wound

listen to the pronunciation of wound
İngilizce - Türkçe
yaralamak
yara

Binlerce insan öldürüldü veya yaralandı - Thousands were killed or wounded.

Birçok asker savaşta kötü yaralardan acı çekti. - Many soldiers suffered terrible wounds in the battle.

(Askeri) YARALANMA; YARALAMAK; YARA: Bir insan veya hayvanda, özellikle harici bir tesir sonucu, vücut dokusunda meydana gelen arızalanma. Buna (traumatism) de denir
(Askeri) yaralanma

Arkadaşım bir yaralanmadan dolayı öldü. - My friend died from a wound.

{f} yarala

Binlerce insan öldürüldü veya yaralandı - Thousands were killed or wounded.

Birçok Birliki askeri öldürüldü veya yaralandı. - Many Union soldiers were killed or wounded.

Oh! Hayret! i
yarala(mak)
çok makbul şey
ceriha
{i} bere
hayrete düşürmek
f., bak. wind
{f} kâlbini kırmak
üfle/dolan/dola
(Tıp) Yara, vulnus
{f} incitmek
hayret uyandıran kimse veya şey
şaşırtmak
vurmak
sarımlı
yarama
lezyon
wind
rüzgâr

Bugün hava rüzgarlı, değil mi? - It is windy today, isn't it?

Yumuşak bir rüzgar esiyor. - A gentle wind is blowing.

wounded
{s} yaralı

Onun yaralı bacağı tekrar kanamaya başladı. - His wounded leg began to bleed again.

Yaralılar iyileşiyorlar. - The wounded are getting better.

wind
{f} sarmak
wind
{f} dolamak
wind
yel

Rüzgarın yönünü değiştiremem ama gidilecek yere ulaşmak için her zaman yelkenlerimi ayarlayabilirim. - I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.

Rüzgar durduktan sonra, tekneyle açık denize yelken açalım. - After the wind has stopped, let's sail the boat off to the open sea.

wind
{i} rüzgar

Bugün hava rüzgarlı, değil mi? - It is windy today, isn't it?

Yumuşak bir rüzgar esiyor. - A gentle wind is blowing.

wound and bruise
yara bere
wound botulism
(Tıp) yara botulizmi
wound care
(Tıp) paraj
wound closure
(Tıp) yara kapama
wound contamination
(Tıp) yara kontaminasyonu
wound core
sarılmış çekirdek
wound decontamination
(Çevre) yara arındırması
wound dehiscence
(Tıp) yaranın açılması
wound examination
(Kanun) yara muayenesi
wound healing
(Tıp) yara iyileşmesi
wound round
kuşatılmak
wound stick
(Tıp) yara çubuğu
wound contused
yara contused
wound dressing
yara örtüsü
wound gathered badly
yara kötü toplandı
wound incised
kazıma yara
wound lacerated
yara lacerated
wound punctured
yara delikli
wound to death
ölüme yara
wound to very quick
çok hızlı yarası
wound yara
yaralamak
wound-up
yara-up
wound chevron
(Askeri) YARA ŞERİDİ: Birinci Dünya Harbinde, muharebede alınmış yaraları gösteren "V" şeklinde, altın renkli bir kumaştan yapılmış bir şerit. Bu şerit, sağ kolun aşağı kısmına, sivri tarafı aşağıya gelecek şekilde takılır. Ayrıca bakınız: "insignia" ve "chevron"
wound chevron
(Askeri) yara şeridi
wound core
sarilmis cekirdek
wind
{i} kurma (saat)
wounded
{i} yaralılar

Ölüler ve yaralılar yakında her yerde yatıyordu. - The dead and wounded soon lay everywhere.

Doktorlar yaralıları tedavi ediyorlardı. - The doctors were treating the wounded.

ax wound
Kadın cinsel organı
wind
döndürmek
wind
{i} dönemeç
wind
{f} (wound)
be wound
kurulmak
be wound up
tasfiye edilmek
dress one's wound
yarasını sarmak
pour salt into wound
yaraya tuz basmak
receive wound
yara almak
rub salt into the wound
(deyim) yaraya tuz biber ekmek
stab wound
bıçak yarası

Saminin göğsünde bir bıçak yarası vardı. - Sami had one stab wound to his chest.

