bend

listen to the pronunciation of bend
İngilizce - Türkçe
viraj

Yol bu noktada sağa doğru keskin virajlı. - The road bends sharply to the right at this point.

bükülmek
dönemeç
eğilmek
eğmek
bükmek
{i} bükme

Ellerimin avuç içlerini dizlerimi bükmeden yere değdirebilirim. - I can place the palms of my hands on the floor without bending my knees.

{f} yönelmek
kanırmak
eğri
kavis
(Jeoloji) büklüm
(Mimarlık) aylama
bağlamak yelken
katlanmak
eğriltmek
kıvrılış
kanırtmak
bükülme
(Askeri) düğüm
çökmek diz
çevirmek
yöneltmek
{i} büküm
{f} bük

Ben sağ kolumu bükemiyorum. - I can't bend my right arm.

Dizlerinizi bükün ve önünüze bakın. - Bend your knees and look in front of you.

eğme

Biz tiranın isteğine boyun eğmeyeceğiz. - We will not bend to the will of a tyrant.

Sen ayak parmaklarına bacaklarını eğmeden dokunabilir misin? - Can you touch your toes without bending your legs?

(Spor) Futbolda falsolu vuruş
{i} kıvrım
bağlamak
{f} kıvırmak
{i} dönemeç, viraj. 4
on bended knee yalvararak
{f} den. bağlamak
kuvvetini bir tarafa yöneltmek bend to veya towards aklı yatmak
{i} kıvırma
{f} kıvrılmak
{f} esnetmek
diz çökmüş durumda
(Nükleer Bilimler) eğilme
yola getirmek razı etmek
{f} katlamak
{f} (bent/eski --ed)
{i} dirsek
kıvlrmak
{f} oynama yapmak
bendableeğili
edilmek
{f} işe geldiği gibi değiştirmek
{f} bağlamak (yelken)
{f} çökmek (diz)
{f} boyun eğmek
vermek
kurb
esnemek
işi e geldiği gibi değiştirmek
bent
bükük
bent
{s} bükülmüş
bend the rules
Kuralları çiğnemek/esnemek/değiştirmek
bend over
diğer tarafa yaslanmak
bend angle
dirsek açısı
bend double
belini bükmek
bend down
eğilmek
bend head
baş eğmek
bend iron
demir bükmek
bend lose
dirsek kaybı
bend one's elbow
(deyim) içmeye gitmek
bend one's elbow
(deyim) içmek
bend one's head
başını eğmek
bend one's head
başını öne eğmek
bend one's knees
dizlerini bükmek
bend one's legs
bacağını bükmek
bend one's legs
bacaklarını bükmek
bend over backwards
uğraşmak
bend over backwards
(deyim) üzerine düşmek
bend pulley
(İnşaat) bükme tamburu
bend radius
(Bilgisayar) kıvrılma yarıçapı
bend someone's ear
(deyim) birinin kulağını bükmek
bend test
bükme deneyi
bend test
eğilme testi
bend to
eğilmek
bend to
(Dilbilim) aklı yatmak
bend towards
bir şeye aklı yatmak
bend sb's ear
birinin kulağını bükmek
bend towards
aklı yatmak
bend allowance
bükülme payı
bend around
etrafında viraj
bend back
arka viraj
bend down
Eğilmek, öne doğru eğilmek
bend forward
öne eğmek
bend on
üzerinde viraj
bend one's mind to a problem
(deyim) Aklını bir soruna/meseleye vermek, çözmeye çalışmak
bend over
Bir yana doğru eğilmek
bend over
Sarkmak, eğilmek: "children bending over the windows to watch a parade"
bend over backward
Bend (or fall or lean) over backwards: Elinden geleni yapmak
bend over backwards
Elinden geleni yapmak. "They'll bend over backwards to find a room for you. They give excellent service."
bend the knee
diz çökmek
bend to
(wards) aklı yatmak
bend up
kadar viraj
bend double
iki büklüm etmek
bend the knee
boyun eğmek
bend the knee
yola gelmek
bend to/towards
(bir şeye) aklı yatmak
better bend than break
eğilen baş kesilmez
Better bend than break
(Atasözü) Eğilmek kırılmaktan yeğdir
be round the bend
(deyim) Çıldırmak, delirmek
be round the bend
İng., k.dili. keçileri kaçırmış olmak, delirmiş olmak
bending
eğilme
bent
eğri
bent
çimen
bendable
{s} eğilir, eğrilir, bükülür
bending
bükme

