geriye gitme

listen to the pronunciation of geriye gitme
Türkçe - İngilizce
retrocession
retrogadation
going back
return
retrogression
geri git
(Bilgisayar) go back

I won't go back there. - Oraya geri gitmeyeceğim.

I think we need to go back to Boston. - Bence Boston'a geri gitmeliyiz.

geriye gitmek
back

Just how far back do you want to go? - Sadece ne kadar geriye gitmek istiyorsun?

I want to go back to being a baby. - Bir bebek olmak için geriye gitmek istiyorum.

geriye gitmek
reverse
geri git
{f} regress
geri git
gone back
geri git
{f} regressing
geri git
went back
geriye gitmek
{f} retrogress
geriye gitmek
retrograde
geriye gitme