bite the dust

listen to the pronunciation of bite the dust
İngilizce - Türkçe
savaşta öldürülmek
(Konuşma Dili) işi bitmek
(Konuşma Dili) toprağa yaklaşmak
(Konuşma Dili) (makine vb) bozulmak
(Konuşma Dili) nalları dikmek
(Konuşma Dili) topu dikmek
başarısız olmak
ölmek
düşüp ölmek
yenilmek
yere düşmek
(deyim) Araba vs. bozulmak
(Fiili Deyim ) savaşta ölmek , yenilmek
İngilizce - İngilizce
To quit, or fail

My old backpack finally bit the dust the other day.

To die
die; fail
bite the dust