tape

listen to the pronunciation of tape
İngilizce - Türkçe
şerit

Ödünç alabileceğim bir şerit metren var mı? - Do you have a tape measure I could borrow?

bant

Tüm evraklar bantlandı ve kasada muhafaza edildi. - All the papers were taped up and kept in the safe.

Yarına kadar bu bantı saklayabilirsin. - You can keep this tape until tomorrow.

kaset

Bu kasetçalar yeni değil. - This tape recorder is not new.

Kasetleri güneşe maruz bırakma. - Don't expose the tapes to the sun.

{f} kaydetmek
{f} bantlamak
banda çekmek
bantla tutturmak
banda almak
banda kaydetmek
kasete çekmek
kasete almak
kayda almak
(Spor) sargı
şeritlemek
(up ile) şeritle bağlamak
{f} bantla

Bantla bir çerçeve yaptılar. - They made a frame with tape.

Tom'un ağzı bir koli bandıyla bantlanarak kapatılmıştı. - Tom's mouth was taped shut with duct tape.

ses kayıt bantı
tape recorder teyp
manyetik bant teyp
(Askeri) ŞERİT: Bilgi ya da programların kayıt edildiği şerit
tapeline i
mezür
{f} kasede almak
{i} kurdele
mezura
red tape kırtasiyecilik
şeritle ölçmek
{i} (dolu) bant, bant kaydı: Do you have a tape of her last concert?
{i} bant: magnetic tape manyetik bant. adhesive tape (yapıştırıcı) bant
tape player amplifikatörü olmayan teyp
tape measure metre şeridi

Lütfen kasedi yarın geri getir. - Please bring back the tape tomorrow.

şerit,v.bantla: n.bant
bant doldurmak
bant kaydı
ölçü şeridi
teyp

Bu teyp tamir istiyor. - This tape recorder wants repairing.

Bu teyp İngilizce öğrenmemizi kolaylaştıracaktır. - This tape recorder will make it easier for us to learn English.

(Tekstil) biye
ölçü aygıtı
banttan
bandı
manyetik bant
band

Polisler bodruma girdiğinde Tom'u ağzında bir koli bandıyla bir sandalyeye bağlı buldular. - When the police entered the basement, they found Tom tied to a chair with duct tape over his mouth.

Bu bandı yok etmemiz gerekir. - We need to destroy this tape.

tape deck
şerit birimi
tape deck
kasetçalar
tape mark
(Bilgisayar,Teknik) denetim işareti
tape cartridge
kaset
tape cassette
kaset
tape code
bant kodu
tape deck
dek teyp
tape deck
bant düzeneği
tape drive
şerit sürücü
tape drive
bant sürücü
tape feed
şerit ilerletme
tape feed
şerit besleme
tape label
şerit etiketi
tape leader
bant amorsu
tape measure
şerit metre

Ödünç alabileceğim bir şerit metren var mı? - Do you have a tape measure I could borrow?

tape measure
mezür
tape measure
mezura
tape operating system
şerit işletim jüyesi
tape player
teyp
tape punch
şerit delgileyici
tape punch
şerit delici
tape reader
şerit okuyucu
tape record
kaydet
tape recorded
{f} kaydet
tape recorder
teyp

Bu teyp için 40,000 yen ödedim. - I paid 40,000 yen for this tape recorder.

Masanın üstünde bir teyp vardı. - There was a tape recorder on the table.

tape recorder
kaydedici

Kaset kaydedici, onun sesini kaydetti. - The tape recorder has recorded his voice.

tape recorder
kasetçalar

Kasetçalar masanın üstündeydi. - The tape recorder was lying on the table.

