return

listen to the pronunciation of return
İngilizce - Türkçe
dönmek

O Texas'a dönmek için Meksika başkentinden ayrıldı. - He left the Mexican capital to return to Texas.

Başkan Washington'a dönmek zorunda kaldı. - The president was forced to return to Washington.

{f} geri dönmek

Okumayı ve hayatta başarılı olmayı tercih ettiğim için eve geri dönmek istiyorum. - I want to return home, as I prefer to study and to succeed in life.

Gidip geri dönmek için bir dakikan var. - You've got a minute to go and return.

iade etmek

Dün yeşil bir kanepe aldım, ama kapıdan sığdıramadım, bu yüzden geri iade etmek zorunda kaldım. - I bought a green couch yesterday, but I couldn't fit it through the door, so I had to return it.

Bunu iade etmek istiyorum. - I'd like to return this.

iade

O, yıllar önce ondan kitabı ödünç aldı ve onu henüz iade etmedi. - She borrowed the book from him many years ago and hasn't yet returned it.

Bunu iade etmek istiyorum. - I'd like to return this.

{i} getiri

Tom kaybettiği köpeğinin getirilmesi için bir ödül önerdi. - Tom offered a reward for the return of his lost dog.

Bir kişi bir şeyi ödünç alırken bir melek yüzüne sahip olur fakat onu geri getirirken şeytan yüzüne sahip olur. - A person will have the face of an angel when borrowing something, but the face of the devil when returning it.

dönüş

Daha genç günlerimize geri dönüş yoktur. - There is no returning to our younger days.

Yaşam yolunda dönüş yoktur. - There is no returning on the road of life.

{i} geri dönme

Madonna'nın kariyerine bir süre için geri dönmeyeceğine bahse girerim. - I'll bet Madonna doesn't return to her career for awhile.

Dave asla tekrar okula geri dönmedi. - Dave never returned to school again.

{i} geri dönüş

O, oğlunun geri dönüşü için dua etti. - She prayed for her son's return.

Daha genç günlerimize geri dönüş yoktur. - There is no returning to our younger days.

{i} kâr

Çalışmalarınızda size yardım karşılığında, ben sizden küçük bir iyilik rica ediyorum. - In return for helping you with your studies, I'd like to ask a small favor of you.

Tom yaptığı bütün iş karşılığında ne alıyor? - What does Tom get in return for all the work he's done?

mukabelede bulunmak
döndürüş
hemen

Hemen gemiye geri dön. - Return to the ship at once.

Paramın hemen iade edilmesini istiyorum. - I want my money returned immediately.

karşılama
dönen

Sen dönene kadar burada olacağım. - I will be here until you return.

Geri dönenlerin bu sınıfa karışması zordur. - It's difficult for returnees to blend in with that class.

karşılık vermek
mukabele
geri iade etmek

Dün yeşil bir kanepe aldım, ama kapıdan sığdıramadım, bu yüzden geri iade etmek zorunda kaldım. - I bought a green couch yesterday, but I couldn't fit it through the door, so I had to return it.

geri gönderme
(Tıp) hastaya kan vermek
gidiş dönüş

Osaka'ya bir gidiş dönüş biletim var. - I have a return ticket to Osaka.

Tokyo'ya bir gidiş dönüş biletim var. - I have a return ticket to Tokyo.

dönüş yapmak
gerisin geriye gitmek
getirmek (kar)
gitmek
(Ticaret) geri çevirme

O onun aşkını geri çevirmedi. - He did not return her love.

bir mebusun seçilmesi
hasılat
{f} geri dön

Uzun bir yokluktan sonra eve geri döndü. - After a long absence, she returned home.

Çağımıza geri dönmek için ne yapmalıyız? - In order to return to our era, what should we do?

sağlamak
beyanname

Tom yıllardır vergi beyannamesi vermemiş. - Tom hasn't filed a tax return in years.

kaytarmak
geri vermek

Ne zaman arabayı geri vermek zorundayım? - When do I have to return the car?

geri geliş
gidiş-dönüş bileti
geri götürmek
kayıtmak
karşılık

Keşke iyiliğe karşılık verebilsem. - I only wish I could return the favor.

Tom karşılık olarak bir şey istedi. - Tom wanted something in return.

geri verme

Ne zaman arabayı geri vermek zorundayım? - When do I have to return the car?

