coming

listen to the pronunciation of coming
İngilizce - Türkçe
geliş

Onu üst kata gelişini gördüm. - I saw him coming upstairs.

Onun içeri gelişini fark ettin mi? - Did you notice him coming in?

{s} gelecek

O, bu öğleden sonra beni görmeye gelecek. - He will be coming to see me this afternoon.

O, bu öğleden sonra beni görmeye gelecek. - She will be coming to see me this afternoon.

önümüzdeki

Tom önümüzdeki pazartesi geliyor. - Tom is coming next Monday.

Tom ve Mary önümüzdeki cuma akşamı bir hoş geldin partisi verecek. - Tom and Mary are having a house-warming party this coming Friday evening.

başarılı

Başarılı bir yerel çocuk eve geliyor. - A successful local boy is coming home.

gelerek

Buraya gelerek büyük bir risk alıyorsun. - You're taking a big risk coming here.

gelen

Dün gece, Tom'un odasından gelen garip bir ses duydum. - I heard a strange noise coming from Tom's room last night.

Dikkat edin! Gelen bir kamyon var! - Look out! There's a truck coming!

ilerleyen
gelmekte olan
gelme

Dün onun gelmesini ne önledi? - What prevented her from coming yesterday?

Köpeğinin benim bahçeme gelmesini engelleyemez misin? - Can't you keep your dog from coming into my garden?

{f} gel

Babası gelmeyecek, o çok meşgul. - Her dad won't be coming, he is very busy.

Lütfen geç geldiğimden dolayı beni affet. - Please pardon me for coming late.

varış
gelen gelecek
{i} yaklaşma

Eski karısı, adamın kendisine 200 metreden fazla yaklaşmasını yasaklayan bir mahkeme emri çıkarttı. - His ex-wife obtained a court order that forbid him from coming closer than 200 yards.

dili sosyeteye takdim ediliş
istikbal vaat eden
yaklaşan

Yaklaşan Yeni Yılın size ve ailenize neşe getirmesini dileriz. - We want to wish you and your family all the joys of a coming New Year.

Sona yaklaşan dünya hakkındaki filmde, ölüm on iki saat içinde kesindi. - In the film about the world coming to an end, death was certain within twelve hours.

geliyor

Evlilik yıl dönümümüz yakında geliyor. - Our wedding anniversary is coming soon.

O İngiltere'den geliyor. - She is coming from England.

gelek
come
{f} gelmek

Bizimle gelmek ister misiniz? - Do you want to come with us?

Gelmek istemediğini düşündüm. - I thought you didn't want to come.

coming soon
çok yakında

Tom'un doğum günü çok yakında. - Tom's birthday is coming soon.

coming and going
gidişgeliş
coming off
boşalma
coming into force
yürürlüğe girme
coming of age
reşit olma
coming across
karşıdan karşıya geliyor
coming apart
apart geliyor
coming around
etrafında geliyor
coming at
geliyor
coming back
hatırlamak
coming back
geri gelme

Geri gelmediğini düşündüm. - I thought you weren't coming back.

Keşke Boston'a geri gelmeyi düşünsen. - I wish you'd consider coming back to Boston.

coming close
yakın gelecek
coming from
gelen

Dün gece, Tom'un odasından gelen garip bir ses duydum. - I heard a strange noise coming from Tom's room last night.

Tom bitişik odadan gelen bir müzik duydu. - Tom heard some music coming from the next room.

coming in for
için geliyor
coming ins
geliyor ins
coming on
geliyordu
coming out of
dışarı çıkan
coming right up
hemen geliyor (restoranlarda özellikle waiter der.)
coming round
Önümüzdeki turda
coming soon
yakında vizyona girecek
coming to
geliyor

O, yarın öğleden sonra beni görmeye geliyor. - He is coming to see me tomorrow afternoon.

