çizgi

listen to the pronunciation of çizgi
Türkçe - İngilizce
line

Tom drew a straight line on the paper. - Tom kağıda düz bir çizgi çizdi.

These two lines cut across each other at right angles. - Bu iki çizgi birbirini dik açıyla kesmektedir.

line; stripe, bar; dash; scratch, mark; (tende) furrow
score
drawing

The boy spends hours drawing superhero comics. - Çocuk süper kahraman çizgi romanları çizerek saatler harcıyor.

The girl spends hours drawing superhero comics. - Kız süper kahraman çizgi romanları çizerek saatler harcıyor.

mark

On your marks, get set, go! - Çizgilerinize, hazırlanın, başlayın!

scratch
wheal
line, boundary, limit
line (of action or thought)
furrow
part (in a person's hair)
groove
dash , line
stria
line, wrinkle, furrow
stripe

I like this striped shirt. - Bu çizgili gömleği seviyorum.

They say a tiger never changes his stripes. - Onlara göre bir kaplan asla çizgilerini değiştirmez.

bar
grain
scratch, scar; score
stripe; stria, striation
(cetvelle) ruling
wale
mark, dash
dint
demarcation
ruler
hyphen
dash

Tom made a dash for the front door. - Tom ön kapı için bir çizgi yaptı.

stroke
streak

This lucky streak won't last forever. - Bu şanslı çizgi sonsuza dek sürmeyecek.

band
(Diş Hekimliği) linea
flick
serif
çizgi çizmek
line
çizgi film
cartoon

Tom worked as a cartoonist. - Tom bir çizgi film karakteri olarak çalıştı.

Who's your favorite Disney cartoon character? - En sevdiğin Disney çizgi film karakteri kimdir?

çizgi çizmek
(Kitap) rule a line
çizgi çizmek
(Kitap) draw a line
çizgi çizmek
(Kitap) cross a line
çizgi çizmek
line drawing
çizgi-nokta
(Bilgisayar) dash-dot
çizgi film
animated cartoon

He will have gotten the inspiration from that animated cartoon. - O hareketli çizgi filmden ilham almış olacak.

çizgi resim
sketch
çizgi roman
Graphic novel
çizgi bırakmak
furrow
çizgi düzeni
lineation
çizgi dışı
out of bounds
çizgi dışı
out
çizgi film
animated cartoon, cartoon
çizgi film
animated movie

What's your favorite animated movie? - En sevdiğiniz çizgi film nedir?

çizgi film ressamı
animator
çizgi film yapma
animation
çizgi film yapmak
animate a cartoon
çizgi film çizeri
cartoonist
çizgi frekansı
line frequency
çizgi genişliği
line width
çizgi hakemi
lineman
çizgi hakemi
linesman
çizgi jeneratörü
line generator
çizgi kalemi
ruling pen
çizgi karekteri hareketlendirmek
animate a cartoon
çizgi makinesi
ruler
çizgi resim
line drawing, sketch
çizgi roman
comic strip, strip cartoon
çizgi roman
comic book
çizgi roman
funnies
çizgi roman ilavesi
funny paper
çizgi sayısı
line number
çizgi spektrumu
line spectrum
çizgi yapmak
bar
çizgi çekmek
to draw a line
çizgi çekmek
score
çizgi çekmek
draw a line
çizgi çekmek
rule
çizgi çekmek
run through
çizgi çekmek
line through
çizgi çizgi
striped
çizgi çizgi
streaky
çizgi çizgi
streaked
çizgi çizgi boyamak
streak
çizgi çizgi olma
striation
çizgi çizgi yapmak
striate
çizgi çizgi yapmak
stripe
ince çizgi
fine line
çizgi roman
comics

Students don't read many books because of TV and comics. - Öğrenciler televizyon ve çizgi roman yüzünden, çok kitap okumazlar.

Really? My hobby is reading comics. - Sahi mi? Benim hobim çizgi roman okumaktır.

yatay çizgi
horizontal
dikey çizgi
perpendicular line
dip çizgi
(Spor) back line
düz çizgi
(Bilgisayar) solid
ilk çizgi
(Bilgisayar) first line
kesik alt çizgi
(Bilgisayar) dash underline
kesik kesik çizgi
(Matematik) dashed line
kesik çizgi
(Bilgisayar) dashes
kesik çizgi stili
(Bilgisayar) dash style
kesik çizgi stilleri
(Bilgisayar) dash styles
kesikli çizgi
dotted line
kesikli çizgi
(Bilgisayar) dashed
nokta çizgi
(Bilgisayar) dot dash
nokta-çizgi
(Bilgisayar) dot-dash
serbest çizgi
(Bilgisayar) freehand line
uzun çizgi
(Askeri) longline
uzun çizgi
(Bilgisayar) long dash
yatay çizgi
(Bilgisayar) horizontal rules
çizgi roman
strip cartoon
çizgi roman
frame
üst çizgi
(Bilgisayar) over-bar
üstüne çizgi çizmek
cross
çizgi film
cartoon movie
çizgi film
cartoon film
çizgi çizme
line drawing
dik çizgi
Vertical lines
kırmızı çizgi
red line
uzun çizgi
long lines
yan çizgi
(Spor) sideline

Tom stayed on the sideline. - Tom yan çizgide kaldı.

