orkestra

listen to the pronunciation of orkestra
Türkçe - İngilizce
orchestra

This is the fifth concert by this orchestra. - Bu,bu orkestranın beşinci konseri.

In the year 1808, he directed an orchestra in Bamberg. - 1808yılında Bamberg'te bir orkestra yönetti.

orchestral
band

Tom went backstage to see if he could meet some of the band members. - Tom orkestra üyelerinden bazıları ile tanışıp tanışamayacağını görmek için kulise gitti.

Tom plays clarinet in the school band. - Tom okul orkestrasında klarnet çalar.

orchestras
orkestra şefinin çubuğu
wand
orkestra için bestelemek
orchestrate
orkestra için bestelenen
orchestral
orkestra yeri
pit
orkestra yeri
orchestra
orkestra şefi
conductor, maestro
orkestra şefi
conductor

A conductor directs an orchestra. - Bir orkestra şefi bir orkestrayı yönetir.

Tom wanted to be an orchestra conductor. - Bir orkestra şefi olmak istedim.

orkestra şefi
maestro
orkestra şefi
director
akortu bozuk orkestra gibi
(of a social group) without a common purpose or a basis for acting together
büyük orkestra davulu
kettledrum
dini orkestra parçası
chorale
filarmonik orkestra
philharmonic orchestra
kadın orkestra şefi
conductress
Türkçe - Türkçe
Yunanlılar'da tiyatro seyircileri ile sahneyi ayıran bölüm
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu: "Locadan çıkarken, davulu üstüne on lira atılan orkestra, zeybek havası çalmaya başlar."- F. R. Atay
önceleri Dionysos şenliklerindeki dansların yapıldığı, daha sonra Klâsik ve Hellenistik Dönem Hellen tiyatrolarında koro ve oyuncuların yer aldığı bölümü
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
Bazı tiyatroların birinci katında sahne veya perdeye en yakın koltuklara verilen ad: "Butterfly'ı ben orkestrada koltuktan seyrederken sen locada ... idin."- H. C. Yalçın
Bazı tiyatroların birinci katında sahne veya perdeye en yakın koltuklara verilen ad
Eski Yunan tiyatrolarında, sahne ve seyirciler arasındaki çember biçiminde koro yeri
İngilizce - Türkçe

orkestra teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

orkestra şefi
conductor
orkestra