together

listen to the pronunciation of together
İngilizce - Türkçe
birlikte

Ortak düşmanı yenmek için birlikte dövüşmek zorunda olduklarını biliyorlardı. - They knew they must fight together to defeat the common enemy.

Birlikte çalışmayı kabul ettiler. - They agreed to work together.

(İnşaat) beraber

Tüm gün beraber oynamaya bayılırlardı. - They loved to spend all day playing together.

Ara sıra beraber balığa gideriz. - We go fishing together once in a while.

kuyruk (kimse)
toplu

Tom eşyalarını topluyor. - Tom is getting his things together.

sürekli
özdenetimli
hep birden
düzenli

Biz düzenli olarak bir araya gelme alışkanlığını edindik. - We made a habit of getting together regularly.

durmadan

Hiç durmadan günlerce kar yağdı. - It snowed for many days together.

aynı anda
kesintisiz
biraraya
birarada
üst üste
kendine güvenenit all together sakinleşmek
hep bir yerde
together with ile beraber
z. beraber, birlikte: Shall we go together? Beraber gidelim mi? s., k.dili. dengeli ve aklı başında (kimse)
olumlu davranışı olmak
hiç durmadan

Hiç durmadan günlerce kar yağdı. - It snowed for many days together.

togeth
peşinden ayrılmayan
kendine güvenmek
kendine hâkim
fasılasız
sakin

Tom ve Mary birlikte sakin bir anın tadını çıkardı. - Tom and Mary enjoyed a quiet moment together.

bir arada

Eşyalarını bir arada tut. - Keep your stuff together.

Sen havluları ve temizlik bezlerini bir arada tutmamalısın. - You shouldn't keep towels and cleaning rags together.

togetherness
beraberlik
togetherness
birliktelik
together with
ile beraber

Emily ile beraber gitmek istiyorum. - I want to go together with Emily.

together with
ile birlikte

Film izlemek için sinemaya gitmezsiniz. Daha ziyade, iki yüz kişi ile birlikte gülmek ve ağlamak için sinemaya gidersiniz. - You don't just go to the cinema to watch films. Rather, you go to the cinema in order to laugh and cry together with two hundred people.

Baba oğlu ile birlikte, ne kadar rahat! - The father is together with his son, how cozy it is!

together with
ile

Tom geçen yaz Mary ile ilşkiyi bitirdi fakat şimdi o onunla yeniden beraber olmak istiyor. - Tom broke up with Mary last summer, but now he wants to get back together with her.

Tom Mary ile geri döndü. - Tom got back together with Mary.

together with its benefits
faydalarının yanısıra
to act together
ortak hareket etme
to bite together
birlikte ısırma
to come together
araya gelip
to knock strike together
birlikte grev kusur
to link together
Birlikte bağlantı
all together
hep beraber
come together
buluşmak
go together
gitmek

Emily ile beraber gitmek istiyorum. - I want to go together with Emily.

Eğer gitmek istiyorsan, hep birlikte gidelim. - If you want to, let's all go together.

agree together
sözleşmek
bring close together
biraraya getirmek
bring together
cemetmek
bring together
buluşturmak
bringing together
cemi
brought close together
biraraya getirmek
bunch together
biraraya getirmek
chirp together
cıvıldaşmak
chuck together
karşılaştırmak
closely pressed together
sıkışmak
collected together
toparlanmak
come together
(deyim) anlaşmaya varmak
couple together
biraraya getirmek
crowd together
yığılmak
crowd together
yığışmak
crowd together
üşüşmek
exist together
bir arada bulunmak
flock together
ağıllanmak
gather together
dertop etmek
gather together
toplaşmak
gathered together
mecmu
get along together
barınmak
go well together
uyuşmak
herd together
sürü halinde gitmek
huddle together
biraraya toplamak
laugh together
gülüşmek
lump someone together with
birini bir gruptan saymak
mess together
karavanadan yemek
piece together
biraraya getirmek
pull oneself together
kendini toparlamak
put their heads together
kafa kafaya vermek
put together
oluşturmak
put two and two together
(deyim) düşünüp taşınmak
rub one's hands together
ovalamak
stroke together
(Denizbilim) alberaber
togetherness
sosyal birlik
wait together
bekleşmek
weep together
ağlaşmak
band together
biraraya getir
band together
birleşmek
band together
birlik olmak
bind together
birarada bağla
birds of a feather flock together
tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş
bring close together
biraraya getir
brought close together
biraraya getir
bunch together
biraraya getir
club together
masrafı paylaşmak
club together
bir araya gelmek
come together
bir araya gelmek
couple together
biraraya getir
crowd together
birlikte içeriye dol
fit together
birbirine geç

