load

listen to the pronunciation of load
İngilizce - Türkçe
yüklemek

Her şeyi kamyona yüklemek Tom'un bir saatini aldı. - It took Tom an hour to load everything on the truck.

Sami mobilyayı yüklemek için oradaydı. - Sami was there to load the furniture.

yük

Bu kamera, film yüklü değil. - This camera is not loaded with film.

O, bu silahı yüklü bulundurur. - He keeps this gun loaded.

yükletmek
{f} sıkmak
silahı doldurmak
(Askeri) yüklü

Onlar gemiye petrol yüklüyorlar. - They are loading oil into the ship.

Bu kamera, film yüklü değil. - This camera is not loaded with film.

şarj etmek
yükleme

Kamyonu yüklemeye hazırız. - We're ready to begin loading the truck.

Tom'un kamyonu yüklememe yardımcı olacağını umuyordum. - I was hoping Tom would help me load the truck.

(Askeri) tahmil etmek
yükleme yapmak
yük vurmak
{f} yükle

Bagajımızı arabaya yükledik. - We loaded our baggage into the car.

Tom arabaları araba vapuruna yükledi. - Tom loaded the cars onto the ferryboat.

(makina/vb.'nin yaptığı) iş
şarj
taşınan miktar
doldurmak
{i} sıkıntı
{f} katmak
{f} with (hediye) yağdırmak
{i} ağırlık

Bu kutuya çok fala ağırlık yüklersen patlar. - If you load too much weight in this box, it's going to blow up.

yükünü vermek
{i} mak. direnç
yük, yüklemek yüklemek
birine tesir ederek haksız hüküm verdirmek
hile yapmak için zarı doldurmak
(Askeri) DOLDURMAK: Bir ateşli silahı doldurmak
{f} yük olmak
{f} (silah) doldurmak
{i} çok miktar
{i} sorumluluk
{i} endişe, üzüntü, kaygı
{f} (fotoğraf makinesine) film koymak
{i} elek. yük, şarj
(Tekstil) ağırlaştırmak
{f} (zar) doldurmak
fotograf makinaslna film koymak
{f} çok yemek

Yapacak bir sürü işim var. - I have loads of things to do.

İşte başka bir otobüs dolusu turist geliyor. - Here comes another bus load of tourists.

tıkabasa doldurmak hayat sigortasına zam koymak
{f} yüklenmek
hediye yağdırmak
(Avcılık) sıkı
mal yüklemek
(Avcılık) dolu
yük yüklemek
hareketli yük
tam yük
yüklenme
hamule
loaded
yüklü

O, bu silahı yüklü bulundurur. - He keeps this gun loaded.

Bu kamera, film yüklü değil. - This camera is not loaded with film.

loading
yükleme

Bu kamyonetin yükleme kapasitesi nedir? - What is the loading capacity of that van?

Tom kamyona yükleme yapmayı bitirdi. - Tom finished loading the truck.

load balancer
yük dengeleyici
load flow
yük akışı
load hive
(Bilgisayar) yığını yükle
load index
(Otomotiv) yük endeksi
load line
su kesimi
load line
akım yük doğrusu
load line
(Askeri) yükleme hattı
load new
(Bilgisayar) yeni yükle
load test
yük testi
load test
yük deneyi
load up
yükletmek
load and go
yükle ve yürüt
load capacity
yük kapasitesi
load capacity
yük sığası
load characteristic
yük karakteristiği
load coil
yük bobini
load current
yük akımı
load displacement
yük su çekimi
load distance
kaldıraçta yük kolu
load distribution
yük dağılımı
load down
yükle
load efficiency
yük verimi
load extension curve
yük uzatma eğrisi
load factor
yük faktörü
load impedance
yük çelisi
load impedance
yük empedansı
load impedance diagram
şarj empedans diyagramı
load line
yük çizgisi
load line
geminin yük çizgisi
load matching
yük uydurma
load module
yükleme modülü
load point
yükleme noktası
load program
yükleme programı
load resistance
yük direnci
load stabilization
yük stabilizasyonu
load test
yükleme testi
load up
yüklet
load waterline
yüklü su kesimi
load with a charge
görev yükle
load and unload
doldur boşalt
load area
yük alanı
load break
yük break
load carrier
yük taşıyıcı
load cell
(Elektrik, Elektronik) Basınç değişimlerini elektriksel akım haline dönüştürerek çizelge halinde kaydeden alet
load cell
(isim) Basınç değişimlerini elektriksel akım haline dönüştürerek çizelge halinde kaydeden alet
load cell
(isim) Belli bir enerjiyi diğer bir enerji şekline dönüştüren alet
load compartment
(Enerji Üretimi) Gaz türbinlerinde, türbin ile jeneratörün birleşme ve yataklandıkları nokta
load down
yükü aşağı
load master
sadece kargo taşımacılığı yapan ortaklık uçaklarının kargo yüklemesi emniyetinden sorumlu kargo kabin memuru
load prepaid minutes to phone
kontör yüklemek
load rating
yük oranı
load shedding
yük atma
load sheet
Uçaklarda veya gemilerde yükün ve dengenin hesaplanmasını yarayan çizim kağıdı, tablo
load transfer
yük transfer
load units
(Cep telefonu) Kontör yüklemek