Ödünç al ve geri ver, sonra tekrar ödünç alabilirsin.Ödünç al ve geri verme ve sonra ödünç alma zorlaşır. - Borrow and return, then you can borrow again. Borrow and don't return, and then the borrowing gets difficult.

açıklamak
beyan etmek
resmen bildirmek
yanıt vermek
(kâr/kazanç) getirmek
(huk.) karar vermek
tekerrür
(bilet) gidiş-dönüş
geri göndermek
dönüp gelme
yanıt

O çağrılarımı yanıtlamadı. - She didn't return my calls.

(mal) ilk sahibine dönmek
dönüş,v.geri dön: adj.dönen
resmi rapor
geri götürme
gelir

Su her şeyin anasıdır; her şey sudan gelir, ve suya döner. - Water is the principle of all things; all comes from water, and to water all returns.

kazanç
(ç.) kazanç
geri gelmek
geri çevirmek
tekrarlama
yeniden olma
seçmek
{i} geri gelme

Semptomlar geri gelmedi. - The symptoms haven't returned.

getirmek

Tom ödünç aldığı kitabı getirmek için geldi. - Tom came to return a book he'd borrowed.

{f} döndürmek
{i} geri tepme
{f} misilleme yapmak
ödemek
iade etmek resmen ilan etmek veya
{i} bülten
{f} nüksetmek
return air
geri dönüş havası
return air
dönüş havası
return angle
dönüş açısı
return block
dönüş bloğu
return cam
geri kamı
return copy
(Ticaret) iade kopyası
return copy
(Politika, Siyaset) iade nüshası
return data
(Bilgisayar) veri ver
return fire
(Askeri) ateşle karşılık verme
return fire
(Askeri) karşı ateş
return flow
(Askeri) geriye akış
return flow
(Askeri) tersine akış
return flow
dönüş akışı
return flue
dönüş bacası
return game
rövanş maçı
return half
biletin dönüş yarısı
return hose
dönüş hortumu
return instruction
(Bilgisayar) geri dönüş komutu
return line
dönüş hattı
return loss
(Bilgisayar) dönüş yitimi
return loss
geri dönüş kaybı
return on assets
(Ticaret) aktif karlılığı
return on capital
(Ticaret) sermaye getirişi
return on equity
(Ticaret) özvarlık verimliliği
return on investment
(Ticaret) yatırım getirişi
return on investment
(Ticaret) yatırım karlılığı
return pan
dönüş tablası
return pipe
dönüş borusu
return pipe
geri dönüş borusu
return port
(Otomotiv) geri dönüş deliği
return port
(Otomotiv) geri dönüş portu
return pump
dönüş pompası
return ratio
(Ticaret) verim oranı
return riser
dönüş kolonu
return time
(Bilgisayar) dönüş zamanı
return trap
dönüş kapanı
return tubes
dönüş devir boruları
return url
(Bilgisayar) dönüş url'si
return valve
geri tepme supabı
return wall
(İnşaat) yan duvar
return water
geri dönüş suyu
return wire
dönüş teli
return wire
elektrik nötr teli
return a favour
yapılan iyiliğin karşılığını vermek
return a verdict of guilty
suçlu bulmak
return address
dönüş adresi
return airway
tenek dönüş yolu
return circuit
dönüş devresi
return code
dönüş kodu
return fare
gidiş dönüş vergini
return in time
zaman içinde geri dön
return instruction
dönüş komutu
return key
return tuşu
return loss
geri dönüş kayıbı
return match
rövanş maçı
return piping
dönüş borusu
return thanks
teşekkür etmek
return ticket
gidiş dönüş bileti

Tokyo'ya bir gidiş dönüş biletim var. - I have a return ticket to Tokyo.

Osaka'ya bir gidiş dönüş biletim var. - I have a return ticket to Osaka.

return to
geri dönmek

Çağımıza geri dönmek için ne yapmalıyız? - In order to return to our era, what should we do?

İşe geri dönmek istiyorum. - I want to return to work.

return to
rücu etmek
return to
dön

Başkan Washington'a dönmek zorunda kaldı. - The president was forced to return to Washington.

