a great deal; greatly; very much; tons; loads; a lot

listen to the pronunciation of a great deal; greatly; very much; tons; loads; a lot
İngilizce - Türkçe

a great deal; greatly; very much; tons; loads; a lot teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

lots
birçok

Birçok kız Tom'u sever. - Lots of girls like Tom.

Yurtdışı deneyimleriyle ilgili birçok kitap yazdı. - He has written lots of books about his experience abroad.

lots
çok

Venedik'te her zaman çok turist vardır. - In Venice, there are always lots of tourists.

Biz piknikte çok eğlendik. - We had lots of fun at the picnic.

lots
bir sürü şey

Tom bize yiyecek bir sürü şey verdi. - Tom gave us lots to eat.

Onlardan bir sürü şey vardı. - There were lots of them.

İngilizce - İngilizce
lots

Last year I ran lots faster than him.

a great deal; greatly; very much; tons; loads; a lot