cord

listen to the pronunciation of cord
İngilizce - Türkçe
{i} kordon

Gelişmekte olan bir embriyo, göbek kordonu yoluyla plasentaya bağlanır. - A developing embryo connects to the placenta via the umbilical cord.

Sami, Leyla'nın boynuna bir kordon doladı ve onu ölümüne boğdu. - Sami put a cord around Layla's neck and strangled her to death.

{i} şerit
{i} bağ

O, kordonu makineye bağladı. - He connected the cord to the machine.

Gelişmekte olan bir embriyo, göbek kordonu yoluyla plasentaya bağlanır. - A developing embryo connects to the placenta via the umbilical cord.

(Tekstil) kabartma çizgi
(Askeri) savlo
bağcık
ip
sicim
{f} bağla

O, kordonu makineye bağladı. - He connected the cord to the machine.

Gelişmekte olan bir embriyo, göbek kordonu yoluyla plasentaya bağlanır. - A developing embryo connects to the placenta via the umbilical cord.

(ses) tel
tel

Biz hala kablolu telefon kullanıyoruz. - We still use a corded telephone.

{f} bağlamak
{i} fitil

Tom sık sık fitilli kadife pantolon giyer. - Tom often wears corduroys.

O sık sık fitilli pantolon giyer. - She often wears corduroys.

{i} odun tartı birimi
(Tekstil) 1. fitil 2. ip, sicim, şerit
{i} fitilli kadife giysi
(Biyoloji) kord

Polis bölgeyi kordon altına aldı. - Police cordoned off the area.

Sami, Leyla'nın boynuna bir kordon doladı ve onu ölümüne boğdu. - Sami put a cord around Layla's neck and strangled her to death.

bir çeşit kabartma çizgili kumaş
{i} (çalgı için) tel
iple süslemek
(Tıp) Kiriş, veter, tel, ip, kordon, chorda, tendo
{f} kütükleri yığmak
{f} iple bağlamak
5 metre küp hacminde bir odun tartı birimi
{i} fitilli kadife

Tom sık sık fitilli kadife pantolon giyer. - Tom often wears corduroys.

Dimi ve fitilli kadife arasındaki farkı biliyor musunuz? - Do you know the difference between twill and corduroy?

kablo,v.bağla: n.kordon
kütükleri
(Tıp) omurilik

Merkezî sinir sistemi beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilikten oluşur. - Central nervous system consists of brain, cerebellum, medulla oblongata and spinal cord.

cordin
spinal cord
omurilik

Merkezî sinir sistemi beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilikten oluşur. - Central nervous system consists of brain, cerebellum, medulla oblongata and spinal cord.

cord detonating
(Askeri) infilaklı fitil
cord circuit
kordon devresi
cord tyre
kord bezli lastik
cord velvet
fitilli kadife
cord blood
Kordon kanı
cord tyre kord
bezli lastik
cord up
kordon kadar
cord body
lastik iç kismi
cord body
lastik iç kısmı
cord packing
salmastra fitili
cord packing
ip salmastra
cord packing
fitil salmastra
cord trousers
(Tekstil) kadife pantalon
cord yarn
(Tekstil) kaytan ipliği
cotton cord
kaytan
connecting cord
bağlantı kordonu
communication cord
imdat freni
connecting cord
(Tekstil) bağlama iplik
controlled cord tractional
(Tıp) doğumdan ve oksitosik madde verilmesinden sonra uterus sertleşmesini takiben plasentanın çıkarılması (halas) için uygulanan yöntem kimse
umbilical cord entanglement
(Geometri) kordon dolanması
corded
{s} bağlı
cordless
kablosuz
spinal cord
anat. omurilik
corded
bağlanmış
corded
bağlanan
extension cord
ara kablo
silk cord
kaytan
aileron cord
kanatçık veteri
answering cord
cevap kordonu
antenna cord
anten kordonu
antenna cord
sırgavıl kordonu
corded
iple bağlanmış
cords
fitilli kadife pantolon
extension cord
uzatma kordonu
phone cord
telefon kablosu
power cord
elektrik kablosu
sash cord
kuşak
strike a cord
aklına getirmek
strike a cord
hatırlatmak
telephone cord
telefon kablosu
umbilical cord
göbek kordonu