Dan'in cesedi elli tane bıçak yarasıyla birlikte bir kuyu içinde bulundu. - Dan's body was found in a well with fifty stab wounds.

wind
dolaşmak
wind
çevirmek
wind
duymak
wind
soluk

Soluklanmam için bana bir dakika ver. - Give me a minute to catch my wind.

wind
nefessiz kal
wind
nefes nefese bırakmak
wind
kıvrım (nehirdeki)
wind
nefessiz bırakmak
wind
halletmek
wind
saat kurmak
wind
saati kurmak
wind
nehir

Pencereden bir nehir görüyorum. - Through the window, I see a river.

Nehir ormanın içinden kıvrılarak gitmektedir. - The river winds through the forest.

wind
kurmak
wind
bitirmek
wind
hava gazı
wind
gaz

O sadece seni gaza getiriyor. - He's only winding you up.

Patatesler bana gaz yapar. - Potatoes give me wind.

wind
çevirmek (manivela vb'ni)
wind
{f} kıvrıla kıvrıla gitmek
wind
kurmak (saati)
wind
döne döne gitmek
wind
havacıva
wind
hava hareketi
wind
rolik sarmak
wind
havagazı
wind
sonuçlandırmak
wind
saçmalık
wind
viraj
wind
{f} kıvırmak
wind
gaz (mide ve bağırsaktaki)
wounded
yaralanmak
wounding
acıtıcı
wounding
yaralanarak
wounding
yaralanma
wounding
cerh
compound wound
bileşik sargılı
concentric wound coil
merkezlenerek sarılmış bobin
cross wound bobbin
çapraz bobin
double wound coil
çift sargılı bobin
flesh wound
hafif yara
lattice wound coil
çapraz sargılı bobin
rub salt in sb's wound
yarasına tuz biber ekmek
wind
nefes

Biraz nefesi kesilmiş görünüyorsun. - You look a little winded.

Nefesli enstrümanlar içinde en mükemmeli insan sesidir. - The human voice is the most beautiful of all wind instruments.

wind
külek
wind
boş laf
wind
midede gaz
wind
hava cıva
wind
soluğunu kesmek
wounded
{f} yaralan

Asker bacağından yaralandı. - The soldier was wounded in the leg.

Asker bacağından yaralanmıştı ve hareket edemiyordu. - The soldier was wounded in the leg and couldn't move.

wounding
{f} yaralan
wind
esinti

Bir rüzgar esintisi Curdken'in şapkasını uçurdu, ve o onu tepe ve vadinin üzerinde kovalamak zorunda kaldı. - A gust of wind blew Curdken's hat away, and he had to chase it over hill and dale.

Bir rüzgar esintisi geldi ve Curdken'in şapkasını uçurdu. - A puff of wind came and blew Curdken's hat far away.

flesh wound
kemiği etkilemeyen deri yarası
graze wound
yara sıyrık
insufficiently wound
yetersiz yara
rub salt into the wound
(deyim) Yaraya tuz basmak
rub salt into the wound
(s) yarasına tuz biber ekmek
tightly wound
sıkıca yara
wounding
yaralama
wounding
yaralanmış
(wound) to close
yara kapanmak
(wound) to heal
yara iyileşmek
bullet wound
kurşun yarası
compound wound
(Elektrik, Elektronik,Teknik) karma sargılı
compound wound
iki sargılı
flesh wound
bere
flesh wound
sıyrık

Bu sadece bir sıyrık. - It's just a flesh wound.

gunshot wound
silâh yarası
gunshot wound
kurşun yarası
i have a wound
yaram var
knife wound
bıçak yarası
rub salt in somebody's wound
yarasına tuz biber etmek
rub salt in the wound
üstüne tuz biber ekmek
spiral wound duct
spiral sarımlı kanal
surgical wound dress
(Tıp) cerrahi yara örtüsü
surgical wound infection
(Tıp) cerrahi yara enfeksiyonu
surgical wound infection
(Tıp) cerrahi yara enfeksiyonu
wind
{f} bükülmek
wind
wind its way dolaşıp gitmek
wind
açmak

Ben pencereyi açmak zorunda mıyım? - Do I have to open the window?

