lot

listen to the pronunciation of lot
İngilizce - Türkçe
{f} kura ile paylaştırmak
{i} arsa

Tom'un tam Boston'un dışında bir sürü arsaya sahip. - Tom owns a lot of land just outside of Boston.

Güney Fransa'da dağın yamacında emeklilik evi yapmayı planladığım küçük bir arsa aldım. - I bought a small lot on the hillside in Southern France where I plan to build a retirement home.

birçok

Birçok müşteri danışma için avukata gelirler. - A lot of clients come to the lawyer for advice.

Birçok İngilizce sözcük, Latince'den türemiştir. - A lot of English words are derived from Latin.

{i} çok

O okulunu çok seviyor. - She likes her school a lot.

Çok daha iyi hissediyorum. - I'm feeling a lot better.

{i} bir sürü

Senin bir sürü kitabın var. - You have a lot of books.

Konserde bir sürü insan vardı. - There were lots of people at the concert.

{i} nasip
{i} tic. (mal) parti
birsürü

Benim birsürü kitabım var. - I have got a lot of books.

Benim birsürü kitabım var. - I have a lot of books.

(Tekstil) parti

Partide çok eğlendim. - I had a lot of fun at the party.

Parti çok eğlenceliydi. - The party was a lot of fun.

film stüdyosu
(Askeri) kafile
behre
çok miktar

O, çok miktarda para katkısında bulundu. - He contributed a lot of money.

O, bankaya çok miktarda para yatırdı. - He deposited a lot of money in the bank.

üleş
öbek arsa
yığın
çekim yeri
yazgı
(Ticaret) mal partisi
adçekme
parsel
kura

Erken sabah karşılama masasında ilk kimin gideceğine karar vermek için kura çektik. - We drew lots to decide who would go first at the early morning reception desk.

Bay Miyake Kurashiki'de kaldığım sırada bana bir sürü yer gösterdi. - Mr Miyake showed me lots of places during my stay in Kurashiki.

talih

Sami bir piyango talihlisiydi. - Sami was a lottery winner.

aynı türden eşya türkümü
ad çekme
hepsi

Bir sürü satılık ikinci el kitabım var, hepsi uygun fiyatlarla. - I have lots of second-hand books for sale, all at affordable prices.

Onların hepsi otoparkta bekliyor. - They all are waiting in the parking lot.

türküm
köp

Tom'un köpeği çok havlar. - Tom's dog barks a lot.

Tom'un köpekler hakkında çok bilgisi var. - Tom knows a lot about dogs.

pek

Tom'un pek çok zamanı yoktu. - Tom doesn't have a whole lot of time.

Maruyama Parkı pek çok insanın toplandığı bir yerdir. - Maruyama Park is a place where a lot of people gather.

açık arttırma ile satılan eşya (türkümü)
tümü
kısmet
miktar

O, çok miktarda para katkısında bulundu. - He contributed a lot of money.

Bay Jackson'ın verdiği ödev miktarı ile ilgili öğrencilerden gelen birçok şikâyetler olmaktadır. - There have been a lot of complaints from students about the amount of homework that Mr. Jackson gives.

çok sayı

Onlar bana çok sayıda güzel fotoğraflar gösterdiler. - They showed me a lot of beautiful photos.

Gölde çok sayıda balık var. - There are a lot of fish in the pond.

öbek
Lut peygamber. Hz. Lut
{f} bölüştürmek
(Askeri) KAFİLE: Hepsi aynı şartlar altında imal edilmiş ve aynı kafile numarası verilmiş bir malzeme miktarı
hisse

O bugün çok daha iyi hissediyor. - He feels a lot better today.

Çok daha iyi hissediyorum. - I'm feeling a lot better.

alan

Tom'un arabasını park alanında gördüm. - I saw Tom's car in the parking lot.

İngiltere'de birçok farklı alanları ziyaret ettim. - I visited a lot of different areas in England.

toplu

Bugün hakkında düşünülecek birçok toplumsal sorunlarımız vardır. - We have a lot of social problems to think about today.

