belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem

listen to the pronunciation of belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
Türkçe - Türkçe
düzen
belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem

    Heceleme

    bel·li yön·tem, il·ke ve·ya ya·sa·la·ra gö·re ku·rul·muş o·lan du·rum, u·yum, ni·zam, sis·tem

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    publican