Tom bulmaca parçalarını birbirine geçirmek için zorlamaya çalıştı. - Tom tried to force the puzzle pieces to fit together.

get together
buluşmak

Bu hafta sonu nasıl buluşmak istersiniz? - How would you like to get together this weekend?

Bu hafta sonu buluşmak ister misin? - Do you want to get together this weekend?

get together
toplan

Toplanalım ve bir parti verelim. - Let's get together and have a party.

Ne zaman toplanabiliriz? - When can we get together?

get together
bir araya gelmek

Bill ve John sohbet etmek için ayda bir kez bir araya gelmekten hoşlanıyorlar. - Bill and John like to get together once a month to chat.

Bill ve John çene çalmak için ayda bir kez bir araya gelmekten hoşlanıyorlar. - Bill and John like to get together once a month to shoot the breeze.

get together
toplanmak
go together
birbirine uymak
go together
düzenlenmek
got together
toplan
gotten together
toplan
grow together
beraber büyümek
hang together
birbirini tutmak
hang together
birbirinden ayrılmamak
herd together
sürü halinde git
hold together
ayrılmamak
hold together
bir arada tutmak
hold together
tutturmak
huddle together
biraraya topla
keep body and soul together
kıt kanaat geçinmek
keep together
birlikte kal
kept together
birlikte kal
league together
biraraya gel
living together
birlikte yaşama
lump together
bir araya koymak
patch together
tamir et
piece together
biraraya getir
piece together
eklemek
piece together
parçalarını birleştirmek
piece together
tamamlamak
pull oneself together
toparlanmak
pull oneself together
özünü toplamak
pull together
duygularına hâkim olmak
pull together
(özünü) toplamak
put heads together
kafa kafaya vermek
put their heads together
baş başa verip düşünmek
put together
kurmak
put together
birleştirmek
put together
toplamak
put together
kur

Bush çalışkan bir ekip kurdu. - Bush put together a hard-working team.

Nagasaki yanlısı bir futbol takımı kuralım. - Let's put together a pro-soccer team for Nagasaki!

room together
birlikte oda tut
screw together
vida ile birleştirmek
sleep together
sevişmek
sleep together
yatmak
sleep together
geceyi birlikte geçir
stick together
birbirinden ayrılmamak
stick together
birbirine yapış(tır)mak
throw together
biraraya getirmek
throw together
uyduruvermek
togetherness
arkadaşlık
twine together
birbirine sarıl
twist together
birbirine bağla
belong together
birbirimize aidiz
cobble together
sakarca bir araya getirmek
cohabit, live together
birlikte yaşamak, birlikte yaşamak
come together
birikmek
consent together
rıza birlikte
get myself together
kendini toparlamak
grow together
Birlikte büyümek
hang together
Birlikte olmak, ayrılmamak, birlikte takılmak, birbirini tutmak
hold hands together
ellerini birbirine birleştirmek
hope to work together
birlikte çalışabilmek umuduyla
huddle together
tıkıştırmak
in cobbling together
acemice yada sakarca bir araya getirmek
link together
link birlikte
living together in a colony
birlikte koloni yaşayan
lump everything together
her şeyi bir araya koymak
lump s.o. together with
birini (başkalarıyla) aynı tutmak, birini (başkalarıyla) aynı kefeye koymak, birini (bir gruptan) saymak
lump together
Aynı sınıfa girmek, aynı grubun içine konmak, aynı gruptan satılmak
meeting together, coming together
Toplantı birlikte bir araya geliyor
put one's act together
(deyim) Bkz. get öne's act together
put s.t. together
k. dili 1. bir şeyi hazırlamak. 2. bir ekibi oluşturmak. 3. bir şeyi monte etmek/kurmak
put two and two together
k. dili (olaylar arasında bağlantı kurarak) durumun ne olduğunu anlamak
set together
birlikte set
shake together
birlikte shake
stitched together
birlikte dikişli
taken together; collective
birlikte alındığında; toplu
twine together
birbirine sarıl(mak)
weld together
birlikte kaynak
İngilizce - İngilizce
Into one place; into a single thing; combined

He put all the parts together.

well organized, well developed

He’s really together.

