band

listen to the pronunciation of band
İngilizce - Türkçe
şerit
{i} grup

Grup, gelecek turla ilgili çok heyecanlı. - The band are very excited about their upcoming tour.

Senin en sevdiğin grup hangisidir? - What's your favorite band?

{i} bando

Tom o zaman o bandoyu hiç duymadı bile. - Tom had never even heard of that band at that time.

Tom şu anda lise bandosunda ilk trompetini çalıyor. - Tom currently plays first trumpet in his high school band.

{i} takım
{i} orkestra

Tom'un dün kendi orkestrasıyla davul çaldığını duydum. - I heard Tom playing drums with his band yesterday.

Tom orkestra üyelerinden bazıları ile tanışıp tanışamayacağını görmek için kulise gitti. - Tom went backstage to see if he could meet some of the band members.

{f} şerit yapmak
{i} mızıka
{i} kemer
{i} bant

Bu hizmeti kullanmak için yeterli bant genişliğine sahip değiliz. - We don't have enough bandwidth to use that service.

{i} çete
{f} bantla
kolan
(Dilbilim) kuşak aralığı
çalgı takımı
şebeke
(Denizbilim) görünge
sırım
tasma
zümre
seril
saz takımı
kelepçe
sürü

Festivalde bir sürü büyük gruplar vardı. - There were a lot of great bands at the festival.

Bir sürü paket lastiğim var. - I have lots of rubber bands.

birleşmek
(together ile) birleşmek
kuşak
kayış
birlik olmak
topluluk
renk şeridi
türküm
müzik grubu

Bu gece kaç tane müzik grubu çalıyor olacak? - How many bands will be playing tonight?

Tom müzik grubunun solistiydi. - Tom is the frontman of the band.

çizgi
bant,v.bantla: n.bant
(Askeri) ATEŞ ŞERİDİ: Bak. "band of fire"
{i} frekans bandı
{i} uzun çizgi
{f} bantlamak
{i} şarkı (plâk)
kordele
{f} çemberlemek
{f} bağlamak
{i} sargı

Sargınızı değiştirmeliyiz. - We need to change your bandage.

Tom Mary'nin sargılı bileklerini fark etti. - Tom noticed Mary's bandaged wrists.

çizgilerle süslemek
bilezik
kurdele
sıra
aralık
band dryers
(Gıda) bantlı kurutucular
band saws
şerit testereler
band width
(Bilgisayar) kuşak genişliği
band clutch
bantlı debriyaj
band edge
bant kenarı
band elimination filter
bant söndüren filtre
band expansion factor
bant genleşme faktörü
band ignitor tube
bant ateşleyici tüp
band merit
bant kalitesi
band pass
bant geçirimi
band pass filter
bant geçiren filtre
band pass tuning
bant geçiren akort
band saw
şerit testere
band seeding
şeritvari ekim
band selector
bant seçici
band spectrum
bant spektrumu
band stop filter
bant söndüren süzgeç
band switch
bant anahtarı
band switching
bant değiştirme
band together
biraraya getir
band together
birlik olmak
band together
birleşmek
band width
bant genişliği
band-pass
bant geçirimi
band-pass
kuşak geçirimi
band-pass filter
bantgeçiren filtre
band-pass tuning
bantgeçiren akort
Band-Aid
(Mecazen) Geçici çözüm

Band-aid solutions were used to fix the leak.

band aid
bant yardımı
band gap
band aralığı
band rejection
bant bastirma
band saw
bant testere
band sawing machine
(Mühendislik) şerit testere
band stand
grup stand
band wagon
grup vagon
band with
bant ile
band-basket-crawl
(Finans) sürünen bantlar içinde değişen kurlar

Karma veya ara döviz kuru rejimlerinin destekleyicisi olan Williamson, sürünen pariteler ve sürünen bant sistemlerini geliştirerek bunları tek bir parite gibi dikkate almakta ve buna BBC (band -basket -crawl) adını vermektedir (Williamson, 1998; 59-79).