Tevrat'ta Lut, bakire kızını toplu tecavüze uğraması için sunuyor. - In the Torah Lot offers his virgin daughter's to be gang raped.

(Ticaret) lot
grup

Üç farklı grup halinde ders kitabı göndereceğiz. - We'll send the textbooks in three different lots.

Festivalde bir sürü büyük gruplar vardı. - There were a lot of great bands at the festival.

cins

Tom birçok farklı kadınla cinsel ilişkiye girdi. - Tom had sex with a lot of different women.

nevi
(Ticaret) tür

Bu tür iş çok sabır gerektirir. - This sort of work calls for a lot of patience.

Türkçe Ğ ve İspanyolca H kaçtı ve birlikte birsürü tamamen sessiz çocukları oldu. - A Turkish soft G and a Spanish H eloped and had lots of completely silent children together.

(Ticaret) parti (mal)
kader
taksim etmek
a lot of
birçok

Yolda birçok hayvan gördü. - He saw a lot of animals on the road.

Yolda birçok hayvan gördü. - She saw a lot of animals on the road.

lot number
parça numarası
lot size
(Ticaret) sipariş miktarı
lot money
açık artırma harcı
lot number
parti numarası
lot number
kafile numarası
lot quality
öbek niteliği
lot size
öbek büyüklüğü
lot lizard
Tırcıların/kamyoncuların mola için durdukları istasyonlarda 'iş kapmak' için dolaşan fahişe
lot of
lotun
lot-for-lot
yeri-for-lot
lot formation
parti olusumu
lot lines
arsa sınırları
lot no
(Tekstil) parti numarası
lot number
(Askeri) KAFİLE NUMARASI: Tek bir imalatçıdan alınan, mühimmat gibi, belirli bir miktar veya taksit halinde malzemeye tahsis edilmiş tanıtma numarası. Örnek için bak. "ammunition lot number"
lot quality protection
(İstatistik) parti kalite muhafazası
lot quality protection
(İstatistik) parti kalite korunması
a lot
çok fazla

Küçük kız kardeşim ve ben çok fazla kovalamaca oynardık. Birbirimizi kovalardık ve kovalayan kişi kovalanana dokunmaya çalışır ve ona Sen ebesin! diye seslenirdi. - My little sister and I used to play tag a lot. We would chase each other, and the one chasing would try to tag the one being chased and yell: You're it!

Kelebekler hakkında çok fazla şey biliyor. - He knows a lot about butterflies.

a lot
birçok

Yolda birçok hayvan gördü. - She saw a lot of animals on the road.

354618 no'lu örnek cümle, Tatoeba web sitesinde birçok karışıklık yarattı. - Example sentence no. 354618 created a lot of confusion on the Tatoeba website.

a lot
çok

Ailesini çok endişelendirdi. - He caused his parents a lot of anxiety.

Çok daha iyi hissediyorum. - I'm feeling a lot better.

parking lot
araç park yeri

Okulun arkasındaki araç park yeri hemen hemen boş. - The parking lot in the back of the school is almost empty.

a bad lot
(Konuşma Dili) sağlam ayakkabı değil
a bad lot
(Konuşma Dili) serseri
a hell of a lot
(deyim) bir sürü
a lot
buram buram
a lot
fena
a lot
hayli

Bilgisayarda bir hayli deneyimin var, değil mi? - You have a lot of experience in computers, don't you?

Bir hayli mücevher satın aldın. - You bought a lot of jewels.

a lot
fena halde
a lot
şiddetle
a lot
pek

Maruyama Parkı pek çok insanın toplandığı bir yerdir. - Maruyama Park is a place where a lot of people gather.