Now through our online services center, you can load units using your 3d secure password.

load with
yük
load-bearing
(Sıfat) Destek (kolon)
load adjuster
(Askeri) YÜK AYARLAMA CETVELİ: Hava kuvvetleri tarafından kullanılan ve dolu bir hava aracının ağırlık merkezini tayine yarayan, sürgülü cetvele benzer bir alet
load and roll pallet
(Askeri) yükleme ve boşaltma paleti
load axle
(Otomotiv) yük aksi
load balancing
yuk dengelemesi
load bearing capacity
(Askeri) YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ: Bir yol veya köprünün üstündeki trafiği taşıma kabiliyeti. Sınıflandırmada olduğu gibi bir numara ile değerlendirilir
load capacitance
yuk sigalligi
load capacity of the floor
(Tekstil) zemin taşıma yükü
load case
yük hali
load case
yük durumu
load cell
yük hücresi
load circuit
yuk devresi
load coils
yuk sargilari
load condition
(Tekstil) masura yerleştirme durumu
load condition
yük şartı
load conflict
Yükleme Çakışması
load control group
(Askeri) YÜKLEME KONTROL GRUBU: Toplanma bölgesinde yükleminin düzenlenmesi ve denetlenmesiyle ilgili personel
load disconnector
yuk ayiricisi
load drum
yük kasnağı
load drum
yük kampanası
load fee
(Ticaret) satış gideri
load file
dosyayı yükle
load follow
(Nükleer Bilimler) yük takibi
load font
(Bilgisayar) yazı tipi yükle
load gage
yük ölçme aleti
load hal
(Bilgisayar) hal yükle
load line
akım-yük doğrusu,geminin yük çizgisi
load line
(Nükleer Bilimler) yük doğrusu
load manifest
(Askeri) (AIR) YÜK BELGESİ, YÜK MANİFESTOSU (UÇAK): Belirli bir bölgeye bir uçak içinde taşınan yükü, yolcu ve namlu şeklinde, teferruatlı olarak ifade eden bir döküman
load mismatch
(Nükleer Bilimler) yük uyuşmazlığı
load on top system
üstüne doldurma sistemi
load pistol
(Askeri) TABANCA DOLDUR !: Dolu bir şarjörü tabancaya sürmek için verilen komut
load rack
yük askısı
load regulation
yukle degisme
load rejection
(Nükleer Bilimler) yük reddi
load sharing
yuk paylasimi
load spreader
(Askeri) YÜK YAYICI: Belirli bir zaman üzerindeki yük ağırlığının planlanmış gerilimi aşmaması için ağırlığı yaymak amacıyla kullanılan bir malzeme
load text
(Bilgisayar) metin yükle
load the camera
film takmak
load the dice
hile yapmak
load the dice
şartları ayarlamak
load the dice
hileli zar yapmak
load up
-i yükletmek
load up
doldurulmak
load up
yük almak
load up
yüklenmek
load weight
(Bilgisayar) yük ağırlığı
load wind
rüzgar yükü
load with
yağdırmak (hediye)
load-settlement curve
yük- oturma eğrisi
lock and load
Eskiden ABD ordusunda kullanılan bir emir(Aslen bu emir, M1 Garand tüfeği ile ilgilidir). Bu ibare mermi şarjörünü tüfeğe takmayı, mermiyi silahın ağzına vermeyi ve ateşleme iğnesini ileriye döndürmeyi tarif eder(bu da mermi yatağına bir mermiyi yerleştirip, ateşe hazır hale getirir)
lock and load
kilidi ve yük
lock and load
İnsanlara bir hareket, bir eylem için hazır olmasını belirten uyarı
low load
(Bilgisayar) az yük
get a load of
argo -e göz atmak
loading
(Askeri) YÜKLEME: Birliklerin, teçhizatın ve ikmal maddelerinin gemilere, uçaklara, trenlere, kara nakil araçlarına ve diğer nakil araçlarına konması işlemi. Bak. "administrative loading", "block stowage loading", "bulk loading", "cargo", "combat loading", "commercial loading", "commodity loading", "convoy loading", "cross-loading (personnel) ", "endurance loading", "horizontal loading", "preload loading", "rail loading", "selective loading", "unit loading", "vertical loading"
loads
i., k.dili. çok miktar, yığın: loads of love pek çok sevgiler, kucak dolusu sevgiler
applied load
uygulanan yük
axle load
aks yükü
breaking load
koparma ağırlığı
breaking load
(İnşaat,Teknik) kırılma yükü
breaking load
azami yük
capacity load
(Askeri) yükleme kapasitesi
cargo load
(Ticaret) hamule
compound load
bileşik yük
compressive load
basınç yükü
cooling load
soğutma yükü
course load
(Eğitim) kurs miktarı
dead load
(Askeri) sabit ağırlık
deflection under load
yük altında eğilme
distributed load
(İnşaat) yayılı yük
draught (full load)
(Askeri) yüklü draft
drop load
yük boşaltmak
drop load
yük dökmek
dummy load
(Bilgisayar,Teknik) takma yük
dump load
yük dökmek
dump load
yük boşaltmak
dump one's load
yük boşaltmak
dump the load
yükü indirmek
edge load
kenar yükü
excessive load
aşırı yük
excessive load
fazla yük
existence load
(Askeri) ek harp yükü
existence load
(Askeri) ek muharebe yükü
fire load
yangın yükü
floating load
yüzen yük
full load
(Otomotiv) tam gaz
gross load
(Ticaret) kayıplar dahil yük
heat load
ısıtma yükü
heating load
ısıtma yükü
lateral load
yanal yük
loaded
(Argo) kafası dumanlı
loaded
(Argo) çakırkeyif
loaded
yüklenmek
loaded
yüklenmiş
loaded
(Bilgisayar) yüklendi