Gelişmekte olan bir embriyo, göbek kordonu yoluyla plasentaya bağlanır. - A developing embryo connects to the placenta via the umbilical cord.

umbilical cord
göbek bağı
vocal cord
ses kablosu
bungee cord
bungee kablosu
corded
bağla
cording
ışığı altında
cordless
Kordonsuz, kablosuz, telsiz
cords
kordlar
cut the cord
(deyim) [Cut the (umblical) cord] İlişiğini kesmek, ilişkisini kesmek, bağlarını koparmak, yolları ayırmak
cut the umblical cord
(deyim) [Cut the (umblical) cord] İlişiğini kesmek, ilişkisini kesmek, bağlarını koparmak, yolları ayırmak
emergency cord
Acil kord
packing cord
salmastra fitili
parachute without release cord
serbest düşme paraşütü
pull cord
kablosunu çekin
spinal cord
spinal kanal
steel cord
çelik kordon
strike a cord
bir kordon grev
umbilical cord
Çabuk ayrılabilir bir fişle füzeye takılı bulunan ve füze, henüz atış teçhizatına bağlı bulunduğu sırada, füze teçhizatının kontrol ve muayene edilmesine yarayan bir kablo. Göbek bağı füze rampayı terk ederken veya terk etmeden hemen önce füzeden ayrılır
whip cord
kamçı kord
Pull cord
(Tekstil) Kordon (imdat kapama)
Switch with pull cord Emergency switch with pull cord
(Tekstil) Çekmeli salter (imdat kapama-kordonlu çekmeli şalter)
asbestos cord
(Tekstil) amyant ipliği ( amyant teli, amyant kordon )
corded
fitilli
corded
ipli
corded
kütük öIçüsü ile öIçüIüp yığılmı
corded
{s} ölçülüp yığılmış (kütük)
corded
kabarık çizgili
cordless
{s} kordonsuz
cords
(isim) fitilli kadife pantolon
cords
kadife pantolon/ipler
creel cord
(Tekstil) askı çubuğu
detonation cord
(Askeri) ATEŞLEME FİTİLİ: Patlama dalgalarını göndermek üzere şekillendirilmiş, yüksek patlayıcı ihtiva eden elastik bir tüp
detonation cord amplifier
(Askeri) ATEŞLEME FİTİLİ YÜKSELTİCİSİ: Barutun ateşlenmesini ve aynı zamanda infilak dalgalarının başka baruta geçmesini sağlayan ateşleme fitiline bağlı bir araç
electric cord
(Elektrik, Elektronik) elektrik kordonu
emergency pull cord
(Tekstil) imdat kapama kordonu
emergency switch with pull cord
(Tekstil) çekme kordonlu imdat kapama şalteri
extension cord
uzatma kablosu

Bu uzatma kablosu bana tehlikeli gibi görüyor. Nereden yıprandığını görüyor musun? - That extension cord looks dangerous to me. You see where it's frayed there?

Bu uzatma kablosu çok kısa. - This extension cord is too short.