O kasetçalar onun sesini kaydetti. - That tape recorder recorded his voice.

tape recording
bant kayıt
tape recording
banda alma
tape reproducer
şerit tıpkılayıcı
tape reproducer
şerit çoğaltıcı
tape skip
şerit atlatma komutu
tape skip
şerit atlatıcı
tape unit
şerit birimi
tape up
şeritle bağlamak
tape backup device
manyetik bant yedekleme aygıtı
tape bootstrap routine
şerit ilk yükleme yordamı
tape bra
bant sütyen
tape capacity
bant kapasitesi
tape casting
(Mühendislik) Şerit (bant) döküm
tape cluster
şerit kümesi, şerit salkımı
tape comparator
bant karsilastirici, şerit karsilastirici
tape core
şerit çekirdek
tape disk
teyp disk
tape dispenser
bant dispenseri
tape edit
şerit değiştir
tape feed
şerit besleme, şerit ilerletme
tape file
şerit dosyası, şerit kütüğü
tape group
şerit grubu
tape loadpoint
şerit yükleme noktası
tape measure
Uzunluk ölçmede kullanılan şerit metre

Measuring tape.

tape operating system
şerit işletim sistemi
tape plotting system
şerit çizim sistemi
tape printer
şerit yazıcı
tape punch
şerit delici, şerit delgileyici
tape recorded
kaydedilmiş
tape reel
bant makarası
tape reproducer
şerit çoğaltıcı, şerit tipkilayici
tape row
bant satır
tape serial number
şerit seri numarası
tape skip
şerit atlatici, şerit atlatma komutu
tape sort
seritle sıralamak
tape station
şerit istasyonu
tape transport
şerit aktarıcı, şerit dondurucu
tape transport mechanism
şerit aktarma mekanizması
tape treading path
bant ayakla basma yolu
tape verifier
şerit gerçekleyicisi
tape worm
bant solucanı
tape backup
Teyp Yedekleme Birimi
tape backup device
Teyp Yedekleme Aygıtı
tape cartridge
kartuş
tape copy
(Askeri) BANDLI KOPYA: Band üzerine alınan bir haberin kopyası. Bu haber; band üzerinde, yazılı olarak veya deliklerle yada her iki şerit kullanılarak belirtilir
tape copy
(Askeri) bantlı kopya
tape cutter
(Tekstil) biye kesici
tape data
(Bilgisayar) teyp verileri
tape deck
manyetik kart birimi
tape deck
Teyp Kart Birimi
tape drive
(Tekstil) bant tahriki
tape dump
teyp dokumu
tape extensometer
şerit ekstansometre
tape file
(Bilgisayar,Teknik) şerit kütüğü
tape file
(Bilgisayar,Teknik) şerit dosyası
tape hinge
bez menteşe
tape kit
bant kiti
tape layer
(Bilgisayar) teyp katmanı
tape library
kaset arşivi
tape line
şerit metre
tape line
şeritmetre
tape mark
Teyp Bant İmi
tape measure
metre şeridi
tape measure
mezro
tape name
(Bilgisayar) teyp adı
tape parity
(Elektrik, Elektronik) bant eşitliği
tape player
kasetçalar
tape player
teyp çalıcısı
tape punc
(Elektrik, Elektronik) bant delici
tape record
kaydetmek
tape record
kasete almak
tape recorder
kayıt cihazı

Bu kayıt cihazı yeni değil. - This tape recorder is not new.