band aid
{s} yardımcı
band aid
{s} geçici
band aid
{s} eğreti
band brake
çemberli fren
band brake
çember şeklinde fren
band brake
bant fren
band chart
(Kanun,İstatistik) şeritli grafik
band drier
(Gıda) bantlı kurutucu
band dryer
(Gıda) bantlı kurutucu
band edge
kuşak kıyısı
band elimination
bant bastirma
band fish
kurdela balığı
band knife
(Tekstil) bant bıçağı
band of fire
(Askeri) ATEŞ ŞERİDİ: Atış hattını geçmek isteyen bir şahsı isabet ihtimali karşısında bırakacak şekilde yoğun bir dağılma konisi vücuda getiren ve bir veya daha çok otomatik silah ile yapılan yalayıcı ateş. Tevkif ateşi hattında kullanılır. Sadece "band" da denir
band of fire
(Askeri) Tevkif ateşi
band pass
(Askeri) BANT GEÇİRİCİ: Maksimum çıktının istenen kesiminin (genellikle yarı güç) elde edildiği sınırlayıcı frekanslar arasındaki farkı ifade eden bir saniyedeki saykı1 sayısı. Bu terim bütün tip amplifikatörler için geçerlidir
band pass
(Askeri) bant geçirici
band ply
(Otomotiv) ilk kuşak
band pulley
kordon kasnağı
band saw
(İnşaat) şeritli testere
band shell
deniz kabuğu şeklinde sahne
band shell
(Muzik) yarım daire şeklinde sahne
band silicate
bant (şekilli) silikat
band spectrum fix
kuşak izgesi
band spectrum fix
bant spektrumu
band speed
(Radyo) frekans kademesi genişliği
band switch
frekans boyu ayar düğmesi
band switch
dalga ayar düğmesi
band tension
(Tekstil) bant gergisi
band theory
(İnşaat) kuşak kuramı
band together
bir araya getirmek
band together
birleşmek, bir araya toplanmak; birleştirmek, bir araya toplamak
band together
toplanmak
band width
(Tekstil) band genişliği
barrel band
(Avcılık) gerdane
rubber band
paket lastiği

Bir sürü paket lastiğim var. - I have lots of rubber bands.

banding
(Tekstil) bant geçirme
broad band
kolan
broad band
geniş bant
conveyor band
(Denizbilim) taşıyıcı kuşak
dead band
(Bilgisayar) kullanılmayan bant
dead band
ölü bant
dual band
(Telekom) çift bant
empty band
boş bant
error band
(Bilgisayar) hata kuşağı
excitation band
uyarma bandı
felt band
keçe band
guard band
koruma bandı
head band
saç bandı
history band
(Bilgisayar) geçmiş bandı
i band
(Tıp) i bandı
rejection band
(Bilgisayar,Teknik) söndürme bandı
side band
yan bant
stem band
(Askeri) bodoslama çemberi
wide band
(Askeri,Elektrik, Elektronik,Teknik) geniş bant
wide band
(Elektrik, Elektronik) genişbant
wide band voice
(Askeri) geniş bantlı telsiz telefon
allowed band
izinli kuşak
asbestos brake band
amyant fren bantı
banding
{i} sarma
brake band
fren kuşağı
brake band adjusting nut
fren kuşağı ayar somunu
brake band anchor spring
fren kuşağı tespit yayı
brake band lining
fren kuşağı balatası
brake band pivot
fren kuşağı mihveri
brass band
bando

Askeri bando üyeleri çok mutlu görünüyordu. - The brass band members looked very happy.

Bir bando cadde boyunca uygun adımlarla yürüyüş yapıyor. - A brass band is marching along the street.

brass band
mızıka
broadcast band
yayın bandı
cable band
kablo bileziği
clear band
temiz bant
concert band
konser bandosu
conduction band
iletken bant
conduction band
iletken kuşak
dance band
dans pisti
dead band
ölü kuşak
driving band
sevk  çemberi
elastic band
lastik bant
elastic band
yuvarlak lastik
electron band
elektron bandı
electronic band spectrum
elektronik bant spektrumu
guard band
koruyucu bant
guard band
güvenlik bandı
head of a band
kuşak başı
inside band brake
içten bantlı fren
jazz band
caz orkestrası

Bir caz orkestrasında bas gitar çalıyorum. - I play bass in a jazz band.