fingered cord
(Muzik) parmaklarla akor basma
hemp cord
kendir ip
i want to buy an extension cord
uzatma kablosu satın almak istiyorum
lamp cord
lamba kordonu
navel cord
göbek bağı
navel cord
tıb. göbek kordonu
navel cord
göbek kordonu
nylon cord strength
(Havacılık) naylon şerit mukavemeti
patch cord
ara kablo
power cord
Güç Kordonu
power cord
elektrik kablosu,güç kablosu
rip cord
(Havacılık) paraşüt açma kordonu
rip cord
paraşütü açan ip
rip cord
(Askeri) PARAŞÜT AÇMA İPİ: Bir paraşüt bohçasından kurtaran ip. Paraşütcü, paraşütün açılmasını istediği zaman bu ipi çeker
sash cord
(İnşaat) pencere ağırlık ipi
sash cord
(İnşaat) pencere makara teli
secure cord switchboard
(Askeri) emniyetli kordon santrali
starter cord
ateşleme bileziği
sympathetic cord
(Anatomi) sempatik kordon
synchronizer cord
(Tekstil) senkronizer kablosu
tightening cord
salmastra kordonu
twin cord
(Telekom) çift kordon
umbilical cord
anat. göbek kordonu
umbilical cord
(Biyoloji) umbilikal kord
umbilical cord
(Askeri) GÖBEK BAĞI, GÖBEK KORDONU: Çabuk ayrılabilir bir fişle füzeye takılı bulunan ve füze, henüz atış teçhizatına bağlı bulunduğu sırada, füze teçhizatının kontrol ve muayene edilmesine yarayan bir kablo. Göbek bağı füze rampayı terk ederken veya terk etmeden hemen önce füzeden ayrılır
İngilizce - İngilizce
To flatten a book during binding
(in plural cords) See cords
Common misspelling of chord: a cross-section measurement of an aircraft wing
A unit of measurement for firewood, equal to 128 cubic feet (4 x 4 x 8 feet), composed of logs and/or split logs four feet long and none over eight inches diameter. It is usually seen as a stack four feet high by eight feet long
To tie or fasten with cords
The string of a musical instrument
To furnish with cords
A small flexible electrical conductor composed of wires insulated separately or in bundles and assembled together usually with an outer cover; the electrical cord of a lamp, sweeper ( vacuum cleaner), or other appliance
A long, thin, flexible length of twisted yarns (strands) of fibre/fiber (rope, for example); (uncountable) such a length of twisted strands considered as a commodity

He looped some cord around his fingers.