Çağımıza geri dönmek için ne yapmalıyız? - In order to return to our era, what should we do?

return trace
resim başı
return visit
iade ziyareti
return a verdict of innocent/guilty
huk. (jüri) suçsuz/suçlu olduğuna karar vermek
return airway
hava dönüş yolu
return bend
dönüş dirseği
return code register
dönüş kodu yazmacı
return fare
gidiş dönüş ücreti
return flight
dönüş uçuş
return in kind
Aynı dönüş
return invoice
iade fatura
return like by like
tarafından gibi dönmek gibi
return loss bridge
(Elektrik, Elektronik) Geri dönüş zayıflama köprüsü: Yansıyan sinyalin ileri yönde giden sinyale oranını ölçmede kullanılan köprü devresi.Bu devreyi içerisinde bulunduran cihaz,aparat
return of capital
sermaye geliri
return on assets
varlıkların getirisi
return on sale
satış getirisi
return on sales
satış getirisi
return period
dönüş süresi
return piping
dönüş borusu, dönüş hattı
return receipt
Posta alındı makbuzu
return spring
geri çekme yayı, irca yayı
return the merchandise
mali iade etmek
return ticket
Dönüş bileti

Tokyo'ya bir gidiş dönüş biletim var. - I have a return ticket to Tokyo.

Japonya'ya geri dönüş biletin var mı? - Do you have a return ticket to Japan?

return to capital
sermayeye getiri
return to scale
ölçeğe getiri
return/render good for evil
iade / iyi için render kötü
Return tension pulley
(Tekstil) Geri dönüş gerdirme makarası
return address
gönderenin adresi
return bend
u-dirsek
return bend
çift dirsek
return bend
geri dönüş dirseği
return cable
dönüş kablosu
return instruction
geri donus komutu
return journey
dönüş
return load
(Askeri) dönüş yükü
return on sales
(Ticaret) satış dönüşümü
return pistol
(Askeri) TABANCA YERİNE ! : Bir tabancanın tekrar kılıfına konması için verilen komut
return receipt requested
(Kanun) iadeli taahütlü posta
return ticket
İng. gidiş dönüş bileti
return to
(Bilgisayar) klasörüne dön
return to
kavuşmak
return to
dönüşmek
return to dust
ölmek
return to dust
toprak olmak
return to force
(Askeri) kuvvete dönüş
return to health
iyileşmek
return to normalcy
normale dönmek
return to normalcy
normalleşmek
return to the charge
yeniden hücuma geçmek
return to the subject
konuya dönmek
return to the subject
konuya geri dönmek
return to zero unipolar
(bipolar) sifira donuslu tek (cift) kutuplu
returned
geri döndürülmüş
returned
geri gelen
returned
(Bilgisayar) döndürdü

Onun öpücüğünü döndürdü. - She returned his kiss.

returning
geri dönerek
returning
geri dönen

Geri dönen askerler savaştaki cesaretleri nedeniyle övüldüler. - The returning soldiers were commended for their bravery in battle.

returning
(Bilgisayar) dönüş

Yaşam yolunda dönüş yoktur. - There is no returning on the road of life.

Daha genç günlerimize geri dönüş yoktur. - There is no returning to our younger days.

returning
iade

Kitabı kütüphaneye iade ettiğimi hatırlıyorum. - I remember returning the book to the library.

returns
(Ticaret) karlar
returns
(Ticaret) gelir

Su her şeyin anasıdır; her şey sudan gelir, ve suya döner. - Water is the principle of all things; all comes from water, and to water all returns.

returns
verim
returns
(Ticaret) gelirler
returns
randıman
returns
(Ticaret) kazanç
returns
(Ticaret) sonuçlar

Seçim sonuçları beklediğimizdi. - Election returns were what we had expected.

returns
kar
returns
raporlar
returns
(Ticaret) verimler
returned
{f} geri dön

Uzun bir yokluktan sonra eve geri döndü. - After a long absence, she returned home.

O, Japonya'ya geri döndü. - He returned to Japan.

returning
{f} geri dön

Tayfun bizim Tokyo'ya geri dönmemizi engelledi. - The typhoon prevented us from returning to Tokyo.

Ulusal Eğitim Bilgi Merkezi Mesleği bırakan öğretmenler geri döndüklerinden dolayı tahmin edilen bir öğretmen açığının sonuç vermeyeceğini söylüyor. - The National Center for Education Information says a predicted teacher shortage won't pan out because teachers who left the profession are returning.

returned
geri dondurulmuş
returns
getirileri
returns
geri dönenler
return to
dönüp dolaşıp eski sahibine gelmek
return to
dönmek

Çağımıza geri dönmek için ne yapmalıyız? - In order to return to our era, what should we do?

