kuşak

listen to the pronunciation of kuşak
Türkçe - İngilizce
{i} belt
zone

It's strange that people in hot climate zones eat spicy things like curry. - Sıcak iklim kuşaklarındaki insanların köri gibi baharatlı şeyler yemeleri garip.

{i} sash

Who's that girl with the red sash? - O kırmızı kuşaklı kız kim?

{i} generation

There is a generation gap between them. - Onlar arasında kuşak farkı var.

Living in a colony on Titan, Tomas' grandson was a clone of his son, who was a clone of himself, Tomas. They were three generations of clones. - Titan'da bir kolonide yaşamak: Tomas'ın torunu, Tomas'ın kendi klonu olan oğlunun klonuydu. Onlar üç kuşak klondu.

swathe
reinforcing band, strap (wrapped around something)
(cloth) belt; sash; cummerbund
belt , generation
belt, sash, girdle; diagonal beam, brace; band, track; zone; generation nesil
girdle
waistband
binder
loins
construction brace (of wood or steel)
generation (people born during the same period)
(Geometri) zone (of a sphere)
progeny
cummerbund
cincture
(celestial or terrestrial) zone
(Mekanik) girder
(Mekanik) strip
(Tekstil) abdominal belt
ledger
(Havacılık) fillet
diagonal beam
rib
band
tie beam
sash cord
zoner
waistcloth
wale
girth
cestus
cingulum
kuşak ile sarmak
girdle
kuşak kirişi
(inşaat) crossbeam
kuşak numarası
generation number
kuşak çatışması
generation gap
gelecek kuşak
next generation
birinci kuşak
first generation
dokuz izli kuşak
(Bilgisayar) nine-track tape
ikinci kuşak
second generation
optik kuşak
visual streak
sismik kuşak
(Çevre) seismic belt
kemer, bele bağlanan kuşak
belt, waist belt attached
şal kuşak
wrap belt
Arktik kuşak
Arctic Zone
ana kuşak
master copy
ağaç kuşak
binding piece
devingen kuşak
(Jeoloji) mobile belt
dördüncü kuşak bilgisayar
fourth generation computer
ekonomik kuşak
(Denizbilim) economic zone
etkin kuşak
(Jeoloji) active zone
genç kuşak
rising generation
ikinci kuşak bilgisayar
second generation computer
ipten kuşak kuşanmak
to become poor
judo kuşak derecesi
Dan
judo siyah kuşak
black belt
kara kuşak
black belt
koruyucu kuşak
shelterbelt
orta kuşak
the Temperate Zone
radyo kuşak genişliği
bandwidth
siyah kuşak
black belt
sıcak Kuşak
the Torrid Zone
sıcak kuşak
tropics
tektonik kuşak
(Jeoloji) tectonic belt
tropikal kuşak
the tropics
tropikal kuşak
tropics
usta siyah kuşak
(Ticaret) master black belt
uzman kara kuşak
(Ticaret) master black belt
yan kuşak
sideband
yasak kuşak
(Denizbilim) exclusion zone
yasak kuşak
forbidden band
yatay kuşak
ledger board
yeşil kuşak
green belt
çapraz kuşak
cross springer
çapraz kuşak
baldric
çelik kuşak
(Otomotiv) steel belt
üçüncü kuşak bilgisayar
third generation computer
ılıman kuşak
temperate zone
ılıman kuşak/bölge
temperate zone
ısı kuşak
the Torrid Zone, the tropics
Türkçe - Türkçe
Beyaz koyun yönünden örülen bel bağı
Yeryüzünde veya herhangi bir gök cisminde belli şartları sağlayan bölge
Henüz birleştirilmemiş ses ve görüntü taşıyan filmler
Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu
Yaklaşık olarak yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın
Sağlamlığını artırmak için, bir şeyin çevresine geçirilen ağaçtan veya metalden bağ
Yeryüzünün kutuplar, kutup daireleri ve dönencelerle belirlenen beş bölümünden her biri, küre kuşağı
Yaklaşık olarak yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın: "Bugünkü kuşak benim kuşağımın bir hikâyesini dinlemelidir."- F. R. Atay
Televizyonda programlar için ayrılmış özel zaman dilimi
Bele sarılan uzun ve enli kumaş: "Kuşağının arasından bir iri tütün tabakası çıkarıp bana uzattıktan sonra..."- Y. K. Karaosmanoğlu
Bele sarılan uzun ve enli kumaş
Bir küre yüzeyi, paralel iki düzlemle kesildiğinde iki kesitin arasında kalan bölüm
Yeryüzünün kutuplar, kutup daireleri ve dönencelerle belirlenen beş bölümünden her biri
(Osmanlı Dönemi) HUCNE
kuşak bağlama
Karate, judo gibi Uzak Doğu oyunlarında aşama kaydetme
kuşak bağlama
Düğün sırasında baba veya başka bir büyük tarafından gelinin beline kırmızı kurdele dolama
kuşak bağlama
Tarikatlarda, medreselerde belli bir düzeye gelen öğrencilere kuşak takma töreni, kemer bağlama
orta kuşak
Toplumda genç kuşak ile yaşlı kuşak arasında yer alan yaş grubu
sıcak kuşak
Oğlak ve Yengeç dönenceleri arasında kalan geniş bölge
tropikal kuşak
İki tropika arasında bulunan sıcak kuşak
yeşil kuşak
Ormanlık ve yeşillik alan
ısı kuşak
Sıcak kuşak
şal kuşak
Şaldan yapılmış bele sarılan kuşak
kuşak