{n} a small rope, line, sinew, measure of wood of 128 square feet
{v} to tie or fasten with cords, pile wood
Unit of measure applied to roundwood, usually bolts or split wood It relates to stack of roundwood 4 feet high, 4 feet wide, and 8 feet long, containing 128 cubic feet of wood, bark, and air space
a cut pile fabric with vertical ribs; usually made of cotton
bind or tie with a cord
stack in cords; "cord firewood"
A very flexible insulated cable or string
small rope, as in: Please pull the silver cord to summon the maid
a light insulated conductor for household use
To arrange wood, etc
A small, very flexible insulated cable
One standard cord is 128 cubic feet of stacked wood, including bark and air space Cubic feet can be converted to standard cords by dividing by 79
A pile of wood 4 feet high, 4 feet wide, and 8 feet long, measuring 128 cubic feet Actual volume of solid wood in a cord will vary from 60 to 100 cubic feet, depending on size of individual pieces and orderliness of stacking In the Lake States, pulpwood cords are usually 4' x 4' x 100" and contain 133 cubic feet
A very flexible insulated cable
a stack of round or split wood containing 128 cubic feet including wood, bark and air space A standard cord measures 4 feet by 8 feet
- Pile of wood 4 feet by 4 feet by 8 feet
128 cubic feet of stacked roundwood (whole or split, with or without bark) containing wood and airspace, with all the pieces of similar length and lined up on approximately the same direction Example: a pile of firewood 4'x4'x8'
A unit of measurement of stacked round or split wood A standard cord contains 128 cubic feet
A stack of round or split wood consisting of 128 cubic feet of wood, bark, and air space A standard cord measures 4 feet by 4 feet by 8 feet A face cord or short cord is 4 feet by 8 feet by any length of wood under 4 feet
A stack of wood equivalent to 128 cubic feet of wood and air space, having standard dimensions of 4 by 4 by 8 feet
A small, flexible insulated cable
Any timber product delivered to a receiving facility in short-length form, 8 feet, or less, and intended for use as a raw material in the manufacture of pulp and pulp products; a cord is approximately 5,200 pounds for pine, 5,400 pounds for soft hardwood, 5,600 pounds for mixed hardwood, and 5,800 pounds for hard hardwood Provisions do not apply to pulpwood damaged by insects or other causes, or to timber sold in bulk on the stump -Unit of measure of stacked wood that measures 4 by 4 by 8 feet or 128 cubic feet of wood, bark, and empty space within the stack
Small, flexible insulated cable usually size l0AWG or smaller
A long, thin, flexible length of twisted strands of fibre/fiber, for example rope; (uncountable) such a length of twisted strands considered as a commodity
a unit of amount of wood cut for burning; 128 cubic feet
To bind with a cord; to fasten with cords; to connect with cords; to ornament or finish with a cord or cords, as a garment
Any moral influence by which persons are caught, held, or drawn, as if by a cord; an enticement; as, the cords of the wicked; the cords of sin; the cords of vanity
Cords are trousers made of corduroy. He had bare feet, a T-shirt and cords on
See under Spermatic, Spinal, Umbilical, Vocal
Cord means made of corduroy. a pair of cord trousers. see also spinal cord, umbilical cord, vocal cords. cord clothes are made from corduroy
A small flexible conductor assembly of insulated wires, "lamp" or "sweeper" cords
A stack of wood containing 128 cubic feet A standard cord measures 4 feet by 4 feet by 8 feet of wood and air
in a pile for measurement by the cord
{f} bind with a cord, tie, bind
One cord equals a pile of wood 4 feet by 4 feet by 8 feet
a tendon or a nerve
A solid measure, equivalent to 128 cubic feet; a pile of wood, or other coarse material, eight feet long, four feet high, and four feet broad; originally measured with a cord or line
