ask

listen to the pronunciation of ask
İngilizce - Türkçe
{f} sormak

Ben onlara düğün günlerinin ne zaman olduğunu sormak istiyorum. - I want to ask them when their wedding day is.

Hasta arkadaşımın hatırını sormak için Osaka'ya gittim. - I've been to Osaka to ask after my sick friend.

{f} soru sormak

Öğrenci bir soru sormak için elini kaldırdı. - The pupil held up his hand to ask a question.

Böylesina aptal bir soru sormaktan daha iyisini biliyordu. - She knew better than to ask such a stupid question.

{f} istemek

O,sadece yardım istemek zorunda. - He has only to ask for help.

Onlar barış istemek için geldi. - They came to ask for peace.

yalvarmak
{f} aranmak
{f} rica etmek

Tom'un beni affetmesini rica etmek için kararımı verdim. - I've made up my mind to ask Tom to forgive me.

Tom Mary'ye onunla dışarı çıkmasını rica etmek istedi, ama cesareti yoktu. - Tom wanted to ask Mary to go out with him, but he didn't have the courage to.

{f} hak etmek
sor

Altı yaşındaki birine sorun, altmış yaşındaki birine değil. - Ask a six-year-old, not a sixty-year-old.

Tavsiye sormaktan çekinme. - Don't hesitate to ask for advice.

çağırmak
talep etmek
davet etmek

Tom baloya Mary'yi davet etmek istedi. - Tom wanted to ask Mary to the prom.

Tom bana Mary'yi dansa davet etmek istediğini söyledi. - Tom told me that he intended to ask Mary to the dance.

niyaz etmek
ihtiyaç göstermek
{f} kaşınmak
aramak
icap ettirmek
teklif etmek

Tom sonunda Mary'ye çıkma teklif etmek için cesaretini topladı. - Tom finally mustered up the courage to ask Mary out.

Ona dans etmeyi teklif etmekten ve reddedilmekten korkuyorum. - I'm afraid of asking her to dance and being turned down.

ask in içeriye davet etmek
{f} istemek: He asked to be excused from the table. Sofradan ayrılmak için izin istedi. She's asking a lot for this poodle. Bu
dilemek

Tom Mary'ye bazen yapmak zorunda olduğumuz bütün şeyin af dilemek olduğunu söyledi. - Tom told Mary that sometimes all you have to do is ask for forgiveness.

sor
soruyor
ask for permission
izin istemek

İzin istemek için gerek yoktur. - There's no need to ask for permission.

Bazen af istemek izin istemekten daha kolaydır. - Sometimes, it's easier to ask for forgiveness, than to ask for permission.

ask for it
aranmak
ask for
(Fiili Deyim ) 1- istemek , aramak 2- soru sormak
ask for help
yardım istemek
ask for
talep etmek
ask for
dilemek

Tom Mary'ye bazen yapmak zorunda olduğumuz bütün şeyin af dilemek olduğunu söyledi. - Tom told Mary that sometimes all you have to do is ask for forgiveness.

ask for
aramak
ask for
rica etmek

Desteğinizi rica etmek isterim. - I would like to ask for your support.

Tom yardım için rica etmek istemiyordu. - Tom didn't want to ask for help.

ask for (trouble)
çanak tutmak
ask for a pay rise
(Ticaret) zam istemek
ask for a rise
zam istemek
ask for advice
akıl danışmak
ask for advice
akıl almak
ask for mercy
aman dilemek
ask for permission to speak
söz istemek
ask for trouble
sataşmak
ask out
(Argo) birine yazmak, yürümek
ask out
(deyim) çıkma teklif etmek
Ask her herself
Bizzat kendisine sorun
ask for
istemek

Onlar barış istemek için geldi. - They came to ask for peace.

Siz sadece onu istemek zorundasınız ve o size verilecektir. - You have only to ask for it and it will be given to you.

ask for
rica et

Desteğinizi rica etmek isterim. - I would like to ask for your support.

