i} (kilitte) şifre
karışım

Triton'un, taş ve buz karışımı olduğu düşünülür. Yüzeyinin sıcaklığı -245 Celsius derecedir ve azot ve metandan oluşan ince bir atmosferi vardır. - Triton is thought to be a combination of rock and ice. Its surface temperature is -245 degrees Celsius, and it has a thin atmosphere of nitrogen and methane.

(Ticaret) kombine
karma
(Otomotiv) pense
(Ticaret) birlikte
(Bahis) combo
dernek
düzen
toplam
bileşme
bileşik
combination aircraft
yolcu ve yük taşıyan uçak
combination box
birleşik giriş kutusu
combination buoy
ışıklı şamandıra
combination colour
karışım rengi
combination dyeing
karışım boyama
combination line
kombinezon çizgisi
combination lock
şifreli kilit
combination plane
birleştirme yüzeyi
combination principle
birleştirim ilkesi
combination salad
karışık salata
combination shade
karışım tonu
combination switch
kombinezon anahtarı
combination acts
kombinasyon icraat
combination chuck
universal torna bağlama aynası
combination chuck
(Mühendislik) universal ayna
combination die
(Mühendislik) keser basar kalıp
combination skin
karma cilt
combination sound
birleşik ses
combination square
Ayarlı gönye
combination box
(Combo) Birleşik Giriş Kutusu
combination box
(Bilgisayar) listeli giriş kutusu
combination chemotherapy
(Tıp) kombine kemoterapi
combination chuck
(Mekanik) kombinasyon ayna
combination circuit
(Askeri) KOMBİNASYON DEVRE: Mayın harbinde; devrenin faaliyete geçmesi için, eş zamanlı veya önceden kararlaştırılan bir sürede iki veya daha fazla etken tarafından harekete geçirilmesi gereken bir ateşleme devresi
combination circuit
(Askeri) kombinasyon devre
combination compensation plan
(Ticaret) birleşik ödeme planı
combination control
karma kontrol
combination control
kombine kontrol
combination control
birleşik kontrol
combination doors
milli kapı
combination export manager
(Ticaret) birleşik ihracat yöneticisi
combination firing circuit
(Askeri) KOMBİNASYON ATEŞLEME DEVRESİ: Biri elektrikli biri elektriksiz iki bağımsız ateşleme sisteminden oluşan bir komple parça. Bu sistemlerden birinin ateşlenmesi tüm infilak maddelerini patlatır. Ayrıca bakınız: "dual firing circuit"
combination firing circuit
(Askeri) kombinasyon ateşleme devresi
combination form
karma form
combination gas pliers
ayarlı gaz borusu pensesi
combination influence mine
(Askeri) KOMBİNASYON ETKİLİ MAYIN: Eş zamanlı olarak veya önceden belirlenen düzende sadece iki veya daha değişik etkiyle faaliyete geçmek üzere düzenlenen mayın. Müşterek etki mayını olarakta bilinir. COMBINATION MISSION/LEVEL OF EFFORT-ORIENTED ITEMS: ÇABAYA YÖNELİK, GÖREVE YÖNELİK MADDELERİN TERKİBİ/DERECESİ: İhtiyaç hesaplamaları, gerek işe yönelik ve gerekse göreve yönelik maddeler için kullanılan kıstaslara istinat eden maddelerdir
combination influence mine
(Askeri) kombinasyon etkili mayın
combination instrument
kombine alet
combination key
kombinasyon anahtarı
combination key
bileşim tuşu
combination key
üniversal anahtarolm
combination lamp in roof
birleşik tavan lambaları
combination light switch
(Otomotiv) kombine far kumanda kolu
combination line
(Fizik) birleştirim çizgisi
combination look
şifreli kilit
combination of commodities
(Ticaret) mal bileşimleri
combination of mechanical
mekanik dişli oranları
combination of variables
(Gıda) değişkenlerin birleşimi
combination of workmen
(Ticaret) işçi birliği
combination of workmen
(Ticaret) işçi bütünleşmesi
combination plier
birleşik pense
combination plier
(Otomotiv) üniversal pense
combination principle
(Fizik) kombinezon prensibi
combination printing
kombine baskı
combination rate
(Askeri) AKTARMALI NAKLİYE ÜCRETİ
combination relay
kombinezon rölesi
combination room
herkese açık salon
combination sale
(Ticaret) kombinasyonlu satış (primi)
combination screwdriver
üniversal tornavida
combination series
(Fizik) birleştirim dizileri
combination series
(Fizik) kombinezon serileri
combination side ring
(Otomotiv) bileşim segman
combination square
çok amaçlı gönye
combination store
(Ticaret) birleşik mağaza
combination suitability
(Tekstil) kombinasyon uygunluğu
combination superfecta
(Bahis) sırasız dörtlü
combination switch
(Otomotiv) kumanda kolu birleşik sivici
combination time and impact fuse
(Askeri) KARIŞIK TAPA: Ayrıca bakınız: "hydrostatic fuze", "igniting fuze", "impact action fuze", "proximity fuze", "self destroying fuze", "variable time fuze"