tape recording
kaset kaydı
tape recording
bant kaydı
tape recording
banda alma/kaydetme
tape recording
görüntü kaydı
tape reel
(bant) makara (sı)
tape relay
(Askeri) BANDLI ARACILIK: Band şeklinde alınan haberlerin yine aynı şekilde gönderildikleri çalışma usulü
tape relay
(Askeri) bantlı aracılık
tape sort
(Bilgisayar,Teknik) şeritle sıralamak
target tray of tape
(Askeri) HEDEF BANDI: Bir füzeye, fırlatma noktasından hedefe, gerekli uçuş yolunu takip etmesi imkanı veren bilgiyi ihtiva eder bir füze ana unsuru
neck tape
(Berber) Boyun bandı
adhesive tape
selobant
adhesive tape
(Teknik,Tekstil) yapışkan şerit
adhesive tape
(Tekstil) yapıştırıcı bant
audio tape
(Bilgisayar) kasetçalar
eject tape
(Bilgisayar) teybi çıkar
joint tape
(İnşaat) derz bandı
measuring tape
şerit metre
paper tape
(Bilgisayar,Teknik) kağıt şerit
rubber tape
plastik izolebant
rubber tape
plastik yalıtım bandı
sticky tape
yapıştırıcı bant
stitching tape
(Tekstil) dikiş bandı
adhesive tape
plaster
adhesive tape
yapışkan bant
advance feed tape
önden çekilmeli şerit
amendment tape
iyileştirme bandı
audio tape
ses bandı
breast the tape
yarışı birinci bitirmek
card to magnetic tape converter
karttan manyetik banda dönüştürücü
card to tape
karttan banda
card to tape converter
karttan teybe dönüştürücü
cartridge tape unit
kartuş teyp birimi
cassette tape
teyp bandı
centre feed tape
merkezden beslemeli bant
chad tape
kırpıntılı bant
chadness tape
kırpıntısız bant
change tape
değişme bandı
control tape
denetim bandı
double tape mark
çift bant işareti
ferromagnetic tape
ferromanyetik bant
friction tape
izole bant
installation tape number
kuruluş şerit numarası
insulating tape
izole bant
key to tape
klavyeden banta
key to tape unit
klavyeden şeride aktarma birimi
library tape
kitaplık şeridi
limited tape
sınırlı şerit
magnetic tape
manyetik bant
magnetic tape drive
manyetik bant sürücüsü
magnetic tape file
manyetik bant dosyası
magnetic tape group
manyetik şerit grubu
magnetic tape librarian
manyetik bant kitaplıkçısı
magnetic tape library
manyetik bant kitaplığı
magnetic tape parity
manyetik bant paritesi
magnetic tape reader
manyetik bant okuyucu
magnetic tape unit
manyetik bant birimi
master instruction tape
ana komut bandı
master library tape
ana kitaplık bandı
master tape
ana bant
measuring tape
ölçme şeridi
paper tape
kâğıt bant
paper tape
kağıt bant
paper tape reader
kağıt bant okuyucusu
punch tape
delikli şerit
punched tape
delikli şerit
red tape
kırtasiyecilik
red tape
bürokrasi

Daha fazla bürokrasi yoktur umarım. - I hope there's no more red tape.

Bu işlemle ilgili önemli ölçüde bürokrasi vardır. - There's a lot of red tape involved in this procedure.

scotch tape
seloteyp
scotch tape
selobant
steel tape
çelik şerit
taped
{f} bantla

Tom Mary'nin kapısına bantlanmış notunu buldu. - Tom found Mary's note taped to his door.

Tüm evraklar bantlandı ve kasada muhafaza edildi. - All the papers were taped up and kept in the safe.

taping
{f} bağla
taping
{i} bağlama
unload tape
bandı boşa al
video tape
video bantı
carriage control tape
yazıcı denetim bandı
chad tape
kirpintili bant
error tape
hata şeridi
Türkçe - Türkçe

tape teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

TAPE ETMEK
(Hukuk) Bir yazıyı makina ile yazmak
İngilizce - İngilizce
The wrapping of the primary puck-handling surface of hockey stick

His pass was right on the tape.

Thin and flat paper, plastic or similar flexible material, usually produced in the form of a roll

After the party there was tape all over the place.

Unthinking, patterned response triggered by a particular stimulus

Old couples sometimes will play tapes at each other during a fight.

(trading, from ticker tape) The series of prices at which a financial instrument trades

Don’t fight the tape.

Magnetic or optical recording media in a roll, video tape or audio tape

Did you get that on tape?.

Flexible material in a roll with a sticky surface on one or both sides, adhesive tape

Hand me some tape. I need to fix a tear in this paper.

To bind with adhesive tape

Can you tape that together, please?.

To understand, figure out

I've finally got this thing taped.

To record, particularly onto magnetic tape

You shouldn’t have said that. The microphone was on and we were taping.

