şerit

listen to the pronunciation of şerit
Türkçe - İngilizce
tape

Do you have a tape measure I could borrow? - Ödünç alabileceğim bir şerit metren var mı?

band
strip

The pan suddenly caught fire while I was frying some strips of bacon yesterday. - Dün biraz domuz pastırması şeritleri kızartıyorken tava aniden alev aldı.

The baskets they use to transport fruit are made with strips of cane. - Onların meyve taşımak için kullandıkları sepetler kamış şeritlerinden yapılır.

ribbon

Mary wore a red ribbon in her hair. - Mary saçlarına kırmızı bir şerit takıyordu.

lane

We came to a place where the road branched into two lanes. - Yolun iki şerite ayrıldığı bir yere geldik.

The rightmost lane is now under construction. - En sağdaki şerit yapım aşamasındadır.

fascia
(Askeriye) stripe; chevron
braid
roadway
gut
traffic lane
ribbon; band; streamer
strip: iniş şeridi landing strip
lace
cord
lane (for traffic in a road)
(Askeriye) ammunition belt
welt
fillet
stripe

Life is like a zebra; white stripe, black stripe, and the ass at the end. - Yaşam bir zebra gibidir; beyaz şerit, siyah şerit ve en sonunda popo.

tapeworm
riband
tape, ribbon; band, belt, strip; (yol) lane; tapeworm tenya
spline
strap
tab
belt
(Otomotiv) webbing
(Denizbilim) king of herrings
moulding
sling
streak
fringe
sliver
(Askeri) chevron
fluke
cordon
tenia
edging
string
strip from
(Tıp) fasciola
taenia
(Tıp) lemniscus
şerit/cetvel
(Bilgisayar) ribbon/ruler
şerit aktarıcı
tape transport
şerit atlatıcı
tape skip
şerit besleme
tape feed
şerit birimi
tape unit
şerit bölücü
tape mark
şerit delgileyici
tape punch
şerit delici
tape punch
şerit değiştirmeyin
Stay in lane
şerit dosyası
tape file
şerit döndürücü
tape transport
şerit etiketi
tape label
şerit gerçekleyicisi
tape verifier
şerit grubu
tape group
şerit ilerletme
tape feed
şerit istasyonu
tape station
şerit karşılaştırıcı
tape comparator
şerit kitaplığı
tape library
şerit kümesi
tape cluster
şerit kütüğü
tape file
şerit kılavuzu
leader
şerit metre
tape line
şerit metre
tape measure

Do you have a tape measure I could borrow? - Ödünç alabileceğim bir şerit metren var mı?

şerit mikrofon
ribbon microphone
şerit okuyucu
tape reader
şerit salkımı
tape cluster
şerit sigorta
strip fuse
şerit sürücü
tape drive
şerit takmak
fillet
şerit temel
continuous footing
şerit testere
makinesi band saw
şerit testere
bandsaw
şerit testere
ribbon saw
şerit testere
band saw, belt saw, strap saw
şerit testere blade of
a band saw
şerit testere ile yapılmış süs
scrollwork
şerit tıpkılayıcı
tape reproducer
şerit yapmak
(giysi) welt
şerit yapmak
band
şerit çekirdek
tape core
şerit çizgisi
lane line
şerit çizgisi painted line
(delimiting a traffic lane)
şerit çoğaltıcı
tape reproducer
Şeritler
streaks
şeritler
strips

The pan suddenly caught fire while I was frying some strips of bacon yesterday. - Dün biraz domuz pastırması şeritleri kızartıyorken tava aniden alev aldı.

