geri dönüş

listen to the pronunciation of geri dönüş
Türkçe - İngilizce
return

She prayed for her son's return. - O, oğlunun geri dönüşü için dua etti.

We were all anxious for your return. - Hepimiz senin geri dönüşünden ötürü gergindik.

turnaround

He has made a turnaround of a hundred and eighty degrees. - O, yüz seksen derecelik bir geri dönüş yaptı.

turnabout
comeback
(Politika, Siyaset) retail
reversal of
(Nükleer Bilimler) run back
geri dön
turn away
tam geri dönüş
rightabout
geri dön
(Bilgisayar) revert
geri dön
(Bilgisayar) go back

Let's go back before it begins to rain. - Yağmur başlamadan önce geri dönelim.

You should go back right now. - Şu an geri dönmelisin.

geri dön
(Bilgisayar) go back to

Tom didn't want to go back to where he was born. - Tom doğduğu yere geri dönmek istemiyordu.

Do you think I'm too old to go back to school? - Benim okula geri dönmek için çok fazla yaşlı olduğumu düşünüyor musunuz?

geri dön
get back

If you don't have an accident on the snowy roads I think you should be able to get back safely. - Karlı yollarda bir kaza yapmadıysan, güvenli bir şekilde geri dönebilmen gerektiğini düşünüyorum

Tom asked Mary to stay, but she had to get back to work. - Tom Mary'den kalmasını rica etti fakat o işe geri dönmek zorundaydı.

geri dön
{f} returning

He is returning to this city. - O bu şehre geri dönüyor.

The typhoon prevented us from returning to Tokyo. - Tayfun bizim Tokyo'ya geri dönmemizi engelledi.

geri dön
got back
geri dön
{f} return

When will you return? - Ne zaman geri döneceksin?

In order to return to our era, what should we do? - Çağımıza geri dönmek için ne yapmalıyız?

geri dön
turn about
geri dön
{f} returned

He returned to Japan. - O, Japonya'ya geri döndü.

He returned home three hours later. - Üç saat sonra eve geri döndü.

geri dön
backtrack
geri dön
back to top
geridönüş
loopback
geri dön
backslide
selenoid geri dönüş yayı
(Otomotiv) solenoid return spring
tam geri dönüş
rightabout face
yakıtın tanka geri dönüş valfi
constant bleed valve
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) rücu
geri dönüş