At the same time, in the same place; in close association

We went to school together.

{a} in company, in concert, at once
             1                      1                  To bring feet together with a change of weight
You use together when you are adding two or more amounts or things to each other in order to consider a total amount or effect. Together they account for less than five per cent of the population
at the same time; in the same place; in close association
If two things happen or are done together, they happen or are done at the same time. Three horses crossed the finish line together `Yes,' they said together. separately
into one place; into a single thing
You use together with to mention someone or something else that is also involved in an action or situation. Every month we'll deliver the very best articles, together with the latest fashion and beauty news
with cooperation and interchange; "we worked together on the project"
If things or people are situated together, they are in the same place and very near to each other. The trees grew close together Ginette and I gathered our things together
In or into union; into junction; as, to sew, knit, or fasten two things together; to mix things together
To bring the feet together with a change of weight
{s} stable with regard to the mind and in an emotional manner; well organized
To bring feet together with a weight change
to·geth·er In addition to the uses shown below, together is used in phrasal verbs such as `piece together', `pull together', and `sleep together'
If people do something together, they do it with each other. We went on long bicycle rides together They all live together in a three-bedroom house Together they swam to the ship. alone
If two people are together, they are married or having a sexual relationship with each other. We were together for five years
with a common plan; "act in concert"
If things are joined together, they are joined with each other so that they touch or form one whole. Mix the ingredients together thoroughly She clasped her hands together on her lap
in each other's company; "we went to the movies together"; "the family that prays together stays together
to get your act together: see act to put your heads together: see head put together: see put. someone who is together is confident, thinks clearly, and does things in a sensible organized way - used to show approval
assembled in one place; "we were gathered together"
If a group of people are held or kept together, they are united with each other in some way. He has done enough to pull the party together Together is also an adjective. We are together in the way we're looking at this situation. = united
mentally and emotionally stable; "she's really together" at the same time; "we graduated together" with cooperation and interchange; "we worked together on the project" in contact with each other; "the leaves stuck together" assembled in one place; "we were gathered together" in each other's company; "we went to the movies together"; "the family that prays together stays together
In company or association with respect to place or time; as, to live together in one house; to live together in the same age; they walked together to the town
in conjunction with; combined; "Our salaries put together couldn't pay for the damage"; "we couldn`t pay for the damages with all out salaries put together"
in contact with each other; "the leaves stuck together"
In concert; with mutual coöperation; as, the allies made war upon France together
mentally and emotionally stable; "she's really together"
cooperatively, simultaneously; in the vicinity of another person; interacting with each other
in each other's company; "we went to the movies together"; "the family that prays together stays together"
at the same time; "we graduated together"
approval If you describe someone as together, you admire them because they are very confident, organized, and know what they want. She was very headstrong, and very together
If you say that two things go together, or that one thing goes together with another, you mean that they go well with each other or cannot be separated from each other. I can see that some colours go together and some don't
[colloquial]: well organized, well developed
yfere
ysame
at one
togidres
togider
ifere
sam
syn-
in tandem

He runs the shop in tandem with his brother.

to-heap
band together
to unite, to come together
birds of a feather flock together
People of similar character, background, or taste tend to congregate or associate with one another
birds of the feather flock together
People who are alike physically tend to congregate and socialize together, despite government efforts at forced integration
fall together
To contract
fall together
To close (of the eyes)
get one's act together
To become serious, organized, worthwhile, etc

It didn't look like he'd ever get his act together, but eventually the project got going.

get together
to agree
get together
to meet, to gather together, to congregate
get together
To start dating; to start being a couple
get together
to accumulate, to gather
get-together
a meeting or gathering; a party or social function

I am planning a get-together with some friends next Saturday.