çizgi film
(Kısaltma) toon
çizgi roman
cartoon strip story
çizgi roman
comic books
çizgiler
lines

He draws straight lines. - O, düz çizgiler çizer.

He drew some vertical lines on the paper. - Kağıt üzerinde bazı dikey çizgiler çizdi.

agonik çizgi
agonic line
alt çizgi
underline
alt çizgi
downstroke
altına çizgi çizmek
underscore
ana çizgi
ground line
ana çizgi
geom . generatrix
dikey çizgi
perpendicular
dikey çizgi
vertical

He drew some vertical lines on the paper. - Kağıt üzerinde bazı dikey çizgiler çizdi.

Mary likes to wear clothes with vertical stripes, because she heard they make you look thinner. - Mary dikey çizgili giysiler giymekten hoşlanır çünkü onların daha ince gösterdiğini duymuş.

dolu çizgi
full line
doğru çizgi
geom . straight line
düz esas çizgi
(Hukuk) straight baseline
düz çizgi
straight

He draws straight lines. - O, düz çizgiler çizer.

düz çizgi
straight line
düz çizgi halindeki
rectilinear
düz çizgi halindeki
rectilineal
düzensiz çizgi
streak
düşey çizgi
vertical line
dış çizgi
outline (font)
dış çizgi
outline
esas çizgi
(Hukuk) baseline
grid çizgi uçları
(Askeri) grid ticks
ince çizgi
stria
ince çizgi
hatch
ince çizgi
thread
istenen kısa çizgi
hard hyphen , required hyphen
izanomal çizgi
isanomalous line
kabarık çizgi
ridge
koyu nokta çizgi
(Bilgisayar) dot dash heavy
koşut çizgi
parallel line
kıl çizgi
hairline
kırpıntı çizgi
clipart
kırık çizgi
broken rule
kırık çizgi
broken line
kırık çizgi grafiği
(Matematik) broken line graph
kırık çizgi çizeneği
(Matematik) broken line graph
kısa çizgi
dash, hyphen
kıvrımlı çizgi
curlycue
kıvrımlı çizgi
curlicue
me çizgi
long dash
normal esas çizgi
(Hukuk) normal baseline
orta çizgi
en-dash
orta çizgi
centre line, midline
paralel çizgi
parallel
paralel çizgi
parallel line
pist orta çizgi ışıkları
(Havacılık) runway center line lights
s biçiminde çizgi
ogee
s şeklinde çizgi
pothook
tebeşirle çizilen çizgi
chalk
tebeşirli iple çizilen çizgi
chalk line
uzun çizgi
dash
yapıcı çizgi
generatrix
yatay çizgi
horizontal line
yatık çizgi
solidus
yaşam ile ölüm arasındaki çizgi
divide
çapraz çizgi
traverse
çok devirli plâktaki incecik çizgi
microgroove
ölçü alınan çizgi
base line
Türkçe - Türkçe
Bir noktanın yürütülmesiyle oluşan biçim
Temel
Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat
Yüz ve vücut hatlarının her biri
Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat, tahril: "Bu kâğıda üç çizgi çekti."- Ö. Seyfettin
Temel: "Ben hayatımı yeniden ve bambaşka çizgiler üzerinde kuracağım."- A. İlhan
Bir durumdan başka bir duruma atlanan, geçilen yer, sınır
Yüz ve vücut hatlarının her biri: "Gözlerinin rengi, yüzünün çizgileri, boyu bosu bile değişmiyordu."- O. Rifat
hat
(Osmanlı Dönemi) CÜDDET
(Osmanlı Dönemi) HABÎKE
çizik
tahril
cızık
çizi
çizgi roman
Konuyu ve olaylar zincirini kesintisiz olarak resimleme yöntemiyle okuyucuya sunan anlatım tarzı
çizgi film
Bir konuyla ilgili olarak kişilerinin hareketlerini belirtecek yolda art arda çizilmiş resimlerden oluşan sinema filmi
çizgi im
Malın değişik özelliklerini ve fiyatını belirten, elektronik aygıtların okuyabileceği biçimde düzenlenmiş etiket, barkot
çizgi resim
Yalnız çizgilerle yapılmış resim
çizgi ölçek
Plan veya haritanın alt köşesinde yatay bir çizgi ile gösterilen, harita üzerindeki uzunluğun gerçekte ne kadar uzunluğa karşılık olduğunu belirten ve bunun çizgi üzerinde işaretlenmesiyle elde edilen ölçek
ana çizgi
Belli bir kurala göre yürütülerek bir biçimin oluşmasına yarayan çizgi
eğik çizgi
Düz olmayan çizgi
kırık çizgi
Bir veya birkaç noktada doğrultu değiştiren çizgi
kısa çizgi
Satır sonuna sığmayan kelimeleri, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
uzun çizgi
Karşılıklı konuşmada, konuşanın değiştiğini göstermek için kullanılan çizgi işareti, tire
Çizgiler
(Osmanlı Dönemi) HÜBÜK
Çizgiler
hutut
Çizgiler
(Osmanlı Dönemi) HABAİK
İngilizce - Türkçe

çizgi teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

çizgi film
cartoon