Ellerimin avuç içlerini dizlerimi bükmeden yere değdirebilirim. - I can place the palms of my hands on the floor without bending my knees.

bends
vurgun

Yüzeye çok hızlı çıkan dalgıçların vurgun yeme riski vardır. - Divers who surface too quickly run the risk of contracting the bends.

bent
kıvrık
bend to
(Dilbilim) inanmak
bending
katlama
bending
kırılma
bending
bükerek
bending
bükülme
bending
bel verme
bending
boyun eğme
bends
(Askeri) kramp
bends
(Askeri) hava ambolisi
bent
bükülmek
bent
eğrilmiş
bent
eğik
bent
azmetmek
bent
(Tekstil) bükülü
bent
eğilmiş
bent
çok istemek
bent
yamuk
blind bend
kör viraj
offset bend
şaşırtma dirsek
offset bend
saptırma
quarter bend
deveboynu
road bend
(Askeri) viraj
smooth bend
düz boru dirseği
tight bend
dar viraj
wide return bend
(İnşaat) geniş u-dirsek
anode bend
anot dirseği
bendable
bükülür
bending
eğme

Sen ayak parmaklarına bacaklarını eğmeden dokunabilir misin? - Can you touch your toes without bending your legs?

bending
{i} iğme
bending
{f} bük

Ellerimin avuç içlerini dizlerimi bükmeden yere değdirebilirim. - I can place the palms of my hands on the floor without bending my knees.

bent
eğilim

Onun müzik için doğal bir eğilimi var. - He has a natural bent for music.

bent
homo
bent
üşütük
bent
namussuz
bent
yetenek
bent
{f} bük
bent
rüşvetçi
carrick bend
yama bağı
double bend
S dirseği
double bend
çift dirsek
h plane bend
h düzlemi dirseği
hairpin bend
keskin viraj
hairpin bend
yol dönemeci
round the bend
deli
round the bend
çılgın
bent
{i} istek
bent
gik
bottom bend
anot bükümü
dangerous left hand bend
sola tehlikeli viraj
fishermans bend
balıkçı viraj
forward bend
öne eğmek
get a bend on you
bir sana bend olsun
go round the bend
(deyim) Çıldırmak, delirmek
hair pin bend
(deyim) Keskin viraj
iheshe would bend
iheshe bend olur
lower tray of bend
alt düzey baraj testi
quarter bend
çeyrek dirsek, çeyrek deveboynu
return bend
dönüş dirseği
send someone round the bend
(deyim) Birini çıldırtmak, delirtmek
to bend off
off bükmeye
bendable
eğilir
bended
diz çökmüş
bended
{s} bükülmüş
bended
{s} kıvrılmış
bending
kıvırma
bending
bending machine eğme makinas
bending
bending iron eğme demiri
bending
meyil
bending
{f} bük: prep.bükerek
bending
bending claw kıskaç
bending
{i} esneme
bending
{i} bükücü
bending
{f} bük: prep.büke
bending
inhina
bends
bend yönelt/eğil/eğ
bends
(Askeri) HAVA AMBOLİSİ, KRAMP: Düşük hava basıncına maruz kalma sonucu vücut dokusu ve sıvı kısımlarında, diğer gazlarla birlikte, azot kabarcıklarının teşekkülünden ileri gelen şiddetli, kol, bacak ve mafsal ağrıları. Böyle bir halin yüksek irtifada meydana gelmesi, yükselişe geçmeden, yer seviyesinde iken saf oksijen teneffüs edilmekle, büyük ölçüde azaltılabilir. Ayrıca bakınız: "aeroembolism", "decompression sickness" ve "dybarism"
bends
(Tıp) Dalgıç hastalığı, ahva tazyikinin aniden değişmesi ile meydana gelen bir hastalık (dalgıçlarda ve maden işçilerinde görülür), Caisson hastalığı
bends
dili "the" ile dalglçlann su yüzüne fazla süratle çıkmalanndan ileri gelen tehlikeli bir hastalık
bent
eğim
bent
çatlak
bent
{s} k.dili. deli, çatlak
bent
kavisli
bent
{s} yatkın
bent
have a bent for istidadı olmak
bent
{i} çimenlik
bent
birkaç çeşit sert çimen
bent
namussuz/eşcinsel/deli
bent
{s} aklına koymuş
bent
bukülmüş
bent
ibne
bent
yiyici
bent
{s} İng., k.dili. hilekâr, düzenbaz, üçkâğıtçı; hiç güvenilmez; rüşvetçi; hırsız
bent
bend yönelt/eğil/eğ
bent
{s} kararlı
bent
f., bak. bend
bent
{i} kır