Tape is a narrow plastic strip covered with a magnetic substance. It is used to record sounds, pictures, and computer information. Many students declined to be interviewed on tape
the finishing line for a foot race; "he broke the tape in record time"
A data storage medium consisting of a magnetisable oxide coating on a thin plastic strip, commonly used for backup and archiving LiveVault Service writes a copy of each day's snapshot to tape See also snapshot
A videotaped recording of a prospect's athletic performance or skills Depending on the school, coach and sport, some recruiters prefer a full game tape Others may prefer a skills tape demonstrating a prospect's ability at specific athletic functions; for example, setting or spiking a volleyball
A computer tape stores vast amounts of information but is not convenient to use Tapes are used primarily for making backup copies of information, for which they are terrific With luck, your system administrator backs up your files to tape regularly
A flexible plastic wound strip coated with magnetic oxide and used for storing electronic data
A tape is a ribbon that is stretched across the finishing line of a race. the finishing tape
n the top of the net 網的最上端。
Thin unidirectional prepreg in widths up to 12 inches for carbon fiber
If you tape music, sounds, or television pictures, you record them using a tape recorder or a video recorder. She has just taped an interview He shouldn't be taping without the singer's permission. taped evidence from prisoners
{f} fasten or bind with tape; record sound or pictures on magnetic tape; measure with a tape measure
record on videotape
A storage medium that is used to record the audio Used in churches to both record what was said and sung and to also play back music and messages through the sound system
A tape is a strip of cloth used to tie things together or to identify who a piece of clothing belongs to. The books were all tied up with tape
Slang term for any device displaying current or recent market trading data The term originates from antique ticker tape machines that printed out long, continuous strips of paper reporting stock trades
fasten or attach with tape; "tape the shipping label to the box"
Magnetic tape, the principal means of recording, storing, and retrieving data for computerized mailing list operations
A thin strip of mylar coated with magnetic material that permits the recording of data
fasten or attach with tape; "tape the shipping label to the box
A tape is a cassette or spool with magnetic tape wound round it. She still listens to the tapes I made her
n the top of the net 网的最上端。
a long thin piece of cloth or paper as used for binding or fastening; "he used a piece of tape for a belt"; "he wrapped a tape around the package"
The band of white canvas or synthetic material, 2 to 2 ½ inches wide, that covers the top of the net
A tapeline; also, a metallic ribbon so marked as to serve as a tapeline; as, a steel tape
memory device consisting of a long thin plastic strip coated with iron oxide; used to record audio or video signals or to store computer information; "he took along a dozen tapes to record the interview"
a magnetically coated strip of plastic on which data can be written and stored for later retrieval Tapes have large storage capacities, ranging from several hundred kilobytes to several gigabytes Tapes, however, are not without their limitations Tapes are sequential-access media, which means that to get to a particular point on the tape, the tape must go through all the preceding points resulting in much slower data access time In contrast, disks are random-access media because a disk drive can access any point at random without passing through intervening points Because of this, tapes are mostly used for long-term storage of data, backup, archival or transport services
Trije dnevi Ane Frank [Three days in the life of Anne Frank], reciter,6 insts, elec, all on tape, 1963; Requiem spominu umorjenega vojaka - mojega oèeta [Requiem to the memory of a murdered soldier - my father] (R Ro¾destvenski), 5 reciters, chorus, ens, all on tape, 1969
Tape is a sticky strip of plastic used for sticking things together