Köyüne dönmek istedim. - I wanted to return to your village.

returning
geri dönen
returns
(isim) hasılat
returns
hasılat
İngilizce - İngilizce
Catching a ball after a punt and running it back towards the opposing team
A throw from a fielder to the wicket-keeper or to another fielder at the wicket
: A report of income submitted to a government for purposes of specifying exact tax payment amounts. A tax return

Hand in your return by the end of the tax year.

A short perpendicular extension of a desk, usually slightly lower
To play a card as a result of another player's lead

If one players plays a trump, the others must return a trump.

A return value: the data passed back from a called procedure
To relinquish control to the calling procedure
A return ticket

Do you want a one-way or return?.

To bat the ball back over the net in response to a serve

The player couldn't return the serve because it was so fast.

To turn (something) round

Whan Kyng Marke harde hym sey that worde, he returned his horse and abode by hym.

Gain or loss from an investment

It yielded a return of 5%.

To come or go back (to a place or person)

Although the birds fly north for the summer, they return here in winter.

To turn back, retreat

I suppose here is none woll be glad to returne – and as for me,’ seyde Sir Cador, ‘I had lever dye this day that onys to turne my bak.’.

To give something back to its original holder or owner

You should return the library book within one month.

The act of returning

I expect the house to be spotless upon my return..

The act of relinquishing control to the calling procedure
A carriage return character
To go back in thought, narration, or argument

To return to my story.

To take something back to a retailer for a refund

If the goods don't work, you can return them.

To throw a ball back to the wicket-keeper (or a fielder at that position) from somewhere in the field
To pass (data) back to the calling procedure

This function returns the number of files in the directory.

An item that is returned, e.g. due to a defect

Last year there were 250 returns of this product, less than the 500 the previous year.