Tom sırasından çıktı ve bir pencere açmak için gitti. - Tom got out from behind his desk and went over to open a window.

wind
eğrilmek
wind
osuruk
wind
dolambaçlı ol
wind
gizli gizli sokulmak
wind
koklayarak bulmak
wind
{f} dolanmak
wind
soluklandı
wind
{f} -i nefessiz bırakmak; -i nefes nefese
wind
{f} dolambaçlı olmak
wind
{i} İng. (mide ve bağırsaktaki) gaz
wind
{i} k.dili. boş laflar, lafügüzaf, fasarya
wind
{f} kıvrılmak
wind
kurmak dolaşmak
wind
{f} açmak (yol)
wind
{f} (up) (zemberek v.b.'ni çevirerek) (saati, gramofonu v.b.'ni) kurmak: Will you wind the grandfather clock? Sandıklı saati kurar
wind
kokusunu almak
wind
sarılmak

Tom gibi sarılmak istemiyorum. - I don't want to wind up like Tom.

wind
nefes aldırmak
wind
hava

Hava soğuktu ve üstelik rüzgarlıydı. - It was cold, and in addition, it was windy.

Bugün hava rüzgarlı, değil mi? - It is windy today, isn't it?

wind
üflemeli
wind
nefesli

Nefesli enstrümanlar içinde en mükemmeli insan sesidir. - The human voice is the most beautiful of all wind instruments.

wind
üfleme
wind
soluklandırmak
wind
wind down yavaslamak
wind
geri dönmek
wind
koku

Çiçeklerin kokusu, otobüsün açık pencerelerinden içeri girdi. - The smell of the flowers came in through the open windows of the bus.

wounded
(Askeri) YARALI: Bak. "seriously wounded", "sliglitly wounded", "critically wounded", ve ayrıca bak "battle casualty"
wounded
yarala

Asker bacağından yaralandı. - The soldier was wounded in the leg.

Birçok Birliki askeri öldürüldü veya yaralandı. - Many Union soldiers were killed or wounded.

wounded
{s} incinmiş
wounded
(isim) yaralılar
wounded
{s} kırılmış
wounded
{s} yaralanmış

Asker bacağından yaralanmıştı ve hareket edemiyordu. - The soldier was wounded in the leg and couldn't move.

Her iki tarafta da binlercesi yaralanmıştı. - Many thousands on both sides had been wounded.

wounding
yaralanmış
İngilizce - İngilizce
An injury, such as a cut or tear, to a (usually external) part of the body

I went below, and did what I could for my wound; it pained me a good deal, and still bled freely; but it was neither deep nor dangerous, nor did it greatly gall me when I used my arm.

A hurt to a person's feelings

It took a long time to get over the wound of that insult.

To hurt or injure (someone) by cutting, piercing, or tearing the skin

The police officer wounded the suspect during the fight that ensued.

To hurt (a person's feelings)

The actor's pride was wounded when the leading role went to his rival.