Onların pek çok ortak yanı var. - They have a lot in common.

a lot better
çok daha iyi
a lot more
çok daha fazla
a lot of
sürüsüne bereket
choose by lot
(Politika, Siyaset) kura yoluyla sekmek
cost a lot
çoka mal olmak
current lot
(Tıp) geçerli lot
decide by lot
(Ticaret) kura çekerek karar vermek
earn a lot of money
çok para kazanmak
even lot
(Ticaret) yuvarlak meblağ
event lot
(Ticaret) yuvarlak miktar
ground lot
kentsel toprak
interior lot
(İnşaat) tek cepheli arsa
interior lot
(İnşaat) üç yanı kapalı arsa
meet a lot of difficulties
akla karayı seçmek
odd lot orders
(Ticaret) küsurat emir
odd lot trader
(Ticaret) lot altı menkul değer taciri
quite a lot
oldukça çok
quite a lot
oldukça fazla
quite a lot
epey çok
resemble somebody a lot
çok benzemek
scot and lot
eski belediye vergisi
shed tears a lot
çok ağlamak
suffer a lot
anası ağlamak
suffer a lot
çok çile çekmek
suffer a lot
imanı gevremek
suffer a lot
çile çekmek
thanks a lot
çok çok teşekür ederim
thanks a lot
çok teşekürler
vacant lot
şehirde boş arsa
Thanks a lot!
€ok teşekkürler!
a fat lot
hiç
a hell of a lot
çok fazla
a lot
bir yığın
a lot of
bir dünya
a lot of
külli
a lot of
çok

Japonya, çok fazla kâğıt tüketmektedir. - Japan consumes a lot of paper.

Açılış törenine çok misafir davet etmeyi planlıyorum. - I plan to invite a lot of guests to the opening ceremony.

a lot of
niçe-niçe
a lot of
kârlı
and a lot more
çok daha fazlasıyla
building lot
yapı alanı
building lot
inşaat sahası
job lot
koleksiyon
parking lot
otopark

Tom otoparktaki her kirli araba ön camına adını yazdı. - Tom wrote his name on every dirty car windshield in the parking lot.

Çalınan araç otoparkta bulundu. - The stolen car was found in the parking lot.

throw in one's lot with sb
kader birliği etmek
vacant lot
iş kaybı
The needle skips a lot on this record
Bu plakta iğne sık sık atlıyor
a bad lot
k. dili sağlam ayakkabı değil, sütü bozuk; it kopuk
a hell of a lot
argo çok fazla
a lot
çok: They like her a lot. Ondan çok hoşlanıyorlar. She´s a lot better. O çok daha iyi
a lot
alote
a lot of
bir çok

Son zamanlarda, uzaktan eğitim hakkında bir çok konuşma vardı. - Recently, there's been a lot of talk about distance education.

Bir çok öğrenci Bay Brown'a saygı duyuyor. - A lot of students look up to Mr Brown.

a lot of
çok/pek çok (şey): She bought a lot of books. Çok kitap aldı
a lot on one's mind
aklından pek çok şey geçmek
a whole lot of
k. dili pek çok: A whole lot of people don´t approve of this. Pek çok kişi bunu hoş görmüyor
acceptance lot
kabul yeri
an awful lot
oldukça büyük miktar
back lot
geri yeri
bad lot
kötü çok
burn a lot of midnight oil
(deyim) Bkz. burn the midnight oil

I am very tired lately because i had burn a lot of midnight oil.

by lot
kura
cast one´s lot in with s.o./cast in one´s lot with s.o./cast one´s lot with s.o
biriyle işbirliği yapmak/bir olmak
drew lot
çok çekti
employee lot
işçilere ayrılmış olan yer, kısım, pay vs
equivalent lot
eşdeğer yeri
have a lot in common
Müşterek, benzer yönlere sahip olmak
have a lot of bother
(deyim) (have a lot of bother with) ... ile sıkıntı/sorun yaşamak
have a lot of work
Çok işi olmak
hell of a lot
bir çok cehennem
job lot production
(Mühendislik) parti imalatı, karışık mal imalatı
leave a lot to be desired
(deyim) Yetersiz olmak, yetersiz kalmak
leave a lot to be desired
(deyim) Yeteri kadar iyi olmamak, bekleneni verememek
lots
birçok

Tom birçok insanın hoşlanmadığı adam türüdür. - Tom is the kind of guy lots of people just don't like.