Onun ebeveynlerinin her ikisi Tokyo'ya geliyorlar. - Both of his parents are coming to Tokyo.

coming to a crisis
bir kriz geliyor
coming true
gerçek gelecek
coming up
geliyor

Tom arkamızdan geliyor. - Tom is coming up behind us.

Tom bir ziyaret için Boston'a geliyor. - Tom is coming up to Boston for a visit.

coming anesthesia
(Tıp) corning anestezisi
coming closer to zone
(Spor) sahaya yaklaşma
coming days
gelecek günler
coming eleven
on bir yaşına kadar
coming events
(deyim) gelecek olaylar
coming events
(deyim) gelecekte olacak olaylar
coming events
(deyim) yapılacak şeyler
coming events
(deyim) olacak olaylar
coming flight
(Havacılık) havaalanına gelen uçak
coming flight
(Askeri) 2: HAVAALANINA GELEN UÇAK
coming out
toplum önüne çıkma
coming to life
dirilme
coming together
toplanma
coming together
kavuşma
come
hadi

Bir UFO gördüğünü mü söylüyorsun? Hadi ama! - You say you've seen a UFO? Come on!

Hadi ama, içkiler benden. - Come on, drinks are on me.

come
{f} k.dili. beli gelmek, boşalmak; orgazm
come
görünmek
come
ileri gelmek
come
buyurmak
come
deme

Sadece hoşça kal demeye gelmek istedim. - I just wanted to come say goodbye.

Hoşça kal demek için geldim. - I've come to say goodbye.

come
gel

Bilim yaş ile otomatik olarak gelmez. - Wisdom does not automatically come with age.

Bugün tek başına mı geldin? - Did you come by yourself today?

come
sperma
come
tatmin olmak
come
meni
be backward in coming forward
Çekingen olmak, öne atılamamak
come
{f} ulaşmak
not be backward in coming forward
(Ev ile ilgili) Fikrini ifade etmekten geri durmamak
come
orgazm olmak
come
anlaşmak

Biz silah azaltma konusunda onlarla anlaşmak istiyoruz. - We hope to come to an accord with them about arms reduction.

home coming
yurda dönüş
up and coming
geleceği parlak
come
düşmek

Bu kadar uzağa geldik, bu yüzden şimdi duramayız. Kötü yola düşmek istemiyorum. - We've come this far, so we can't stop now. I don't want to backslide.

come
gün doğmak (şans)
come
geçmek
come
ayrılmak
come
ödemek
come
gelecekteki
come
erişmek
come
sonuçlamak
come
girmek

İçeri girmek istemez misiniz? - Don't you want to come inside?

Bir içki için girmek ister miydiniz? - Would you like to come in for a drink?

come
edinmek

İşsiz pek çok kişi ile işleri edinmek zordur. - Jobs are hard to come by with so many people out of work.

Bu günlerde iş edinmek zor. - Jobs are hard to come by these days.

come
kopmak
come
önümüzdeki

Lütfen önümüzdeki Cuma gel. - Please come next Friday.

Onun yeni romanı önümüzdeki ay çıkacak. - Her new novel will come out next month.

come
bitmek

Tüm güzel şeyler bitmek zorundadır. - All good things must come to an end.

come
uğramak

Akşam yemeği için uğramak ister misin? - Would you like to come over for dinner?

Şimdi uğramak ister misin? - Do you want to come over now?

come
gelip dayanmak
not be backward in coming forward
(Ev ile ilgili) Geri durmamak, öne atılmaktan çekinmemek
thanks for coming
ayağına sağlık
thanks for coming
ayağınıza sağlık
come
başlamak

Birlikte başlamak için buraya gelmemeliydin. - You shouldn't have come here to begin with.