Bambu eğildi ama kırılmadı. - The bamboo bent but did not break.

bent
(Askeri) BENT" (KOD): Hava engellemesi ve yakın hava desteğinde "Belirtilen teçhizat çalışmıyor (geçici veya daimi olarak) " anlamına gelen kod. "OKAY koduyla iptal edilir
bent
{s} katlanmış
bent
{i} yatkınlık
bent
mukayyet
bottom bend
(Elektrik, Elektronik,Teknik) anot dirseği
come round the bend
viraj dönmek
corrugated bend
körüklü boru
corrugated bend
yay şeklinde
dangerous bend
tehlikeli dönüş
dangerous bend
tehlikeli viraj
dead bend
ölü zon
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Hile
(Osmanlı Dönemi) Su bendi. Baraj
(Osmanlı Dönemi) Gam. Gussa
(Osmanlı Dönemi) Mülâhaza. Fıkra. Madde
(Osmanlı Dönemi) Mekir
(Osmanlı Dönemi) Aldatmak.* Birisini emri altına almak, bendetmek
(Osmanlı Dönemi) Bağ. Boğum. Mafsal
(Osmanlı Dönemi) Edb: Baştan sona kadar aynı vezinli bir çok parçalardan meydana gelen ve kısım kısım gazel tarzında kafiyeleri değişen manzûmelerin her bir parçası. (Bak: Terkib-i bend)
(Osmanlı Dönemi) f. Bağlanan. Bağlanmış
Birkaç kıtadan meydana gelen şirlerin her bir kıtası
(Osmanlı Dönemi) FIKRA
bent
Su biriktirmek için yapılan set, büğet
bent
Bir şiirdeki dörtlüklerin her biri, bağlam
bent
Bağ, rabıt: "Kemer kemer gönlüme kement sensin / Bu sevgiye kadeh sensin, bent sensin."- F. Halıcı
bent
Su toplamak amacıyla akarsuların önüne kurulan küçük baraj
bent
Gazete yazısı, makale
bent
Bağlam
bent
Kanun maddesi
bent
Gazete yazısı
bent
Su biriktirmek için yapılan set, büğet: "Bentler, hakikaten Osmanlı medeniyeti eserlerinden örnek verecek heybetli tesislerden imiş."- A. Rasim
bent
Kitaplarda kendi içinde bütünlük oluşturan bölüm
bent
Bir şiirin belirli sayıda dizelerinden oluşan bölümlerinden her biri
bent
Bağ, rabıt
bent
Balık saklamak için akarsu önüne kurulmuş set
İngilizce - İngilizce
Any of the various knots which join the ends of two lines
A curve
To apply oneself to a task or purpose

He bent to the goal of gaining market share.

One of the honourable ordinaries formed by two diagonal lines drawn from the dexter chief to the sinister base; it generally occupies a fifth part of the shield if uncharged, but if charged one third
To apply to a task or purpose

He bent company's resources to gaining market share.

To swing the body when rowing
A severe condition caused by excessively quick decompression, causing bubbles of nitrogen to form in the blood; decompression sickness
To adapt or interpret to for a purpose or beneficiary
To submit

I am bending to my desire to eat junk food.

To force to submit

They bent me to their will.

To cause to change direction
To stoop

He bent down to pick up the pieces.

To tie, as in securing a line to a cleat; to shackle a chain to an anchor; make fast

Bend the sail to the yard.

To cause (something) to change its shape into a curve, by physical force, chemical action, or any other means

Don’t bend your knees.

To become curved

Look at the trees bending in the wind.

To change direction

The road bends to the right.

To smoothly change the pitch of a note

You should bend the G slightly sharp in the next measure.