Birçok kız Tom'u sever. - Lots of girls like Tom.

of lot
lotun
several, a lot, numerous
Çok, çok çeşitli
take a lot
çok çekmek
that doesnt mean a lot.
o doesnt çok anlamına gelir
throw in one's lot with
(deyim) -e katılmak

He decided to throw in his lot with their party. - Onların partisine katılmaya karar verdi.

throw in one´s lot with
k. dili -e katılmak: He decided to throw in his lot with their party. Onların partisine katılmaya karar verdi
to have a lot in common
ortak bir sürü var
with a lot
birçok
LOTS
(Askeri) ufuk ötesi lojistik hizmeti (logistics over-the-shore)
a lot
bir sürü

Bir sürü arkadaşım var. - I have a lot of friends.

Dün Japonya'da bir sürü bina deprem dolayısıyla yıkıldı. - A lot of buildings collapsed in Japan due to the earthquake yesterday.

lots
çok

Oyun çok sayıda insanı heyecanlandırdı. - The game excited lots of people.

Venedik'te her zaman çok turist vardır. - In Venice, there are always lots of tourists.

lots
bir sürü şey

Tom bize yiyecek bir sürü şey verdi. - Tom gave us lots to eat.

Henüz sana söylemediğim bir sürü şey var. - There are lots of things I haven't told you yet.

the lot
(of) (-in) hepsi/tümü: The whole lot of them are like that. Onların hepsi öyle
the lot
hepsi
İngilizce - İngilizce
A nephew of Abraham
A male given name of biblical origin; rare today
A distinct portion or plot of land, usually smaller than a field

a building lot in a city.

One or more items auctioned or sold as a unit, separate from other items
The part, or fate, that falls to one, as it were, by chance, or without his planning

as Jones alone was discovered, the poor lad bore not only the whole smart, but the whole blame; both which fell again to his lot on the following occasion.

Anything (as a die, pebble, ball, or slip of paper) used in determining a question by chance, or without human choice or will

to draw lots.

All members of a set; everything

If I were in charge, I'd fire the lot of them.

That which happens without human design or forethought; chance; accident; hazard; fortune; fate
A number of people taken collectively

a bad lot.

A large quantity or number; a great deal

lots of people think so.

Allotment; lottery

The Greeks expected their leaders to show physical courage, whether in the athletic arena or in battle, as well as piety, generosity, and nobility. Cimon had risen to power chiefly because of his military prowess, and any rival must be able to show at least honorable service and military competence. By this time, moreover, the generals were coming to be the most important political figures in Athens. Archons served only for one year and, since 487/6, they were chosen by lot. Generals, on the other hand, were chosen by direct election and could be reelected without limit.

A separate portion; a number of things taken collectively

a lot of stationery.