İçeri gelin. Başlamak üzereyiz. - Come on in. We're just about to get started.

come
boşalmak
come
üretilmek
come
orgazma varmak
come
elde edilmek
come
görünmek sight again
come
gelip çatmak
come
(beli) gelmek
have it coming
hak etmek
up and coming
açıkgöz
Coming soon
hemen geliyorum
a culturally diverse up-and-coming
farklı kültürel grupların yükselip çoğalması
come
gelsin

Kim gelirse gelsin, ona dışarıda olduğumu söyle. - Whoever comes, tell him I'm out.

Kim gelirse gelsin, evden uzakta olduğumu söyle. - Whoever comes, say I am away from home.

come
geliyorsun
come
gelirim
comings
geliş
get what´s coming to one
müstahakkını bulmak, hak ettiği cezayı yemek
have it coming
Geldiğini var
have it coming to so.
o geliyor olduk
meeting together, coming together
Toplantı birlikte bir araya geliyor
second coming
İsa peygamberin yeryüzüne tekrar inişi
short coming
Kusur, eksik, noksan
thanks for coming
geldiğiniz için teşekkürler
to be a long time in the coming
uzun bir süre için geliyor
train is coming
tren geliyor
The tide's coming in
Deniz kabarıyor
come
olmak

Tom'un hâlâ gelmeyi planladığından emin olmak zorundaydım. - I had to make sure Tom was still planning to come.

Tom bugün bizimle olmak için Boston'dan bütün yolu katetti. - Tom has come all the way from Boston to be with us today.

come
karşılaşmak
come
dönmek

Ofisime geri dönmek istiyor musun? - Do you want to come back to my office?

Geri dönmek zorunda kalacağız. - We'll have to come back.

come
{f} (came, come)
come
{f} gelmek. Come July and we'll be swimming. Temmuz geldiğinde denize girmiş olacağız
come
sakladığını çıkarıp vermek
come
intiba bırakmak
come
bel

Belki Jane gelecektir. - Maybe Jane will come.

Savaşın geleceği belliydi. - It appeared that war would come.

come
(fiil) gelmek, ulaşmak, buyurmak; görünmek; ileri gelmek; tatmin olmak; tavır takınmak; orgazm olmak
come
çabuk

Lütfen mümkün olduğunca çabuk eve gel. - Please come home as quickly as possible.

Kötü haber çabuk yayılır. - Ill news comes apace.

come
argo istenileni yapmak
come
volta etmek
come
dili orgazma varmak
coming soon
bugünlük yarınlık
get what's coming to
cezasını bulmak, layığını bulmak: She got what was coming to her! Müstahaktır!
have it coming
-i hak etmek
home coming
mezunlar günü
home coming
yuvaya dönüş
the sun is coming out
güneş açıyor
up and coming
ümit verici
up and coming
girişken
up and coming
gelecek vaadeden
İngilizce - İngilizce
Deserved

When he was fired, nobody was surprised or upset because they thought he had it coming.

Next

We expect great things from you this coming year.

Present participle of come
Newly in fashion; advancing into maturity or achievement

Ergonomic wallets are the coming thing.

The act of arriving; an arrival
{a} arrival, the act of drawing near
{a} advancing, future, fond, forward
arrival that has been awaited (especially of something momentous); "the advent of the computer"
of the relatively near future; "the approaching election"; "this coming Thursday"; "the forthcoming holidays"; "the upcoming spring fashions"
Specifically: The Second Advent of Christ
Approaching; of the future, especially the near future; the next; as, the coming week or year; the coming exhibition
A coming event or time is an event or time that will happen soon. This obviously depends on the weather in the coming months. happening soon
yet to come; "coming generations"; "a future-day Gibbon of Macaulay"
the moment of most intense pleasure in sexual intercourse
Ready to come; complaisant; fond
Approach; advent; manifestation; as, the coming of the train
the act of drawing spatially closer to something; "the hunter's approach scattered the geese"
{i} arrival, approach, advent
{s} promising, on the way to fame or success; approaching, next, imminent
the temporal property of becoming nearer in time; "the approach of winter"
come

It's been a long time coming; but tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to the United States. - It's been a long time coming; but tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.