A turn or deflection from a straight line or from the proper direction or normal position; a curve; a crook; as, a slight bend of the body; a bend in a road
{n} a part bent, turn, curve, knot, band
{v} to crook, bow, submit, apply, subdue, fasten
curved segment of a road or river or railroad track etc
To change pitch in a continuous sliding manner, usually using a pitch-bend wheel or lever See pitch-bend
an angular or rounded shape made by folding; "a fold in the napkin"; "a crease in his trousers"; "a plication on her blouse"; "a flexure of the colon"; "a bend of his elbow"
form a curve; "The stick does not bend
It crosses the field diagonally from the dexter chief to the sinister base
To cause to yield; to render submissive; to subdue
When a road, beam of light, or other long thin thing bends, or when something bends it, it changes direction to form a curve or angle. The road bent slightly to the right Glass bends light of different colours by different amounts
bend one's back forward from the waist on down; "he crouched down"; "She bowed before the Queen"; "The young man stooped to pick up the girl's purse"
The best quality of sole leather; a butt
To fasten, as one rope to another, or as a sail to its yard or stay; or as a cable to the ring of an anchor
Usually referred to as the bends
Knot that connects two lines
If you bend the truth or bend the facts, you say something that is not exactly true. Sometimes we bend the truth a little in order to spare them the pain of the real facts. see also bent, hairpin bend
If you bend something that is flat or straight, you use force to make it curved or to put an angle in it. Bend the bar into a horseshoe She'd cut a jagged hole in the tin, bending a knife in the process. straighten + bent bent a length of bent wire
a combination of turns and tucks by which a line is fastened to another one; to tie, as in securing a line to a cleat; to shackle a chain to an anchor; make fast
Hard, indurated clay; bind
turn from a straight course , fixed direction, or line of interest
n lentur
form a curve; "The stick does not bend"
Flexion of the horse's neck or of his entire body, from poll to tail
A bend in a road, pipe, or other long thin object is a curve or angle in it. The crash occurred on a sharp bend
If someone bends to your wishes, they believe or do something different, usually when they do not want to. Congress has to bend to his will Do you think she's likely to bend on her attitude to Europe?
The curved angle of a hook from the gap to the point
A knot by which one rope is fastened to another or to an anchor, spar, or post
To fasten by means of a bend or knot
When you bend, you move the top part of your body downwards and forwards. Plants and trees also bend. I bent over and kissed her cheek She bent and picked up a plastic bucket She was bent over the sink washing the dishes
a circular segment of a curve; "a bend in the road"; "a crook in the path"
bend a joint; "flex your wrists"; "bend your knees"
cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form; "bend the rod"; "twist the dough into a braid"; "the strong man could turn an iron bar"
To bow in prayer, or in token of submission
When you bend a part of your body such as your arm or leg, or when it bends, you change its position so that it is no longer straight. These cruel devices are designed to stop prisoners bending their legs As you walk faster, you will find the arms bend naturally and more quickly. + bent bent Keep your knees slightly bent
{f} make curved; lean down; tilt; surrender; invert, turn over
change direction; "The road bends"
same as caisson disease
Turn; purpose; inclination; ends
When you bend your head, you move your head forwards and downwards. Rick appeared, bending his head a little to clear the top of the door
To strain or move out of a straight line; to crook by straining; to make crooked; to curve; to make ready for use by drawing into a curve; as, to bend a bow; to bend the knee
To apply closely or with interest; to direct
If you bend rules or laws, you interpret them in a way that allows you to do something they would not normally allow you to do. A minority of officers were prepared to bend the rules
diagonal line traversing a shield from the upper right corner to the lower left a town in central Oregon at the eastern foot of the Cascade Range a circular segment of a curve; "a bend in the road"; "a crook in the path"
movement that causes the formation of a curve
a change in the direction of light as it passes from one medium to another; refraction
To jut over; to overhang
To be moved or strained out of a straight line; to crook or be curving; to bow
To be inclined; to be directed
The laterally arced position in which the horse's body appears to form an even curve from poll to tail Examples of faulty bend are: bending only in the neck, only at the base of the neck, or bent the wrong direction
diagonal line traversing a shield from the upper right corner to the lower left
feelings If you say that someone or something drives you round the bend, you mean that you dislike them and they annoy or upset you very much. And can you make that tea before your fidgeting drives me completely round the bend
{i} curve, kink; knot, mat
The stress needed to fracture a bar of material of specified dimensions, when the bar is supported horizontally at its two ends and the load is applied to the middle of the bar
bend down
To bend one's legs while upright to get to a lower position