combination tone noise
(Havacılık) alçak uçuş gürültüsü
combination tricast
(Bahis) sırasız üçlü
combination trifecta
(Bahis) sırasız üçlü
combination turbine
(Mekanik) karmaşık türbin
combination vehicle
(Askeri) römorklu çekme aracı
combination vehicle
(Askeri) RÖMORKLU ÇEKME ARACI (TOWING VEHICLE) İLE BİR RÖMORKTAN MÜREKKEP NAKİL ARACI
combination vessel
(Denizbilim) çok amaçlı av aracı
combination well
birleşik kuyu
combination window
karma pencere
combination wrench
(İnşaat) bir tarafı açık, diğer tarafı yıldız anahtar
combination yoke
kombi çatal
colour combination
renk kombinasyonu
conglomerate combination
(Ticaret) tesis kümeleri bileşimi
consignee combination
(Askeri) DENİZAŞIRI SEVKİYAT KODU: Bir denizaşırı komutanlık veya ABD Ordusu Genel Karargahı tarafından tayin edilmiş bir kod. Bu kod, belirli sevkiyatın ve bunlarla ilgili evrakın tayini ve dolayısıyla, muamelede kolaylık sağlanması maksadıyla özel bir tanıtma temini için denizaşırı adresin bir kısmı olarak kullanılır. Denizaşırı sevkiyat kodları üç harften ve bunları takibeden iki rakamdan daha fazla olamaz
consignee combination
(Askeri) denizaşırı sevkiyat kodu
combin
(Bilgisayar) kombinasyon
chemical combination
kimyasal bileşme
combinational
bileşimli
combinational
birleşimsel
combinational
bileşimsel
in combination
kombinasyon halinde
key combination
tuş dizisi
linear combination
lineer kombinasyon
combinations
bileşimler
in combination with
ile kombinasyon halinde
key combination
tus dizisi
motor cycle combination
motosiklet kombinasyon
Shift counter combination
(Tekstil) Vardiya sayacı kombinasyonu
adjustable pliers combination
(Mekanik) ayarlanabilir boru anahtarı
combinational
kombinasyonel
combinations
iç çamaşırı/bileşim
combinations
(Ticaret) kurumsal birleşmeler
key combination
tuş bileşimi
major combination
(Askeri) komple malzeme
major combination
(Askeri) kombine malzeme
major combination
(Askeri) KOMPLE KOMBİNE MALZEME: Müstakil olarak kullanılmaya imkan verecek malzemesi tamam, iki veya daha çok komple malzemeden ibaret, bileşik bir cihaz
optimal input combination
(Ticaret) optimum girdi bileşimi
İngilizce - İngilizce
One or more elements selected from a set without regard to the order of selection
The act of combining, the state of being combined or the result of combining
An association or alliance of people for some common purpose
A sequence of numbers or letters used to open a combination lock
A combination shot; a billiard; a shot where the cue ball hits a ball that strikes another ball on the table
{n} an association, conspiracy, plot
n an offensive play that includes two or more players who attack in concert 组合,多人配合。
The two numbers on a pair of rolled dice taken together The play of a single checker that uses both numbers of a roll
a sequence of numbers or letters that opens a combination lock; "he forgot the combination to the safe"
{i} joining, union (of two or more persons or things); number of things combined; motorcycle with a sidecar
A term used to describe an agent, agency or insurer that sells both Industrial Life Insurance and Ordinary Life policies (LI)
the act of combining things to form a new whole the act of arranging elements into specified groups without regard to order a collection of things that have been combined; an assemblage of separate parts or qualities an alliance of people or corporations or countries for a special purpose (formerly to achieve some antisocial end but now for general political or economic purposes) a group of people (often temporary) having a common purpose; "they were a winning combination"
Any position involving both put and call options that is not a straddle
A combination involves two different option positions and can take a variety of forms You can buy both a call and a put on a given stock (if both are at the same strike price, this is known as a straddle; if at different strike prices this is known as a strangle), or you can also use options in conjunction with stock For example, in a covered combination, you sell a covered call against stock you own, while also selling a put below the current price of the stock This allows you to enhance your total returns in flat to up markets, while allowing you to buy more stock at lower prices and effectively lower your net cost to acquire the stock