{n} the act of coming back, profit, repayment, restitution, requital, answer, relapse
{v} to come or go back, send back, transmit, convey, repay, make answer, retort
To give in requital or recompense; to requite
The percentage profit that one makes, or might make, on his investment
indorsed on the document
pay back; "Please refund me my money"
To play a card as a result of another players lead; return a trump
A day in bank
If you return to a subject that you have mentioned before, you begin talking about it again. The power of the Church is one theme all these writers return to
The data passed back from a called procedure to the calling procedure (also return value)
{f} go or come back; give or send back; revert; reply, answer; reciprocate; run or hit back (Sports); yield a profit; officially announce; reflect, send back energy from a surface
the occurrence of a change in direction back in the opposite direction
To render, as an account, usually an official account, to a superior; to report officially by a list or statement; as, to return a list of stores, of killed or wounded; to return the result of an election
A character that indicates a new line. Hexadecimal %x0d, decimal 13. Old typewriters had a carriage that lined up the paper with the printing strike-arms; with the advent of electronic typewriters, the "carriage return" key would realign the printing at the left margin, and advance to a new line. Early computers added (13,10) to indicate a new line, with variations such as (10), (13) and even (10,13). Modern computer use has expanded the meaning to denote a new paragraph
a coming to or returning home; "on his return from Australia we gave him a welcoming party"
A return ticket is a ticket for a journey from one place to another and then back again. He bought a return ticket and boarded the next train for home. Return is also a noun. BA and Air France charge more than £400 for a return to Nice. see also day return
(American football) the act of running back the ball after a kickoff or punt or interception or fumble a tennis stroke that returns the ball to the other player; "he won the point on a cross-court return"
{i} act of going or coming back; act of giving back; reply, answer; profit, yield; repayment; return key, alternate name for the Enter key (Computers); ball that is hit or run back (Sports)
The increase in value of a stock or portfolio over a specified period of time
the process by which code that has been called as a function or subprogram causes executation to resume with the instruction following the calling instruction when the called code terminates In most languages, this behaviour is controlled by an instruction at the end of the code in question, but in batch files, this is determined entirely by the method used to invoke the code (a call returns; a jump doesn't)
To bat (the ball) back over the net
To speak in answer; to reply; to respond
the amount of money received from an investment each year Can be comprised of income and/or capital growth and is expressed as a percentage
Of a called procedure, to pass back (data) to the calling procedure
The continuation in a different direction, most often at a right angle, of a building, face of a building, or any member, as a molding or mold; applied to the shorter in contradistinction to the longer; thus, a facade of sixty feet east and west has a return of twenty feet north and south
pass down; "render a verdict"; "deliver a judgment"
to someone in authority; "submit a bill to a legislative body"
go back to a previous state; "We reverted to the old rules"
An answer; as, a return to one's question
the income received from the ownership of an asset For a stock, the return is the dividend plus the capital gain (chapter 16)
If you return something somewhere, you put it back where it was. He returned the notebook to his jacket
A tax return is an official form that you fill in with details about your income and personal situation, so that the income tax you owe can be calculated. He was convicted of filing false income tax returns Anyone with slight complications in their tax affairs is likely to be asked to fill in a return. see also tax return
make a return; "return a kickback"
To convey into official custody, or to a general depository
bring back to the point of departure return in kind; "return a compliment"; "return her love
If you return to an activity that you were doing before, you start doing it again. At that stage he will be 52, young enough to return to politics if he wishes to do so. Return is also a noun. He has not ruled out the shock possibility of a return to football
a quick reply to a question or remark (especially a witty or critical one); "it brought a sharp rejoinder from the teacher"
To lead in response to the lead of one's partner; as, to return a trump; to return a diamond for a club
The sending back of a commission with the certificate of the commissioners
return to a previous position; in mathematics; "The point returned to the interior of the figure"
is the reward for investing your money It can be in two forms: an income (such as dividends), or capital growth (such as an increase in the value of your investment) Returns depend on many variables: the asset class invested in, the duration of investment, economic conditions, Government influences, and the impact of inflation The past performance of an investment can only be a guide to its future return and, in general, the higher the potential return, the greater the risk Research into the past performance of the various asset classes strongly indicates that investments in shares have the highest potential return over the long term, with cash and fixed interest investments having the lowest potential return Property fits in between these two classes, with a medium return over the long term Back to top
to someone in authority; "submit a bill to a legislative body" make a return; "return a kickback" come back to place where one has been before, or return to a previous activity return to a previous position; in mathematics; "The point returned to the interior of the figure" bring back to the point of departure return in kind; "return a compliment"; "return her love
To give something back to its original holder/owner
The payments to the owner of a security plus the change in the security's value, expressed as a fraction of its purchase price; more precisely called the rate of return 59
If a feeling or situation returns, it comes back or happens again after a period when it was not present. Official reports in Algeria suggest that calm is returning to the country Return is also a noun. It was like the return of his youth
The return trip or journey is the part of a journey that takes you back to where you started from. Buy an extra ticket for the return trip. outward
submit (a report, etc ) to someone in authority; "submit a bill to a legislative body"
The status of an application that has been sent back to the applicant with instructions to amend the application with corrections or additional information A returned application is not dismissed However, if the applicant fails to amend its application within a specified time, the application is dismissed
return ace
A point made by the opponent returning the ball in such a way that the server does not make contact
return aces
plural form of return ace
return crease
one of the white lines, perpendicular to the popping crease, within which the bowler's back foot must land
return demonstration
An educational technique in which someone demonstrates what they have just been taught, or had demonstrated to them
return flow
Surface or subsurface water that leaves the field following application of irrigation water
return spring
The spring that returns a door handle or knob to its original position when rotated
return ticket
A ticket granting permission to travel to a place and back again
return tickets
plural form of return ticket
return to form
A return to a former, brilliant state

This album marks a return to form for the band which has not had a successful hit since 1995.

return to form
To go back to a better, original state

The band returned to form in 2002 with a new, catchy number-one song.