A prize in a lottery
{n} a fortune, state, portion, share, chance, a share or division of land, a field
{i} Abraham's nephew whose wife was turned into a pillar of salt (Biblical)
Nephew of Abraham in the book of Genesis
anything (straws or pebbles etc ) taken or chosen at random; "the luck of the draw"; "they drew lots for it"
A unit of trading See Even Lot, Job Lot, and Round Lot
A production run or batch that can be isolated from other runs and identified with a specific set of material, production facility and process characteristics
Generally, any portion or parcel of real property Usually refers to a portion of a subdivision
your overall circumstances or condition in life (including everything that happens to you); "whatever my fortune may be"; "deserved a better fate"; "has a happy lot"; "the luck of the Irish"; "a victim of circumstances"; "success that was her portion"
A lot of something or lots of it is a large amount of it. A lot of people or things, or lots of them, is a large number of them. A lot of our land is used to grow crops for export I remember a lot of things `You'll find that everybody will try and help their colleague.' --- `Yeah. There's a lot of that.' He drank lots of milk A lot of the play is very funny. Lot is also a pronoun. There's lots going on at Selfridges this month I learned a lot from him about how to run a band I know a lot has been said about my sister's role in my career
A measured parcel of land having fixed boundaries
A defined quantity of product accumulated under conditions considered uniform for sampling purposes
If you do something a lot, you do it often or for a long time. They went out a lot, to the Cafe Royal or the The Ivy He talks a lot about his own children
Linkage Offset Table The per-ring table at the head of the combined linkage segment that locates each known segment's linkage information Indexed by segment number, each word is a packed pointer to that segment's linkage section
administer or bestow, as in small portions; "administer critical remarks to everyone present"; "dole out some money"; "shell out pocket money for the children"; "deal a blow to someone"
One or more objects/specimen lots acquired in a single transaction, as by bequest, field collection, gift or purchase, and covered by a single record in the accession file
Government lot or subdivision lot representing the boundary of a legally conveyable unit of land identified on a record document A lot may or may not be coterminous with an Assessor parcel
If people draw lots to decide who will do something, they each take a piece of paper from a container. One or more pieces of paper is marked, and the people who take marked pieces are chosen. For the first time in a World Cup finals, lots had to be drawn to decide who would finish second and third
a parcel of land having fixed boundaries; "he bought a lot on the lake" (Old Testament) nephew of Abraham; God destroyed Sodom and Gomorrah but chose to spare Lot and his family who were told to flee without looking back at the destruction divide into lots, as of land, for example
Any parcel of wool offered for sale as one unit
A lot is a small area of land that belongs to a person or company. If oil or gold are discovered under your lot, you can sell the mineral rights. see also parking lot
A separate portion; a number of things taken collectively; as, a lot of stationery; colloquially, sometimes of people; as, a sorry lot; a bad lot
{f} divide; allocate
- Generally, any portion or parcel of real property Usually refers to a portion of a subdivision
(often followed by `of') a large number or amount or extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money"; "he made a mint on the stock market"; "it must have cost plenty"
A parcel of land occupied or capable of being occupied by at least one building and the accessory buildings or uses customarily incidental to it, including such open spaces as are required by this Ordinance, and having frontage upon a street, road, or private road, as required by this Ordinance
A large quantity or number; a great deal; as, to spend a lot of money; lots of people think so
Generally, any portion or parcel of real estate property Usually refers to a portion of a subdivision
You can refer to a specific group of people as a particular lot. Future generations are going to think that we were a pretty boring lot. = bunch
A parcel or tract of land which is recognized as a separate parcel of land under the provisions of The Planning Act, and includes a lot created by consent for mortgage purposes where the mortgage has not been discharged *R11
shall mean a portion of a subdivision or a parcel of land intended for building development, immediate or future
A lot in an auction is one of the objects or groups of objects that are being sold. The receivers are keen to sell the stores as one lot
Generally, one of several contiguous parcels of land making up a fractional part of subdivision of a block, the boundaries of which are shown on recorded maps and "plats"
Your lot is the kind of life you have or the things that you have or experience. She tried to accept her marriage as her lot in life but could not
You can use lot to refer to a set or group of things or people. He bought two lots of 1,000 shares in the company during August and September We've just sacked one lot of builders
You can use the lot to refer to the whole of an amount that you have just mentioned. Instead of using the money to pay his rent, he went to a betting shop and lost the lot in half an hour
Anything (as a die, pebble, ball, or slip of paper) used in determining a question by chance, or without man's choice or will; as, to cast or draw lots
an unofficial association of people or groups; "the smart set goes there"; "they were an angry lot"
a parcel of land having fixed boundaries; "he bought a lot on the lake"
A lot means to a great extent or degree. Matthew's out quite a lot doing his research I like you, a lot If I went out and accepted a job at a lot less money, I'd jeopardize a good career