k band
k bandı
l band
l bandı
lower side band
alt kenar bandı
military band
askeri bando
multi-band
çok-bantlı
narrow band
dar bant
pass band
geçirim bandı
predatory band
yağmacı çete
rubber band
ince lastik halka
service band
yayın bandı
side band
yan kuşak
string band
telli çalgılar orkestrası
television band
sınalgı bandı
wedding band
tören bandosu
wrist band
kol ağzı
zero line of band
kuşağın sıfır çizgisi
Single Side Band
Tek Yan Bant: Taşıyıcısı baskılanmış ses modülasyonu şekli. Genelde kısa dalga frekanslarda banttan yer kazanmak ve düşük güç ile daha verimli iletişim sağlamak amacı ile kullanılır
a steel band
bir çelik bant
absorption band
absorpsiyon bandı, soğurum kuşağı
banding
sar
bands
müzik topluluğu
elastic band
elastik bant
famous swedish rock and roll band
İsveçli ünlü rock and roll grubu
hair band
saç bandı
in band
bandında
lap band
(Tıp, İlaç) Mide kelepçesi, gastrik band
marching band
Bando
music band
Müzik grubu
one-man band
tek kişilik bir grup
show band
gösteri grubu
spectral band
spektral band
sweat-band
ter-band
wedding band
Alyans, nisan yüzüğü
banded
bantlı
banded
bağlı
banded
şeritli
banded
{s} çizgili
İngilizce - İngilizce
A strip of material wrapped around things to hold them together
A part of radio spectrum
A group of musicians, especially (a) wind and percussion players, or (b) rock musicians
To group together for a common purpose
To fasten together with a band
A group of energy levels in a solid state material. Valence band, conduction band
To fasten an identifying band around (a bird's) leg
A strip along the spine of a book where the pages are attached
A small group of people living in a simple society
A type of orchestra originally playing janissary music; i.e. marching band
A group of people loosely united for a common purpose (a band of thieves)
A group of aboriginals that has official recognition as an organized unit by the federal government of Canada
A band is a group of musicians who play brass and percussion instruments. Bands played German marches. see also brass band
A band is a small group of musicians who play popular music such as jazz, rock, or pop. He was a drummer in a rock band Local bands provide music for dancing. see also one-man band
A band of people is a group of people who have joined together because they share an interest or belief. Bands of government soldiers, rebels and just plain criminals have been roaming some neighborhoods. a small but growing band of Japanese companies taking their first steps into American publishing
{i} strip of material; stripe of color; orchestra, musical group; gang; group of people who live or work together
{v} t. to tie or join together, unite, conspire
{n} a tie, bandage, linen ornament, company
A band is a strip of something such as colour, light, land, or cloth which contrasts with the areas on either side of it. bands of natural vegetation between strips of crops A band of light glowed in the space between floor and door
a set of data file values for a specific portion of the electromagnetic spectrum of reflected light or emitted heat (red, green, blue, near-infrared, infrared, thermal, etc ) or some other user-defined information created by combining or enhancing the original bands, or creating new bands from other sources Sometimes called "channel "
A range of frequencies between two defined limits
To bandy; to drive away
jewelry consisting of a circlet of precious metal (often set with jewels) worn on the finger; "she had rings on every finger"; "he noted that she wore a wedding band"
Range of frequencies
A continuous tablet, stripe, or series of ornaments, as of carved foliage, of color, or of brickwork, etc
an unofficial association of people or groups; "the smart set goes there"; "they were an angry lot"
A narrow strip of cloth or other material on any article of dress, to bind, strengthen, ornament, or complete it
A belt or strap
A single range of the electromagnetic spectrum as detected by a sensor See also Sensor and Channel
Two strips of linen hanging from the neck in front as part of a clerical, legal, or academic dress
That which serves as the means of union or connection between persons; a tie
1 The range of frequencies between two defined limits 2 One of the six specific wide-area telephone service (WATS) geographic service areas
a range of frequencies between two limits
A band is a strip or loop of metal or other strong material which strengthens something, or which holds several things together. Surgeons placed a metal band around the knee cap to help it knit back together. a strong band of flat muscle tissue. see also elastic band, rubber band
A stripe, streak, or other mark transverse to the axis of the body
A band is a flat, narrow strip of cloth which you wear round your head or wrists, or which forms part of a piece of clothing. Almost all hospitals use a wrist-band of some kind with your name and details on it. see also armband, hatband, waistband
A range of frequencies, as defined by regulatory authorities or by commonly accepted usage
The range of frequencies within two defined limits
a stripe of contrasting color; "chromosomes exhibit characteristic bands"
A bond
Pledge; security
a group of musicians playing popular music for dancing
Range of radio frequencies between two defined limits which are used in wireless communications 800 to 1900 MHz is the band used for CDMA
A company of persons united in any common design, especially a body of armed men
and drums, or cymbals
To confederate for some common purpose; to unite; to conspire together
To unite in a troop, company, or confederacy