Simple past tense and past participle of wind
An injury to a person by which the skin is divided or its continuity broken
{n} a hurt
{v} to hurt by violence
of Wind to twist, and Wind to sound by blowing
cause injuries or bodily harm to
hurt the feelings of; "She hurt me when she did not include me among her guests"; "This remark really bruised me ego"
To hurt (a persons feelings)
the act of inflicting a wound
{f} spin; twist; bend; wrap around; be wrapped around; be bent; change direction
{f} injure; offend
An injury, hurt, damage, detriment, or the like, to feeling, faculty, reputation, etc
To hurt the feelings of; to pain by disrespect, ingratitude, or the like; to cause injury to
a casualty to military personnel resulting from combat
past of wind
To hurt by violence; to produce a breach, or separation of parts, in, as by a cut, stab, blow, or the like
{i} injury; lesion; offense
A hurt to a persons feelings
the act of inflicting a wound a casualty to military personnel resulting from combat a figurative injury (to your feelings or pride); "he feared that mentioning it might reopen the wound"; "deep in her breast lives the silent wound"; "The right reader of a good poem can tell the moment it strikes him that he has taken an immortal wound--that he will never get over it"--Robert Frost any break in the skin or an organ caused by violence or surgical incision put in a coil
put in a coil
Past tense and past participle of wind. A past tense and a past participle of wind. the past tense and past participle of wind. or trauma Break in any body tissue due to external action (including surgery). It may be closed (blunt trauma) or open (penetrating trauma). Blood vessels, nerves, muscles, bones, joints, and internal organs may be damaged. A closed wound can be caused by impact, twisting, bending, or deceleration (as in a car crash). It can range from a minor bruise or sprain to a skull fracture with brain damage or a spinal-cord injury with paralysis. In an open wound, foreign matter such as bacteria, dirt, and clothing fragments entering through broken skin or mucous membrane may result in infection. Other factors affecting severity include depth, surface area, degree of tearing, and structures damaged. Minor wounds need only first aid. For others, after examination and perhaps diagnostic imaging and exploratory surgery, treatment may include fluid replacement or drainage, sterilization and antibiotics, tetanus antitoxin, and repair of damaged structures. A closed wound may need to be opened or an open one sutured closed. See also burn, coagulation, crush injury, dislocation, scar
An injury to the person by which the skin is divided, or its continuity broken; a lesion of the body, involving some solution of continuity
A hurt or injury caused by violence; specifically, a breach of the skin and flesh of an animal, or in the substance of any creature or living thing; a cut, stab, rent, or the like
a figurative injury (to your feelings or pride); "he feared that mentioning it might reopen the wound"; "deep in her breast lives the silent wound"; "The right reader of a good poem can tell the moment it strikes him that he has taken an immortal wound--that he will never get over it"--Robert Frost
any break in the skin or an organ caused by violence or surgical incision
Fig
wound rotor
A type of rotor, that consists of a laminated core which is cylindrical in shape and carries AC current across it. Slip rings are mounted on the shaft
wound up
Simple past tense and past participle of wind up
wound-up
brought to a state of great tension

all wound up for a fight.

wound-up
Simple past tense and past participle of wind-up
wound too tight
chronically tense, unable to relax, highly reactive
wound-too-tight
chronically tense, unable to relax, highly reactive
wound-rotor motor
(Elektrik, Elektronik) An induction motor the ends of the rotor windings of which are connected to slip-rings through which external resistance may be added to the rotor circuit for starting purposes. Used for duties in which on-load starting is required
wound 1
Wound is the past tense and past participle of wind 2
wound 2
A wound is a lasting bad effect on someone's mind or feelings caused by a very upsetting experience. She has been so deeply hurt it may take forever for the wounds to heal
wound 2
If you are wounded by what someone says or does, your feelings are deeply hurt. He was deeply wounded by the treachery of close aides = hurt
wound 2
If a weapon or something sharp wounds you, it damages your body. A bomb exploded in a hotel, killing six people and wounding another five The two wounded men were taken to a nearby hospital. The wounded are people who are wounded. Hospitals said they could not cope with the wounded
wound 2
A wound is damage to part of your body, especially a cut or a hole in your flesh, which is caused by a gun, knife, or other weapon. The wound is healing nicely Six soldiers are reported to have died from their wounds
wound 2
to rub salt into the wound: see salt
wound dressing
placing bandages on injuries
wound tumor virus
a tumor virus transmitted by leafhoppers
wound up
If someone is wound up, they are very tense and nervous or angry. anxious, worried, or excited
wound up
{s} brought to a condition of immense tension
wound up
brought to a state of great tension; "all wound up for a fight"
dirty wound
An external wound, primarily an untreated cut or tear of the skin, easily susceptible to infection as a result of exposure to unsanitary conditions, as would be likely at time of injury
entry wound
A wound made by a bullet or other object as it enters the body, as contrasted with exit wound
exit wound
A perforation of the skin caused by a projectile (such as a bullet) leaving the body
flesh wound
An injury which pierces the skin and causes bleeding, but which does not injure any bones or vital organs, and does not carry a serious threat of death
open wound
A wound which pierces the skin (and/or exterior bones), so as to bare flesh and/or internal organs