Gemi iki gün içinde yüklendi. - The ship loaded in two days.

loaded
çalışır durumda
loaded
para babası
loader
besleyici
loader
loder
loader
(Askeri) tersane işçisi
loader
(Askeri) liman işçisi
loading
(İnşaat) yük alma
page load
(Bilgisayar) sayfa yükleme
peak load
(Bilgisayar,Teknik) azami yük
radial load
radyal yük
shed load
yük boşaltmak
shed load
yük dökmek
shed one's load
yük boşaltmak
shed the load
yükü indirmek
single load
tekil yük
solid load
rüsup
strip load
şerit yük
İngilizce - İngilizce
A certain number of articles or quantity of material that can be transported or processed at one time

She put another load of clothes in the washing machine.

Used to form nouns that indicate a large quantity, often corresponding to the capacity of a vehicle
A very small explosive inserted as a gag into a cigarette or cigar
The force exerted on a structural component such as a beam, girder, cable etc

Each of the cross-members must withstand a tensile load of 1,000 newtons.

The electrical current or power delivered by a device

I'm worried that the load on that transformer will be too high.

A worry or concern to be endured, especially in the phrase a load off one's mind
The volume of work required to be performed

Will our web servers be able to cope with that load?.

A slang term for semen

Yeah, she was suckin' on me and I blew my load right in her face.

A burden; a weight to be carried

I struggled up the hill with the heavy load in my rucksack.

A unit of measure, often equivalent to the capacity of a waggon, but later becoming more specific measures of weight

If this load equals its modern representative, it contains 18 cwt. of dry, 19 of new hay.

To ask or adapt a question so that it will be more likely to be answered in a certain way
To insert (an item or items) into an apparatus so as to ready it for operation, such as a reel of film into a camera, sheets of paper into a printer etc

Now that you've loaded the film you're ready to start shooting.

To fill the bases with runners

He walks to load the bases.

To tamper with so as to produce a biased outcome. Often used figuratively, to indicate the gaining of an advantage

The wording of the ballot paper loaded the vote in favour of the Conservative candidate.

To put a load on (something)

The truck was supposed to leave at dawn, but in fact we spent all morning loading.

To fill (a firearm or artillery) with munition

I pulled the trigger, but nothing happened. I had forgotten to load the gun.

To transfer from a storage medium into computer memory

This program takes an age to load.

Any component that draws current or power from an electrical circuit

Connect a second 24 ohm load across the power supply's output terminals.

A large number or amount

I got a load of emails about that.

To read (data or a program) from a storage medium into computer memory

Click OK to load the selected data.

