kaytarmak

listen to the pronunciation of kaytarmak
Türkçe - İngilizce
{f} loaf
scrimshank
swing the lead
loaf about
skive
loaf around
shuffle
to reject
to shirk, to slack, to loaf, to wriggle out of sth, to slope off, to skive, to duck (out of) sth
skip
to goldbrick, avoid doing (work)
evade
duck
dodge
shirk
skulk
skive off
sneak out of
slack
duck out of
malinger
procrastinate
slope off
return
turn back
skirt
kaytarma
evasion
kaytarma
{i} slacking

Stop slacking or I'll fire you. - Kaytarmayı bırak yoksa seni kovacağım.

kaytar
skive
kaytar
{f} slacking

Stop slacking or I'll fire you. - Kaytarmayı bırak yoksa seni kovacağım.

You're competent but you're slacking. - Sen yeteneklisin ama kaytarıyorsun.

kaytar
scrimshank
kaytarma
lapse
kaytarma
cop out
Türkçe - Türkçe
İşten kaçmak
Geri çevirmek, iade etmek. İşten kaçmak: "Toplum içinde kapısının önünü süpürmekten kaytaranlar dünyanın her yerinde çoklukta."- N. Cumalı
Geri çevirmek, iade etmek
kaytarma
Kaytarmak işi
kaytarmak