Any structure having the appearance of a cord, esp
a line made of twisted fibers or threads; "the bundle was tied with a cord" a cut pile fabric with vertical ribs; usually made of cotton a light insulated conductor for household use a unit of amount of wood cut for burning; 128 cubic feet bind or tie with a cord stack in cords; "cord firewood
a line made of twisted fibers or threads; "the bundle was tied with a cord"
The horizontal supporting band onto which quires are sewn at the spine to form the book cords are generally bands of leather (or sometimes other materials such as hemp) and could appear in single or double form; in the latter, the cords are split along most of their length to allow a double, figure-eight sewing around them for additional strength The ends of the cords are then threaded into boards and the structure covered The cords appear as raised bands when seen through the covering of the spine, but beginning in the later sixteenth century could fit into grooves "sawn-up" to the quire to produce a flatter spine
{i} rope; string, wire; thread
A unit of measurement used for firewood, equal to 128 cubic feet (4 x 4 x 8 feet)
Four-foot long logs stacked four-feet high and eight-feet long; a 128 cubic feet containing, on average, 79 cubic feet of wood and 49 cubic feet of bark and air space
a cut pile fabric with vertical ribs; usually made of cotton a light insulated conductor for household use a unit of amount of wood cut for burning; 128 cubic feet bind or tie with a cord stack in cords; "cord firewood
Fig
Cord is wire covered in rubber or plastic which connects electrical equipment to an electricity supply. electrical cord We used so many lights that we needed four extension cords. = cable, flex
A string, or small rope, composed of several strands twisted together
A cross-section measurement of an aircrafts wing
A unit of measurement for stacking round or split wood A standard cord is 4 x 4 x 8 feet or 128 cubic feet A standard cord may contain 60-100 cubic feet of solid wood depending on the size of the pieces and the compactness of these stacks In the Lake States (USA) a cord is 4 x 4 x x 100 inches and contains 133 cubic feet
A stack of wood consisting of 128 cubic feet A cord has standard dimensions of 4' x 4' x 8' including air space and bark One cord contains about 1 2 BDT
A pile of stacked rough wood, usually 4 ft by 4 ft by 8 ft (1 2 m × 1 2 m × 2 4 m), containing 128 cubic ft of wood, bark and air, or approximately 85 cubic ft of solid wood
Cord is strong, thick string. The door had been tied shut with a length of nylon cord. gilded cords and tassels
ito
cord grass
Any of several perennial grasses of the genus Spartina, several of which form colonies in salt marshes and are important as coastal soil binders
communication cord
a chain that a passenger can pull to stop a train in an emergency (=a sudden dangerous situation)
body cord
The insulated wire that runs under a fencer's jacket, connecting the Electrical Competition weapon to the reel, and thence to the scoring machine. Also known as a body wire
bungee cord
A long elastic cord tied around the ankles of the jumper in bungee jumping
citation cord
A decorative cord worn on the shoulder, generally in conjunction with a uniform, also known as an Aiguillette. As pictured, this cord is being worn backwards (see Highty-Tighties ). Instead, the thick braid goes under the arm, with the narrow strands outside
citation-cord
Attributive form of citation cord, noun
cording
Decorative cord, often wrapped in colored fabric or foil
cording
The resultant decoration, or the act of decorating with cording
cords
Plural of cord
extension cord
An electrical cord with a plug one end, and a single socket or a multi-port socket at the other end, used for powering one or more devices at a distance, too far from the wall outlet to be reached by the normal cords of the device or devices. (slang: trip cord)
kook cord
A leg rope