an alliance of people or corporations or countries for a special purpose (formerly to achieve some antisocial end but now for general political or economic purposes)
A series of forced moves that leads to an advantageous position or won material for a player
The act or process of combining or uniting persons and things
a group of people (often temporary) having a common purpose; "they were a winning combination"
This refers to two or three obstacles to jump in quick succession, separated by one or two strides In competition, a combination is a single obstacle
The number of selections of r different items from n distinguishable items when the order of selection is ignored
A series of jumps set within a stride or two of each other
a collection of things that have been combined; an assemblage of separate parts or qualities
An equal number of Puts and Calls on an underlying asset with the same expiry date but different strike prices
n an offensive play that includes two or more players who attack in concert
The mathematical term for any particular subset of symbols, independent of order (Also called the binomial coefficient ) The number of combinations of n things, taken k at a time, read "n choose k" is: n ( ) = C(n,k) = n! / (k! (n-k)!) k See the combinations section of the Ciphers By Ritter / JavaScript computation pages Also see permutation
A combination of things is a mixture of them. a fantastic combination of colours. the combination of science and art
A term used to describe an agent, agency or insurer that sells both Industrial Life Insurance and Ordinary Life policies
a forcing sequence involving threats (of capture, check and/or mate), probably involving a sacrifice There are examples in the Tactics and Attacking sections of the Canon
A type of termination reaction which involves a free radical joining with an active growing polymer to form a stable chain and end the growth
The act or process of uniting by chemical affinity, by which substances unite with each other in definite proportions by weight to form distinct compounds
When a tactical element is combined with a sacrifice See the lesson on Combinations
a union or alliance of persons or states to effect some purpose; usually in a bad sense
The different arrangements of a number of objects, as letters, into groups
A group of elements from a set in which the order of the elements is not important
A situation in which the order of selecting various items does not matter The combination of n things taken m at a time is written formally as C(n,m) or nCm or In general, C(n,m) is calculated by evaluating the expression P(n,m)/m!, But , so [DMTA, p 285]
A group of one to eight Programs that are active at the same time The Programs can be assigned to different keyboard keys ("split") or the same keys ("layered") The 01 comes with 200 built-in Combinations Click to see the list of ROM Combis
The two numbers on a dice roll, taken together
the act of combining things to form a new whole
The result of combining or uniting; union of persons or things; esp
the act of arranging elements into specified groups without regard to order
any long series of moves that the average player cannot understand
n an offensive play that includes two or more players who attack in concert 組織,多人配合。
A combination involves two different option positions and can take a variety of forms This could involve buying both a call and a put on a given stock, e g , a straddle (both options have the same strike price) or a strangle (options have different strike prices) Options can also be used in conjunction with stock A covered combination, for example, involves selling a covered call against stock already owned and selling a put below the current stock price This strategy enhances total returns in flat-to-rising markets, allowing one to buy more stock at lower prices and effectively lowering the net cost to acquire the stock
Puts and calls held either long or short with different strike prices and expirations
An option strategy involving the purchase or sale of both a put and a call on the same underlying stock, with different strike prices or expiration dates
a coordinated sequence of chess moves
combi