Open wounds often cause heavy bleading and grave danger of invasive infection.

rub salt in the wound
To make an injury feel worse
wind
To cause (someone) to become breathless, often by a blow to the abdomen

The boxer was winded during round two.

wind
To tighten the spring of the clockwork mechanism such as that of a clock

Please wind up that old-fashioned alarm clock.

wind
Real or perceived movement of atmospheric air usually caused by convection or differences in air pressure

The winds in Chicago are fierce.

wind
One of the five basic elements (see Wikipedia article on the Classical elements)
wind
The ability to exert oneself without feeling short of breath

Give me a minute before we jog the next mile — I need a second wind.

wind
To blow air through a wind instrument or horn to make a sound
wind
Flatus

Ewww. Someone passed wind.

wind
To turn coils of (a cord or something similar) around something

Please wind up that kite string.

wounded
People who are maimed or have wounds

The wounded lay on stretchers waiting for surgery.

wounded
Suffering from a wound, especially one acquired in battle

he was deadly pale, and the blood-stained bandage round his head told that he had recently been wounded, and still more recently dressed.

wounded
Suffering from an emotional injury

My wounded pride never recovered from her rejection.

wounded
Simple past tense and past participle of wound

Nila, Agni's son, brandishing an uptorn tree, rushed on Prahasta; but he wounded the monkey with showers of arows.