Para için rica ettin mi? - Did you ask for money?

ask for advice
öğüt iste
ask for asylum
sığınma talep etmek
ask for identification
kimlik sor
ask for it
hak etmek
ask for trouble
bela aramak
ask in
içeriye davet etmek
ask in
içeri davet et
Ask for time off
(iş) İzin istemek
ask a questions
bir soru sormak
ask about someone
birini sormak
ask around
Çevredeki insanlara sormak ya da danışmak. "Our babysitter's just moved away, so we're asking around for a replacement."
ask away
Dilediğini sormak
ask back
geri isteyin
ask for a favor
bir iyilik istemek
ask for a rain check
(deyim) Bir davet ya da teklif bir sebeble reddedildiği zaman bu hakkı daha sonra kullanma izni istemek
ask for advice
öğüt işte
ask for attention
Dikkat istemek, ilgi gösterilmesini istemek
ask for forgiveness
Af istemek, affına sığınmak
ask for hand
(deyim) Bkz. aşk for öne's hand
ask for leave
(iş) Ayrılma talep etmek
ask for one's hand
(deyim) Evlilik için birinin müsadesini istemek
ask for trouble
kasınmak
ask me out
beni soracak
ask out
Kız-erkek arkadaşlığı kurmak içişn teklif etmek
ask over
Dâvet etmek
ask round
(Genellikle eve) davet etmek
ask someone a favour
(deyim) Birinden bir istekte bulunmak
ask someone for something
birisinden bir şey istemek
ask someone out
Çıkma teklif etmek
ask someone over
üzerinde kimse sormak
ask someone's expertise
birinin uzmanlığını sormak
ask someone's expertise
birinden yardım istemek de olabilir
ask spread
dağılmış teklif
ask the blessing
yemek duası yap
ask/look for trouble
bela aramak
ask (one) to forgive
affetmesini istemek
ask a blessing
sofra duası yapmak
ask a blessing
lütuf dilemek
ask a favor of
-e ricada bulunmak
ask about
sormak

İşçiler maaş artışlarını sormak için geldi. - The workers came to ask about their pay raises.

Onun sağlığını sormak için hastaneye gittim. - I went to the hospital to ask about his health.

ask about
sağlığını sormak

Onun sağlığını sormak için hastaneye gittim. - I went to the hospital to ask about his health.

ask about
(Fiili Deyim ) sormak , soruşturmak
ask about
hatırını sormak
ask after
(Fiili Deyim ) halini hatırını sormak
ask after
hatırını sormak
ask after
sağlığını sormak
ask after someone
(deyim) birinin hatirini sormak
ask for a date
(Konuşma Dili) çıkma teklifinde bulunmak
ask for a date
(Konuşma Dili) çıkma teklif etmek
ask for a date
çıkma teklifi etmek
ask for alms
dilenmek
ask for an appointment
randevu talep etmek
ask for direction
adres sormak
ask for donation
bağış istemek
ask for forgiveness
affına sığınmak
ask for forgiveness
affetmesini istemek
ask for it
çanak tutmak
ask for it
{k} kaşınmak, kötü bir karşılık gerektiren bir davranışta bulunmak
ask for justice
adalet istemek
ask for support
destek istemek
ask for the account
hesabı istemek
ask for the bill
hesabı istemek
ask for the fee
ücretini istemek
ask for the floor
söz hakkı talep etmek
ask for the girl in marriage
kız istemek
ask for the girl's hand
kız istemek
ask for the moon
imkansızı istemek
ask for the moon
zoru istemek
ask for the payment
ücretini istemek
ask for trouble
{k} bela aramak, belayı satın almak
ask for trouble
aranmak
ask for trouble
belâ aramak
ask leave of smb
iznini istemek
ask pardon
özür dilemek
ask smb. for advice
tavsiye istemek
ask smb. for advice
fikrini sormak
ask smb. for advice
akıl istemek
ask smb. in
buyur etmek
ask smb. in
içeriye davet etmek
ask smb. the way
yolu sormak
ask smb. to be seated
oturmasını rica etmek
ask smb. to be seated
oturmasını istemek
ask smb. to dinner
yemeğe çağırmak
ask smb. to dinner
yemeğe davet etmek
ask smb.'s permission
iznini istemek
ask smb.'s permission
izin istemek
ask someone for one's opinion
fikrini sormak
ask someone in
(deyim) birini iceriye davet etmek
ask someone out
(deyim) birini bir olkanta,vb gibi disarda bir yere davet etmek
ask something
bir şey sormak
ask the banns
nikâh başvurusu yapmak
ask the banns
(isim)kâh başvurusu yapmak
ask the time
saati sormak
ask the way
yolu sormak
ask/say the blessing
yemek duası yapmak
asked
istenen

Tom ondan isteneni yapar. - Tom does what is asked of him.

