kayış

listen to the pronunciation of kayış
Türkçe - Türkçe
Kayma işi veya biçimi
Ustura bilenen cilalı kösele
KAğNı.Manda derisinden yapılan boyunduruğu kağnıya bağlayan kement
Bağlamak, tutmak veya sıkmak amacıyla kullanılan, dar ve uzun kösele dilimi
Bağlamak, tutmak veya sıkmak amacıyla kullanılan, dar ve uzun kösele dilimi: "Şapkası yere düşmüş, yakası yırtılmış, kılıcının kayışı kopmuştu."- Ö. Seyfettin
belt
(Osmanlı Dönemi) TANEF
kayış balığı
Kâğıt balığıgillerden, Kuzey Avrupa denizleriyle Akdeniz'in derinliklerinde yaşayan kemikli bir balık (Regalecus glesne)
kayış dili
Kaba ve çirkin sözler kullanılarak konuşulan dil
aşırma kayış
Bir çarkı döndürmek için kasnaktan kasnağa geçirilen kuşak biçimindeki kayış çember
kayış