a strip or stripe of a contrasting color or material
A group organized together for a common purpose Clusters of outnumbered Witnesses in hostile territory are sometimes referred to by this term <<The small band of Bible Students, now known as Jehovah's Witnesses, that tried to help church members see the unchristian origin of many of Christendom's doctrines, has moved to rid itself of all Babylonish beliefs and practices received through {apostate} Christendom >> [re 51] The phrase small band is used similarly five times in the Revelation Climax book alone
To mark with a band
A linen collar or ruff worn in the 16th and 17th centuries
A wavelength interval in the electromagnetic spectrum For example, in Landsat sensors the bands designate specific wavelength intervals at which images are required
something elongated that is worn around the body or one of the limbs a strip or stripe of a contrasting color or material a restraint put around something to hold it together a strip of material attached to the leg of a bird to identify it (as in studies of bird migration) a stripe of contrasting color; "chromosomes exhibit characteristic bands"
A range of some physical variable, as of radiation wavelength or frequency A range of very closely spaced electron energy levels in solids, the distribution and nature of which determine the electrical properties of a material
bind or tie together, as with a band
A space between elevated lines or ribs, as of the fruits of umbelliferous plants
A continuous range of frequencies extending between two specified limiting frequencies, often referred to as frequency band
something elongated that is worn around the body or one of the limbs
attach a ring to the foot of, in order to identify; "ring birds"; "band the geese to observe their migratory patterns"
- A specific segment of the frequency spectrum; used primarily in discussions of crossovers and equalizers
A frequency range of operation, such as the AM and FM bands of commercial radio or the multiple operating bands of a CB transceiver
A band is a slice of wavelengths from the electromagnetic spectrum Landsat ETM+ has eight bands which collect radiation from different parts of the electro-magnetic spectrum Of the eight bands, three bands are visible light, one band is panchromatic, three bands are infrared, and one band is thermal infrared
To bind or tie with a band
A band is a range of numbers or values within a system of measurement. a new tax band of 20p in the pound on the first £2,000 of taxable income. see also waveband see also wedding band. to put people or things into different groups, usually according to income, value, or price. Type of human social organization consisting of a small number of nuclear families (see family) or related subgroups who are loosely organized for purposes of subsistence or security. Bands may be integrated into a larger community or tribe. They generally exist in sparsely populated areas and possess relatively simple technologies; their habitats range from the desert (Australian Aboriginals) to the African rainforest (Bambuti) to the North American tundra (Kaska). Bands may occasionally coalesce for broader community ceremonies, hunting, or warfare. See also hunting and gathering society; sociocultural evolution. Musical ensemble that generally excludes stringed instruments. Ensembles of woodwind, brass, and percussion instruments originated in 15th-century Germany, taking on a particularly military role; these spread to France, Britain, and eventually the New World. In the 15th-18th centuries, many European towns had town musicians, or waits, who performed especially for ceremonial occasions in wind bands often consisting primarily of shawms and sackbuts (trombones). In the 18th-19th centuries, the English amateur brass band, largely consisting of the many newly developed brass instruments, took on the important nonmilitary function of representing organizations of all kinds. In the U.S., Patrick Gilmore's virtuoso band became famous in the mid-19th century; his greatest successor, John Philip Sousa, bequeathed a repertory of marches that has remained very popular. The "big band," under leaders such as Duke Ellington and Count Basie, was central to American popular music in the 1930s and '40s. In the rock band, unlike most other bands, stringed instruments (electric guitars and electric bass) are paramount
Band is: (1) The range of frequencies between two defined limits (2) In reference to WATS (Wide Area Telephone Service), one of the five specific geographic areas as defined by the carrier See also Bandwidth
snv A continuous range of frequencies In communications, the frequency spectrum between two defined limits [MIL-HDBK-1908B]
A clearly defined range of radio frequencies dedicated to a particular purpose
In wireless communication, band refers to a frequency or contiguous range of frequencies
{f} join together; place a strip of some material on
instrumentalists not including string players
band plan
A plan for distributing or allocating bandwidth within a frequency spectrum
band saws
plural form of band saw
band sectional
Or simply sectional is a meeting of band members to drill, tune, or practice fundamentals. Sectionals are usually hosted by the section leader. Sectionals may consist of sections as vague as brass and woodwinds to more precise sections, i.e. bass clarinets and trumpets
band spectrum
An absorption or emission spectrum consisting of bands of closely-spaced lines; characteristic of polyatomic molecules
band together
to unite, to come together
band-aid
To apply an adhesive bandage