To furnish with tape; to fasten, tie, bind, or the like, with tape; to cover (a wire) with insulating tape
Data storage medium on which information is recorded onto the magnetic coating of a thin mylar tape
a recording made on magnetic tape; "the several recordings were combined on a master tape"
A magnetic storage medium on which information is accessed "serially" (to get to data at point "D", you first have to pass through points "A," "B," and "C"), as opposed to "randomly" which allows direct access Tape is slower, but less costly, than DASD
Usually placed on the handle area of a bat by a player for added grip Some players are fairly consistent with the pattern, the area, and the materials used in taping a bat, and it may be identified as a Specific Player Use Trait This is not to be confused with tape that is added after a bat has been cracked to prevent further splitting, or taping of the barrel to dampen ball travel during batting practice
The series of prices at which a financial instrument trades
The electronic screen on which the stock exchange transactions show in sequence as they occur
a long thin piece of cloth or paper as used for binding or fastening; "he used a piece of tape for a belt"; "he wrapped a tape around the package" a recording made on magnetic tape; "the several recordings were combined on a master tape" measuring instrument consisting of a narrow strip (cloth or metal) marked in inches or centimeters and used for measuring lengths; "the carpenter should have used his tape measure" the finishing line for a foot race; "he broke the tape in record time" fasten or attach with tape; "tape the shipping label to the box
A storage medium that is used to record audio Also used to play back music and messages through the sound system
Used in the context of general equities 1) Service that reports prices and size of transactions on major exchanges -- ticker tape 2) Dow Jones and other news wires See: consolidated tape
measuring instrument consisting of a narrow strip (cloth or metal) marked in inches or centimeters and used for measuring lengths; "the carpenter should have used his tape measure"
If you tape one thing to another, you attach it using sticky tape. I taped the base of the feather onto the velvet The envelope has been tampered with and then taped shut again. see also magnetic tape, masking tape, red tape, sticky tape, videotape
{i} long narrow and flexible strip of some material; strip of paper or plastic with adhesive on one or both sides; strip of woven fabric used for tying or binding; string stretched across the finish line of a race; cassette, tape recording
A magnetically coated material used for the storage of computer, video, or audio data The advantages of storing computer information on tape are that tapes can store large amounts of data and are less expensive than disks The drawback to using tape is slow running speed Tape is the preferred method of storing information that is not needed frequently such as archived data
register electronically; "They recorded her singing"
(1) Service that reports prices and sizes of transactions on major exchanges-ticker tape (2) Dow Jones and other news wires See: Consolidated tape
Short for the term Magnetic Tape (recording tape consisting of a plastic strip to which magnetic materials, usually iron oxide particles, are adhered so that the magnetic impulses put out by the record head are stored)
A narrow fillet or band of cotton or linen; a narrow woven fabric used for strings and the like; as, curtains tied with tape
A magnetic storage format for electronic data, usually stored on large reels
tape deck
tape recorder
tape delay
Alternative name of broadcast delay
tape delays
plural form of tape delay
tape drive
A drive mechanism that is used to traverse a tape
tape drive
A tape cartridge interface for computers that reads and/or writes to a tape
tape drive
A reel-to-reel tape machine for computers
tape drive
A cassette drive
tape drives
plural form of tape drive
tape measure
A graduated ribbon of cloth, plastic or metal used for measuring lengths
tape out
Of a piece of land, to measure out so as to be able to accurately fire upon it