wounding
The act of inflicting a wound
wind
{f} turn, coil; twist around, convolute; meander; bind, bandage; be bound; be twisted around; change direction
ax wound
(Atasözü) A euphemism for the vagina, especially a very red one
tightly wound
chronically tense, unable to relax, highly reactive
wind
{n} a current of air, breath or respiration, flatulence, publicity
wind
{v} to turn round, twist, insinuate, unfold, blow
puncture wound
(Tıp, İlaç) A wound that is caused by an object piercing the skin and creating a small hole
rub salt into the wound
Make a painful experience even more painful
blighty wound
a wound that would cause an English soldier to be sent home from service abroad
dress a wound
medically treat an injury, bandage a wound
fatal wound
mortal injury, deadly injury, lethal damage
flesh wound
superficial injury, slight injury
flesh wound
a wound that does not damage important internal organs or shatter any bones
flesh wound
A flesh wound is a wound that breaks the skin but does not damage the bones or any of the body's important internal organs. a wound that cuts the skin but does not injure the organs and bones inside the body
fresh wound
recent injury, injury that has not yet begun to heal
head wound
injury to the head, head trauma
leg wound
injury on the leg
open wound
wound that has not yet coagulated, rapid flow of blood; painful memory, painful scar
raw wound
a wound that exposes subcutaneous tissue
rub salt into the wound
place salt on an injury, make a matter worse than it already is
small wound
small injury, minor injury
stab wound
A stab wound is a wound that someone has when they have been stabbed with a knife
surface wound
superficial wound, wound which is not severe
wind
To cover or surround with something coiled about; as, to wind a rope with twine
wind
To have complete control over; to turn and bend at one's pleasure; to vary or alter or will; to regulate; to govern
wind
Power of respiration; breath
wind
A term used to describe the warp in a board when twisted (winding) It will rest upon two diagonally opposite corners, if laid upon a perfectly flat surface
wind
Air naturally in motion with any degree of velocity; a current of air
wind
to move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular course; "the river winds through the hills"; "the path meanders through the vineyards"; "sometimes, the gout wanders through the entire body"
wind
To exhaust oneself to the point of being short of breath
wind
empty rhetoric or insincere or exaggerated talk; "that's a lot of wind"; "don't give me any of that jazz"
wind
a musical instrument in which the sound is produced by an enclosed column of air that is moved by the breath
wind
A direction from which the wind may blow; a point of the compass; especially, one of the cardinal points, which are often called the four winds
wind
To introduce by insinuation; to insinuate
wind
window(s)
wind
air moving (sometimes with considerable force) from an area of high pressure to an area of low pressure; "trees bent under the fierce winds"; "when there is no wind, row"; "the radioactivity was being swept upwards by the air current and out into the atmosphere"
wind
Air that flows in relation to the earth's surface, generally horizontally There are four areas of wind that are measured: direction, speed, character (gusts and squalls), and shifts Surface winds are measured by wind vanes and anemometers, while upper level winds are detected through pilot balloons, rawin, or aircraft reports
wind
A disease of sheep, in which the intestines are distended with air, or rather affected with a violent inflammation
wind
the act of winding or twisting; "he put the key in the old clock and gave it a good wind"
wind
an indication of potential opportunity; "he got a tip on the stock market"; "a good lead for a job"
wind
Relating to wind power or other aspects of air movement
wind
moss
wind
wine
wind
(or wynd) In reference to a wood board that has twisted
wind
The act of winding or turning; a turn; a bend; a twist; a winding
wind
To turn completely, or with repeated turns; especially, to turn about something fixed; to cause to form convolutions about anything; to coil; to twine; to twist; to wreathe; as, to wind thread on a spool or into a ball
wind
To rest, as a horse, in order to allow the breath to be recovered; to breathe
wind
{i} act of twisting or turning; bend; curve
wind
To turn completely or repeatedly; to become coiled about anything; to assume a convolved or spiral form; as, vines wind round a pole
wind
A result due to the differences in air mass pressures (temperature) The wind blows as a result of nature trying to balance the differences The larger the differences between air masses, the stronger the wind
wind
a reflex that expels intestinal gas through the anus
wind
To have a circular course or direction; to crook; to bend; to meander; as, to wind in and out among trees
wind
The dotterel
wind
Movement of air relative to the surface of the Earth. Wind is an important factor in determining and controlling climate and weather. It is also the generating force of most ocean and freshwater waves. Wind occurs because of horizontal and vertical differences in atmospheric pressure. The general pattern of winds over the Earth is known as the general circulation, and specific winds are named for the direction from which they originate (e.g., a wind blowing from west to east is a westerly). Wind speeds are often classified according to the Beaufort scale. solar wind Wind Cave National Park wind chill wind power Wind River Range wind shear wind tunnel
wind
extend in curves and turns; "The road winds around the lake
wind
Air in motion, usually parallel to the earth's surface
wind
The horizontal movement of air over the Earth's surface and one of the basic elements of weather Thermal differences throughout the world produce variations in air pressure and air will flow generally from high-pressure to low-pressure areas
wind
It occurs immediately after shearing
wind
ow well covers Curved plastic covers designed to be installed on top of a window well to cover the opening
wind
moving air, especially air moving along the ground
