bant

listen to the pronunciation of bant
Türkçe - İngilizce
{i} tape

You can keep this tape until tomorrow. - Yarına kadar bu bantı saklayabilirsin.

All the papers were taped up and kept in the safe. - Tüm evraklar bantlandı ve kasada muhafaza edildi.

strip
plaster
fascia
(Tıp) paper tape
cycle
(Denizbilim) stripe
sticky tape
hairband
sliver
tie
band-aid
tape recording
court plaster
strap
ribbon
band

We don't have enough bandwidth to use that service. - Bu hizmeti kullanmak için yeterli bant genişliğine sahip değiliz.

strapping
fillet
welt
hairband; headband
recording
tape; band; ribbon, tie; sticky tape; (bilardo masası) cushion
cushion
apron
adhesive plaster
shinplaster
{i} braid
adhesive

Scotch brand is a type of adhesive tape. - Scotch brand yapışkan bir bant türüdür.

bant aralığı
(Bilgisayar) bandwidth
bant bastırma
(Bilgisayar,Teknik) band rejection
bant bilardo
cushion
bant doldurmak
tape
bant dışı
(Televizyon) out-of-band
bant gen
(Bilgisayar) bandwidth
bant geçirme
(Tekstil) banding
bant kaydı
tape
bant konveyor
(Askeri) belt conveyor
bant reklam
(Reklam) strip advertising
bant yolu
(İnşaat) track
bant-sınırlı
(Bilgisayar) band-limited
bant 1 deseni
(Bilgisayar) band 1 pattern
bant 2 deseni
(Bilgisayar) band 2 pattern
bant adaptörü
(Elektrik, Elektronik) tape adapter
bant amorsu
tape leader
bant anahtarı
band switch
bant besleyici
belt conveyor feeder
bant bıçağı
(Tekstil) band knife
bant delici
(Elektrik, Elektronik) tape punc
bant delici
receiving perforator
bant demiri
banding iron
bant değiştirme
(Elektrik, Elektronik) band switching
bant doldurmak
to tape, do the recording: Gelecek iki saat bant dolduracağız. We're going to be taping for the next two hours
bant ekleme
belt lacing
bant eşitliği
(Elektrik, Elektronik) tape parity
bant fren
band brake
bant genişliği
bandwidth
bant genişliği
band width
bant genişliği; biyolojik harp; biyolojik silah
(Askeri) bandwidth; biological warfare; biological weapon
bant gergisi
belt stretcher
bant geçen süreç
(Bilgisayar) bandpass process
bant geçirici
(Askeri) band pass
bant geçirici
bandpass
bant geçirimi
band pass
bant geçirimi
band-pass
bant kalitesi
(Elektrik, Elektronik,Teknik) band merit
bant kartı
(Havacılık) band chart
bant kaydı
tape recording
bant kayıt
tape recording
bant kenarı
band edge
bant kiti
tape kit
bant kodu
tape code
bant kopması
belt breakage
bant koymak
welt
bant pencere
(İnşaat) ribbon window
bant raptiyesi
band drawing pin
bant seması
(Havacılık) band chart
bant seçici
band selector
bant silikat
(Jeoloji) band silicate
bant sonu
(Elektrik, Elektronik) end of physical tape
bant spektrumu
band spectrum fix
bant spektrumu
band spectrum
bant sürücü
tape drive
bant tahditli
(Elektrik, Elektronik) tape-limited-band
bant ünitesi
banding machine
bant şehir
linear town
bant-geçen süreç
(Bilgisayar) band-pass process
bant-karikatür
comicstrip
bant-karikatür
comic strip
basit: bant
(Bilgisayar) simple: band
iletken bant
conduction band
izinli bant
allowed band
izole bant
insulate
izole bant
friction tape
selo bant
duct tape
ön bant
(Avcılık) front strap
Dijital Geniş Bant Veri Gönderme Sistemi
(Askeri) Digital Wideband Transmission System
ana bant
master tape
boş bant
blank tape
dar bant
(Askeri) narrowband
dar bant direk yazdırma
(Askeri) narrow band direct printing
dar bant güvenli terminal
(Askeri) narrowband secure terminal
delikli bant
perforated tape
delikli mıknatıslı bant
(İnşaat) perforated magnetic tape
dokuma bant
woven tape
dolu bant
(Bilgisayar,Teknik) filled band
ferromanyetik bant
ferromagnetic tape
gelişmiş dar bant sayısal sesterminali
(Askeri) advanced narrowband digital voice terminal
geniş bant
(Askeri) wideband
geniş bant
broadband , wideband
gezici bant konveyor
mobile belt conveyor
izole bant
insulating tape, friction tape
izole bant
insulating tape
izole bant
electric tape, friction tape
kendinden yapışan bant
(Otomotiv) self adhesive tape
kendinden yapışan bant
(Otomotiv) self-adhesive tape
koruyucu bant
guard band
kâğıt bant
paper tape
kısa menzilli geniş bant telsizi
(Askeri) short range wide band radio
lastik bant
elastic
mali: bant
(Bilgisayar) financial: band
manyetik bant
tape
manyetik bant
magnetic tape
modern: bant
(Bilgisayar) modern: band
nominal bant genişliği
(Elektrik, Elektronik,Teknik) nominal bandwidth
normal geniş bant
(Askeri) normal wideband
normal geniş bant hat sonlandırma birimi
(Askeri) normal wideband line termination unit
normal geniş bant terminali O
(Askeri) normal wideband terminal
pilot bant
pilot tape
sonsuz bant
endless belt
striptizci erkeklerin giydiği bant
G-string
taşıyıcı bant
conveyor line
tek taraflı bant; gözetleme destek şubesi
(Askeri) single side band; surveillance support branch
temiz bant
clear band
tepe yan bant gücü
(Elektrik, Elektronik,Teknik) peak sideband power
verev bant
bias binding
yan bant
sideband
yapışkan bant
adhesive tape
yasak bant
forbidden band
çelik bant
steel belt
çift yan bant
double-sideband
çıkarma destek taburu; alçak kenar bant
(Askeri) landing support battalion; lower sideband
üst bant
(Askeri) upper side band
ısıtıcı bant
heater tape
şapka içindeki ter tutucu bant
sweatband
İngilizce - İngilizce
{f} lose weight by doing Bantingism diet
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) (Band) Fr. Ensiz, uzun zarf
Yara üzerine yapıştırılan özel olarak hazırlanmış ilaçlı küçük şerit
Düz, ensiz, yassı bağ, şerit
Düzgün ve ensiz bağ
Ensiz, uzun zarf
Ses alma cihazlarında seslerin kaydı için kullanılan manyetik oksitli plastik veya selüloz şerit
Düz ve ensiz bağ
bant zımpara
Çekmeye dayanıklı, uzun kâğıt veya bezden üretilmiş, genellikle zımparalama makinelerinde kullanılan aşındırma gereci
izole bant
Akım geçirilecek çıplak elektrik tellerini, birbirlerinden veya başka iletkenlerden yalıtmak için kullanılan sargı
bant