tekrarlama

listen to the pronunciation of tekrarlama
Türkçe - İngilizce
iteration
reiteration
repeat, repetition
rehash
rehearsal
recrudescence
encore
quotation
return
recap
recapitulation
repetition

Repetition plays an important role in language study. - Tekrarlama, dil çalışmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Repetition does not transform a lie into a truth. - Tekrarlama bir yalanı gerçeğe dönüştürmez.

repeat

Don't repeat such a careless mistake. - Böylesine dikkatsiz bir hatayı tekrarlama.

Repeating a mistake without recognizing it as one, is the biggest mistake of all. - Bir bütün olarak tanımadan bir hatayı tekrarlamak hepsinin içinde en büyük hatadır.

(Tıp) relapse
(Askeri) recurrence interval
replication
recurrence
(Tıp) replicate
{i} repeating

Madness is repeating the same experience, expecting the results to be different. - Çılgınlık, sonuçların farklı olacağını umarak, aynı deneyimi tekrarlamaktır.

Stop repeating everything I say. - Söylediğim her şeyi tekrarlamayı kes.

recursion

Apparently, he had never heard of recursion. - Görünüşe göre, o hiç tekrarlama duymamıştı.

repetitiveness
{i} rewording
repetitiousness
tekrarlamak
repeat

Madness is repeating the same experience, expecting the results to be different. - Çılgınlık, sonuçların farklı olacağını umarak, aynı deneyimi tekrarlamaktır.

Tom doesn't like to repeat himself. - Tom'un kendisi tekrarlamaktan hoşlanmaz.

tekrarlama bildiren
frequentative
tekrarlama bildiren eylem
frequentative
tekrarlama bobini
repeating coil
tekrarlama işareti
ditto marks
tekrarlama maçı
replay
tekrarlamak
{f} rehearse
tekrarlamak
replicate
tekrarlamak
recur
tekrarlamak
say

If you don't say anything, you won't be called on to repeat it. - Hiçbir şey söylemezsen, bunu tekrarlamak için çağrılmayacaksın.

tekrarlamak
renew
başkasının sözünü tekrarlama
quote
tekrarlamak
reiterate
tekrarlamak
re enact
tekrarlamak
{f} retell
tekrarlamak
reenact
tekrarla
{f} repeated

He repeated his name slowly. - Yavaşça adını tekrarladı.

He repeated it again. - O, onu yine tekrarladı.

tekrarlamak
run
tekrarlamak
reduplicate
tekrarlamak
ditto
tekrarlamak
re-enact
tekrarlamak
reword
tekrarlamak
run over
tekrarlamak
ingeninate
tekrarlamak
go
tekrarlamak
reproduce
tekrarlamak
retrace
tekrarlamak
echo
tekrarlamak
redouble
tekrarlamak
(Havacılık) readback
tekrarlamak
resume
tekrarlamak
affirm
tekrarla
ingeminate
tekrarla
rehearse
tekrarla
answer back
tekrarla
{f} repeating

I don't want to bore you by repeating things you already know. - Zaten bildiğin şeyleri tekrarlayarak seni sıkmak istemiyorum.

Stop repeating everything I say! Stop repeating everything I say! - Söylediğim her şeyi tekrarlamayı kes! Söylediğim her şeyi tekrarlamayı kes!

tekrarla
{f} rewording
tekrarla
reword
tekrarlamak
play back
tekrarlamak
ingeminate
tekrarlamak
rerun
tekrarlamak
run through
tekrarla
Repeat
tekrarla
encores
tekrarlamak
do over
gereksiz yere tekrarlama
tautologous
personel kaynak dosyası; pals tekrarlama frekansı
(Askeri) personnel resources file; pulse repetition frequency
tekrarlamak
rebroadcast
tekrarlamak
to repeat, to reiterate yinelemek
tekrarlamak
(Hukuk) re-iterate
tekrarlamak
recap
tekrarlamak
(ders) revise
tekrarlamak
relapse
tekrarlamak
go over
tekrarlamak
say over
tekrarlamak
iterate
tekrarlamak
recapitulate
tekrarlamak
(hastalık vb.) recrudesce
tekrarlamak
to repeat; to do (something) again
tekrarlamak
return
tekrarlamak
duplicate
Türkçe - Türkçe
Tekrarlamak işi
yineleme
tekrarlamak
Tekrar etmek, yeni baştan yapmak
tekrarlamak
Tekrar etmek, yeni baştan yapmak: "Kar, çam ormanlarını kapladıkça tekrarlayıp durduğu mısraları, bir başkasıyla paylaşmak istemişti."- A. İlhan
tekrarlamak
(Osmanlı Dönemi) tekerrür
tekrarlamak
(Osmanlı Dönemi) tekrir
İngilizce - Türkçe

tekrarlama teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

repeating tekrarlama
tekrarlanan
tekrarlama