As a school nurse, Pat was used to bandaiding lots of scraped knees and elbows.

band-aid
To apply a makeshift fix; to jury-rig

Rather than fix the code, we just band-aided the problem by hiding the error message.

band-aid
An adhesive bandage, a small piece of fabric or plastic that may be stuck to the skin in order to temporarily cover a small wound
band-aid
A temporary or makeshift solution to a problem, created ad hoc (often used with a negative connotation of a lack of foresight)

It was another of those political band-aids patted over a minor sore.

band-pass
Letting through only a specific range of electromagnetic frequencies
band-stop
Filtering out a specific range of electromagnetic frequencies
band-tailed antshrike
a passerine bird of the antbird family
Band-Aid
Band-Aid is a brand name for Johnson & Johnson's line of adhesive bandages and related products. It has also become a genericized trademark for any adhesive bandage in Australia, Brazil, Canada, India and the United States
band gap
In solid state physics and related applied fields, the band gap, also called an energy gap or stop band, is a region where a particle or quasiparticle is forbidden from propagating. For insulators and semiconductors, the band gap generally refers to the energy difference between the top of the valence band and the bottom of the conduction band
Band Aid
an organization set up by Bob Geldof in 1984 to collect money for people dying of hunger in Ethiopia. This was done by getting many famous popular musicians to make a record together called Do They Know It's Christmas?, and by organizing the Live Aid concerts in London and Philadelphia
Band-Aid
disapproval If you refer to a Band-Aid solution to a problem, you mean that you disapprove of it because you think that it will only be effective for a short period. We need long-term solutions, not short-term Band-Aid ones. = cosmetic
Band-Aid
A Band-Aid is a small piece of sticky tape that you use to cover small cuts or wounds on your body
Band-aid
{i} brand name of adhesive bandages made by Johnson & Johnson
band aid
hurried repair trade name for an adhesive bandage to cover small cuts or blisters
band aid
hurried repair
band aid
trade name for an adhesive bandage to cover small cuts or blisters
band fish
A small red fish of the genus Cepola; the ribbon fish
band oneself
attach oneself to a group
band pass filter
The filtering of sound within specified frequency limits or frequency bands The audible frequency range is often subdivided into octave, one-third octave or other fractions of octave bands
band pass filter
A device that only passes signals within a specific range of frequencies
band pass filter
A type of filter that allows only the band of frequencies surrounding the cutoff frequency to pass through unaffected
band pass filter
A wave filter with a single transmission band with a low cut off point and a high cut off point
band pass filter
- A crossover circuit that combines a low pass and high pass filter to create a passband
band pass filter
A filter that allows frequencies between two cut-off frequencies to pass while attenuating frequencies outside the cut-off frequencies ; a band-pass filter can be constructed as the composition of a low-pass filter and a high-pass filter
band pass filter
A filter which passes only signal frequencies within a specified, continuous band, and predictably attenuates frequencies above and below the continuous band
band pass filter
A crossover circuit that combines a low pass and high pass filter to create a passband
band pass filter
A filter that allows a specific frequency range to pass, while blocking lower and higher frequencies
band saw
{i} saw consisting of an endless toothed steel belt which passes over two wheels
band saw
A power saw used in woodworking, consisting essentially of a toothed metal band coupled to and continuously driven around the circumferences of two wheels
band selection
choosing from among a number of possible areas
band shell
bandstand in the shape of a half of a globe (offering acoustic resonance off of the back wall)
band theory
In chemistry and physics, a theoretical model describing the states of electrons in solid materials, which can have energy values only within certain specific ranges, called bands. Ranges of energy between two allowed bands are called forbidden bands. As electrons in an atom move from one energy level to another, so can electrons in a solid move from an energy level in one band to another in the same band or in another band. The band theory accounts for many of the electrical and thermal properties of solids and forms the basis of the technology of devices such as semiconductors, heating elements, and capacitors (see capacitance)
band together
form a group or unite; "The groups banded together
band together
join together, unite (as in action or coalition)
band together
If people band together, they meet and act as a group in order to try and achieve something. Women banded together to protect each other
band width
maximum range of radio frequencies which can be transmitted via a communications network
band width
The data-carrying capacity of a data-communications channel
band width
Technically, the difference, in Hertz (Hz), between the highest and lowest frequencies of a transmission channel Typically used to refer to the amount of data that can be sent through a given communications circuit
band width
width and makeup of space available or used
band width
The capacity to communicate in cyberspace
band-aid
{i} quick and temporary solution to a problem which calls for more in depth analysis and problem-solving
band-pass filter
A wave filter that has a single transmission band extending from a lower cut-off frequency greater than zero to a finite upper cut-off frequency
band-pass filter
Full Name: Description: A filter that passes signals that are between an upper and a lower frequency boundaries
band-pass filter
an electric circuit designed to pass only a certain range of frequencies See also High-pass and Low-pass filters
band-pass filter
A filter with a single transmission band extending from lower to upper cutoff frequencies The width of the band is determined by the separation of frequencies at which amplitude is attenuated by 3 dB (0 707)
band-pass filter
A wave filter that has a single transmission band extending from a lower cutoff frequency greater than zero to a finite upper cutoff frequency
band-pass filter
An electric circuit designed to pass only middle frequencies
band-tailed pigeon
wild pigeon of western North America; often mistaken for the now extinct passenger pigeon
backing band
A group of musicians who accompany an artist at a live performance or on a recording. This can either be an established group, or else an ad hoc group assembled for the purpose
Alice band
A flexible horseshoe-shaped headband
Mobius band
Alternative spelling of Möbius band
Moebius band
Alternative spelling of Möbius band
Möbius band
A Möbius strip
absorption band
one of any number of ranges of wavelengths of electromagnetic radiation absorbed by a substance
awareness band
A bracelet made of rubber or fabric on which a slogan is written, usually sold to raise awareness for charitable causes
banded
Simple past tense and past participle of band
banding
A pattern of band-like markings