I wonder if Tom knows the combination to this safe. - I wonder whether Tom knows the combination to this safe.

I wonder if Tom really knows the combination to this safe. - I wonder whether Tom really knows the combination to this safe.

comb

I wonder whether Tom really knows the combination to the safe in Mary's office. - I wonder if Tom really knows the combination to the safe in Mary's office.

I wonder if Tom knows the combination to this safe. - I wonder whether Tom knows the combination to this safe.

combination product
Two or more separate products packaged together in a single package or as a unit
combination product
A product comprised of two or more regulated components, i.e., drug/device, biologic/device, drug/biologic, or drug/device/biologic, that are physically, chemically, or otherwise combined as a single entity
combination product
A drug, device, or biological product packaged separately that is intended for use only with another approved individually specified drug, where both are required to achieve the intended use, indication, or effect
combination room
A common room
combination rooms
plural form of combination room
Combination Acts
British acts of 1799 and 1800 that outlawed trade unions. The laws made it illegal for any workingman to combine with another to gain an increase in wages or a decrease in hours, to solicit anyone else to leave work, or to object to working with any other workman. They were repealed in 1824 through the efforts of the radical reformer Francis Place (1771-1854)
combination in restraint of trade
(law) any monopoly or contract or combination or conspiracy intended to restrain commerce (which are illegal according to anti-trust laws of the United States)
combination lock
A combination lock is a lock which can only be opened by turning a dial or a number of dials according to a particular series of letters or numbers. a briefcase with combination locks. A lock that will open only when its dial is turned through a predetermined sequence of positions identified on the dial face by numbers or letters
combination lock
lock that can be opened only by turning dials in a special sequence
combination lock
lock opened by a set sequence of numbers
combination oven
an oven that uses ordinary forms of heating such as gas or electricity and microwave s
combination plane
a woodworking plane that has interchangeable cutters of various shapes
combination salad
containing meat or chicken or cheese in addition to greens and vegetables
combination theory
mathematical theory
combination venture
transfer of partial assets to a contractor as incentive for construction
Combination.
combi-
Ritz's combination principle
the observation that the sums and differences of the frequencies of spectral lines often equal other observed frequencies; a consequence of quantum mechanics
combinations
A type of cotton underwear for men, being a combination of a vest and trousers
combinations
plural form of combination
linear combination
a sum, each of whose summands is an appropriate vector times an appropriate scalar (or ring element)
secret combination
In the Latter Day Saint movement, a secret combination is a secret society of "people bound together by oaths to carry out the evil purposes of the group." Secret combinations were first discussed in the Book of Mormon, published in 1830 by Joseph Smith, Jr. The most notable example of a secret combination is the Gadianton robbers, a conspiracy throughout much of the Book of Mormon narrative. According to the Joseph Smith Translation of the Bible, Cain also entered a secret combination with Satan and became Master Mahan
a combination
combo
combinational
able to or tending to combine
combinations
plural of combination
deadly combination
lethal mixture, dangerous union
fixed combination
two or more words joined together to create a single new meaning which does not resemble the meaning of either word on its own
fixed-combination drug
drug containing fixed amounts of two or more ingredients
key combination
keyboard shortcut, group of keys pressed together which performs a command
linear combination
An expression of first order, composed of the sums and differences of elements with coefficients in a field, such as the field of real numbers
combination