band of fire

listen to the pronunciation of band of fire
İngilizce - Türkçe
(Askeri) Tevkif ateşi
(Askeri) ATEŞ ŞERİDİ: Atış hattını geçmek isteyen bir şahsı isabet ihtimali karşısında bırakacak şekilde yoğun bir dağılma konisi vücuda getiren ve bir veya daha çok otomatik silah ile yapılan yalayıcı ateş. Tevkif ateşi hattında kullanılır. Sadece "band" da denir
band of fire