return to our muttons
to get back to the business at hand
return period
A return period also known as a recurrence interval is an estimate of the likelihood of events like an earthquake, flood or river discharge flow of a certain intensity or size. It is a statistical measurement denoting the average recurrence interval over an extended period of time, and is usually required for risk analysis (i.e. whether a project should be allowed to go forward in a zone of a certain risk) and also to dimension structures so that they are capable of withstanding an event of a certain return period (with its associated intensity)
return receipt
A return receipt is a postal service document confirming the arrival of a message or parcel at its intended destination. Internationally, the service is known as avis de réception (AR), but in some English-speaking countries, acknowledgement of receipt or advice of receipt is used
Return to Zion
return of the Jews from Babylon in the days of Ezra and Nehemiah; large waves of immigration to Israel during modern times
return a compliment
complement someone after they have complemented you
return address
the address of the person who is sending a letter or package, that is written on the envelope or package
return air
Air from the conditioned area that is returned to the conditioning equipment for reconditioning The air may return to the system through a series of ducts, or through plenums and airshafts
return for investment
ROI, index of profits in relation to a business investment (used to evaluate performance)
return key
the key on electric typewriters or computer keyboards that causes a carriage return and a line feed
return of capital
A nontaxable distribution to shareholders that reduces their cost basis In general, a return of capital results when a fund distributes more income and gains during a year than it has actually earned
return of capital
A distribution of cash resulting from depreciation tax savings, the sale of a capital asset or securities, or any other transaction unrelated to retained earnings
return on assets
(Ticaret) (ROA) The ratio of operating income divided by total assets employed that indicates the relative operating efficiency of an organization
return on capital
Headline earnings before unrealised hedging activities and before finance costs expressed as a percentage of average capital employed, adjusted for the timing of acquisitions and disposals
return on capital
EBIT pre unusuals/average of debt + capital notes + shareholders funds
return on capital
Same as Return on Invested Capital
return on capital
A measure of how productively an entity's average capital for EVA has been employed It is calculated by dividing NOPAT by average EVA capital
return on equity
Amount earned on a common stock investment in a given period; expressed as a percentage, and plotted over time to express how well stockholders' money is being used
return on equity
Profit after net financial items less full tax divided by average shareholders' equity
return on equity
A measure of a corporation's profitability, specifically its return on assets, calculated by dividing aftertax income by tangible assets
return on equity
Net income expressed as a percentage of average equity
return on equity
The rate of investment return a company earns on shareholders' equity An indicator of profitability, ROE is determined by dividing net income from the past 12 months by net worth (or book value) This statistic shows how effectively a company is using its investors' money Within a specific industry, it can be used to compare how efficient a company is relative to its competitors Contrast with Return on assets Also, see "Efficiency Ratios " BACK TO TOP
return on equity
Indicator of profitability Determined by dividing net income for the past 12 months by common stockholder equity (adjusted for stock splits) Result is shown as a percentage Investors use R O E as a measure of how a company is using its money
return on equity
(ROE) - a return expressed as a percentage derived by dividing the net cash flow of a property by the total amount of equity in the property
return on equity
(Ticaret) (ROE) The ratio of net income divided by net worth (equity) that indicates the highest-level indicator of company success
return on equity
Amount of earnings a company generates from its reinvested earnings; net income divided by stockholders' equity, expressed as a percentage
return on equity
Amount expressed as a percentage, earned on a company's common stock investment for a given period ROE tells shareholders how effectually their money is being employed
return on equity
(net income divided by shareholders' equity) a measure of the net income that a firm is able to earn as a percent of stockholders' investment
return on equity
(Economics) percentage of profits that were obtained from investment in a company's shares over a given period of time (measure the efficiency of the use of funds from shares)
return on investment
(a) Free and clear return is calculated as the percentage of net operating income to total investment in the property (b) Cash flow return is the ratio of cash flow to equity investment (also know as return on equity and cash-on-cash return) (c) Total return is cash flow including loan amortization as a percentage of the total invested
return on investment
Net Income as a percentage of the Shareholders' Equity (also known as Return on Equity or ROE)
return on investment
The amount of profit (return) based on the amount of resources (funds) used to produce it Also, the ability of a given investment to earn a return for its use
return on investment
The amount of income or cash flow realized or expected to be realized on an investment Usually expressed as a percentage of that investment
return on investment
Amount of income from an investment; expressed as a percentage
return on investment
A measure of how much the company earns on the money the company itself has invested It is calculated by dividing the company's net income by its net assets BACK TO TOP