Hâlâ Tom'un yapması istenen şeyleri yapmasını bekliyoruz. - We're still waiting for Tom to do what he's been asked to do.

asking
{i} isteme

Onun yardımını istemenin faydası yok. - It is no use asking for her help.

Benden para istemenin faydası yok. - It is no use asking me for money.

asking
{i} sorma

Öğrenciler sorular sormaya başladığında sınıfa henüz girmiştim. - As soon as I entered the class, the students started asking questions.

John sormadan birkaç adet pastayı kendisi aldı. - John helped himself to several pieces of pie without asking.

always ask
(Bilgisayar) her zaman sor
ask me
bana sor
ask out
davet etmek
ask out
rica etmek
ask over
eve davet etmek
ask to
davet etmek
asked
sorulmuş
just ask
sadece sor
asked
{f} sor

Polise yol tarifi sordum. - I asked a policeman for directions.

Ona adının ne olduğunu sordum. - I asked him what his name was.

asking
{f} sor

Sınıfa girer girmez öğrenciler sorular sormaya başladı. - I had scarcely entered the class before the students started asking questions.

Öğrenciler sorular sormaya başladığında sınıfa henüz girmiştim. - As soon as I entered the class, the students started asking questions.

asking
(isim) isteme
It´s a bit thick of you to ask me to do this, isn´t it?
ıng., k. dili Benden bunu istemen biraz fazla, değil mi?
asked
sormak

Tom nihayet sormak istediği soruyu sordu. - Tom finally asked the question he wanted to ask.

Tom sonunda sormak için buraya geldiği soruyu sordu. - Tom eventually asked the question he came here to ask.

bid-ask spread
açık arttırmada alıcının verdiği fiyatla istenen bedel arasındaki fiyat farkı
don't ask
sormayın
have a thing to ask so.
Bir şey çok isteyeceğim
if you ask me
Bana sorarsan, ..., Bana soracak olursan,
invite, ask, summon, bid
Teklif toplamak sormak davet
just ask
şorman yeterli
if you ask my opinion
fikrimi sorarsan
if you ask my opinion
fikrimi sorarcak olursan
kindly ask
önemle rica etmek
may i ask who's calling
kim arıyor sorabilir miyim
please ask customer service
lütfen müşteri hizmetlerine sorun
please ask him to call me
ona beni aramasını söyleyin lütfen
whom should i ask
kime sorabilirim
why did you ask
niye sordun
why do you ask?
neden soruyorsun?
write to ask
yazıp sormak
İngilizce - İngilizce
Amplitude Shift Keying
The first male human, according to the Poetic Edda
approach someone to do something
Something asked or asked for; a request

Communication researchers call this the foot-in-the-door syndrome. Essentially it's based on the observation that people who respond positively to a small “ask” are more likely to respond to a bigger “ask” later on.

look for an answer to a question by speaking
An act or instance of asking

To ask for a gift is a privilege, a wonderful expression of commitment to and ownership of the organization. Getting a yes to an ask can be a rush, but asking for the gift can and should be just as rewarding.