It's been a long time coming; but tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America. - It's been a long time coming; but tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to the United States.

coming about
Present participle of come about
coming across
Present participle of come across

Walking in the meadow he is coming across a rare flower.

coming along
Present participle of come along
coming and going
A general bustle of activity
coming and going
The activities of a specified person or group
coming around
Present participle of come around
coming back
Present participle of come back
coming by
Present participle of come by
coming clean
Present participle of come clean
coming down
Present participle of come down
coming forth
Present participle of come forth
coming full circle
Present participle of come full circle
coming in
Past participle of come in
coming of age
A person's journey from childhood or adolescence to adulthood
coming on
Almost, nearly, nigh on

I do scouting for record companies. I've been doing that for coming on three years now.

coming on
Present participle of come on
coming out
Present participle of come out
coming out of one's ears
In great or excess quantity

You'll get tomatoes coming out of your ears.

coming out of the closet
Present participle of come out of the closet
coming through
Present participle of come through
coming to
Past participle of come to
coming to life
Present participle of come to life
coming true
Present participle of come true
coming up
Present participle of come up

Breakfast is coming right up, as soon as the toast is done.

coming-of-age
Of or pertaining to a person's journey from childhood or adolescence to adulthood
coming-out party
A celebratory social gathering, with music, dancing, and refreshments, at which a young debutante is formally introduced to society

I'll give her a real coming-out party when she's eighteen and the very prettiest dress that's to be had..

coming attraction
a movie that is advertised to draw customers
coming back
returning, turning back
coming back
the occurrence of a change in direction back in the opposite direction
coming before
coming or occurring prior to, preceding
coming down on
attacking, scolding, rebuking, punishing
coming event
event which is scheduled to happen in the near future
coming generations
children to be born in the future, children which will be born and comprise the future generations, children and all generations after
coming in late
arriving after the expected time, being tardy
coming of age
When something reaches an important stage of development and is accepted by a large number of people, you can refer to this as its coming of age. postwar Germany's final coming-of-age as an independent sovereign state
coming of age
Someone's coming of age is the time when they become legally an adult. traditional coming-of-age ceremonies. the point in a young person's life, usually the age of 18 or 21, at which their society considers them to be an adult
coming out
{i} debut into society, first appearance in society
coming out of the closet
publicly admitting that one is homosexual
coming round
recovering, recuperating (from an illness)
coming to terms
accepting, making peace with
coming true
being fulfilled, materializing
coming(a)
yet to come; "coming generations"; "a future-day Gibbon of Macaulay
Christmas is coming
An emphatic imperative regarding an impending deadline
again-coming
Coming back, return

And we in this castell shall pray for you and abyde youre agayne-commynge .

come
when an event has occurred or a time has arrived

Leave it to settle for about three months and, come Christmas time, you'll have a delicious concoctions to offer your guests.

come
Semen, or female ejaculatory discharge
come
(with close) To approach a state of being or accomplishment

His test scores came close to perfect.

come
Alternative spelling of cum. To achieve orgasm

He came after a few minutes.

come
Coming, arrival; approach

If we count three before the come of thee, thwacked thou art, and must go to the women.”.

come
To become, to turn out to be

He was a dream come true.

come
To appear, to manifest itself

The pain in his leg comes and goes.

come
(with to) To take a particular approach or point of view in regard to something

He came to SF literature a confirmed technophile, and nothing made him happier than to read a manuscript thick with imaginary gizmos and whatzits.

come
To arrive

The guests came at eight o'clock.

come
To move from further away to nearer to

She’ll be coming ’round the mountain when she comes.

come
To take a position to something else in a sequence

Winter comes after autumn.

get what's coming to one
To experience the consequences of one's action

I hope that creep gets what's coming to him, and soon!.