Any portion, piece, division or parcel of land
Plot of ground, which may or may not be developed
{i} object used in making a random decision; act of randomly deciding by casting lots; portion; fate, destiny, fortune; number of connected things or people; type, kind; section of land; film studio; group of items sold as one; large amount
A measured section of land, often a particular parcel of land on a registered plan
If you throw in your lot with a particular person or group, you decide to work with them and support them from then on, whatever happens. He has decided to throw in his lot with the far-right groups in parliament. = join forces with. In the Bible, Abraham's nephew, whose wife was turned into a pillar of salt when she looked back as they fled Sodom. A river of southern France rising in the Cévennes and flowing about 483 km (300 mi) westward to the Garonne River. Nephew of Abraham. He emigrated with Abraham from Ur to Canaan and settled in Sodom, a city so evil that God decided to destroy it. Warned by angels of the coming disaster, Lot fled the city with his family. His wife disobeyed God's orders by looking back at the burning city and was turned into a pillar of salt. Lot later had children by his own daughters, and they became the founders of the Moabite and Ammonite nations, enemies of Israel. See also Sodom and Gomorrah
any collection in its entirety; "she bought the whole caboodle"
A fixed minimum number in which shares are bought and sold Trading lots can comprise 5, 10, 50 or 100 shares depending on the face value of shares Such numbers make round lots, anything less makes odd lots
divide into lots, as of land, for example
A distinct portion or plot of land, usually smaller than a field; as, a building lot in a city
(Old Testament) nephew of Abraham; God destroyed Sodom and Gomorrah but chose to spare Lot and his family who were told to flee without looking back at the destruction divide into lots, as of land, for example
An area of land, undivided by any street, in one ownership with definitive boundaries ascertainable from the most recently recorded deed or plan or certificate of title which is
a parcel of real estate in a community association that owned by an individual owner
In a large scale legal land survey, the smallest geographical unit of land Lots are differentiated from each other by numbers (thus, Lot 15 of the 3rd Concession, "Geomatics" township) Lots are usually 100 acres in size, their boundaries (which may often correspond to property boundaries) are called lot lines
To allot; to sort; to portion
The quantity of microelectronic devices built at the same time It is typical for an ASIC lot to consist of all parts built from a certain set of wafers Typical wafer sets range in size from five wafers to twenty five wafers and are physically moved through the vendor's fabrication facility at the same time
a number of units of an article or a parcel of articles offered as one item; commonly, one of the units, such as a sample of a substance under study See Batch
The part, or fate, which falls to one, as it were, by chance, or without his planning
Anything (as a die, pebble, ball, or slip of paper) used in determining a question by chance, or without mans choice or will
lot lizard
A customer or salesperson at a used car lot
lot lizard
A low or stupid person
lot lizard
A prostitute at a truck stop
Lot River
River, southern France. It flows 300 mi (480 km) west to join the Garonne River near Aiguillon. The river's course passes Cahors, the old capital of Quercy. It is navigable for part of its course but has little boat traffic
Lot's wife
woman in the Bible who was turned into a pillar of salt
Lot's wife
in the Old Testament of the Bible, a woman who was turned into a pillar (=a tall upright block) of salt by God, because she disobeyed his command not to look back when she and her family were escaping from Sodom, the city that God was going to destroy
lot ID
(Ticaret) The identifier assigned for a specific production lot or batch and used in subsequent material transactions and tracing activities
lot size
the number of units in a particular lot See Batch lot and Batch size
lot size
The number of units in the lot
lot size
The number of pieces made with one die and machine set-up
lot size
The quantity of a planned or actual order for purchased or production items, calculated as a result of lot size rules that consider the reason for the order (to order or to stock) and the costs created by the tradeoff in creating and setting up orders vs carrying inventory for a period of time
lot size
The quantity of goods a company purchases or produces in anticipation of use or sale in the future
lot size
The actual size in square feet or acres of the land on which the property sits
lot size rule
(Ticaret) The rule or code used to specify the lot size for a specific item, such as lot-for-lot, fixed quantity, fixed period, or other
lot tracking
(Ticaret) The process of tracking a given material lot up (into upper level items and customer/interplant orders) or down (into the lower level lots it consumed when produced, or the lot received from a vendor). Physical and system controls are required to provide the true source and destination of a given lot in a product recall or similar situation
lot's wife
(Old Testament) when God destroyed Sodom and Gomorrah, Lot and his family were told to flee without looking back; Lot's wife was disobedient and was immediately changed into a pillar of salt
lot-for-lot
(Ticaret) A lot size method in which the suggested quantity is equal to the net requirement for a given day, and is not rounded up to a minimum or multiple. A lot-for-lot technique will generate a greater volume of orders than a fixed lot size system, with smaller quantities per order and a smaller inventory investment due to ordering exact requirements only
a lot
A large amount