{v} to make a request, petition, seek, inquire set a price on
An indication by a trader or a dealer of a willingness to sell a security or a commodity; the price at which an investor can buy from a broker The grain trade, among others, commonly refers to a proposal to buy as a bid and a proposal to sell as an offer
Also known as the Ask Price or the Offer Price The price a seller is currently willing to accept for a particular security On NASDAQ, this is the price at which a market maker is willing to sell a stock
Also known as the Ask Price or the Offer Price During trading hours, the price at which a holder of a security was willing to sell at the time of the latest trade During non-trading hours, the price at which a holder of a security was willing to sell at the time of the last trade on the most recent trading day On NASDAQ, this is the price at which a market maker is willing to sell a stock
If someone is asking a particular price for something, they are selling it for that price. Mr Pantelaras was asking £6,000 for his collection
The price at which a dealer is willing to sell a security
Also called Offer Indicates a willingness to sell a futures contract at a given price See also Bid
make a request or demand for something to somebody; "She asked him for a loan" consider obligatory; request and expect; "We require our secretary to be on time"; "Aren't we asking too much of these children?"; "I expect my students to arrive in time for their lessons" inquire about; "I asked about their special today"; "He had to ask directions several times" direct or put; seek an answer to; "ask a question" address a question to and expect an answer from; "Ask your teacher about trigonometry"; "The children asked me about their dead grandmother" require or ask for as a price or condition; "He is asking $200 for the table"; "The kidnapers are asking a million dollars in return for the release of their hostage
This is the quoted ask, or the lowest price an investor will accept to sell a stock Practically speaking, this is the quoted offer at which an investor can buy shares of stock
If you ask for something, you say that you would like it. I decided to go to the next house and ask for food
Also referred to as the offer It represents the price at which someone is willing to sell their stock on a market order
The lowest price offered at which a security or commodity is available for sale Also a motion to sell a financial product at a specified price sometimes called an offer
Also known as the offer price This price is the price at which a market maker offers to sell the stock to a buyer This is the price that you can buy your stocks
The lowest price at which someone is willing to sell a security
The lowest round lot price at which a broker will offer for sale a security on an exchange or over-the-counter market
To make inquiry, or seek by request; sometimes followed by after
emphasis You can say `if you ask me' to emphasize that you are stating your personal opinion. He was nuts, if you ask me
feelings You reply `don't ask me' when you do not know the answer to a question, usually when you are annoyed or surprised that you have been asked. `She's got other things on her mind, wouldn't you think?' `Don't ask me,' murmured Chris. `I've never met her.'
If you ask someone something, you say something to them in the form of a question because you want to know the answer. `How is Frank?' he asked I asked him his name I wasn't the only one asking questions She asked me if I'd enjoyed my dinner If Daniel asks what happened in court we will tell him You will have to ask David about that `I'm afraid to ask what it cost.' --- `Then don't ask.'
The quoted offer at which a Market Maker is willing to sell a stock (See also "Best Ask" )
The price at which a trader is willing to sell a security Also called an offer Also see Best Ask and Bid
The lowest price an investor accepts to sell stock or, the quoted price an investor can buy shares of stock for
The price at which a prospective seller is willing to sell a security See also: Bid
The price at which someone who owns a security offers to sell it; also known as the asked price (See also "Best Ask" )
require or ask for as a price or condition; "He is asking $200 for the table"; "The kidnapers are asking a million dollars in return for the release of their hostage
If you ask to do something, you tell someone that you want to do it. I asked to see the Director
make a request or demand for something to somebody; "She asked him for a loan"
direct or put; seek an answer to; "ask a question"
The price at which someone who owns a security offers to sell it; also known as the asked price
To request; to seek to obtain by words; to petition; to solicit; often with of, in the sense of from, before the person addressed
To publish in church for marriage; said of both the banns and the persons
To request or petition; usually followed by for; as, to ask for bread
A water newt
To invite; as, to ask one to an entertainment
address a question to and expect an answer from; "Ask your teacher about trigonometry"; "The children asked me about their dead grandmother"
If you ask for someone, you say that you would like to speak to them. There's a man at the gate asking for you
If you ask someone to do something, you tell them that you want them to do it. We had to ask him to leave
consider obligatory; request and expect; "We require our secretary to be on time"; "Aren't we asking too much of these children?"; "I expect my students to arrive in time for their lessons"
This is the quoted “ask,” or the lowest price an investor will accept to sell a stock In practical terms, this is the quoted offer at which you, the investor, can purchase shares of stock
If you ask someone to an event or place, you invite them to go there. Couldn't you ask Jon to the party? She asked me back to her house
This represents the lowest price a prospective seller is willing to accept for a security
If you say that someone is asking for trouble or is asking for it, you mean that they are behaving in a way that makes it very likely that they will get into trouble. To go ahead with the match after such clear advice had been asking for trouble. a big ask a situation in a sports competition when someone needs to get a lot of points or do something very difficult in order to win
To require, demand, claim, or expect, whether by way of remuneration or return, or as a matter of necessity; as, what price do you ask? To interrogate or inquire of or concerning; to put a question to or about; to question
feelings You can say `may I ask' as a formal way of asking a question, which shows you are annoyed or suspicious about something. May I ask where you're going, sir?
{f} inquire, question; make a request; put a question to; invite a person (e.g.: to a party, dinner, prom, etc.); set a price (e.g.: "Tom asked $5,000 for his grandmother's piano")
require as useful, just, or proper; "It takes nerve to do what she did"; "success usually requires hard work"; "This job asks a lot of patience and skill"; "This position demands a lot of personal sacrifice"; "This dinner calls for a spectacular dessert"; "This intervention does not postulates a patient's consent"
If you ask someone's permission, opinion, or forgiveness, you try to obtain it by putting a request to them. Please ask permission from whoever pays the phone bill before making your call
The price someone is willing to sell at See Bid/Ask spread
The lowest price at which a seller is willing to offer a security at this time
Price at which broker/dealer is willing to sell Same as "Offer"
A motion to sell The same as Offer [NYMEX] The lowest price a broker asks customers to pay for a security [SEC] This is the quoted ask, or the lowest price an investor will accept to sell a stock Practically speaking, this is the quoted offer at which an investor can buy shares of stock; also called the offer price [Harvey]
inquire about; "I asked about their special today"; "He had to ask directions several times"
The price at which the currency or instrument is offered
axe
ask after
To enquire about the health or progress (of someone)
ask around
To enquire about something to different people

