a separate portion; a number of things taken collectively

listen to the pronunciation of a separate portion; a number of things taken collectively
İngilizce - Türkçe

a separate portion; a number of things taken collectively teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

lot
birçok

Yolda birçok hayvan gördü. - He saw a lot of animals on the road.

354618 no'lu örnek cümle, Tatoeba web sitesinde birçok karışıklık yarattı. - Example sentence no. 354618 created a lot of confusion on the Tatoeba website.

lot
{i} tic. (mal) parti
lot
{i} grup; parti (mal)
lot
film stüdyosu
lot
çok miktar

Tom Mary'ye çok miktarda faydalı Fransızca öğretti. - Tom taught Mary a lot of useful French.

O, bankaya çok miktarda para yatırdı. - He deposited a lot of money in the bank.

lot
yığın
lot
öbek arsa
lot
üleş
lot
behre
lot
(Askeri) kafile
lot
aynı türden eşya türkümü
lot
talih

Sami bir piyango talihlisiydi. - Sami was a lottery winner.

lot
arsa

Tom'un tam Boston'un dışında bir sürü arsaya sahip. - Tom owns a lot of land just outside of Boston.

Güney Fransa'da dağın yamacında emeklilik evi yapmayı planladığım küçük bir arsa aldım. - I bought a small lot on the hillside in Southern France where I plan to build a retirement home.

lot
ad çekme
lot
hepsi

Otoparktaki arabaların üçü dışında hepsi beyazdı. - All but three of the cars in the parking lot were white.

Çok param vardı ama hepsini harcadım. - I had a lot of money, but spent everything.

lot
Lut peygamber. Hz. Lut
lot
öbek
lot
(Askeri) KAFİLE: Hepsi aynı şartlar altında imal edilmiş ve aynı kafile numarası verilmiş bir malzeme miktarı
İngilizce - İngilizce
lot
a separate portion; a number of things taken collectively