geri gelmek

listen to the pronunciation of geri gelmek
Türkçe - İngilizce
come back

We had to come back soon because school was about to start. - Hemen geri gelmek zorundaydık çünkü okul başlamak üzereydi.

Dick promised to come back by three o'clock. - Dick, saat üçe kadar geri gelmek için söz verdi.

return
(Dilbilim) bring back
come back to

Sami wants to come back to this house. - Sami bu eve geri gelmek istiyor.

I want to come back to Lucca. - Ben Lucca'ya geri gelmek istiyorum.

revive
get back

I was very glad to get back. - Geri gelmekten çok memnundum.

comeback
to come back

He gave me a promise to come back soon. - O,yakında geri gelmek için bana söz verdi.

Dick promised to come back by three o'clock. - Dick, saat üçe kadar geri gelmek için söz verdi.

to come back, to get back
regain
to be back
{f} recoil
geri gelme
return

The symptoms haven't returned. - Semptomlar geri gelmedi.

geri gel
come back to
geri gel
come back

If I don't come back, the venture will probably be unsuccessful. - Eğer geri gelmezsem, girişim muhtemelen başarısız olur.

He gave me a promise to come back soon. - O,yakında geri gelmek için bana söz verdi.

geri gelme
comeback
geri gelme
coming back

I thought you weren't coming back. - Geri gelmediğini düşündüm.

I wish you'd consider coming back to work for us. - Keşke bizim için çalışmaya geri gelmeyi düşünsen.

geri gelme
rebound
sekip geri gelmek
bound
çarpıp geri gelmek
rebound
geri gelmek