{n} a burden, freight, leading vein in a mine
{v} to burden, freight, charge, encumber
fill or place a load on; "load a car"; "load the truck with hay"
The portion of the offering price of shares of open-end investment companies in excess of the value of the underlying assets Covers sales commissions and all other costs of distribution The load is usually incurred only on purchase, there being, in most cases, no charge when the shares are sold (redeemed)
(Ticaret) The amount of planned and actual demand placed on a resource for a given time period that determines its requirements and can be used in calculating over- or under-capacity situations
A load is something, usually a large quantity or heavy object, which is being carried. He drove by with a big load of hay He was carrying a very heavy load
a deposit of valuable ore occurring within definite boundaries separating it from surrounding rocks
That which burdens, oppresses, or grieves the mind or spirits; as, a load of care
To magnetize
A worry or concern to be endured, especially in the phrase a load off ones mind
Usually used with up-load or down-load, it means to transfer files or software -- to "load" -- from one computer or server to another computer or server In other words, it's the movement of information online
The charge of a firearm; as, a load of powder
The quantity which can be carried or drawn in some specified way; the contents of a cart, barrow, or vessel; that which will constitute a cargo; lading
(1) The amount of electrical power required at a given point on a system (2) The average demand on electrical equipment or on an electric system
The load on something is the amount of weight that is pressing down on it or the amount of strain that it is under. Some of these chairs have flattened feet which spread the load on the ground High blood pressure imposes an extra load on the heart
Weight or violence of blows
The amount of power that is drawn from a utility system at a given point in time The peak load is the highest amount of power drawn down at anyone time, or the utilities maximum capacity or demand
the front part of a guided missile or rocket or torpedo that carries the nuclear or explosive charge or the chemical or biological agents
The amount of electric power delivered or required at any specified point on the system Load originates at the equipment of the customer A light bulb is a load
put (something) on a structure or conveyance; "load the bags onto the trucks"
electrical device to which electrical power is delivered
The commission fee (known as a sales charge) paid by an investor who buys shares in a mutual fund or insurance policy A front-end load, perhaps 5 5%, is imposed when an investor first purchases shares in the fund as well as any subsequent shares A back-end load is charged when an investor takes money out of the fund, though this charge usually declines to nothing after five or six years
weight to be borne or conveyed electrical device to which electrical power is delivered the power output of a generator or power plant an amount of alcohol sufficient to intoxicate; "he got a load on and started a brawl"
The load of a system or piece of equipment, especially a system supplying electricity or a computer, is the extent to which it is being used at a particular time. An efficient bulb may lighten the load of power stations Several processors can share the load of handling data in a single program
The work done by a steam engine or other prime mover when working
The tire load is a term for the weight placed on a tire The larger the load, the bigger the contact patch which in turn will increase the grip of the tire It is important to understand that the load shifts and changes during a drive In every corner the load is shifted to the side, during acceleration it is shifted to the back, under braking to the front Tires are constantly loaded and unloaded, which needs to be understood by every race driver
To lay a load or burden on or in, as on a horse or in a cart; to charge with a load, as a gun; to furnish with a lading or cargo, as a ship; hence, to add weight to, so as to oppress or embarrass; to heap upon
A charge added to mutual funds which covers sales commissions and all other costs of distribution The load, usually a percentage of the money invested in the fund, may be charged as a front-end, on the purchase of the fund, or as a back-end, when the fund is sold or redeemed
Refers to the amount of force placed on the objective piece from either percussion or pressure Load is generally increased when going from pressure flaking to percussion flaking and from soft hammer to hard hammer The application of a force
the power output of a generator or power plant
an amount of alcohol sufficient to intoxicate; "he got a load on and started a brawl"
Also known as sales charge The maximum amount charged on the initial purchase of a fund that carries a load, expressed as a percentage of the offer price The percentage may decrease for large purchases of the fund
A burden; that which is laid on or put in anything for conveyance; that which is borne or sustained; a weight; as, a heavy load
If you load a vehicle or a container, you put a large quantity of things into it. The three men seemed to have finished loading the truck Mr. Dambar had loaded his plate with lasagne They load all their equipment into backpacks She deposited the loaded tray. Load up means the same as load. I've just loaded my truck up The giggling couple loaded up their red sports car and drove off We loaded up carts with all the blankets, bandages, medication, water we could spare She loaded up his collection of vintage wines into crates. + loading load·ing the loading of baggage onto international flights
The sales charge that some fund companies include when you buy or sell their mutual funds Some funds have a "front-end" load, meaning you pay the sales charge at the time of purchase Some funds have a "back-end" load, meaning the sales charge is paid at the time of the sale
When someone loads a weapon such as a gun, they put a bullet or missile in it so that it is ready to use. I knew how to load and handle a gun He carried a loaded gun
The quantity of sediment transported by a current It includes the suspended load of small particles in the water, and the bedload of large particles that move along the bottom
{i} something carried, burden; unit of measure or weight; capacity; amount of work which must be done (by a person, machine, etc.); something which weighs down on or oppresses; weight which rests on a structure or part
goods carried by a large vehicle
A particular measure for certain articles, being as much as may be carried at one time by the conveyance commonly used for the article measured; as, a load of wood; a load of hay; specifically, five quarters
a load off your mind: see mind see also loaded
A device, component, appliance, system, or machine to which an electrical force (voltage) is applied Resistance is inherent in the structure of a load and is an integral part of an electrical or electronic circuit
A device that consumes or converts the power delivered by another device
(elec) (meas) The output of one or several electric machines or transformers Load also denotes the POWER carried by a particular circuit F - charge S - carga
To adulterate or drug; as, to load wine
There are two popular meanings for load The first means to fetch some data or a program from a disk and store it in memory The second indicates the amount of work a component (especially a processor) is being made to do
weight to be borne or conveyed
an end-use device or an end-use customer that receives power from the electric system Load should not be confused with Demand, which is the measure of power that a Load receives or requires
emphasis If you refer to a load of people or things or loads of them, you are emphasizing that there are a lot of them. I've got loads of money His people came up with a load of embarrassing information a load of kids
A sales charge assessed by certain mutual funds (load funds) to cover selling costs A front-end load is charged at the time of purchase A back-end load is charged at the time of sale
load bearing
Able to support a load