You can recognize this species of bird by the banding on the wing.

big band
A large dance or jazz band of 10 to 30 musicians usually featuring improvised solos by lead players, but otherwise playing orchestrated music
boy band
A pop group whose members are all (usually attractive) young men
brass band
A group of musicians who play brass instruments (sometimes accompanied by percussion)
brass-band
Attributive form of brass band, noun
conduction band
The range of electron energies in an insulator or semiconductor in which electrons can move freely and transport charge
cytogenetic band
Any of the subregions of a chromosome that are visible under a microscope after staining
dual-band
A device that is capable of operating in two frequencies. On a wireless network, dual-band devices are capable of operating in both the 2.4GHz (802.11b/g) and 5GHz (802.11a/n) bands. In cellular phone technology, dual-band devices typically operate in both the GSM900 and GSM1800 frequencies, allowing a greater number of roaming options
elastic band
A small, narrow loop of rubber or similar material used to hold items together
ghost band
Any spurious results clustered together, outside of normal expected ranges (as in a plot of recorded energy values, with an inexplicable blot, marring the clean expected results)
ghost band
Impersonators of a well-known band hired to perform while the real band members are elsewhere
ghost band
A large band or stripe that appears on a developed gel as a wide halo with no specific, distinguishable signal. Ghost bands are a common problem in western blot analysis
girl band
A pop group made up solely of young women
jug band
Especially in the U. S., a group of rustic musicians, specializing in bluegrass or folk music, whose instruments include empty jugs, bottles, and similar containers of various sizes which produce musical sounds when the player blows across the openings at the tops of their necks

We present to you, the jug band! We pulled out straw hats, banjos, jugs, horrible buck-toothed dentures, and commenced to pickin' and grinnin'.

marching band
A group of instrumental musicians who generally perform outdoors, and who often incorporate movement - usually some type of marching - with their musical performance
oligoclonal band
One of bands of immunoglobulins that are seen when a patient's blood plasma or cerebrospinal fluid (CSF) is analyzed
one-man band
A musician who plays several musical instruments at once
one-man band
An organisation or business that is effectively run by only one person

The corporation he will someday inherit—growing, churning—won't work as a one-man band.

out-of-band
Out-of-band signaling describes signals that are sent between two parties or two devices that are sent via a path or method different from that of the primary communication between the two parties or devices
out-of-band
Out-of-band communication or out-of-band identity verification involves a program or authentication system's challenge and response to a user via a method other than the primary means of accessing the software. For example, a web application might request verification of a user's identity by sending that user an IM, rather than by presenting a web form for username and password entry
ridged band
The highly vascularized and innervated area of erogenous tissue at the tip of the prepuce
rock band
A group of musicians who play rock music
rock-band
Attributive form of rock band

rock-band mentality.

rubber band
An elastic band made of rubber
rubber band airplane
A type of toy constructed of light wood, a plastic propeller and a rubber band, propelled by winding the propeller backwards (about a hundred turns) then releasing into the air
rubber band airplanes
plural form of rubber band airplane
s-band
an ultrahigh radio frequency; within the range of 1,550 to 5,200 MHz
school band
A musical ensemble associated with a school, not necessarily a musical school; e.g. marching band
school-band
Attributive form of school band

school-band member.

session band
A group of musicians who play for the recording of an album but are not considered part of the recording artist's normal band

She performed on 12 albums as a soul singer in a session band before she was able to begin her solo career.