2000: As recently as 1971, surf leashes were called kook cords by a surfing world that grew up thinking that a surfer must pay for his mistakes by swimming. — Ben Marcus, surfline.com.

nerve cord
A dorsal tubular cord of nervous tissue above the notochord of a chordate
spinal cord
A thick, whitish cord of nerve tissue which is a major part of the vertebrate central nervous system. It extends from the brain stem down through the spine, with nerves branching off to various parts of the body
trip cord
A type of electrical extention cord: see pad
trip cord
A cord, line, lanyard, or wire that, when pulled, mechanically activates a device

Seeing the trip cord of a bouncing Betty nearby gave us cold chills, and we moved all the more slowly through the woods.

umbilical cord
The line that supplies an astronaut with oxygen and communications when outside a spacecraft
umbilical cord
The flexible structure connecting a foetus with the placenta; which transports nourishment to the foetus and removes waste
umbilical cord
any of the various lines connecting a rocket to its launch pad before liftoff
vocal cord
Either of two pairs of folds of mucous membrane stretched horizontally across the human larynx whose vibrations help to produce the voice
corded
{a} tied, bound or fastened with cords
cut the cord
(deyim) (Cut the (umbilical) cord) Stop being too dependent on someone, especially your parents
cut the umblical cord
(deyim) (Cut the (umbilical) cord) Stop being too dependent on someone, especially your parents
strike a cord
1-about a positive emotional reaction2- impress
tethered spinal cord syndrome
(Tıp, İlaç) Tethered Spinal Cord Syndrome or Occult Spinal Dysraphism Sequence is a neurological disorder caused by tissue attachments that limit the movement of the spinal cord within the spinal column
A cord
chorda
A cord
chord
Bedford cord
A heavy fabric with a lengthwise ribbed weave that resembles corduroy
Silver cord
The silver cord is an imaginary magnetic link connecting one's spirit to his or her physical home
bedford cord
a heavy corded fabric similar to corduroy; used for clothing
bungee cord
shock cord, stretchy cord designed especially for shock absorption (i.e. in bungee jumping etc.)
corded
of textiles; having parallel raised lines
corded
Striped or ribbed with cords; as, cloth with a corded surface
corded
Made of cords
corded
Bound or fastened with cords
corded
Piled in a form for measurement by the cord
corded
{s} made of or in the form of cords; tied or bound with cords; (of textiles) having parallel raised lines
corded
Bound about, or wound, with cords
corder
{i} someone or something which binds with cords
cordless
A type of phone where the handset is not connected to the base by a cord, thus allowing the user to move about the room freely while placing or receiving a call
cordless
not having a cord; "cordless telephone
cordless
A cordless telephone or piece of electric equipment is operated by a battery fitted inside it and is not connected to the electricity mains. The waitress approached Picone with a cordless phone
cordless
{s} without a cord, without an electric cable
cordless
A term generally applied to radio technology in which a handset is used within a restricted distance from its corresponding base station
cordless
not having a cord; "cordless telephone"
cordless
Having no cord; especially using batteries instead of mains electricity
cords
The net
cords
Civilian Operations and Revolutionary development support
cords
Solids Blends
cords
Flaws in the material, which affects the artist's ability to work with the glass
cords
Corduroys
cords
Civil Operations Revolutionary Development Support
cords
{i} piece of clothing made of corduroy material
cords
cotton trousers made of corduroy cloth
cords
{i} corduroys, corduroy pants
detonating cord
– A flexible cord containing a center core of a high explosive which, when detonated, will have sufficient strength to detonate cap-sensitive explosives with which it is in contact
detonating cord
A high powered explosive material encased in a plastic or cloth sleeve that burns by propagation of a detonating shock wave (typically 5000-7000 metres/sec)
detonating cord
A flexible fabric tube containing a high explosive designed to transmit the detonation wave (Joint Pub 1-02)
emergency cord
a chain that a passenger pulls to stop a train in an emergency British Equivalent: communication cord
extension cord
An insulated, flexible electric wire fitted with a plug at one end and one or more outlets on the other, allowing one to plug in devices whose cords are not long enough to reach a wall outlet
extension cord
lengthening cord, cable that lengthens
extension cord
an electric cord used to extend the length of a power cord
false vocal cord
either of the upper two vocal cords that are not involved in vocalization
patch cord
A conductor with a plug at each end that is used to temporarily connect components of an electronic system
power cord
a cord to conduct power to an electrical appliance
power supply cord
electrical cord
rip cord
A cord by which the gas bag of a balloon may be ripped open for a limited distance to release the gas quickly and so cause immediate descent
ripping cord
= Rip cord
sash cord
a strong cord connecting a sash weight to a sliding sash
shock cord
bungee cord, stretchy cord designed especially for shock absorption (i.e. in bungee jumping etc.)
silver cord
the emotional bond between a mother and her offspring
spermatic cord
a structure resembling a cord that suspends the testis within the scrotum and contains the vas deferens and other vessels and nerves
spermatic cord
A cordlike structure, consisting of the vas deferens and its accompanying arteries, veins, nerves, and lymphatic vessels, that passes from the abdominal cavity through the inguinal canal down into the scrotum to the back of the testicle
spinal cord
a bundle of nerves that carries messages between the brain and the rest of the body
spinal cord
The extension of the brain Coming off of the spinal cord are 31 pairs of spinal nerves which communicate with the body as a whole The spinal cord is protected by the Spinal Column
spinal cord
thread of nervous tissue running through the backbone; foundation, central part
spinal cord