I don't know the answer to that, but maybe someone else does - I'll ask around.

ask for
To increase the likelihood of something by persisting in some action; to invite

If you keep on speeding, you are asking for trouble.

ask for
to request

I asked for a glass of water.

ask for it
To provoke an unwanted action

Leaving your wallet visible on the car seat is just asking for it.

ask for the moon
To claim or desire something that one cannot have
ask in
To invite someone to enter one's house

We were getting cold talking on the door step, so I asked him in.

ask me one on sport
a sarcastic reply given when a person does not know the correct answer
ask my arse
A common reply to any question; still deemed wit at sea, and formerly at court, under the denomination of selling bargains
ask out
To invite somebody, especially on a date

How do I get a shy man to ask me out?.

ask round
To enquire about something to different people

I don't know the answer to that, but maybe someone else does - I'll ask round.

ask round
To invite someone to your house

I think I'll ask John and Betty round for supper on Friday.

ask the question
To make an appeal to the umpire against the batsman
ask for one's hand
(deyim) Ask permission to marry someone

Sir, John said timidly to Mary's father, I came to ask for your daughter's hand..

ask over
Invite someone to one's house, invite, ask round
ask round
Invite someone to one's house
ask someone over
Invite to one's home
ask a favor
request a favor, ask for assistance
ask a girl's hand
propose marriage to a woman
ask a question
pose a question, make a query
ask about
query with regards to, inquire of someone about
ask after
If someone asks after you, they ask someone how you are. I had a letter from Jane. She asks after you. = inquire after
ask after
inquire about
ask around
If you ask around or ask round, you ask several people a question. Ask around to see what others living in your area think about their doctors
ask for
request; search for, look for
ask for
increase the likelihood of; "ask for trouble"; "invite criticism"
ask for a handout
ask for charity, request a donation
ask for alms
{f} ask for charity, panhandle
ask for it
{f} invite trouble
ask for it
persist with actions or an attitude despite the probability that it will cause trouble; "He is asking for trouble with his behavior
ask for mercy
plead for leniency
ask for pardon
request clemency, petition for forgiveness
ask for trouble
cause oneself misfortune, get oneself into problems
ask jeeves
A meta search engine which can be asked questions in English This service is also in use at Altavista http: //www askjeeves com A C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
ask jeeves
A meta search engine which can be asked questions in English This service is also in use at Altavista http: //www askjeeves com
ask jeeves
A unique search engine that combines a knowledge base of answers to roughly 7 million commonly asked questions
ask jeeves
A meta search engine which can be asked natural language questions in English This service is also in use at Altavista http: //www askjeeves com
ask jeeves
Non-professional search engine that allows users to ask questions in plain English - www ask co uk
ask out
make a date; "Has he asked you out yet?"
ask out
make a date; "Has he asked you out yet?
ask out
{f} invite someone out on a date
ask to dinner
invite for a meal, invite to eat dinner
ask©¥
Also referred to as the offer It represents the price at which someone is willing to sell their stock on a market order
ask©¥
address a question to and expect an answer from; "Ask your teacher about trigonometry"; "The children asked me about their dead grandmother"
ask©¥
The lowest price at which someone is willing to sell a security
ask©¥
The price at which someone who owns a security offers to sell it; also known as the asked price
ask©¥
Also known as the Ask Price or the Offer Price During trading hours, the price at which a holder of a security was willing to sell at the time of the latest trade During non-trading hours, the price at which a holder of a security was willing to sell at the time of the last trade on the most recent trading day On NASDAQ, this is the price at which a market maker is willing to sell a stock
ask©¥
This is the quoted “ask,” or the lowest price an investor will accept to sell a stock In practical terms, this is the quoted offer at which you, the investor, can purchase shares of stock
ask©¥
A motion to sell The same as Offer [NYMEX] The lowest price a broker asks customers to pay for a security [SEC] This is the quoted ask, or the lowest price an investor will accept to sell a stock Practically speaking, this is the quoted offer at which an investor can buy shares of stock; also called the offer price [Harvey]
ask©¥
This is the quoted ask, or the lowest price an investor will accept to sell a stock Practically speaking, this is the quoted offer at which an investor can buy shares of stock
ask©¥
Also known as the offer price This price is the price at which a market maker offers to sell the stock to a buyer This is the price that you can buy your stocks
ask©¥
require or ask for as a price or condition; "He is asking $200 for the table"; "The kidnapers are asking a million dollars in return for the release of their hostage"
ask©¥
The price at which the currency or instrument is offered
ask©¥
