plural form of band saw

listen to the pronunciation of plural form of band saw
İngilizce - Türkçe

plural form of band saw teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

band saws
şerit testereler
İngilizce - İngilizce
band saws
plural of band
bands
plural form of band saw

  Heceleme

  plu·ral form of band saw

  Türkçe nasıl söylenir

  plûrıl fôrm ıv bänd sô

  Telaffuz

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈband ˈsô/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈbænd ˈsɔː/

  Günün kelimesi

  tegument