I have a lot of things to say.

a lot
very much; a great deal; to a large extent

It's a lot harder than it looks.

a lot
often; frequently

I go swimming a lot.

a lot
Many things, much

A lot depends on whether your parents agree.

a super lot
An extremely large amount or quantity of something

There are a super lot of ants in that ant house.

a super lot
Very much, to a very great extent
bad lot
A bad person

But he's a bad lot, is the master — a thorough bad lot, take my word for it, and I'm one as knows him well — too well, by a deal.

carry a lot of weight
to have considerable influence

A recommendation from him carries a lot of weight around here.

cell phone lot
A parking lot for those waiting to retrieve people from, for example, an airport; they can wait in this lot instead of circling until they spot their respective targets
cellphone lot
Alternative spelling of cell phone lot
distribution lot
: A synonym of case pack; the number of items in a case or number of cases on a palette. Abbreviation: DL
home lot
An enclosed plot on which the owner's home stands
job lot
A quantity of miscellaneous items sold together
job lot
A large quantity of cheap items
lots
A lot; a great deal; tons; loads

She made lots of new friends.

lots
plural form of lot

They purchased all of the adjacent lots.

lots
A great deal; greatly; very much; tons; loads; a lot

Last year I ran lots faster than him.

odd lot
A block of shares of stock that is not a multiple of some number, usually 100
odd lot
A set of leftover goods, of a quantity less than an evenly divisible shippable unit, often sold at reduced price

Everard liked to shop at the stores specializing in odd lots down by the docks, as he was a cheapskate.

parking lot
An open area, generally paved, where automobiles may be left when not in use

They paved paradise and put up a parking lot.

parking lot
A major thruway blocked by stop and go traffic

The 101 was a parking lot again today.

round lot
a block of shares of stock that is a multiple of some number, usually 100
tax lot
An parcel of real property on which property taxes are levied
tax lot
A grouping of security holdings in an account used for enabling the calculation and treatment of the securities for tax compliance and reporting
thanks a lot
Although originally sarcastically, now more accepted as interjection when someone has done something against you

Thanks a lot! Now I'll have to do it all again.

vacant lot
an unused area of land in an urban area (not built, not a farm, not a park)
wood lot
An area of land used for the growing of timber
have a lot on one's mind
(Ev ile ilgili) Have many things to worry about; to be preoccupied
lot of
lotta
leave a lot to be desired
(deyim) Be very unsatisfactory
there's a lot to be said for
Something that you say which means that something has a lot of advantages
a lot
many, as in: A lot of people are doing business online today
a lot
to a very great degree or extent; "we enjoyed ourselves very much"; "she was very much interested"; "this would help a great deal
a lot
a dead metaphor, dull when spelled correctly, worse when misspelled alot Passable in conversation as a substitute for much or many, it is better avoided in writing
a lot
A lot is always two words: She has a lot of friends A lot is always two words: She has a lot of friends
a lot
to a very great degree or extent; "we enjoyed ourselves very much"; "she was very much interested"; "this would help a great deal"
a lot
a place to park your car a place to build a house
a lot
very much, very many; very, extremely
lots
Local Officers Training School A training service offered by your state organization
lots
a large number or amount; "made lots of new friends"; "she amassed a mountain of newspapers"
lots
Land Ownership and Tenure System
lots
{i} large amount, dozens, many, large number ("I have met lots [many] of new people.")
lots
Number of contract you want to buy or sell
lots
Used in the context of general equities Blocks or portions of trades that encompass the specific activity done in a stock at a certain time, often implying execution at the same price (i e , "I traded 40m in two lots of 10 and four lots of 5 ")
lots
of lot
the lot
everything together; life sentence (Prison Slang)
Türkçe - İngilizce
(Ticaret) lot
(Bilgisayar) logest
lot altı
(Ticaret) odd lot
lot altı (hisse senetleri)
(Ticaret) broken lot
lot