The price at which someone who owns a security offers to sell it; also known as the asked price (See also "Best Ask" )
ask©¥
The quoted offer at which a Market Maker is willing to sell a stock (See also "Best Ask" )
ask©¥
direct or put; seek an answer to; "ask a question"
ask©¥
require as useful, just, or proper; "It takes nerve to do what she did"; "success usually requires hard work"; "This job asks a lot of patience and skill"; "This position demands a lot of personal sacrifice"; "This dinner calls for a spectacular dessert"; "This intervention does not postulates a patient's consent"
ask©¥
Also known as the Ask Price or the Offer Price The price a seller is currently willing to accept for a particular security On NASDAQ, this is the price at which a market maker is willing to sell a stock
ask©¥
consider obligatory; request and expect; "We require our secretary to be on time"; "Aren't we asking too much of these children?"; "I expect my students to arrive in time for their lessons"
ask©¥
The lowest price offered at which a security or commodity is available for sale Also a motion to sell a financial product at a specified price sometimes called an offer
ask©¥
The lowest round lot price at which a broker will offer for sale a security on an exchange or over-the-counter market
ask©¥
The price at which a trader is willing to sell a security Also called an offer Also see Best Ask and Bid
ask©¥
Also called Offer Indicates a willingness to sell a futures contract at a given price See also Bid
ask©¥
The price at which a prospective seller is willing to sell a security See also: Bid
ask©¥
make a request or demand for something to somebody; "She asked him for a loan"
ask©¥
The lowest price at which a seller is willing to offer a security at this time
ask©¥
An indication by a trader or a dealer of a willingness to sell a security or a commodity; the price at which an investor can buy from a broker The grain trade, among others, commonly refers to a proposal to buy as a bid and a proposal to sell as an offer
ask©¥
Price at which broker/dealer is willing to sell Same as "Offer"
ask©¥
The price at which a dealer is willing to sell a security
ask©¥
The lowest price an investor accepts to sell stock or, the quoted price an investor can buy shares of stock for
ask©¥
The price someone is willing to sell at See Bid/Ask spread
ask©¥
inquire about; "I asked about their special today"; "He had to ask directions several times"
ask©¥
This represents the lowest price a prospective seller is willing to accept for a security
asker
The person who asks a question
asking
Present participle of to ask
don't ask, don't tell
Canada's policy on anyone leaving the United States during the Vietnam War in order to avoid the military draft
don't ask, don't tell
A US military policy governing homosexuality and bisexuality in the military. Basically, any enlistee who is a homosexual cannot divulge this information, on or off duty, while in the military
don't ask, don't tell, don't harass, don't pursue
The full name of the U.S. Military's "don't ask, don't tell" policy concerning the service of homosexuals in the military as defined in
it's better to ask forgiveness than permission
The value of acting promptly and making a mistake requiring forgiveness is greater than value of delaying to get permission
shoot first and ask questions later
To act boldly
shoot first and ask questions later
To take hasty, immediate action with serious consequences, without first adequately investigating the situation
asker
An ask; a water newt
asker
{i} one who asks, one who inquires
asker
One who asks; a petitioner; an inquirer
asker
someone who asks a question
asker
{n} an inquirer, water-newt, eft
afraid to ask
frightened to ask, fears asking; afraid of the possible answer to the question
asked
As used in the phrase 'bid and asked' it is the price at which a potential seller is willing to sell Another way of saying this is the asking price for what someone is selling
asked
The price that someone is willing to accept for a security or an asset In the stock market, the ask portion of a stock quote is the lowest price anyone is willing to accept for a security or an asset at that time BACK TO TOP
asked
Price that someone is willing to accept for a security or an asset In the stock market, the ask portion of a stock quote is the lowest price anyone is willing to accept for a security or an asset at that time
asked
The lowest price at which securities are offered for sale; the price the seller will take see also: Bid
asked
{i} offering price, price that a market maker is waiting and prepared to sell
asked
Past tense form of to ask
asked
The price at which a seller offers to sell a security
asked
The offer or selling price
asking
The publishing of banns
asking
relating to the use of or having the nature of an interrogation
asking
{i} proposal of a question; request
asking
The act of inquiring or requesting; a petition; solicitation
asking
the verbal act of requesting
asks
third-person singular of ask
did not ask permission
did not receive authorization
don't ask
do not request, do not make a query
don't ask nobody knows anyway
don't waste your time asking the question because no one is sure of the answer, DANKA (Internet Slang)
don't ask questions
don't make any queries
to ask for
request, look for, seek
Türkçe - İngilizce
support
team
ascus
asker
soldier