return on investment
(ROI) - Used informally here as a synonym for earnings yield It is the inversion of a P/E That is, it is a stock's earnings per share divided by its price It is expressed as a percentage, and shows what percentage return the company earns on the money invested in it right now, without consideration of past equity or assets
return on investment
The ROI is a return ratio that compares the net benefits of a project, verses its total costs For example, if a project has an ROI of 200%, the net benefits derived from the project are double those of the expected total costs to implement the project As such, the ROI calculation represents the relative value of the project's cumulative net benefits (benefits less costs) over the analysis period, divided by the project's cumulative total costs, expressed as a percentage
return on investment
A measure of operating performance and efficiency in utilizing assets computed in its simplest form by dividing net income by average total assets
return on investment
A standard measure of project profitability, this is the discounted profits over the life of the project expressed as a percentage of initial investment See: Left-Brained
return on investment
A common measure of managerial effectiveness–the ratio of net profit to investment
return on investment
(Ticaret) (ROI) The ratio of income produced by an asset divided by its investment cost
return on investments
(Economics) financial ratio that expresses the total yearly profit in relation to the invested capital (of an individual investment or total investments in a firm)
return on sales
A measure of a company's profitability, equal to a fiscal year's pre-tax income divided by total sales
return on sales
Net Income as a percentage of Net Sales (also known as Profitability %)
return on sales
A measurement of operational efficiency equaling net pre-tax profits divided by net sales expressed as a percentage
return on sales
Percent of net income generated by each $1 of sales; computed by dividing net income by net sales (See p 234)
return on sales
A form of profitability ratio calculated as net income divided by net sales
return receipt
Card signed by the addressee or agent of a registered, certified, express, or insured article; the card is returned to the sender
return remains of IDF soldiers
give back the bodily remains of fallen Israeli soldiers
return stolen property
give back goods and property that was stolen
return ticket
a ticket to a place and back (usually over the same route)
return to
top of the page
return to
| Documents | 8085 |
return to
SD101 Home Page BFHS Home Page
return to
Main Policy Page > State/Territories Archived Guidance CCDF Report Submission by States and Territories
return to normal duties
go back to the usual roles
return to sender
letter that has returned to the person who sent it
return to vendor
(Ticaret) Purchased material determined to be unacceptable by receiving inspection or during the production process, and designated for return to the supplier for credit or replacement
return visit
visiting at a former host
return with interest
pay back with interest, pay back with extra fees charged according to time
returner
A player who runs back a ball which has been punted or kicked
returns
Third-person singular simple present indicative form of return
returns
Unsold merchandise returned to the supplier
a return
{n} recurrence
a return
{n} revert
a return
{n} recursion
a return
{n} recurrency
returner
{n} one who returns, one who remits
Returning
redient
return on investment
(Accounting) method of measuring the profitability of a company (derived by dividing the net income by total assets), ROI
return on investment
The monetary value that an automated help desk brings to your organization Generally, the return divided by the help desk operating costs
return on investment
A figure of merit used to help make capital investment decisions ROI is calculated by considering the annual benefit divided by the investment amount [GAO]
return on investment
A measure of a corporation's profitability, equal to a fiscal year's income divided by common stock and preferred stock equity plus long-term debt More generally, the income that an investment provides in a year
return on investment
Calculating the ROI enables MIS shops to gauge the network's success from a business profit-and-loss standpoint The savings or benefits of networking projects ought to represent a return on invested capital as good or better than that of the business as a whole
return on investment
The additional sum of money expected from an investment over and above the original investment
return on investment
Generally, book income as a proportion of net book value
return on investment
The profit or loss resulting from a security transaction, often expressed as an annual percentage rate
return on investment
The actual or perceived future value of an expense or investment Ad campaign ROI is a metric that attempts to determine what the advertiser receives in return for the cost of the advertising, usually in terms of new sales The difficulty in determining ad campaign ROI is tied to the type of online campaign used
return on investment
This can be calculated by dividing the net income by the amount of capital invested in the company ROI can be increased two ways reduce expenses or increase sales
return on investment
For information technology, it's the estimated profit or cost efficiency of one system or infrastructure compared to that of another ROI considerations should include the total cost of ownership (hardware, software, implementation, initial training, operations staff, maintenance staff and services, and connectivity fees) as well as less tangible issues such as care delivery speed and quality, workload management and patient satisfaction
return on investment
A financial ratio measuring the cash return from an investment relative to its cost Specific ratios that measure ROI are ROE and ROA
