getiri

listen to the pronunciation of getiri
Türkçe - İngilizce
yield

A 6% yield is guaranteed on the investment. - Yatırımda % 6 getiri garanti ediliyor.

return

Tom offered a reward for the return of his lost dog. - Tom kaybettiği köpeğinin getirilmesi için bir ödül önerdi.

A person will have the face of an angel when borrowing something, but the face of the devil when returning it. - Bir kişi bir şeyi ödünç alırken bir melek yüzüne sahip olur fakat onu geri getirirken şeytan yüzüne sahip olur.

advantage
bringing

Are you bringing your camera? - Kameranı getiriyor musun?

Are you bringing anyone? - Birisini mi getiriyorsun?

(Politika, Siyaset) retail
profit

Your sincerity brings profit. - Samimiyetiniz kâr getirir.

proceeds
gainings
premium
getiri eğrisi
(Ticaret) yield curve
getiri farkı
(Ticaret) yield spread
getiri beklentisi
(Ticaret) return expectations
getiri endeksleri
(Ticaret) return indices
getiri farkları
(Ticaret) return differentials
getiri matrisi
(Turizm) return matrix
getiri sağlamak
return
getiri seviyesi
(Politika, Siyaset) level of return
getiri sistemi
(Politika, Siyaset) spoils system
getiri/risk indeksi
(Ticaret) reward/risk index
cari getiri
(Ticaret) current yield
hisse senedi getiri oranı
(Ticaret) return on equity
ortalama getiri
(Sigorta,Ticaret) average return
reel getiri analizi
(Ekonomi) Real return analysis
adil getiri fiyatı
(Ticaret) fair-return price
beklenen getiri
(Ticaret) epected return
düz getiri
flat yield
eksi getiri
(Ticaret) negative return
menkul değer getiri oranı
(Ticaret) return on securities
nihai getiri oranı
(Ticaret) terminal rate of return
nominal getiri oranı
(Ticaret) nominal rate of return
normal getiri
(Ticaret) normal return
reel getiri
(Ticaret) real return
reel getiri
(Ticaret) actual rate of return
reel getiri oranı
(Ticaret) real rate of return
risk-getiri alanı
(Ticaret) risk-return space
risksiz getiri
(Sigorta,Ticaret) risk free return
yıllık getiri
(Ticaret) annual yield
Türkçe - Türkçe
Kazanç, kâr
Yarar
Faiz
getiri