had another think coming
Simple past tense and past participle of have another think coming
has another think coming
Third-person singular simple present indicative form of have another think coming
have another thing coming
Alternative form of have another think coming
have another think coming
To be deluded, to be mistaken; to need to rethink something one has determined; to need to reconsider one's plans or expectations

If you think you're going to marry my daughter, you have another think coming.

have another thought coming
Alternative form of have another think coming
have it coming
To deserve or merit, as the consequences of one's actions

Although one might baulk at giving an 83-year-old a hard time, this particular 83-year-old has it coming.

having another think coming
Present participle of have another think coming
second coming
The (awaited) triumphant return of Jesus Christ
the British are coming
A warning that enemies are about and a battle is about to begin
the British are coming
A statement of impending doom
up-and-coming
emerging; aspiring; improving; beginning to attract attention or critical acclaim

The theater likes to feature up-and-coming singers and comedians.

come
When a person or thing comes to a particular place, especially to a place where you are, they move there. Two police officers came into the hall Come here, Tom You'll have to come with us We heard the train coming Can I come too? The impact blew out some of the windows and the sea came rushing in
come
{f} reach; arrive; result from; reach orgasm (Vulgar Slang)
come
When you come to a place, you reach it. He came to a door that led into a passageway
come
When someone comes to do something, they move to the place where someone else is in order to do it, and they do it. In British English, someone can also come and do something and in American English, someone can come do something. However, you always say that someone came and did something. Eleanor had come to visit her Come and meet Roger I want you to come visit me
come
If something comes apart or comes to pieces, it breaks into pieces. If something comes off or comes away, it becomes detached from something else. The pistol came to pieces, easily and quickly The door knobs came off in our hands
not be backward in coming forward
(Ev ile ilgili) (British & Australian humorous) Be confident and always ready to express an opinion
come
The form come is used in the present tense and is the past participle. Come is used in a large number of expressions which are explained under other words in this dictionary. For example, the expression `to come to terms with something' is explained at `term'
come
{n} a solid body in the form of a sugar loaf
come
{v} to draw near, move, be quick, proceed, happen
Guess Who's Coming to Dinner?
a US film about a white girl who invites her black boyfriend home to meet her parents. It was one of the first US films to deal with the subject of racism (1967)
I don't know whether I'm coming or going
{ü} I have so many things to deal with and I can't decide what to do
Second Coming
{i} (Christianity) return of Jesus to earth to judge the living and the dead, Second Advent, Parousia
come
be found or available; "These shoes come in three colors; The furniture comes unassembled"
come
The next subject in a discussion that you come to is the one that you talk about next. Finally in the programme, we come to the news that the American composer and conductor, Leonard Bernstein, has died That is another matter altogether. And we shall come to that next
come
exist or occur in a certain point in a series; "Next came the student from France
come
come to one's mind; suggest itself; "It occurred to me that we should hire another secretary"; "A great idea then came to her"
come
semen or female ejaculatory discharge
come
Something that comes from something else or comes of it is the result of it. There is a feeling of power that comes from driving fast He asked to be transferred there some years ago, but nothing came of it
come
You can ask how something came to happen when you want to know what caused it to happen or made it possible. How did you come to meet him?
come
proceed or get along; "How is she doing in her new job?"; "How are you making out in graduate school?"; "He's come a long way"
come
To approach or arrive, as the result of a cause, or of the act of another
come
When you refer to a time or an event to come or one that is still to come, you are referring to a future time or event. I hope in years to come he will reflect on his decision The worst of the storm is yet to come
come
happen as a result; "Nothing good will come of this"
come
come from; be connected by a relationship of blood, for example; "She was descended from an old Italian noble family"; "he comes from humble origins"
come
come to pass; arrive, as in due course; "The first success came three days later"; "It came as a shock"; "Dawn comes early in June"
come
experience orgasm; "she could not come because she was too upset"