War compelled soldiers to go to the front. - Savaş askerleri cepheye gitmeye zorladı.

Many soldiers suffered terrible wounds in the battle. - Birçok asker savaşta kötü yaralardan acı çekti.

asker
troop

The troops easily put down the rebellion. - Askerler isyanı kolayca bastırdı.

The President called out the troops. - Başkan, askeri güçleri çağırdı.

asker
military service

I had my military service in Ankara. - Askerlik görevimi Ankara'da yaptım.

I did my military service in Ankara. - Askerliğimi Ankara'da yaptım.

asker
fusilier
asker
man at arms
asker
{i} guardsman
asker
{i} dragoon
asker
conscript

Senator Tom Jackson was opposed to conscription. - Senatör Tom Jackson zorunlu askerliğe karşı çıktı.

asker
infantry
asker
(Argo) digger
asker
(Askeri) enlisted man
asker
private soldier
asker
private
asker
military man

Do you know the name of the most successful military man from this area? - Bu civardaki en başarılı askerin adını biliyor musun?

A change of opinions is almost unknown in an elderly military man. - Yaşlı bir askeri adamda bir görüş değişikliği neredeyse bilinmiyor.

asker
slang money
asker
{i} troops

The President called out the troops. - Başkan, askeri güçleri çağırdı.

The arrival of the troops led to more violence. - Askerlerin gelişi daha fazla şiddete yol açtı.

asker
militant, valiant
asker
arm

The troops had plenty of arms. - Askerlerin bol miktarda silahları vardı.

The army sent soldiers to remove the miners. - Ordu, madencileri uzaklaştırmak için asker gönderdi.

asker
respectful toward social conventions
asker
{i} warrior
asker
soldier; soldiers
asker
man-at-arms
asker
serviceman; troops; askari; military service
asker
{i} serviceman
asker
manatarms
asker
soldier, conscript; military service, army; troops
ask