Tracks made of wooden slabs fastened together were the only roads by which men and pack-mules could cross this quagmire, and each of these ways became taped out by the enemy's artillery, and very perilous.

tape player
An electronic device used to play cassette tapes
tape players
plural form of tape player
tape recorder
an electromechanical device use to record and play back sound, etc
tape recorders
plural form of tape recorder
tape safe
A safe for the storage of backups on computer tape

Ten days elapsed before the demolition crew found the tape safe ... They had, however, saved all the forty tapes in the tape safe.

tape safes
plural form of tape safe
tape up
to repair using tape
tape-record
To record on magnetic tape
tape-recorded
recorded on tape (using a tape recorder)
tape backup
File storage and transfer medium used for protecting and transferring files
tape backup
Extensive backups of your web site data
tape backup
File storage and transfer medium Both nine-track tape and smaller format tape cartridges are commonly used Tape backup is used for protecting and transferring files, because tape has a high density of data storage to top
tape backup
In industry terms, tape backup is a process of copying electronic data from a storage device, such as a computer's hard drive, to a tape cartridge device This security measure ensures that the data is not lost in the event of an equipment failure or disaster Tape backup can be achieved manually or programmed to occur automatically
tape backup unit
device which writes data on a tape as a backup for the information on the hard drive
tape cartridge
a cartridge containing magnetic tape; for use with audio or video recorders or computer systems
tape cartridge
A cartridge containing an endless loop of magnetic tape and designed for automatic use on insertion into a compatible sound or video recorder or computer system
tape deck
electronic equipment for making or playing magnetic tapes (but without amplifiers or speakers); a component in an audio system
tape deck
A tape deck is the machine on which you can play or record cassette tapes. A tape recorder and player having no built-in amplifiers or speakers, used as a component in an audio system. the part of a tape recorder that winds the tape, and records and plays back sound
tape dispenser
A drumlike tool clipped to the belt that dispenses drywall tape
tape drive
input/output device that reads and records to magnetic tape; cassette player, cassette drive
tape drive
A device that reads data stored on magnetic tape and writes data onto the tape for storage
tape drive
a mechanism that transport magnetic tape across the read/write heads of a tape playback/recorder
tape grass
submerged aquatic plant with ribbonlike leaves; Old World and Australia
tape loop
A musical device used during the experimentalistphase of twentieth- century classical music by electronic music composers A tape loop is, literally, a loop of magnetic tape which creates a recurring sound as it cycles through the tape recorder When several tape loops are combined, unusual musical textures can result
tape loop
A set of inputs and outputs that allows audio information to pass from one component to another and back again Typically, amplifiers, tape decks and Minidisc decks have tape loops for recording a source that is fed into the amplifier, and for listening to the recorded sound when played through the recorder The Tape Loop is used in Home Cinema to connect a Processor to a stereo hi-fi amplifier
tape loop
A length of tape with the ends spliced together so that the recording will continuously play
tape measure
measuring instrument consisting of a narrow strip (cloth or metal) marked in inches or centimeters and used for measuring lengths; "the carpenter should have used his tape measure"
tape measure
A tape measure is a strip of metal, plastic, or cloth which has numbers marked on it and is used for measuring. A tape of cloth, paper, or steel marked off in a linear scale, as of inches or centimeters, for taking measurements. Also called tapeline
tape measure
long flexible strip used to measure distances
tape measure
a long, flexible strip of metal marked with subdivisions of the foot used for measuring
tape measure
an instrument used to measure length of medium size shapes and objects -- "To use the centimeter scale (on the top of the tape measure) " (267)
tape measure
A tape measure is used to lay out a grid over an archaeological site, to measure each unit to make sure it is square, to measure the depth of each level, and to measure the distance of each feature from the corner of the unit This tool is essential to archaeologists
tape player
electronic equipment for playing back magnetic tapes
tape player
device which can record and play sound on cassette tape
tape record
record with a tape recorder
tape record
to record sound using a tape recorder
tape recorder
device which can record sound on cassette tape
tape recorder
A tape recorder is a machine used for recording and playing music, speech, or other sounds. A mechanical device for recording on magnetic tape and usually for playing back the recorded material. a piece of electrical equipment that can record sound on tape and play it back. Recording system that makes use of electromagnetic phenomena to record and reproduce sound waves. The tape consists of a plastic backing coated with a thin layer of tiny particles of magnetic powder. The recording head of the tape deck consists of a tiny C-shaped magnet with its gap adjacent to the moving tape. The incoming sound wave, having been converted by a microphone into an electrical signal, produces a time-varying magnetic field in the gap of the magnet. As the tape moves past the recording head, the powder is magnetized in such a way that the tape carries a record of the shape of the wave being recorded
tape recorder
a magnetic recorder using magnetic tape
tape recording
A tape recording is a recording of sounds that has been made on tape. something that has been recorded with a tape recorder tape recording of
tape streamer
A tape streamer is a piece of computer equipment that you use for copying data from a hard disk onto magnetic tape for security or storage
tape-record
If you tape-record speech, music, or another kind of sound, you record it on tape, using a tape recorder or a tape deck. The conversation was tape-recorded and played in court. a tape-recorded interview. = tape
tale of the tape
the pre-fight measurements made of the combatants
tale of the tape
by extension statistics given to compare two people or entities
adhesive tape
Sticky tape, typically white in color and 1/2 to 1 inch wide, intended for use in fastening bandages and related healthcare applications
cut red tape
To reduce bureaucracy

This insurance company is an expert at cutting red tape to process your claim faster.

duck tape
Duck brand duct tape
duck tape
Duct tape

If you can't fix it with duck tape, it's not worth fixing.

duct tape
A generally gray waterproof tape used for many purposes, and possessing nearly mythic status in American culture. It is no longer used for constructing duct-work, as building codes require more advanced products

Son, it’s time you learned to use the family duct tape.

duct tape
To use duct tape in order to tape one object to another

The government tells us we can protect against a chemical attack by duct taping the windows.