They are also one-hour fire rated on load bearing interior and exterior walls.

load fund
A mutual fund such that it charges sales load
load shedding
The postponement of payment of less important bills because of financial problems
load shedding
The process by which an electric utility cuts power to some customers in response to a shortage of available electricity
load time
The point at which a program is put into an executable state; literally, the time at which it is loaded
load up
to fully load (a weapon)
load up
to get a load
load up
to give a load to
load-bearing
The carrying of loads

A common degenerative joint disease that involves synovial joints only with recurrent or abnormal load-bearing on normal cartilage or normal load-bearing on weakened cartilage, or both.

load-bearing
Able to support a load

It was in baptism (and in consequence in penance) that the theologically most load-bearing aspects of the liturgical life of the Church were concentrated.

load cell
(Elektrik, Elektronik) A load cell is typically an electronic device (transducer) that is used to convert a force into an electrical signal
load shedding
(Elektrik, Elektronik) A rolling blackout, also referred to as load shedding, is an intentionally engineered electrical power shutdown where electricity delivery is stopped for non-overlapping periods of time over different parts of the distribution region
load a cannon
place ammunition into a cannon
load a gun
{f} place ammunition into a gun
load bearing
The capacity of an element in a building structure to support a weight in addition to its own, whether vertically or laterally Thus a load-bearing wall is one which supports part of the structure in addition to its own weight
load bearing
Weight distributing and supporting
load bearing
The capacity of an element in a building structure to support a weight in addition to its own , whether vertically or laterally Thus a load-bearing wall in one which supports part of the structure in addition to its own weight
load cell
The Load Cell measures the force applied to the test piece Load Cells come in various capacities ranging from 5N up to 100 kN (Kilo Newtons)
load cell
a transducer for the measurement of force or weight, usually based on a strain gauge bridge or vibrating wire sensor
load cell
Load cell is a force transducer used to measure forces and torques
load down
load with a pack
load factor
The percentage difference in the amount of electricity used during a specified time period vs the usage amount had it remained at the consumer's highest demand level for the duration The term is also used to mean the percentage of capacity of an energy facility
load factor
The ratio of average demand to maximum demand for a time period, such as one year, one month, or one hour An end user with a high load factor may be able to negotiate a better natural gas price from a supplier
load factor
A number which determines the proportionate amount of the cache load on each member server in an array Different member servers can be configured to have different loads
load factor
The ratio of the average load in kilowatts supplied during a designated period to the peak or maximum load in kilowatts occurring in that period Load factor, in percent, also may be derived by multiplying the kilowatt-hours (kWh) in the period by 100 and dividing by the product of the maximum demand in kilowatts and the number of hours in the period Example: Load Factor Calculation - Load Factor = kilowatt-hours/hours in period/kilowatts Assume a 30-day billing period or 30 times 24 hours for a total of 720 hours Assume a customer used 10,000 kWh and had a maximum demand of 21 kW The customer's load factor would be 66 percent ((10,000 kWh/720 hours/21 kW)*100)
load factor
Ratio of average energy demand (load) to maximum demand (peak load) during a specific period
load factor
- The ratio of passengers actually carried versus the total passenger seating capacity of a vehicle A load factor of greater than 1 0 indicates that there are standees on that vehicle
load factor
The ratio of passengers actually carried versus the total passenger capacity of a vehicle
load factor
The ratio of the actual energy consumed during a given time period to the consumption that would have occurred had it been fully sustained at the peak demand level
load factor
Ratio of the average compressor load during a given period of time to the maximum rated load of the compressor (060)
load factor
The average demand over a specified interval of time divided by the maximum demand in the interval
load factor
Percentage of time a customer uses the full load potential, as measured by a demand meter It is a determination of the amount of time the customer is at full load
load factor
A measure of the degree of uniformity of demand over a period of time, equivalent to the ratio of average demand to peak demand expressed as a percentage It is calculated by dividing the total energy provided by a system during the period by the product of the peak demand during the period and the number of hours in the period
load factor
The percentage of available space on a plane or other mode of transportation that has been sold to date
load factor
Ratio of the average load (consumption of compressed air) during a given period of time to the rated delivery of the compressor
load factor
administrative and other costs associated with underwriting insurance (Folland et al , 1997) The loading factor is the amount by which the actual premium charged exceeds an actuarially fair premium (S5, I) chinese | russian
load factor
Represents how efficiently the electrical system capacity is being used The higher the load factor the higher the efficiency