Your spinal cord is a thick cord of nerves inside your spine which connects your brain to nerves in all parts of your body. The thick, whitish cord of nerve tissue that extends from the medulla oblongata down through the spinal column and from which the spinal nerves branch off to various parts of the body. the thick string of nerves enclosed in your spine, by which messages are sent to and from your brain. In vertebrates, the body's major nerve tract. In humans it is about 18 in. (45 cm) long, running from the base of the brain through the vertebral column. It is covered by the meninges and cushioned by cerebrospinal fluid. It connects the peripheral nervous system (outside the brain and spinal cord) to the brain. The spinal cord and the brain constitute the central nervous system. Sensory impulses reach the brain via the spinal cord, and impulses from the brain travel down the spinal cord to motor neurons, which reach the body's muscles and glands via the peripheral nerves. The peripheral nerves are connected to the spinal cord via the spinal nerves. In humans there are 31 pairs of spinal nerves containing both sensory and motor fibres, which originate in the spinal cord and pass out between the vertebrae. These nerves branch and relay motor impulses to all parts of the body. Injury to the spinal cord may result in loss of communication between the brain and outlying parts and cause paralysis, loss of sensation, or weakness in the parts of the body served by areas below the injured region. Because nerve cells and fibres are unable to regenerate themselves, the effects are usually permanent
spinal cord
Part of the central nervous system extending from the base of the skull through the vertebrae of the spinal column It is continuous with the brain stem, and like the brain it is encased in a triple sheath of membranes Thirty-one pairs of spinal nerves arise from the sides of the spinal cord The spinal cord carries information from the body's nerves to the brain and signals from the brain to the body
spinal cord
a major part of the central nervous system which conducts sensory and motor nerve impulses to and from the brain; a long tube-like structure extending from the base of the brain through the vertebral canal to the upper lumbar region
spinal cord
—A long tube of nerve tissue inside the spinal column running from the brain down the length of the back inside of the spine
spinal cord
The longitudinal cord of nerve tissue that is enclosed in the spinal canal It serves not only as a pathway for nervous impulses to and from the brain, but as a center for carrying out and coordinating many reflex actions independently of the brain
spinal cord
The column of nerve tissue that runs from the brain to the lower back
spinal cord
A bundle of nerves that leaves the brain and runs down the length of the back and is the main means for transmitting messages between the brain and the body
spinal cord
The spinal cord is the portion of the central nervous system enclosed in the vertebral column, or back, consisting of nerve cells and bundles of nerves connecting all parts of the body with the brain
spinal cord
the part of the central nervous system that lies below the magnum foramen, and that extends downward to just above the cauda equina; it contains the cell bodies of the spinal nerves and their afferent and efferent fibers
spinal cord
Major bundle of nerves of the central nervous system located in the vertebral canal (back) Click on the drawing to see an enlarged version
spinal cord
Nerve fibers that carry instructions to the rest of your body These nerve fibers connect all the parts of your body to your brain, telling your body what to do The spinal cord is your body's information superhighway to and from the skin, muscles, and joints
telephone cord
the telephone wire that connects to the handset
true vocal cord
either of the two lower vocal folds that come together to form the glottis; produce a vocal tone when they are approximated and air from the lungs passes between them
umbilical cord
cord that connects between the fetus and the placenta which provides oxygen to his brain
umbilical cord
The umbilical cord is the tube that connects an unborn baby to its mother, through which it receives oxygen and food
umbilical cord
n tough, corlike structure connecting the naval of a fetus to the placenta and serving to supply nourishment to and remove waste from the fetus
umbilical cord
The connection between the fetus at its abdomen and the placenta, giving passage to the umbilical blood vessels
umbilical cord
—The tubal structure (consisting of two arteries and one vein) that connects the fetus to the placenta, supplying the fetus with oxygen and nutrients and removing some waste products
umbilical cord
The cord that connects the placenta to the baby, it helps removes waste products and delivers oxygen and nutrients to the baby
umbilical cord
the blood vessels, and the membranes covering them, connecting the baby's blood supply to the placenta
umbilical cord
The wiring harness that connects the tow vehicle to the trailer, supplying electricity to the trailer's clearance and brake lights, electric brakes and a 12-volt DC power line to charge the trailer's batteries An umbilical cord can also be the power cable that is used to connect to campground 120-volt AC electrical hookups
umbilical cord
the cord that connects the fetus to the maternal placenta, providing nutrients and removing wastes See also cord blood
umbilical cord
membranous duct connecting the fetus with the placenta
vocal cord
chord in the throat used for speaking
vocal cord
either of two pairs of folds of mucous membrane projecting into the larynx
vocal cord
Either of two folds of mucous membrane that extend across the interior cavity of the larynx and are primarily responsible for voice production. Sound is produced by the vibration of the folds in response to the passage between them of air exhaled from the lungs. The pitch of sound varies with the degree of vocal-cord tension. Sounds are then modified by the tongue, palate, and lips to produce speech. When at rest, the vocal cords lie apart, forming a V-shaped opening (glottis) through which air is breathed. The folds located just above the vocal cords are termed the vestibular or false vocal cords because they are not involved in voice production. Inflammation (as from excessive use) limits the normal contraction of the vocal cords, resulting in hoarseness
cord