wind
Natural wind turns "wind-mill-style" turbines to generate electricity
wind
Air in motion relative to the surface of the earth Almost exclusively used to denote the horizontal component
wind
to sound with prolonged and mutually involved notes
wind
Mere breath or talk; empty effort; idle words
wind
The region of the pit of the stomach, where a blow may paralyze the diaphragm and cause temporary loss of breath or other injury; the mark
wind
fu
wind
horizontal movement of air over the Earth's surface that is created when cool, heavy air moves toward warm, light air
wind
To drive hard, or force to violent exertion, as a horse, so as to render scant of wind; to put out of breath
wind
To perceive or follow by the scent; to scent; to nose; as, the hounds winded the game
wind
Wind section includes: obeo(O'bow), flute, clairnet, and bassoon
wind
To expose to the wind; to winnow; to ventilate
wind
To entwist; to infold; to encircle
wind
One of the five basic elements
wind
Air impregnated with an odor or scent
wind
A natural motion of the air, especially a noticeable current of air moving in the atmosphere parallel to the Earth's surface Winds are caused by unequal heating and cooling of the Earth and atmosphere due to absorbed, incoming solar radiation and infrared radiation lost to space--as modified by such effects as the Coriolis force, the condensation of water vapor, the formation of clouds, the interaction of air masses and frontal systems, friction over land and water, etc
wind
Crosswind: The wind blowing from gunner to the mark or blowing from the mark to the gunner (with a 90 degree throw) Downwind: The wind blowing from the line to the mark Upwind: The wind is blowing from the mark to the dog on line
wind
To go to the one side or the other; to move this way and that; to double on one's course; as, a hare pursued turns and winds
wind
{f} air out, ventilate; blow a wind instrument; make sound by blowing; search out by smell; cause to be out of breath; catch one´s breath
wind
The movement and circulation of Earth's atmosphere near its surface; moving air
wind
the act of winding or twisting; "he put the key in the old clock and gave it a good wind" breath; "the collision knocked the wind out of him" empty rhetoric or insincere or exaggerated talk; "that's a lot of wind"; "don't give me any of that jazz" a tendency or force that influences events; "the winds of change" air moving (sometimes with considerable force) from an area of high pressure to an area of low pressure; "trees bent under the fierce winds"; "when there is no wind, row"; "the radioactivity was being swept upwards by the air current and out into the atmosphere" coil the spring of (some mechanical device) by turning a stem; "wind your watch" wrap or coil around; "roll your hair around your finger"; "Twine the thread around the spool" extend in curves and turns; "The road winds around the lake
wind
A climatic cause of disease which can manifest as rapidly changing symptoms, symptoms which move around, symptoms which affect the top part of the body and ones which affect the Lung first Other manifestations can be itching, tremors, convulsions and/or numbness
wind
is a natural motion of the air, especially a noticeable current of air moving in the atmosphere parallel to Earth's surface Winds are caused by uneven heating and cooling of the Earth and atmosphere
wind
breath; "the collision knocked the wind out of him"
wind
extend in curves and turns; "The road winds around the lake"
wind
To blow; to sound by blowing; esp
wind
wrap or coil around; "roll your hair around your finger"; "Twine the thread around the spool"
wind
The wind speed and direction
wind
raise or haul up with or as if with mechanical help; "hoist the bicycle onto the roof of the car"
wind
The force developed by the movement of air, expressed as pressure
wind
Air artificially put in motion by any force or action; as, the wind of a cannon ball; the wind of a bellows
wind
form into a wreath
wind
Breath modulated by the respiratory and vocal organs, or by an instrument
wind
a tendency or force that influences events; "the winds of change"
wind
horizontal motion of air near the surface of the Earth
wind
Air or gas generated in the stomach or bowels; flatulence; as, to be troubled with wind
wind
A spacecraft that measures the properties of the solar wind incident on the magnetosphere One of NASA's contributions to the ISTP
wind
Movement of atmospheric air usually caused by convection or differences in air pressure
wind
The horizontal movement of air in relation to the earth's surface Wind direction tells where the wind is blowing from For example, a "north wind" is coming from the north and is blowing towards the south There are four components of wind that are measured: direction, speed, character (ie - whether it's a gust or a squall) and shifts
wind
coil the spring of (some mechanical device) by turning a stem; "wind your watch"
wind
causes the sudden movement of a condition Examples are a rash that is spreading, onset of colds, fever, chills, vertigo, spasms or twitches
wind
catch the scent of; get wind of; "The dog nosed out the drugs"
wind
To travel, or to cause something to travel, in a way that is not straight
wind
{i} breeze; direction of the wind; gale; breath; wind instrument (Music); intestinal gas; social or political current; hint; nonsense; conceit
wind
Air moving horizontally and/or vertically
wounded
suffering from physical injury especially that suffered in battle; "nursing his wounded arm"; "ambulances for the hurt men and women"
wounded
people who are wounded; "they had to leave the wounded where they fell"
wounded
{s} injured; offended
wounded
past of wound
wounded
people who are wounded; "they had to leave the wounded where they fell
wounded
{i} injured
wounding
causing physical or especially psychological injury; "a stabbing remark"; "few experiences are more traumatic than losing a child"; "wounding and false charges of disloyalty"
wounding
{s} causing physical wound
wounding
present participle of wound
woundingly
in a harmful manner, in an offensive manner
wounds
third-person singular of wound
wounds
plural of wound
wound