spasm band
A musical band that plays instruments made from items not originally intended for music
string band
A music group consisting solely of stringed instruments
to beat the band
Very vigorously; at a frantic pace; to a high degree; in large quantities

You rile me to beat the band sometimes, Skinner.

tri-band
describing a mobile telephone having a choice of three operating frequencies alowing it to be used in Europe and North America
tribute band
A group of musicians and singers which exists solely to play the music of a well-known band that has disbanded or no longer tours
valence band
The highest range of electron energies in an insulator or semiconductor that can be populated; it corresponds to the valence electrons of the constituent atoms
wind band
A musical group consisting solely of woodwind and brass instruments
laparoscopic adjustable gastric band
(Tıp, İlaç) A laparoscopic adjustable gastric band, commonly referred to as a lap band, is an inflatable silicone device that is placed around the top portion of the stomach, via laparoscopic surgery, in order to treat obesity
music band
A group of two or more musicians who perform instrumental or vocal music
A band
bend
A band
bandeau
banded
Simple past and past participle of band
banded
identified with a band especially around a leg; "kept watch for the return of their banded birds"
banded
Fabric is folded double and sewn down Refers to tee shirt collars and staff shirt sleeves
banded
characterized by a band of especially white around the body; "banded cattle"
banded
If something is banded, it has one or more bands on it, often of a different colour which contrasts with the main colour. a stark tower, banded in dark and light stone. if an object or animal is banded, it has bands of colour or bands of a material around it
banded
marked with bands or strips of contrasting color or texture; "a banded rock"
banded
{s} joined together, connected, combined; characterized by strips, striped
banded
marked with bands or strips of contrasting color or texture; "a banded rock
banded
A banded matrix has its non-zero elements within a `band' about the diagonal The bandwidth of a matrix A is defined as the maximum of |i-j| for which aij is nonzero The upper bandwidth is the maximum j-i for which aij is nonzero and j>i See diagonal, tridiagonal and triangular matrices as particular cases
banded
Anything tied with a band
banding
An artifact of color gradation where graduated colors are reduced to larger blocks of a single color
banding
The linear pattern apparent in remotely sensed images, which is caused by a detector imbalance of the sensor
banding
(1) The white bands which can be produced if interpreted data is sent too slowly to recorders that cannot stop/start successfully (see data underrun) In these types of recorders, the media continues to feed through even though no image is available to print, resulting in white bands in the output Screen's HQ RIPs use a printer buffer to ensure that data is sent to the recorder at a steady rate This significantly reduces the chance of this problem occurring (2) The stripes of color that occurs in a vignette when too few colors are available to achieve a smooth color blend
banding
a strip or stripe of a contrasting color or material
banding
Narrow inlay or marquetry of a color or grain which contrasts with the surface it decorates Also refers to other long, narrow ornamentation (painting, carving, etc )
banding
Banding may represent small scale sedimentary layering in a syngenetic deposit such as a massive sulphide or repeated pulses of mineralization in a vein
banding
Patterns (stripes) on a print caused by insufficient color or gray-scale ranges within the output device's image processor, or insufficient information contained within the original scan Creates harsh, well-defined transitions between different ranges
banding
An Inlay or Marquetry that produces a color or grain contrast along the perimeter of a surface such as a tabletop
banding
-Also called "photographing," "striping," "tracking," etc When dry, the area over the joint is a different color from that of the field area Usually caused by a difference in porosity between the joint compound and the gypsum board
banding
present participle of band
banding
(verb) Banding is a printing defect characterized by light or dark lines in an image in the direction of the printing In the case of ink jet imaging it is caused by a jet or printhead that is not properly aligned, inoperative, or incorrectly indexed (see also STITCHING)
banding
The process of putting a band of paper or polythene round two publications making them into one 'unit' Also known as Belly Banding
banding
In digital printing, this term refers to patterns on a print caused by insufficient colour or gray-scale ranges within the output devices image processor, or insufficient information contained within the original scan Banding is most noticeable in printed areas that fade from light to dark
banding
The process of cementing orthodontic bands to the teeth
banding
Visible bands or steps that appear in a vignette, blend, or graduated fill when output
banding
Extraneous lines in a printed page or displayed image On a monitor, banding occurs when the colour depth of the video signal isn't rich enough to display a continuous colour gradient The undesirable effect of waves or bands of the same colour on a digital graphic Banding often occurs in images that include finely graduated transitions from one colour to another The effect can be created by sending an image to an output device that can't support the number of shades necessary to preserve the integrity of the image Banding also occurs when an image is saved without enough colour depth in the file At its worst, banding ends up making images look like they were drawn with cheap magic markers, which is interesting, but rarely the desired effect
banding
making the pulmonary artery narrower with a band to reduce blood flow to the lungs
banding
The differential staining of a chromosome by a variety of techniques that results in a specific pattern of positively and negatively stained bands for each chromosomal pair
banding
The horizontal lines that sometimes appear when printing graphics This occurs when the print head is misaligned See also MicroWeave
banding
A visible stair-stepping of shades in a gradient
banding
If any creatures are banded, The banding attacker or defender may decide where all damage is applied amongst banded creatures Both banded creatures get an attack when banded, but the banded creatures defend as one creature, combining any bonuses to parry they both have into one bonus
banding
Distinct differences of patterns instead of a smooth transition of colors or other effects in a gradient Banding can take place in continuous tone images on a display using less than 24-bit information, or when printing gradients without sufficient color information Typically, clogged inkjet heads are the source of the problem
banding
veneer cut into narrow strips and applied to create a decorative effect, usually found around the edges of tables and drawer fronts
banding
Putting identification bands on birds When peregrine babies are about 20 days old, environmental scientists put numbered bands on both legs This helps scientists to track the birds and follow their progress over the years
banding
White bands which can be produced if data is sent too slowly to recorders that cannot stop/start successfully The media continues to feed even though no image is available to print, resulting in white bands in the output Stripes of color that occur when too few colors are available to achieve a smooth color blend A visible stair-stepping of shades in a gradient
banding
A visible stepping of shades in a gradient
banding
{i} (Dentistry) procedure of cementing orthodontic bands to teeth
banding
In electronic pre-press, a visible stair-stepping of shades in a gradient or blend
bands
These are thin bands of metal, carefully fitted to the back molars and then cemented in place They give us a way to grasp and control the back molars In other words, Bands are the brackets for the molars
bands
Clerical bands are a relic of the ancient amice, a square linen tippet tied about the neck of priests during the administration of mass (Discontinued by the parochial clergy the latter part of the 19th century, but still used by clerics on the Continent )
bands
A piece of material that goes around a piece Most typically a steel band that goes around a chest or box (As opposed to banding which is decorative veneer not found on country furniture )
bands
third-person singular of band
bands
Bands wrap around parts inside the transmission called drums The drums house the gears and clutches and freewheel until a certain gear needs to be applied For example, when first gear needs to be applied, the drum for first gear is locked up by the application of the band By locking up the drum, the gears now drive the output shafts, which in turn ultimately drive wheels
bands
{i} two strips that hang from the front of a collar of formal clothes of certain clerics or scholars and lawyers
bands
(Otomotiv) Part of a system that allows an automatic transmissions to change gears
bands
Small autonomous groups, usually associated with foraging societies
bands
a metal ring fitted around the molars and cemented in place It has a tube-like attachment that the wire is terminated in
bands
Part of a system that allows an automatic transmissions to change gears These bands can be adjusted externally without taking the transmission apart Adjusting the bands is part of normal transmission service
Türkçe - İngilizce
strap
sliver
sling
tape

