geri gelmek

listen to the pronunciation of geri gelmek
Türkçe - İngilizce
come back

He gave me a promise to come back soon. - O,yakında geri gelmek için bana söz verdi.

I would like to leave this town and never come back. - Ben bu şehri terk etmek istiyorum ve asla geri gelmek istemiyorum.

return
(Dilbilim) bring back
come back to

Sami wants to come back to this house. - Sami bu eve geri gelmek istiyor.

I want to come back to Boston. - Boston'a geri gelmek istiyorum.

revive
get back

I was very glad to get back. - Geri gelmekten çok memnundum.

comeback
to come back

I want to come back here. - Buraya geri gelmek istiyorum.

We had to come back soon because school was about to start. - Hemen geri gelmek zorundaydık çünkü okul başlamak üzereydi.

to come back, to get back
regain
to be back
{f} recoil
geri gelme
return

The symptoms haven't returned. - Semptomlar geri gelmedi.

geri gel
come back to
geri gel
come back

He gave me a promise to come back soon. - O,yakında geri gelmek için bana söz verdi.

I expect her to come back before lunch. - Onun öğle yemeğinden önce geri gelmesini bekliyorum.

geri gelme
comeback
geri gelme
coming back

I wish you'd consider coming back home. - Keşke eve geri gelmeyi düşünsen.

I have no intention of ever coming back here again. - Buraya tekrar geri gelmeye niyetim yok.

geri gelme
rebound
sekip geri gelmek
bound
çarpıp geri gelmek
rebound
geri gelmek