come
If something comes to a particular number or amount, it adds up to it. Lunch came to $80
come
If a type of thing comes in a particular range of colours, forms, styles, or sizes, it can have any of those colours, forms, styles, or sizes. Bikes come in all shapes and sizes The wallpaper comes in black and white only
come
If money or property is going to come to you, you are going to inherit or receive it. He did have pension money coming to him when the factory shut down
come
be received; "News came in of the massacre in Rwanda"
come
emphasis You can use the expression when it comes down to it or when you come down to it for emphasis, when you are giving a general statement or conclusion. When you come down to it, however, the basic problems of life have not changed
come
To approach or arrive, as if by a journey or from a distance
come
reach a state, relation, or condition; "The water came to a boil"; "We came to understand the true meaning of life"; "Their anger came to a boil"; "I came to realize the true meaning of life"
come
To get to be, as the result of change or progress; with a predicate; as, to come untied
come
cover a certain distance; "She came a long way"
come
emphasis If you say that someone is, for example, as good as they come, or as stupid as they come, you are emphasizing that they are extremely good or extremely stupid. The new finance minister was educated at Oxford and is as traditional as they come
come
To arrive in sight; to be manifest; to appear
come
move toward, travel toward something or somebody or approach something or somebody; "He came singing down the road"; "Come with me to the Casbah"; "come down here!"; "come out of the closet!"; "come into the room"
come
add up in number or quantity; "The bills amounted to $2,000"; "The bill came to $2,000"
come
To complete a movement toward a place; to arrive
come
If someone or something comes first, next, or last, they are first, next, or last in a series, list, or competition. The two countries have been unable to agree which step should come next The horse had already won at Lincolnshire and come second at Lowesby
come
To carry through; to succeed in; as, you can't come any tricks here
come
come forth; "A scream came from the woman's mouth"; "His breath came hard"
come
To come means to have an orgasm. see also coming, comings and goings
come
You can use the expression when it comes to or when it comes down to in order to introduce a new topic or a new aspect of a topic that you are talking about. Most of us know we should cut down on fat. But knowing such things isn't much help when it comes to shopping and eating However, when it comes down to somebody that they know, they have a different feeling
come
You use the expression come to think of it to indicate that you have suddenly realized something, often something obvious. You know, when you come to think of it, this is very odd
come
To move hitherward; to draw near; to approach the speaker, or some place or person indicated; opposed to go
come
To attack
come
come under, be classified or included; "fall into a category"; "This comes under a new heading"
come
You use come in expressions such as it came as a surprise when indicating a person's reaction to something that happens. Major's reply came as a complete surprise to the House of Commons The arrest has come as a terrible shock
come
come to pass; arrive, as in due course; "The first success came three days later"; "It came as a shock"; "Dawn comes early in June" be found or available; "These shoes come in three colors; The furniture comes unassembled" happen as a result; "Nothing good will come of this" reach a state, relation, or condition; "The water came to a boil"; "We came to understand the true meaning of life"; "Their anger came to a boil"; "I came to realize the true meaning of life" have a certain priority; "My family comes first" cover a certain distance; "She came a long way" move toward, travel toward something or somebody or approach something or somebody; "He came singing down the road"; "Come with me to the Casbah"; "come down here!"; "come out of the closet!"; "come into the room" be received; "News came in of the massacre in Rwanda" experience orgasm; "she could not come because she was too upset" to be the product or result; "Melons come from a vine"; "Understanding comes from experience" develop into; "This idea will never amount to anything"; "nothing came of his grandiose plans" extend or reach; "The water came up to my waist"; "The sleeves come to your knuckles" enter or assume a condition, relation, use, or position; "He came into contact with a terrorist group"; "The shoes came untied"; "I came to see his point of view"; "her face went red with anger"; "The knot came loose"; "Your wish will come true" exist or occur in a certain point in a series; "Next came the student from France
come
To get ones hands on
come