Riparian zones are narrow strips of land located along the banks of rivers. - Kıyı bölgeleri nehirlerin kıyısı boyunca yer alan arazinin dar arazi şeritleridir.

dokuma kalın şerit
webbing
dokuma şerit
(Bilgisayar) fabric ribbon
dokuz izli şerit
nine track tape
dokuz izli şerit
nine-track tape
lastik şerit
(Askeri) gasket
metal şerit
ribbon
tahta şerit
wooden strip
çelik şerit
steel tape
çelik şerit
steel strip
şerit metre
ruler
şerit metre
measuring tape
şerit testere
belt saw
şerit testere
endless saw
şeritler
stripes
şerit testere
band saw
esnek, ince kauçuk veya kauçuklu şerit
flexible, thin rubber or rubber band
şerit testere
(Mühendislik) band sawing machine
delikli şerit
(Bilgisayar,Teknik) punch tape
delikli şerit kodu
(Bilgisayar) punched tape code
deri şerit
leather dressing
elbise kumaşından şerit
(Tekstil) self-stay
esnek şerit
(Tekstil) elastic band
film kutusu manyetik şerit ünitesi
(Askeri) cartridge magnetic tape unit
film şerit
(Çevre) film badge
iki şerit
(Bilgisayar) two ribbons
ikimetalli şerit
bimetallic strip
ikinci şerit
lane two
ikinci şerit
second lane
ipek şerit
ferret
ipek şerit
gimp
izleyici şerit dizini
trace off strap pattern
iç şerit
inside track
kenar şerit
(Tekstil) galoon
kontur şerit ekimi
(Tarım) contour strip cropping
koruyucu şerit
safety band
kâğıt şerit
streamer
kâğıt şerit
(bilgisayar) paper tape
lastik şerit
shirr
manyetik şerit
magnetic tape
orta şerit
central reserve
otoyolda en sol şerit
car pool lane
otoyolda şartlı şerit
car pool lane
papazın ayinde kolunda taşıdığı şerit
maniple
pilot şerit
(Bilgisayar,Teknik) pilot tape
plastik şerit
plastic strip
renkli kâğıt şerit
ticker tape
sol şerit
left lane
sollamak amacıyla şerit değiştirmek
cut out
sınırlı şerit
(Bilgisayar,Teknik) limited tape
sırma şerit
gimp
sırmalı şerit
galloon
tahta şerit
spline
tampon şerit ekimi
(Tarım) buffer strip cropping
tarla şerit ekimi
(Tarım) field strip cropping
teflon şerit
teflon band
terminal şerit belirleme
terminal strip designation
tesviye şerit ekimi
(Tarım) contour strip cropping
yedi izli şerit
seven-track tape
çapraz şerit
bias binding
çelik şerit
steel strip, steel tape
şeritler
{i} piping
Türkçe - Türkçe
Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası: "Güzel bir şeritle künyemi göğsüme bağladım ve gittim."- F. R. Atay
Bir kara yolunda trafik çizgileri ile ayrılmış bölümlerden her biri. Şeritgillerden, vücudu yassı, birbirine kenetlenmiş boğumları bulunan ve bazısı metrelerce boyda olan bir bağırsak asalağı, tenya, sığır tenyası, sığır şeridi, abdestbozan
Herhangi bir maddenin dar, düz ince ve uzun parçası
Dar, uzun kıyı parçası
Şeritgillerden, vücudu yassı, birbirine kenetlenmiş boğumları bulunan ve bazısı metrelerce boyda olan bir bağırsak asalağı, tenya
Herhangi bir maddenin dar, düz, ince ve uzun parçası
Bir kara yolunda trafik çizgileri ile ayrılmış bölümlerden her biri
Paralel ve birbirine yakın iki çizgi arasında kalan alan parçası; tayfta birbirine yakın iki dalga boyu arasında kalan parça
Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
Tayfta birbirine yakın iki dalga boyu arasında kalan parça
tenya
ŞERİT
(Osmanlı Dönemi) Hurma yaprağından yapılan urgan
şerit balığı
Kurdele balığı
şerit makarna
Uzun ve ince makarna
şerit metre
Bezden yapılmış, sarılmaya uygun metre
manyetik şerit
Yüzeyinde manyetik kayıt yoluyla bilginin depolanabildiği bir mıknatıslanabilir kaplaması olan bir şerit
sağ şerit
Trafikte sağ tarafta yer alan yol çizgilerinin oluşturduğu bölüm
sol şerit
Trafikte yolun veya caddenin sol tarafında yer alan yol çizgilerinin oluşturduğu bölüm
Şeritler
şeritgiller
şeritler
Vücutları şerit biçiminde ve parçalı olan, asalak olarak insan veya hayvanların bağırsaklarında yaşayan yassı solucanlar takımı
şerit