Tangled up in blue.

bend one's elbow
To drink alcoholic beverages, especially at a public house or bar

One day is no worse than the next for El Caucho; so it's a whim when he starts bending his elbow or ties one on. When he is really plastered, El Caucho looks grim, but he isn't really nasty.

bend over
To bend one's upper body forward and down while standing or kneeling
bend over backwards
To make a great effort; to take extraordinary care; to go to great lengths

They bent over backwards to make sure everything was just right for the visit.

bend sinister
A diagonal band on a coat of arms going from top right to bottom left (as you look at it), held to indicate bastardy
bend somebody's ear
To bore; to talk too long, especially to one particular person

Sorry to bend your ear with the whole story, but I think you ought to know.

bend the truth
To change or leave out certain facts of a story or situation, generally in order to elicit a specific response in the audience

In relating the story to Julie, he decided to bend the truth just enough to make her think he had really been in danger.

bend the rules
Do something or to allow someone to do something which is not usually allowed
bend down
Bend down is slang for to allow to happen
bend over
Put oneself into position to be thrashed on the buttocks
bend over
(deyim) A command (usually given by objects) implying that one is about to be taken advantage of, be in a bad situation, or fail miserably
bend over
Bend your body or part of your body
bend over backwards
(deyim) Make every effort, especially to be fair or helpful
bend back
{f} tilt backward, bend backward
bend down
lean downward
bend forward
bend toward the front
bend on
means to attach signal flag to a halyard
bend on
Attach sail to mast, boom or stay
bend on
to attach signal flag to a halyard
bend over
lean to the other side
bend over backwards
take extra precaution, make an enormous effort, go the extra mile (to see that something gets done)
bend sinister
n. Heraldry A band passing from the upper sinister corner of an escutcheon to the lower dexter corner
bend someone's ear
{f} talk to someone for a long time to ask a favour; talk to a person without stopping in a boring manner
bend the knee
bow down, pay homage
bend the neck
surrender
bend to someone's wishes
comply, obey, yield
Big Bend
An area of western Texas by the Mexican border
Big Bend
Big Bend National Park, a national park in Texas
Big Bend patchnose snake
A snake, Salvadora derserticola, from the Big Bend area of Texas
Big Bend patchnose snakes
plural form of Big Bend patchnose snake
U-bend
A U-shaped bend, usually the bend in a waste pipe
above one's bend
Out of one's control or power
around the bend
Crazy, insane

Judge John Pickering had clearly gone around the bend, often presiding over his court while drunk. — (Can we this quote?) Joyce Oldham Appleby, Arthur Meier Schlesinger, Thomas Jefferson, Times Books, page 208:.

bendable
able to be bent or flexed or twisted without breaking
bended
bent

He offered his fealty on bended knee.

bended
Simple past tense and past participle of bend
bends
A condition of bubbles in the blood which sometimes occurs during ascent
bends
plural form of bend
bends
The thickest and strongest planks in a wooden ship's side, wales
bends
Third-person singular simple present indicative form of bend
bent
Simple past tense and past participle of bend
bent
folded, dented
bent
A grassy area, grassland
bent
A predisposition to act or react in a particular way

His mind was of a technical bent.

bent
Suffering from the bends
bent
Any of various stiff or reedy grasses

Clusters of strong flowers rose everywhere above the coarse tussocks of bent.

carrick bend
A round knot used to join two rope hawsers when required to go round the barrel of a capstan without jamming
double sheet bend
Doubled version of the sheet bend; A strong knot used to tie two ropes together
hairpin bend
An acute bend (often one of a series) in a road, especially one on a steep incline
in bend
Of figures: placed in a slanting direction from the dexter chief to the sinister base
round the bend
crazy, mad or insane
sheet bend
A type of knot that can be used to join two ropes of different diameters
sneck-bend
A hook shaped bend in a river, road etc
bent
{a} crooked, inclined, disposed
bent
{n} a curve, tendency, inclination, grass
around the bend
Crazy or insane, off your rocker. "If I had to listen to that noise all the time, I'd go around the bend."
round the bend
(deyim) To be/go round the bend is to be/become mentally confused or unable to act in a reasonable way

If I'd stayed there any longer I'd have gone round the bend.