return on investment
The ratio of income produced by an asset divided by its investment cost
return on investment
In direct response, the return on investment is one of the main ways to measure the effectiveness and profitability of any given promotional effort Since response starts very quickly, dollars from an effort often permit multiple use of a given investment as the charges against that investment are being paid off This provides particularly attractive 'return' on the original dollars put to risk
return receipt
A USPS service that, for a fee, provides the sender with a Proof of Delivery of certain types of mail You may request a Return Receipt showing to whom, when, and (optionally) where the item was delivered
return receipt
Provides a mailer with evidence of delivery
return ticket
two way ticket, round trip ticket (British)
return to
Ocean Beach SD Home Page Ilwaco High Web Page Math Department
return to
the OCI HomePage
return to
Shiller's Subarus
returned
{s} given back, sent back
returned
Past tense of to return
returned
put back
returner
{i} one who returns, one who goes or comes back
returner
A player who is assigned to run back punts and kickoffs
returner
A player who runs back kickoffs and punts
returner
One who returns
returner
A returner is someone who returns to work after a period when they did not work, especially a woman who returns after having children. Many returners are far better at working with people than they were when they were younger. someone who goes back to work after a long time away, especially a woman who left work to look after her children
returning
{s} going back, coming back; recurring, repeating
returning
Present participle of to return
returning
tending to return to an earlier state
returning
tending to be turned back
returning
{i} act of going back, act of coming back; act of sending back, act of giving back
returns
Goods returned to their place of acceptance
returns
Plural form of return
returns
{i} goods that are returned by a consumer to a store or merchandise returned by a retailer to a wholesaler; results from an election
returns
The prior value, or null if no prior value found
returns
In single-copy sales, magazines that are distributed but not sold In many cases, unsold copies are returned to the wholesaler, who processes and records them, issues credit records, shreds the copies, and verifies, by affidavit, that the returns have been destroyed
returns
Responses to a direct mail program
returns
The new IdentityDictionary
returns
1 People who have responded to a direct mail program 2 Products shipped to customers on free, or limited trails which are returned
returns
the point at which water "returns" to the pool after having traveled through the filter
returns
a deep copy of this object
returns
Are among the House Papers in the Sessional Papers They are papers which Parliament requires from Government departments in the course of its work
returns
Unsold books that are returned from the bookseller to the publisher for credit
returns
books returned unsold from bookshops to publishers for full credit
returns
true if the Connection is not valid
returns
The Locator referring to the key-element pair that was found, or NO_SUCH_KEY if it could not be found
returns
Books sent back to a publisher Unlike many other businesses, retailers can usually return books for a full refund Returns often come back several months after a book is published
returns
Merchandise returned to a retailer or wholesaler by a purchaser
returns
An IndexWord representing the word, or null if no such entry exists
returns
Unsold books returned for cash or credit to the publisher The publisher's stated terms for doing this constitute its return policy Whereas hardcover trade publishers require that unsold books be returned in "mint condition" for full credit, mass market publishers usually receive stripped returns, i e , covers that have been removed from unsold copies
returns
a LocatorIterator over the (key, element) pairs whose keys match the parameter key
returns
The quantity of unsold product from a retailer or other outlet that is returned to the distributor
returns
Product can be returned for several reasons: it can be returned by the customer due to defect or just taking advantage of a liberal return policy; it can also be returned because the customer refused receipt, typically because of extra customs charges; finally, it can be returned because of problems with delivery
returns
As you will be crystal clear when submitting your specifications, and we will be excruciatingly exact in producing your specified rolls, there should never be a "return" issue However, if for some inexplicable reason it does come up, please don't surprise us by shipping your rolls back unannounced Call us If your specs were wrong (hey it could happen), you'll probably pay through the nose If we did something wrong, we'll pull out all the stops to make it right
returns
Any ACH entry that has been returned to the ODFI by the RDFI or by the ACH Operator because it cannot be processed The reason for each return is included with the return in the form of a “return reason code”
returns
A dictionary based break detection iterator The UErrorCode& status parameter is used to return status information to the user To check whether the construction succeeded or not, you should check the value of U_SUCCESS(err) If you wish more detailed information, you can check for informational error results which still indicate success For example, U_FILE_ACCESS_ERROR will be returned if the file does not exist The caller owns the returned object and is responsible for deleting it =======================================================================
returns
the number of keys in this dictionary
returns
Items sent back or returned to a supplier for credit or replacement because they are defective, damaged, duplicate, etc
Türkçe - İngilizce
by return
return