If something comes up to a particular point or down to it, it is tall enough, deep enough, or long enough to reach that point. The water came up to my chest I wore a large shirt of Jamie's which came down over my hips
come
develop into; "This idea will never amount to anything"; "nothing came of his grandiose plans"
come
reach a destination; arrive by movement or progress; "She arrived home at 7 o'clock"; "She didn't get to Chicago until after midnight"
come
You use come in expressions such as come to an end or come into operation to indicate that someone or something enters or reaches a particular state or situation. The Communists came to power in 1944 I came into contact with very bright Harvard and Yale students Their worst fears may be coming true
come
enter or assume a condition, relation, use, or position; "He came into contact with a terrorist group"; "The shoes came untied"; "I came to see his point of view"; "her face went red with anger"; "The knot came loose"; "Your wish will come true"
come
to be the product or result; "Melons come from a vine"; "Understanding comes from experience"
come
You can use come before a date, time, or event to mean when that date, time, or event arrives. For example, you can say come the spring to mean `when the spring arrives'. Come the election on the 20th of May, we will have to decide
come
If a case comes before a court or tribunal or comes to court, it is presented there so that the court or tribunal can examine it. The membership application came before the Council of Ministers in September President Cristiani expected the case to come to court within ninety days
come
extend or reach; "The water came up to my waist"; "The sleeves come to your knuckles"
come
If someone comes to do something, they do it at the end of a long process or period of time. She said it so many times that she came to believe it
come
be a native of; "She hails from Kalamazoo"
come
have a certain priority; "My family comes first"
come
To orgasm
come
You can use expressions like I know where you're coming from or you can see where she's coming from to say that you understand someone's attitude or point of view. To understand why they are doing it, it is necessary to know where they are coming from. a man's semen (=the liquid he produces during sex)
come
exist or occur in a certain point in a series; "Next came the student from France"
come
When a particular event or time comes, it arrives or happens. The announcement came after a meeting at the Home Office The time has come for us to move on There will come a time when the crisis will occur. + coming com·ing Most of my patients welcome the coming of summer
come
If you say that someone has it coming to them, you mean that they deserve everything bad that is going to happen to them, because they have done something wrong or are a bad person. If you say that someone got what was coming to them, you mean that they deserved the punishment or bad experience that they have had. He was pleased that Brady was dead because he probably had it coming to him
come
If a thought, idea, or memory comes to you, you suddenly think of it or remember it. He was about to shut the door when an idea came to him Then it came to me that perhaps he did understand. = occur
come
If someone or something comes from a particular place or thing, that place or thing is their origin, source, or starting point. Nearly half the students come from abroad Chocolate comes from the cacao tree The term `claret', used to describe Bordeaux wines, may come from the French word `clairet'
coming soon
chakras
comings
plural of coming
have it coming
deserve (either good or bad); "It's too bad he got fired, but he sure had it coming
have it coming
deserve (either good or bad); "It's too bad he got fired, but he sure had it coming"
have something coming
deserving of something; about to get something (referring to punishment or reward)
home coming
returning home; reunion
not know if you are coming or going
{ü} undecided what to do, confused
second coming
(Christian theology) the reappearance of Jesus as judge for the Last Judgment
second coming
When Christians refer to the second coming, they mean the expected return to earth of Jesus Christ. The return of Jesus as judge for the Last Judgment. Also called Advent, Second Advent. the second coming the time in the future when Christians believe that Jesus Christ will come back to earth
swallows indicate the coming summer
swallows are a sign that summer is approaching
the coming of the Messiah
Armageddon, the last days of the earth, rebirth of the dead, rising of the dead
up and coming
likely to achieve success; becoming more successful; intelligent and industrious; gumptious
up-and-coming
Up-and-coming people are likely to be successful in the future. his readiness to share the limelight with young, up-and-coming stars Mr Hurford is an up-and-coming player. likely to become successful or popular
what is the world coming to?
how much has society deteriorated?, what level of baseness have we arrived at?
coming