A bend
crook
Battle of Horseshoe Bend
battle fought in 1814 in Alabama between the Creek Indian tribe and white settlers which put an end to the Creek War (the Creek Indians suffered heavy casualties)
Bending
boughty
Big Bend
A region of southwest Texas on the Mexican border in a triangle formed by a bend in the Rio Grande. The area includes deep river canyons, desert wilderness, mountains rising to 2,386.6 m (7,825 ft), archaeological remains, and rare forms of plant and animal life
Big Bend National Park
Preserve, southwestern Texas, U.S. It lies 250 mi (400 km) southeast of El Paso and occupies 1,252 sq mi (3,243 sq km). It was established in 1944 and named for the wide bend in the Rio Grande that skirts its southern edge. The park has magnificent mountain and desert scenery; it is home to more than 1,000 species of plants, and its wildlife includes coyotes, pumas, and roadrunners
South Bend
A city of northern Indiana near the Michigan border northwest of Fort Wayne. A fur-trading post was established here in 1820. Population: 105,511. City (pop., 2000: 107,789), northern Indiana, U.S. It is situated on the St. Joseph River. The French established a fur-trading post at the site in 1820, which was later promoted as a European settlement. Its highly industrialized economy has roots in the pioneering companies founded there in the 19th century, including Studebaker Brothers Manufacturing Company (later an auto plant) and Singer Company, a sewing machine manufacturer. The central city has been dubbed Michiana because it serves as the trade and financial focus of southern Michigan as well as northern Indiana. Nearby is the University of Notre Dame
bend down
{f} bow down
bendable
able to be bent
bendable
{s} capable of bending or curving; capable of being twisted or curved
bendable
Capable of being bent
bendable
capable of being bent or flexed or twisted without breaking; "a flexible wire"; "a pliant young tree"
bendable
capable of being bent or flexed or twisted without breaking; "a flexible wire"; "a pliant young tree
bended
used of the back and knees; stooped; "on bended knee"; "with bent (or bended) back
bended
{s} bent; curved; crooked, not straight (Archaic)
bended
used of the back and knees; stooped; "on bended knee"; "with bent (or bended) back"
bended
If you ask someone for something on bended knee, you ask them very seriously for it. We beg the Government on bended knees not to cut this budget
bended
archaic, past of bend
bending
movement that causes the formation of a curve
bending
When a force acts at an angle to a BEAM, it makes the beam bend This causes COMPRESSION in the top half of the beam and TENSION in the bottom half The central region has no internal forces acting upon it and is called the NEUTRAL AXIS C
bending
the act of bending something
bending
A process whereby the shaped glass article still in sheet form is placed on a stainless steel, sheet steel or cast iron mold coated with talc or powdered chalk The temperature is increased until the glass sheet sinks in to the mold
bending
The marking of the clothes with stripes or horizontal bands
bending
the property of being bent or deflected
bending
present participle of bend
bending
Generally applied to forming Creation of a formed feature by angular displacement of a sheet metal workpiece See also "Drawing" and "Forming "
bending
{i} crouching, stooping; curving, twisting; contortion, distortion
bending
Term used to describe movement of player on a curving course
bending
combination of tension and compression The inside curve is under compression; the outside is under tension
bending
Bending is caused by a combination of forces that cause one part of a material to be in compression and another part to be in tension
bending
Heating, softening, and twisting of glass inside a kiln
bending
the act of bending something movement that causes the formation of a curve not remaining rigid or straight; "tried to support his weight on a bending cane
bending
not remaining rigid or straight; "tried to support his weight on a bending cane"
bends
plural of bend
bends
A sometimes fatal disorder caused by the release of gas bubbles in tissue when a decrease in air pressure occurs too rapidly
bends
a form of decompression sickness caused by dissolved nitrogen leaving the tissues too quickly on ascent; is manifested by pain, usually in the limbs and joints; "the bends" is sometimes used to signify any manifestation of decompression sickness
bends
1 Pains in the extremities, abdomen, and chest caused by aeroemphysema and in some instances by aeroembolism resulting from the reduction of ambient air pressure
bends
Gas bubbles formed in the blood stream and tissues See gas bubble disease
bends
A form of decompression sickness caused by dissolved nitrogen leaving the tissues too quickly on ascent; is manifestation of decompression sickness
bends
Pain in the joints (and sometimes in the abdomen) due to nitrogen bubbles in the blood (nitrogen gas emboli) Usually caused by a rapid reduction in ambient pressure Also called decompression sickness
