şebeke

listen to the pronunciation of şebeke
Türkçe - İngilizce
network

The network is moving your show to another time slot. - Şebeke gösterinizi başka bir zaman aralığına taşıyor.

net

The network is moving your show to another time slot. - Şebeke gösterinizi başka bir zaman aralığına taşıyor.

grid
system
identity card (of a university student, issued by the university)
net (used in hunting or fishing)
plexus
gridiron
ring, network (organized for criminal purposes)
graticule
arch. lattice, grill, or screen
network, system (of electric, telephone, or telegraph lines, of water lines, of roads)
network, system; grating; band, gang (of criminals); student's pass
web
nett
mesh
student's pass
grating
band
gang
meshwork
reticulum
ring
rete
şebeke analizi
network analysis
şebeke anteni
mains antenna
şebeke arızası
network failure
şebeke frekansı
mains frequency
şebeke hattı
feeder
şebeke hesaplayıcısı
network calculator
şebeke kontrol aleti
(Askeri) net control device
şebeke kontrol terminali
(Askeri) network control terminal
şebeke sabitesi
network constant
şebeke tayfı
grating spectrum
şebeke çalışmaları merkezi
(Askeri) network operations center
şebeke çözümleyici
network analyzer
şebeke şeması
wiring diagram
mobil şebeke kodu
(Telekom) mobile network code
ana şebeke
home network
Şebeke suyu
running water
şebekeler
networks
Milli Muhabere Sistemi; deniz ulaştırmasına deniz kuvvetleri kontrolü; şebeke ko
(Askeri) National Communications System; naval control of shipping; net control station
aktif şebeke
active network
dengeli şebeke
balanced network
denk şebeke
equivalent network
elektrik şebeke şeması
wiring diagram
kafes şebeke
lattice network
konkav şebeke
concave grating
lineer olmayan şebeke
(Elektrik, Elektronik,Teknik) nonlinear network
lineer şebeke
(Elektrik, Elektronik,Teknik) linear network
merdiven şebeke
ladder network
mobil şebeke hizmeti
(Telekom) mobile network service
pasif şebeke
passive network
seyyar Otomatik Diğital Şebeke (AUTODIN) uzaktan komuta terminali
(Askeri) mobile Automatic Digital Network (AUTODIN) remote terminal
sismik şebeke
seismic network
yıldız şebeke
star network
özel şebeke
private network
şebeke suyu
city water
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Ağ gibi yapılmış ve gerilmiş hat ve yolların tamamı
(Osmanlı Dönemi) (ŞEBİKE) Balık ağı
(Osmanlı Dönemi) Ağ şeklinde olan nesiçler, dokular
(Osmanlı Dönemi) Kafes şeklinde olan yer
(Osmanlı Dönemi) Hüviyet sureti
(Osmanlı Dönemi) Kötü niyetle çalışan gizli topluluk
Birbiriyle bağlantılı ve gizli çalışan kimselerin tümü
Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ
Üniversite öğrencilerinin kimlik kartı
Birbiriyle bağlantılı ve gizli çalışan kimselerin tümü: "Bütün dünyaya eroin gönderen geniş bir şebekenin peşindeydiler."- R. Enis. Üniversite öğrencilerinin kimlik kartı
İngilizce - Türkçe

şebeke teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

şebeke bağlantısı
Grid connection

China still faces major challenges with grid connection of installed wind turbines.

şebeke