load factor
  The ratio of the average load over a designated period of time to the peak load occurring during that period   (188)
load factor
Load factor is the ratio of average demand to maximum demand or to capacity
load factor
Load factor is a measure of efficiency 100% efficiency would require the continuous use of a given amount of electrical load for every hour of the month Load factor is a utilization factor expressed as a ratio of average demand to maximum demand
load factor
The ratio of passengers or freight actually carried versus the total passenger or freight capacity of a vehicle or a route
load factor
A measurement of business and efficiency for airlines It is the percentage of available seats that are occupied BACK TO TOP
load factor
The ratio of average load to peak load during a specific period of time, expressed as a percent
load factor
The average percentage of capacity of a utility that is used over a given period of time such as a month or year Deregulated electricity sellers prefer clients with high load factors (i e , stable and predictable loads) and sometimes offer them preferred rates Optimum Utility Systems can evaluate your load factor, analyze your rates, and help you to shop in the deregulated marketplace See related article
load factor
The electricity produced by a power station expressed as a percentage of the electricity it could have produced if operating at maximum output in a fixed time period, usually one year
load factor
(aeronautics) the ratio of an external load to the weight of the aircraft (measured in g)
load leveling
(Ticaret) The process of rearranging demand (in terms of orders or a schedule) so that it is evenly distributed for a given time period
load line
The proper level to which items in display freezers should be stocked
load line
maximum capacity (Electricity); line above which a boat cannot be submerged in the water
load line
Markings on the side of a ship showing the depth to which it can be loaded safely in various areas of the world and seasons of the year
load line
The line on a vessel indicating the maximum depth to which that vessel can sink when loaded with cargo Also known as marks
load line
The line that bears the weight of a lift Loan agreement: A contract between a lender and a borrower of an object or objects, specifying the object(s) and outlining the conditions of loan and the respective responsibilities of each party Loss limit: The maximum amount an insurance policy will pay for a single loss ABC- DEF- GHI- JKL- MNO- PQR- STU- VWX- YZ Updated 12-3-98 Please send comments to: the RCAAM Webmaster
load line
A line drawn from the origin of the Demagnetisation Curve with a slope of -B/H, the intersection of which with the B-H curve represents the operating point of the magnet Also see Permeance Coefficient
load line
waterlines to show the level the water should reach when the ship is properly loaded
load profile
A graph or tabulation that represents the electric load or demand of a customer or group of customers over some period of time
load profile
Auditors typically estimate the compressed air load profile in terms of how the demand in cubic feet per minute (cfm) changes over time A facility with a varying load profile will likely benefit from advanced control strategies A facility with short periods of heavy demand may benefit from implementing storage options
load profile
Information on a customer's usage over a period of time, sometimes shown as a graph like the one on the bill
load profile
Electric power consumption (kWh) as measured in one-hour intervals
load profile
A Customer's actual Electricity Supply Service usage as recorded on interval meter designed for such purpose
load profile
A numerical or bar graph report of planned and actual capacity requirements for a given resource, that may include pegging to show the individual order sources of the demand
load shedding
The process of deliberately removing (either manually or automatically) pre-selected customer demand from a power system in response to an abnormal condition to maintain the integrity of the system and minimize overall customer outages (See Demand Side Management)
load shedding
getting rid of a burden, freeing oneself of a load
load shedding
The process of deliberately removing (either manually or automatically) preselected customer demand from a power system in response to an abnormal condition to maintain the integrity of the system and minimize overall customer outages
load shedding
disconnecting or interrupting the electrical supply to a customer load by the utility usually to mitigate the effects of generating capacity deficiencies or transmission limits
load the dice
influence the results, affect the outcome
load up
Accumulation and compaction of metal particles between the abrasive grit of a grinding belt disc or wheel rendering it ineffective
load up
see load 1
load up
fill or place a load on; "load a car"; "load the truck with hay"
load up
A term used to describe a tire that is completely packed with dirt around the lugs or spikes This usually happens on a wet tracks with loose dirt
load up
fill with cargo, load with material; stock up, fill an inventory; (Slang) take illegal drugs
load-bearing
capable of bearing a structural load; "a supporting wall"
load-bearing(a)
capable of bearing a structural load; "a supporting wall
load-shedding
cutting off the electric current on certain lines when the demand becomes greater than the supply
lock and load
To prepare for an imminent event
lock and load
A slang military command to prepare weapons for battle. No US weapon includes "lock and load" as one of the commands related to that weapon, nor is it a recognized range command