bends
third-person singular of bend
bends
pain resulting from rapid change in pressure
bent
indicates someone who experiences decompression sickness (DCS) symptoms
bent
"bent nails"; "a car with a crumpled front end"; "dented fenders" used especially of the head or upper back; "a bent head and sloping shoulders" fixed in your purpose; "bent on going to the theater"; "dead set against intervening"; "out to win every event" altered from an originally straight condition; "a bent wire
bent
A leaning or bias; proclivity; tendency of mind; inclination; disposition; purpose; aim
bent
If you say that someone in a position of responsibility is bent, you mean that they are dishonest or do illegal things. this bent accountant
bent
a special way of doing something; "he had a bent for it"; "he had a special knack for getting into trouble"; "he couldn't get the hang of it" a relatively permanent inclination to react in a particular way; "the set of his mind was obvious" grass for pastures and lawns especially bowling and putting greens of metal e
bent
If someone is of a particular bent, they hold a particular set of beliefs. economists of a socialist bent. = persuasion
bent
Homosexual
bent
An inclination or talent
bent
{i} inclination, tendency; aptitude, natural talent; partiality, fondness
bent
of Bend
bent
altered from an originally straight condition; "a bent wire
bent
A transverse frame of a framed structure
bent
used of the back and knees; stooped; "on bended knee"; "with bent (or bended) back"
bent
grass for pastures and lawns especially bowling and putting greens of metal e
bent
grass for pastures and lawns especially bowling and putting greens
bent
Strongly inclined toward something, so as to be resolved, determined, set, etc
bent
a relatively permanent inclination to react in a particular way; "the set of his mind was obvious"
bent
The main member of a structural system
bent
Changed by pressure so as to be no longer straight; crooked; as, a bent pin; a bent lever
bent
said of the mind, character, disposition, desires, etc
bent
ability, skill
bent
A declivity or slope, as of a hill
bent
The state of being curved, crooked, or inclined from a straight line; flexure; curvity; as, the bent of a bow
bent
A bridge support column founded on land
bent
One of the three main pipe shapes A bent pipe is easier to hold in the mouth – the centre of gravity is lower
bent
Of a person leading a life of crime
bent
The bent pipe is either half bent or full bent The bowl varies in shape and may be like another model, e g , "bent Bulldog"
bent
High on a drug
bent
past of bend
bent
If a person is bent, their body has become curved because of old age or disease. a bent, frail, old man
bent
of metal e g ; "bent nails"; "a car with a crumpled front end"; "dented fenders"
bent
inaccurate at shooting
bent
used especially of the head or upper back; "a bent head and sloping shoulders"
bent
Any neglected field or broken ground; a common; a moor
bent
Tension; force of acting; energy; impetus
bent
If someone is bent double, the top part of their body is leaning forward towards their legs, usually because they are in great pain or because they are laughing a lot. In American English, you can also say that someone is bent over double. He left the courtroom on the first day bent double with stomach pain. the past tense and past participle of bend
bent
"bent nails"; "a car with a crumpled front end"; "dented fenders"
bent
{s} inclined; crooked; bowed; corrupt; crazy; gay, homosexual; determined
bent
in America
bent
Of something that is usually straight: folded
bent
The name is also used of many other grasses, esp
bent
a supporting unit of a trestle or viaduct structure made of two or more columns or column-like members connected by a cap, a strut, or another member This connecting member distributes superimposed loads on the bent When combined with a system of diagonal or horizontal bracing attached to the columns, the entire construction functions somewhat like a truss distributing its loads into the foundation
bent
and used with on; as, to be bent on going to college; he is bent on mischief
bent
If you have a bent for something, you have a natural ability to do it or a natural interest in it. His bent for natural history directed him towards his first job. = flair
bent
Determined or insistent
bent
disapproval If someone is bent on doing something, especially something harmful, they are determined to do it. He's bent on suicide
bent
A reedlike grass; a stalk of stiff, coarse grass
bent
A grass of the genus Agrostis, esp
bent
If an object is bent, it is damaged and no longer has its correct shape. The trees were all bent and twisted from the wind
bent
The plane of beam or joist girder members which support loads and the columns which support these members
bent
Agrostis vulgaris, or redtop
bent
Bent is the past tense and past participle of bend
bend