go together
To be inseparable; to go hand in hand

Exercise and sweat often go together.

go together
Of two people, to accompany each other (e.g. to an event)

Should we go separate, or should we go together?.

go together
Of two or more things, to correspond or fit well

Purple and blue are two colors that go together well.

go together
Of two people, to be in a relationship

Everybody knows now that Richard and Betsy go together.

goes together
Third-person singular simple present indicative form of go together
going together
Present participle of go together
gone together
Past participle of go together
knock together
To assemble something quickly; to knock up

I'll just knock together a quick Powerpoint demo.

lump together
To put different items or groups together and treat them, or think of them as one single group

Those who asked the authorities for help were a mixed bag: elderly, unemployed, sick or injured, widows, orphans, the mentally ill; all were lumped together in a one size fits all welfare system..

piece together
To assemble from pieces

Finally they pieced it together.

pull oneself together
To become mentally focused after a period of being unfocused

Damn, damn, damnation! he murmured, together with such other words as he had learnt from older men. Then he raised his hand to his forehead and said, Oh, damn it all— which meant something different. He pulled himself together. He drank a little tea, black and silent, that still survived upon an upper shelf. He swallowed some dusty crumbs of cake. Then he went back to the sitting-room, settled himself anew, and began to read a volume of Ruskin.

pull together
To unite for a common objective
pulled together
Simple past tense and past participle of pull together
pulling together
Present participle of pull together
pulls together
Third-person singular simple present indicative form of pull together
put heads together
To collaborate in a mental task, such as generating ideas

I'm sure if we put our heads together we can come up with a solution.

put one's hands together
To clap; to applaud

Ladies and gentleman, put your hands together for Sir Elton John!.

put together
To assemble, construct, or build

If you try to put together the model kit yourself, be very careful not to break any of the pieces.

put together
Combined, assembled

It's an impressive piece of music, now that all the parts are put together.

put together
In total

Alaska has more land than Texas and Oklahoma put together.

put two and two together
To figure out; to deduce or discern

We didn't tell our friends that we were dating, but I think they put two and two together.

rake together
To collect, assemble or gather small amounts (especially of money), from various sources, with some difficulty
room together
To live as roommates; to live together in the same room
scrape together
To collect, assemble or gather small amounts (especially of money), from various sources, with some difficulty
scraped together
Simple past tense and past participle of scrape together
scrapes together
Third-person singular simple present indicative form of scrape together
scraping together
Present participle of scrape together
scratch together
To collect, assemble or gather small amounts (especially of money), from various sources, with some difficulty
sleep together
To have sex with
sleep together
To be intimate with another person in the same bed
sleeping together
Present participle of sleep together
togetherness
The state or quality of being together

My hope is that the fair will not only raise money for the drama club, but also - kind of - foster a spirit of togetherness among the multicultural community here at Roxbury.

togetherness
The result or product of being together
went together
Simple past of go together
yoke together
to unite, or join, or combine
yoked together
Simple past tense and past participle of yoke together
yokes together
Third-person singular simple present indicative form of yoke together
yoking together
Present participle of yoke together
get-together
A get-together is an informal meeting or party, usually arranged for a particular purpose. a get-together I had at my home. a friendly informal meeting or party
together with
along
together with
along with
keep body and soul together
(deyim) to just be able to pay for the things that you need in order to live. "We can barely keep body and soul together on what he earns."
put your act together
(deyim) 1. Get oneself organized and on schedule. 2. Organize your activities so that you do things in an effective way

1. I've got to get my act together and start getting my work done. When I have my act together, I'll get a job. 2. If these people could ever get their act together, they could produce unbeatable wines. You'd better get your act together and start looking for a job.

string together
(deyim) Connect things, such as beads, together, as with string

My pearls broke and I had to take them to a jeweler to have them strung together again.

togetherness
Togetherness is a happy feeling of affection and closeness to other people, especially your friends and family. Nothing can ever take the place of real love and family togetherness. the pleasant feeling you have when you are part of a group of people who have a close relationship with each other
togetherness
{i} state of being together
togetherness
affectionate closeness
togetherness
the condition of being together
Türkçe - İngilizce

together teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

togeth
together
together