Lock and load, boy, lock and load.

lock and load
Warning people to get ready for action
lock and load
"Load and lock" was a military command in the United States. Originally, this order referred to the operation of the M1 Garand rifle. The phrase describes the insertion of a clip of ammunition into the rifle, loading the clip, and locking the bolt forward (which forces a round into the chamber, readying the rifle for use). Thus the phrase is an example of the rhetorical device hysteron proteron
lock and load
A military command in the United States. (Originally, this order referred to the operation of the M1 Garand rifle). The phrase describes the insertion of a clip of ammunition into the rifle, loading the clip, and locking the bolt forward (which forces a round into the chamber, readying the rifle for use)
International Load Line
a mark on the hull of a merchant ship to show the waterline under specified conditions. The line shows the maximum capacity load the ship may carry
International Load Lines
plural form of International Load Line
bed load
the large particles of sediment that are carried along the bottom of a stream
breakeven load factor
The load factor necessary for an airline to break even. It is a function of the percent of seats filled at a particular yield versus the airlines operating costs
breakeven load factors
plural form of breakeven load factor
dead load
The weight of a structure itself, including the weight of fixtures or equipment permanently attached to it
design load
The total load on a structural system for the most severe combination of loads and forces which it is designed to sustain
dynamic load
Any load which is nonstatic, such as a wind load or moving live load
fire load
The quantity of combustible matter in a given area, or the quantity of heat that can be generated by its combustion
fire load
The anticipated amount of wildfire control necessary in a given period and region, based on the number of current fires, the probable number of new fires, and their anticipated intensity
get a load of
To experience someone or something, especially by looking or listening

Get a load of the eyesome femininity at the International Casino, as the Times put it.

live load
Temporary load that the roof structure must be designed to support, as required by governing building codes. Live loads are generally moving and/or dynamic or environmental, (e.g., people, installation equipment, snow, ice or rain, etc.)
loaded
Pertaining to a situation where there is a runner at each of the three bases

It's bottom of the ninth, the bases are loaded and there are two outs.

loaded
Having a live round of ammunition in the chamber; armed

No funny business; this heater's loaded!.

loaded
Possessing great wealth

He sold his business a couple of years ago and is just loaded.

loaded
Drunk

By the end of the evening, the guests in the club were really loaded.

loader
Agent noun of load; a person or device that loads

The auto-loader on the gun kept jamming so they did it manually.

loader
A program that prepares other programs for execution
loading
Present participle of load
loading
The action of the verb to load

The loading of hazardous cargoes is not permitted.

loads
Lots, much, plenty, a great deal
loads
plural form of load
loads
Third-person singular simple present indicative form of load
military load class
A standard system in which a route, bridge, or raft is assigned class number(s) representing the load it can carry; vehicles are also assigned class number(s) indicating the minimum class of route, bridge, or raft they are authorized to used
military load classification
A standard system in which a route, bridge, or raft is assigned class number(s) representing the load it can carry; vehicles are also assigned class number(s) indicating the minimum class of route, bridge, or raft they are authorized to used
no-load
Sold directly to a customer without a sales commission
no-load
Not supplying power; open-circuited
no-load fund
A mutual fund such that it charges no sales load
one brick short of a full load
stupid