fight the tape
To make a trade contrary to the overall tendency of prices, i.e., to buy when prices are generally falling or sell when prices are generally rising

I kept buying hoping the price would go up, but I eventually decided I was fighting the tape.

fish tape
A long strip of stiff metal, frequently kept on a spool, used to guide or draw wires and cables through a building

The installers attempted to thread the fish tape through the conduit, but were unable to reach around the tight bend in the tube.

gaffer tape
A sturdy adhesive tape, made of plastic reinforced with cross-linked fibre, often used by lighting electricians
gray tape
duct tape, sometimes used even if the tape in question is not actually gray

Do you want the green gray tape or the red gray tape?.

grip tape
sandpaper with an adhesive on one side that is used to affix it to the surface of a skateboard deck and thus provide added friction
hockey tape
fabric tape used to wrap the hockey blade of a hockey stick
magnetic tape
A type of (usually) acrylic tape with a fine coating of magnetically sensitive material on one side, used for recording audio and other data
measuring tape
A tape with marks at regular intervals, used for measuring lengths
on tape
Recorded using video- or sound-recording technology

We have proof of her crime on tape.

paper tape
an early sequential digital storage medium consisting of a long roll of paper, each character being coded as a pattern of punched holes; originally used with teletype machines
play the same tape
To repeat exactly what one previously said or did

We met a staff member, Pat, from Senator Dole's office first.... We had our message clear and crisp. We gave a couple of examples... . We indicated... . We talked about... . We thanked Pat and, as we walked to Senator Burr's office, congratulated each other... . We had a very good meeting with John from Senator Burr's office and played the same tape from our earlier meeting.

punched tape
paper tape
red tape
A derisive term for regulations or bureaucratic procedures that are considered excessive or excessively time- and effort-consuming

All the red tape and paperwork that goes on there prevents any progress.

reel to reel tape
Alternative spelling of reel-to-reel tape
reel-to-reel tape
An audio recording media consisting of magnetic tape that runs from one reel to another passing the record and playback heads
reel-to-reel tape recorder
A type of audio recording device that uses reel-to-reel tape
sex tape
A video recording of a sex act, especially one starring a celebrity
splice tape
Cured or uncured synthetic tape used for splicing materials
sticky tape
adhesive tape, Sellotape
sticky-tape
To affix or attach with sticky tape
ticker tape
Paper tape on which a stock ticker, news ticker or similar device would print incoming information
ticker tape parade
A ceremony in which a person or persons are honored by being showered with ticker tape while parading through the streets of a city (generally Manhattan)

The astronauts were honored with a ticker tape parade when they returned to Earth.

bias tape
(Giyim) A narrow strip of cloth cut on the bias, folded, and used for finishing or decorating clothing
gaffer tape
[MASS NOUN] strong cloth-backed waterproof adhesive tape
taped
recorded on tape
taped
Past tense of to tape
taped
secured or held in place by tape; "carefully taped pieces of glass served as a windowpane"
tapes
plural of tape
tapes
Strips of cloth or tape pasted or sewed to the backbone of a book to add strength to the binding See also: Rein-forced Endsheets to top
tapes
Pieces of tape or strips of cloth attached to the covers, and to which sections are sewn to strengthen the binding
tapes
A term describing micro-opaques, micro-opaque images on tape, usually paper, to which an adhesive has been added on the nonimage side, for mounting purposes
tapes
Relatively inexpensive and can have very large storage capacities, but they do not permit random access of data
tapes
Available as an option on wood venetian blinds in lieu of standard ladder strings (the cords that extend down the length of the blind and hold the slats together) The tapes run on the outside of the blind slats and are available in colour options
taping
The attachment of woven ribbons or other flat materials Stitching is usually along one edge of the ribbon so that it appears to stand on end
taping
The process of covering drywall joints with paper tape and joint compound
taping
present participle of tape
taping
(See Stripping )
taping
(1) the technique of connecting joints between insulation boards or deck panels with tape; (2) the technique of using self-adhering tape-like materials to seam or splice single-ply membranes
taping
a recording made on magnetic tape; "the several recordings were combined on a master tape"
tape