When the police entered the basement, they found Tom tied to a chair with duct tape over his mouth. - Polisler bodruma girdiğinde Tom'u ağzında bir koli bandıyla bir sandalyeye bağlı buldular.

Tom's mouth was taped shut with duct tape. - Tom'un ağzı bir koli bandıyla bantlanarak kapatılmıştı.

band aralığı
bandwidth
band geçiren süzgeç
(Televizyon) bandpass filter
band seçici
band selector
band besleme
sliver feed
band beslemeyi durdurma
sliver feed stop
band boşaltma sistemi
sliver evacuation system
band hazırlama
one row of sliver cans
band hunisi
sliver trumpet
band keratopati
(Tıp) band keratopathy
band taşıma sistemi
sliver conveyor system
band

  Türkçe nasıl söylenir

  bänd

  Telaffuz

  /ˈband/ /ˈbænd/

  Etimoloji

  [ band ] (noun.) 12th century. in senses 1 and 2, from Middle English band, bond something that constricts, from Old Norse band; akin to Old English bindan to bind; in other senses, from Middle English bande strip, from Middle French, from Vulgar Latin binda, of Germanic origin; akin.

  Zamanlar

  bands, banding, banded

  Ortak Eşdizimliler

  band member, band aid

  Videolar

  ... excuse me but the band is called PJ and revives what the vibe doesn't get a say ...
  ... is going to get ready for a workout on it. First, put on his head band. Most importantly, ...

  Günün kelimesi

  redolent