You have to be one brick short of a full load to think that '7' is a letter in the alphabet.

one brick short of a full load
not mentally sound; insane

I feel fine today, but that gentleman conversing with the house plant there may be one brick short of a full load.

shed load
A load that has been shed
shed load
Alternative spelling of shedload
shoot one's load
To ejaculate; to cum
snow load
The live load due to the weight of snow on a roof; included in the design calculations
static load
Any load, as on a structure, that does not change in magnitude or position with time
take a load off
To go from a standing position to a sitting one
thrust load
A force that is applied along a bearing's axis
tributary load
The accumulation of loads that are directed toward a particular structural member
get a load of
(Slang) look at
loaded
A loaded question or word has more meaning or purpose than it appears to have, because the person who uses it hopes it will cause people to respond in a particular way. That's a loaded question. the loaded word `sexist'
loaded
Charged with ammunition
loaded
Checks if the specified XML object has loaded
loaded
(of weapons) charged with ammunition; "a loaded gun
loaded
Designed to produce a predictable answer, or to lay a trap
loaded
In silverware, a hollow object (often a candlestick) which has been filled with pitch to give weight
loaded
Burdened by some heavy load
loaded
{s} burdened; filled full; packed with freight; filled with ammunition; drunk (Informal); very rich (Informal); altered in a way which affects the result of a throw (of dice)
loaded
Having strong connotations that colour the literal meaning and are likely to provoke an emotional response. Sometimes used loosely to describe a word that simply has many different meanings
loaded
In painting, a loaded brush is one that is filled with paint to its capacity
loaded
filled with a great quantity; "a tray loaded with dishes"; "table laden with food"; "`ladened' is not current usage"
loaded
Descriptive of a shot that has a great deal of spin
loaded
very drunk
loaded
(of statements or questions) charged with associative significance and often meant to mislead or influence; "a loaded question"
loaded
having an abundant supply of money or possessions of value; "an affluent banker"; "a speculator flush with cash"; "not merely rich but loaded"; "moneyed aristocrats"; "wealthy corporations"
loaded
Of a die or dice, biased to produce predictable throws
loaded
If something is loaded with a particular characteristic, it has that characteristic to a very great degree. The President's visit is loaded with symbolic significance The phrase is loaded with irony
loaded
disapproval If you say that something is loaded in favour of someone, you mean it works unfairly to their advantage. If you say it is loaded against them, you mean it works unfairly to their disadvantage. The press is loaded in favour of this present government The article was heavily loaded against Morrissey. = biased
loaded
A ball with a great deal of spin
loaded
Equipped with numerous options; deluxe
loaded
A filter element so full of contaminants that no longer can pass rated flow without excessive pressure differential (099)
loaded
An area that is associated with active non-optimum conditions is said to be loaded A subject the person has trouble with which provides opportunity for positive change
loaded
A filter element that has collected a sufficient quantity of insoluble contaminants such that it can no longer pass rated flow without excessive differential pressure
loaded
(of weapons) charged with ammunition; "a loaded gun"
loader
Utility program that brings an absolute program image into memory ready for execution under the operating system, or a utility used to make such an image For example, LOAD prepares an absolute COM file from the assembler hex file output that is ready to be executed under CP/M
loader
A machine used by loggers to load cut timber onto log trucks fro transport to their next destination usually a mill
loader
A specially designed piece of equipment for lifting logs Loaders come in a variety of styles, of which three are shown in the book
loader
Self-propelled or mobile machine with grapple and supporting structure designed to pick up and discharge trees or parts of trees for the purpose of piling or loading Operation may be swing-to-load, slide-to-load, or travel-to-load Also known as hydraulic loader or knuckleboom if it swings to load and has hydraulically activated boom members
loader
Obsolete term (also "dealer loader) for a dealer premium given with specified product purchase In disfavor because of obvious negative connotation "Dealer premium" or dealer incentive" has replaced it
loader
One who, or that which, loads; a mechanical contrivance for loading, as a gun
loader
  A routine that reads data into main storage
loader
the portion of the operating system that performs the late static binding of linker output, the assignment of limits register values, and the loading of the executable code
loader
– Program that copies a program (executable code) from secondary storage into primary storage and then transfers control to the first instruction
Türkçe - İngilizce
(Mimarlık) allowable load
load